NO år 7-9 – Bedömningsmatris Bikupan Lessebo Lärare: Elev:

Comments

Transcription

NO år 7-9 – Bedömningsmatris Bikupan Lessebo Lärare: Elev:
NO år 7-9 – Bedömningsmatris
Lärare:
Bikupan Lessebo
Elev:
Bedömning avser
Undersökningar
Kunna utföra en undersökning.
Behöver tänka på att vara aktiv vid
undersökningen och respektera
ordningsreglerna.
Laborerar på ett fungerande sätt och kan
följa en laborationsinstruktion.
Laborerar noggrant, säkert och
självständigt.
Laborerar noggrant, säkert, självständigt
och effektivt.
Dokumentationer
Kunna dokumentera och göra
en utvärdering av
undersökningar, exempelvis
laborationsrapporter
Behöver tänka på hur du beskriver
laborationer och hur du dokumenterar
dessa.
Gör en korrekt dokumentationer. Drar
enkla slutsatser med viss koppling till
resultatet. Bidrar till att ge förslag på hur
undersökningarna kan förbättras.
Gör utvecklade dokumentationer. Drar
utvecklade slutsatser med relativt god
koppling till resultatet. Ger flera förslag på
hur undersökningarna kan förbättras och
förklarar varför.
Gör välutvecklade dokumentationer. Drar
välutvecklade slutsatser med god koppling
till resultatet. Ger flera förslag på hur
undersökningarna kan förbättras och
förklarar ingående varför.
Diskussioner
Kunna diskutera och ta
ställning muntligt och
skriftligt.
Behöver tänka på att vara mer aktiv vid
diskussioner.
För till viss del diskussionen framåt. Gör
enkla ställningstaganden.
För diskussionen framåt. Gör utvecklade
ställningstaganden.
För diskussionen framåt, breddar och
fördjupar denna. Gör välutvecklade
ställningstaganden.
Söka och skriva egna texter
Kan söka information och
sammanställa detta i texter.
Behöver tänka på att hitta det viktiga i
texterna och att sammanställa egna texter
med egna ord.
Kan söka information på ett i huvudsak
fungerande sätt. Skriver texter med
relevant innehåll.
Kan söka information på ett fungerande
sätt. Skriver utvecklade texter med
relevant innehåll.
Kan söka information på ett väl
fungerande sätt. Skriver välutvecklade
texter med relevant innehåll.
Faktakunskaper
Har kunskap (fakta, förståelse,
färdighet och förtrogenhet)
om teoretiska begrepp,
modeller, teorier och
processer. Kan föra
resonemang kring
kunskaperna.
Miljö och hållbar utveckling
Har kunskaper om miljö och
hållbar utveckling. Kan föra
resonemang kring
kunskaperna.
Upptäckternas betydelse
Har kunskap om
naturvetenskapens betydelse
för människans levnadsvillkor.
Kan föra resonemang kring
kunskaperna.
Saknar tillräckliga kunskaper. För inte
tillräckliga resonemang.
Har grundläggande kunskaper. För enkla
resonemang och visar på enkla samband.
Har goda kunskaper. Förklarar och kan
föra utvecklade resonemang om
samband.
Har mycket goda kunskaper. Förklarar och
visar på mer komplexa samband.
Saknar tillräckliga kunskaper. För inte
tillräckliga resonemang.
För enklare resonemang. Visar på några
åtgärder som bidrar till hållbar utveckling.
För utvecklade resonemang. Visar fördelar
och begränsningar hos några åtgärder
som bidrar till hållbar utveckling.
För välutvecklade resonemang. Visar ur
olika perspektiv fördelar och
begränsningar hos några åtgärder som
bidrar till hållbar utveckling.
Saknar tillräckliga kunskaper. För inte
tillräckliga resonemang.
Beskriver och ger exempel på upptäckter
och hur dessa har påverkat människans
levnadsvillkor. Kan föra enkla
resonemang.
Visar på samband mellan upptäckter och
påverkan på människans levnadsvillkor.
Kan föra utvecklade resonemang.
Kan förklara och generalisera kring viktiga
upptäckter och deras påverkan på
människans levnadsvillkor. Kan föra
välutvecklade resonemang.
Kommentar (Feedback):
Utveckling:
NO år 7-9 – Bedömningsmatris
Lärare:
Bikupan Lessebo
Elev:

Similar documents