Nya böcker i Universitetsbiblioteket dec 2013 o jan 2014

Comments

Transcription

Nya böcker i Universitetsbiblioteket dec 2013 o jan 2014
Nya böcker i Universitetsbiblioteket dec 2013 o jan 2014
Hylla Författare
C Religion
C
Titel
Sex - för Guds skull : sexualitet och erotik i världens religioner /
Antoon Geels & Lena Roos (red.).
D Filosofi och psykologi
Dg
Blennberger, E
Bemötandets etik / Erik Blennberger
Doe
Engquist, A
Om konsten att samtala : en bok för människor i kontaktyrken /
Anders Engquist
Lekteorier / Mikael Jensen
Dofa Jensen, M
E Uppfostran och undervisning
Eab
Barn upptäcker skriftspråket / Gösta Dahlgren ....
Eab
Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan / Malin
Löfstedt (red.)
Em-c Hjörne, E
Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om
normalitet i den svenska skolan / Eva Hjörne, Roger Säljö
Att vara opponent / Jan Trost ; [illustrationer: Maria Welin Trost]
Ep
Trost, J
F Språkvetenskap
Fc
Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle /
Kenneth Hyltenstam, Inger Lindberg (red.).
L Biografi med genealogi
Lz
Gidlund, K
I kroppen min - vägsjäl / Kristian Gidlund ; [foto: Emma Svensson].
O Samhälls- och rättsvetenskap
O
Justesen, L
Kvalitativa metoder : från vetenskapsteori till praktik / Lise Justesen,
Nanna Mik-Meyer ; översättning: Sten Andersson ; [fackgranskning:
Jon Ohlsson]
Oa
Lennéer-Axelson, Konflikter : uppkomst, dynamik och hantering / Barbro Lennéer
B
Axelson, Ingela Thylefors
Nya böcker i Universitetsbiblioteket dec 2013 o jan 2014
Hylla Författare
Titel
Oc
Ocg
Zetterström, S
Karvonen, L
Offentlig rätt / Stefan Zetterström ; [illustrationer: Jonny Hallberg]
Diktatur : om ofrihetens politiska system / Lauri Karvonen
Oe
Bergstrand, B O
Oe
Lehrberg, B
LSS : stöd och service till vissa funktionshindrade / Bengt Olof
Bergstrand
Praktisk juridisk metod / Bert Lehrberg
Oe
Adler, H
Allmänmedicinens juridik 2013 : verksamhetsinriktad uppslagsbok /
[Hans Adler ...]
Oe
Adler, H
Specialistsjukvårdens juridik 2013 : verksamhetsinriktad
uppslagsbok / [Hans Adler ...]
Oea
Adlercreutz, A
Oea
Sandström, T
Finansieringsformers rättsliga reglering / Axel Adlercreutz, Magnus
Pfannenstill
Svensk aktiebolagsrätt / Torsten Sandström
Oh
HVBguiden : förteckningen över hem för vård eller boende &
familjevårdsenheter m.m.
Ohfh Ineland, J
Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd / Jens Ineland, Martin
Molin och Lennart Sauer
Oi(p)
Statistisk årsbok för Sverige 2014 = Statistical yearbook of Sweden
2014
Q Ekonomi och näringsväsen
Q(p)
Qb
Skärvad, P-H
Skogsstatistisk årsbok. 2013
Företagsekonomi 100. Faktabok / Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson
Qbab Billing, Y
Viljan till makt? : om kvinnor och identitet i chefsjobb / Yvonne Due
Billing ; översättning: Sven-Erik Torhell
Qbab Johnson, G
Exploring strategy / Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan
Scholes
Vad chefen behöver veta om rehabilitering : 2012 / Monica Kjellman
Qbf
Kjellman, M
Qbk
Oskarsson, B
Modern logistik : för ökad lönsamhet / Björn Oskarsson, Håkan
Aronsson, Bengt Ekdahl
Qbk
Segerstedt, A
Logistik med fokus på material- och produktionsstyrning / Anders
Segerstedt
Nya böcker i Universitetsbiblioteket dec 2013 o jan 2014
Hylla Författare
Titel
Qbl
Marketing communications : a european perspective / Patrick de
Pelsmacker, Maggie Geuens, Joeri van den Bergh
Pelsmacker, P
R Idrott, lek o spel
Rb
Fält, L
Uteliv på vintern : [utrustning, säkerhet, fjällkunskap för vinterturen]
/ Lars Fält ; [illustrationer: Alf Lannerbäck].
U Naturvetenskap
U
Hansson, H
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. EchinodermataHemichordata / [DX-DY], Tagghudingar-svalgsträngsdjur : text:
Hans G. Hansson, Tomas Cedhagen, Malin Strand ; bild: Helena
Samuelsson
V Medicin
V
Läkemedelsboken. 2014
Vb
Människans anatomi : [organ, system, strukturer] : [över 600
illustrationer] / [översättning: Ing-Marie Höök Skärham].
Vd
Äldres läkemedelsbehandling : - orsaker och risker vid
multimedicinering
Veb
Vef
Kuehn Krylborn, L Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma : vuxna,
ungdomar och barn : [individ och grupp, KBT-inriktad metod,
hälsosamma matvanor, fysisk aktivitet] / Barbro Holm Ivarsson (red.)
; Liselotte Kuehn Krylborn, Sofia Trygg Lycke ; [illustrationer:
Helena Lunding Hultqvist].
Boken om demenssjukdomar / redaktörer: Hans Basun ....
Vef
Oddy, R
Aktivitet vid demenssjukdom : en praktisk vägledning / Rosemary
Oddy ; översättning: Kristina Olsson och Inger Bolinder-Palmér ;
[illustrationer: författaren].
Veo
Hanås, R
Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna : hur du blir
expert på din egen diabetes / av Ragnar Hanås
Klinisk onkologi / Mef Nilbert ; [sakgranskning: Håkan Ahlman ...]
Assisterad befruktning : etiska aspekter
Vep Nilbert, M
Vgaa
Nya böcker i Universitetsbiblioteket dec 2013 o jan 2014
Hylla Författare
Titel
Vl(p)
Psykiatrins juridik 2013 : verksamhetsinriktad upplagsbok / [Hans
Adler ...]
Vna
Holmberg, C
Vnam Ortiz, L
Vnb
Weston, D
Vnd Janouch, K
Vp(p) Raadu, G
Vpb
Ehnfors, M
Vpd
Holm, U .
Vpg
Vpg
Varför går hon? : om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser /
Carin Holmberg, Viveka Enander.
Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer / Liria Ortiz
Vårdhygien för sjuksköterskor : med bakgrund i mikrobiologi och
infektionssjukdomar / Debbie Weston ; sakkunnig bearbetning: Lasse
Hellström ; översättning: Madeleine Midenstrand
Vad är sex och 100 andra jätteviktiga frågor / Katerina Janouch.
Författningshandbok 2014
Nya VIPS-boken : välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet /
Margareta Ehnfors, Anna Ehrenberg, Ingrid Thorell-Ekstrand
Empati : att förstå andra människors känslor / Ulla Holm.
Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad : sex grundläggande
kärnkompetenser / Gwen Sherwood, Jane Barnsteiner (red.) ;
översättning: Göran Grip
Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad / redaktör: Ewa Idvall
Vph
Omvårdnad i primärvården / redaktör: Christina Bökberg ;
[illustrationer: Gunilla Svanholm]
Vpj
Inledande omhändertagande av akut sjuka personer : en bok för
sjuksköterskor / Ian Wood, Michelle Garner (red.) ; översättning:
Elisabet Roman