Ladda ner som PDF

Comments

Transcription

Ladda ner som PDF
Årsberätelse 2013
Denna årsberätelse avser kalenderår och verksamhetsår 2013.
Styrelse
Ordförande: Anders Ekholm
Vice ordförande: Ann-Sof Petersson
Kassör: Agneta Brink
Sekreterare: Ingrid Lilja
Ledamöter:
Anne-Louise Bergh
Emmanuel Myrhede
Gunilla Millisdoter
Suppleanter:
Karen Alm
Nils-Eric Winqvist
Medlemmar
Antalet medlemmar 2013 var 185. Budgeterat för 2014 är 200 medlemmar. Medlemsavgifen är 175
kr för vuxna och 25 kr för barn.
Arbetsutskot
Utställningar
Agneta Brink, Ann-Sof Petersson, Bo Petersson, Norbert Robles och Gunilla Millisdoter
Sponsring
Anders Ekholm, Pär-Ola Bruhn, Gertrud Elisabeth Bohlin
Hemsidan
Emmanuel Myrhede, Ann-Sof Petersson
Byggnaden
Anders Ekholm, Göran Andersson, Nils Winqvist
Verksamhet
Föreningen har haf 9 styrelsemöten under det nya verksamhetsåret 2013, den 6/1, 10/3, 21/4, 9/6
10/8, 28/9, 3/11 och 16/12.
På hemsidan presenteras Kulturföreningen och dess aktviteter och man kan teckna medlemskap.
Årsmöte hölls den 17/3.
Kulturföreningen organiserade som vanligt årets Konstrunda Krist Himmelsfärdshelgen 9 – 12/5 med
14 deltagande konstnärer.
Årets utställningar i Kulturhuset var:
2
15/6-11/7 Andrzej Ploski, akvarell
13/7-1/8 Katarina och Ronny Hård olja, Susanne Kirså, skulptur
3/8-1/9 Jenny Ekholm, Linda Hofvander och Jorun Jonasson, foto och installaton.
Kulturföreningens utlykt tll Danmark den 28/8 var mycket uppskatad. Vi besökte bl a Storm Pmuseet och Ordrupgaard samt åt och drack en dejlig dansk frokost. Vi tackar särskilt Ingrid och
Tommy Lilja för arrangemanget.
En stor del av höstens arbete har handlat om planering av utställningssäsongen, kontakter med
konstnärer, utormning av afscher och broschyrer, utarbetande av kontorsrutner, kontakter med
kommunen, diskussioner om verksamhetens utveckling mm.
Kulturföreningen kontaktades i september av den danska fotoskolan Fatamorgana som avser at
arrangera en fotofestval på Ven den 24 – 26/8 2014 med anledning av skolans 25-årsjubileum.
Kulturföreningen kontaktades också av Peter Oskarsson, tdigare chef vid Skånska Teatern i
Landskrona, som informerade om planer för uppsätning av Shakespeares pjäs Stormen på Ven.
Pjäsen som skall ha premiär 2016 skall spelas återkommande i en för spelet särskilt utormad
paviljong placerad nära Tycho Brahes Uraniborg.
Kulturhuset har upplåtts för möten ordnade av Hvens Byalag och Yogagymnastk samt varit uthyrt en
gång under hösten.
Under 2013 slutördes arbetet med renoveringen av Kulturhuset med de medel som beviljats av
Leader. Vi avser at söka medel för fortsat renovering, bl a dränering, belysningsarmaturer,
värmepump, ljudabsorbenter och golvkonstrukton.
Vår hedersordförande i Hvens Kulturförening Camilla Odhnof avled 16/7 2013. Camilla var
Kulturföreningens första ordförande åren 1998 – 2002.
Et varmt tack riktas tll Monika Nordengren för sit arbete med Konstrundan, och tll alla våra
utställningsvakter vars engagemang är en förutsätning för utställningsverksamheten.
Allra sist vill vi i styrelsen tllönska alla gamla och nya medlemmar et händelserikt nyt kulturår. Vi ses
på Kulturhuset!
Hvens kulturförening 14 mars 2014
Anders Ekholm
Ordförande
Bernt Aronsson
Hedersledamot
Agneta Brink
Ann-Louise Berg
Ingrid Lilja
Emmanuel Myrhede
Ann-Sof Petersson
Gunilla Millisdoter
Karen Alm
Nils-Eric Winqvist
Hvens Kulturförening, Tuna Byväg 10, 260 13 Sankt Ibb. Org nr. 844001-1917
Bankgiro: 51 67 - 82 41 I
Plusgiro: 619 13 22 - 4
www.venskulturhus.se I [email protected]