2015 - Hugo Valentin Centre

Comments

Transcription

2015 - Hugo Valentin Centre
NAMIS
Forum för nationella minoriteter i Sverige
Nyhetsbrev nr 1, den 3 februari 2015
Kulturverksamhet
Samernas nationaldag
Samernas nationaldag firas 6 februari runt
om i landet med olika evenemang. Ett urval:
Malmö: Gudstjänst 15:00 på S:t Pauli församling, Kungsgatan 17 med Corinna Friedl samt Samernas Kaplan Maud Rosenschöld. Därefter fortsätter firandet i
församlingshemmet. Medverkande: KarlJohan Tyrberg, biskop och Emeritus. Helena Dådring, ordförande Samer i Syd. Kent
Andersson, Malmö stads kommunfullmäktige ordförande. Filmvisning / Renens år
och möjlighet att ställa frågor, fika med
smakupplevelse från Sápmi och lotteri.
Helsingborg: 11.30 Hissas den Samiska
flaggan på Dunkers Kulturhus. 12.00 spelar
rådhusklockan den Samiska Nationalsången. Vi hedrar flaggan och dagen med
att stå på bron/trappen och sjunga unisont
Nationalsången på samiska och svenska.
Medverkande: Majvor Massa Eriksson,
Hedersmedlem i Samer i Syd. Boksläpp:
"Tre generationer - Vardagsberättelser" 14
berättelser från sameland på samiska,
svenska och engelska. Smakupplevelse från
Sápmi.
Stockholm: En samisk flagga överlämnades till Stockholm stad på samiska nationaldagen 2007 av Sameföreningen i Stockholm. Sedan dess har flaggan vajat vid
Riddarfjärden varje samisk nationaldag.
Samling 08:45 på Ragnar Östbergs plan 7
(Stadshus-trädgården, mot Riddarfjärden).
09:00 flagguppsättning, samiska nationalsången spelas, tal, diktläsning
Jokkmokk: Dálvaddiskören sjunger den
samiska nationalsången Sámi soga lávlla.
Stefan Mikaelsson, ordförande i Sametinget
håller tal. På kvällen framförs Gunnar Idenstams verk ”Jukkaslåtar” i Jokkmokks Nya
Kyrka. För mer information, se
https://www.facebook.com/events/6448495
75619942/.
Sundsvall: Visning av filmen Jojk
(Juoigan) på Kulturmagasinet, kl 16. Jojken
har en obruten tradition sedan tusentals år.
Via jojkens historia får vi en berättelse om
samerna, i en film med personligt tilltal och
fantastiska bilder och musik.
Bokcirkel med Tornedalingar i Stockholm
Tornedalingar i Stockholm har en bokcirkel
där man läser tornedalsförfattare. Först ut:
Dit vägen leder av Rita Simu.
Tid: 11 mars, kl. 17.30
Plats: Huddingegymnasiets bibliotek
Vid intresse, hör av er till
catharina.isaksson2[a]gmail.com.
Sverigefinnarnas dag på Finlandsinstitutet
Finska Föreningen i Stockholm och Finlandsinstitutet firar Sverigefinnarnas dag
med tal av biskop Tuulikki Koivunen
Bylund, litteratära och musikaliska smakprov ur sommarens uppsättning på Västanå
teater om Lomjansguten, Finnskogens färgstarke spelman. Fri entré!
Tid: tisdagen den 24 februari kl. 18.30
Plats: Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4,
Stockholm
För mer info, ring 08-545 212 00
Ny finsk film på Zita: Kverulanten (mielensäpahoittaja)
Kverulanten heter på finska Mielensäpahoittaja, vilket ungefär kan översättas till någon som tar illa upp. Han är en
man som vet att allt var bättre förr och att
allt som har hänt och har gjorts sedan 1953
har bidragit till att förstöra hans dag. Hans
dagordning, som baserar sig på rutiner och
traditioner, rubbas efter ett fall i källartrappan. Filmen, som grundar sig på Tuomas
Kyrös Mielensäpahoittaja-romaner, passerade i november milstolpen 400 000 åskådare och är därmed årets mest sedda finska
film.
Tid: tors 26/2 kl. 18:30, sön 1/3 kl. 14:00
och mån 2/3 kl. 18:30
Plats: Zita, Folkets Bio, Birger Jarlsgatan
37. För mer information se www.zita.se.
Filmen visas inom ramen för Ny finsk filmturnén också på Angereds Bio, Bio Röda
Kvarn (Borås), Bio 7:an (Gävle), Panora
nr 1 2015
Namis – Forum för nationella minoriteter i Sverige
(Malmö), Cnema (Norrköping), Bio 3:an
(Piteå), Sigtuna, Fyrisbiografen (Uppsala),
Folkets Bio Umeå och Elektra Folkets Bio
(Västerås). För komplett schema, se
https://www.facebook.com/nyfinskfilm.
Seminarier, föreläsningar och
kurser
Multimodal matematikdidaktik bland
romska elever i Sverige och Ryssland
Alla Ericson, lektor i matematikdidaktik,
presenterar tillsammans med Angelina
Dimiter-Taikon och Kati Dimiter-Taikon,
båda fil. mag. i pedagogik och adjungerade
lärare vid Södertörns högskola, sin forskning under rubriken Multimodal matematikdidaktik bland romska elever i Sverige
och i Ryssland. Under föreläsningen presenteras en pilotstudie om ämnesintegrerad
multimodal undervisning i matematik i
Roma Kulturklass i Sverige, en unik klass
där undervisning bedrivs både på det officiella skolspråket svenska samt på modersmål
Romani Chib. Ingen föranmälan. För mer
information, kontakta:
christina.rodell.olgac[a]sh.se
Tid: torsdagen 19 februari 2015 kl. 15.00 17.00
Plats: Södertörns högskola, MB 503
Antiziganism – en svensk historia
Britt- Inger Lundqvist, etnolog styrelseledamot resandeföreningen RUNG föreläser
om Antiziganism och de olika romska
gruppernas historia i Sverige och ger en
kort presentation om lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk. Seminariet
är en del av serien ”Makt och minoritet - en
seminarieserie om diskriminering bland
nationella minoriteter”. Information och
kontakt: brittinger3[a]gmail.com eller
jenny.saba.persson[a]sensus.se.
Tid: 25 februari, kl. 13 -16
Plats: Stiftsgården Skellefteå
Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig på
www.sensus.se/minoritetochmakt senast
den 18 februari.
Föreläsning på Kulturmagasinet i
Sundsvall: Samerna i Sverige
Samerna i Sverige – ett urfolk, ett folk och
en nationell minoritet.
Vad är unikt och speciellt med kulturen?
Vad utmärker en samisk identitet? Vem är
egentligen same? Samt lite 1900-tals historia, lite om Sametingets roll, om moderna
nr 1 2015
Sida 2 av 4
lagar och internationella konventioner, om
hoten mot den samiska kulturen idag.
Marie Enoksson, informatör Sametinget.
Tid: måndag 16 februari, kl. 19.00
Plats: Kulturmagasinet, Packhusg. 4
Sundsvall
Samisk utbildningsfestival i Gällivare
Samiskt språkcentrum arrangerar i samarbete med Sámi Allaskuvla, Sámi lohkkanguovddáš och Sáminuorra en Utbildningsfestival i Gällivare den 20-22 februari.
Syftet med festivalen är att visa på vilka
möjligheter som finns om man satsar på det
samiska språket. Unga samiska förebilder
har bjudits in för att föreläsa och hålla
workshops. Konferensen riktar sig till samiska ungdomar i åk 9 upp till 25 år. Program kommer inom kort. För mer information, kontakta Patricia Fjellgren, språkkonsulent på Samiskt språkcentrum, på
patricia.fjellgren[a]sametinget.se.
Lars Thomasson-symposium i Umeå
Professor Leanne Hinton, Professor Emerita
i lingvistik vid University of California i
Berkeley föreläser på temat Revitalisering
av språk och kultur. Hennes specialistområden är urfolksspråk i Amerika, sociolingvistik och språkvitalisering.
Programmet innehåller även flera intressanta föreläsare inom språkrevitalisering.
Seminariet är kostnadsfritt. Detaljerat program kommer senare. Anmälan om deltagande sker per e-post senast 27/2-15 till
sylvia.sparrock[a]sametinget.se eller krister.stoor[a]umu.se. Detta för att få vetskap
om hur många som kommer för lokalutrymmets skull.
Plats: Västerbottens museum, Umeå
Tid: 4 mars 09.30-16.00
Språkrådets språkvårdsseminarium på
Finlandsinstitutet
Temat på Språkrådets språkvårdsseminarium i finska är språkpolitik, nya språkvårdsrekommendationer och nyord.
Tid: 10 april 2015
Plats: Finlandsinstitutet, Snickarbacken 2,
Stockholm
Deltagaravgift 300 kr. Anmälan görs till
suomi[a]sprakochfolkminnen.se.
Preliminärt program finns på
http://www.sprakochfolkminnen.se/omoss/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/nyheter2015/2015-01-30-sprakvardsseminarium-ifinska-10-april-2015.html.
Namis – Forum för nationella minoriteter i Sverige
Publikationer och utgåvor
25 år med barnkonventionen
Majvor Massa Erikssons bok ”Med Barnkonventionen under 25 år” belyser vuxenvärldens ansvar och villkorslösa omtanke.
Att fortsätta förtydliga barnkonventionens
mening i praktiska konkreta handlingar från
barnens viljeyttringar efter 25 år. Samebarn
i och utanför Sápmi har varit författare och
tolkat konventionens artiklar med Majvor
som språkrör. Deras tankar och upplevelser
tolkas från mänskliga rättigheter med skolans värdegrund. Boken visar och inspirerar
till fortsatt arbete inom barn och ungas
verksamheter. Från konventionen, skolans
värdegrund och lagar som berör våra barn
och unga ut mot världen.
Som bilaga till boken medföljer FN:s konvention om barnets rättigheter på svenska
och lulesamiska. Boken kan beställas från
massaeriksson[a]telia.com eller
info[a]haledit.se.
Sida 3 av 4
inte alls på meänkieli, konstaterar ministerkommittén. Romerna är marginaliserade
och utvecklingen i romani chib hämmad.
Rapporten kan läsas i sin helhet på
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=22603
69&Site=COE&BackColorInternet=C3C3
C3&BackColorIntranet=EDB021&BackCo
lorLogged=F5D383.
Debattartikel om samernas urfolksrättigheter
Den 26 januari frågas Sverige ut av FN.
Med anledning av detta har ärkebiskopen
Antje Jackelén skrivit ett debattinlägg i
Dagens Nyheter där hon menar att Sverige
måste ta samernas urfolksrättigheter på
större allvar. Svenska kyrkan är en av flera
organisationer som i sin rapport till FN valt
att lyfta frågan om bristande ansvarstagande för urfolksrättigheter.
Artikeln kan läsas på
http://www.dn.se/debatt/samernasurfolksrattigheter-maste-tas-pa-storreallvar/.
Apmut – jåhttesábme
I sin nya bok Apmut – Jåhttesábme har
Apmut Ivar Kuoljok valt att berätta på lulesamiska, det språk som han använt och
använder dagligen. Huvudpersonen är den
tioårige pojken Apmut. Vi får, under några
år på 40-talet, följa honom, hans syskon och
föräldrar när de flyttar till fjälls med pulkarajd på våren och till Badjelánnda med
klövjehärkar på sommaren. Det är spännande äventyr med både allvar och lek – allt
från kalvmärkning och egna vajan, nätfiske,
älgjakt och risning av kåtan till små hyss
och det första kastspöet och hur storrödingen knäckte spöet. Genom lek och arbete lär
han sig för livet. Boken kan bland annat
köpas från Ord & Visor förlag:
http://www.ordvisor.com/shopping/product
_details.php?id=&product_id=659.
Dags att nominera till årets minoritetsspråkpris
Information och aktualiteter
Nu är det dags att nominera 2015 års pristagare av Språkrådets minoritetsspråkspris.
Priset delas ut till en person, organisation
eller motsvarande som gjort betydelsefulla
insatser för minoritetsspråken i Sverige.
Med minoritetsspråk avses alla andra språk
än svenskan i Sverige. Det kan till exempel
gälla språkpolitiskt arbete, tolkning och
översättning eller pedagogiskt arbete. Priset
delas ut på Språkrådsdagen den 6 maj.
Pristagaren utses av en extern jury. Lämna
förslag senast fredagen den 20 februari.
Läs mer på Institutet för språk och folkminnens webbplats:
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/v
ad-arprakvard/sprakpriser/minoritetssprakspriset.
html.
Sverige starkt kritiserat av Europarådet
Årets Sverigefinnar 2014 utsedda
Europarådet riktar åter hård kritik mot Sverige när det gäller utbildningssituationen för
landets nationella minoriteter. Europarådets
ministerkommitté har granskat hur Sverige
lever upp till den Europeiska minoritetsspråksstadgan, och slår ner på flera punkter.
Till exempel finns det akut brist på utbildade lärare i samtliga fem minoritetsspråk.
Den tvåspråkiga undervisningen har minskat både på finska och samiska, och sker
I december utsågs 2014 års Sverigefinnar i
en ceremoni på Finlandsinstitutet. Vinnarna
var:
Årets sverigefinne: Asko Sahlberg, som har
hittat sitt element som författare i Göteborg,
dit han flyttade 1996 efter ett kringflackande liv i Finland. Han publicerade sin
debutroman 2000 och har skrivit 12 böckertill dags dato.
Årets Unga sverigefinne: Viktor Fors Män-
Den första juni 2000
trädde den svenska ratificeringen av Europarådets
konvention om regionala
språk och minoritetsspråk
samt Ramkonventionen
för skydd av nationella
minoriteter i kraft. Därigenom erkände Sverige fem
nationella minoriteter och
minoritetsspråk:
judar/jiddisch,
romer/romani,
samer/samiska,
sverigefinnar/finska och
tornedalingar/meänkieli.
nr 1 2015
Namis – Forum för nationella minoriteter i Sverige
tyranta som har gett sverigefinsk stämning
ett eget uttryck, senast med sin dokumentär
”Homesick – Although I no longer know
where home is”.
Årets vardagshjälte: Nina Uddin, skaparen
av Facebook-gruppen ”Ruotsinmammat”.
NAMIS syftar till att förbättra möjligheterna för
forskningssamarbete
inom temaområdena nationella minoriteter, minoritetsspråk och minoritetskulturer. Vi vill fungera som forum för kunskapsutbyte med minoritetsorganisationer, statliga organ och myndigheter som sysslar med
språkliga och kulturella
frågor, samt med praktiker verksamma inom
området kulturell och
språklig revitalisering.
Kaisa Vilhuinen–priset 2015 delas ut av
Föreningen för Sverigefinska Skribenter
Ruotsinsuomalaisten Kirjoittajien Yhdistys
(RSKY) myöntää vuoden 2015 Kaisa Vilhuinen -palkinnon Ruotsissa asuvan kirjailijan tai kirjoittajan teokselle tai koko tuotannolle. Kirjan julkaisumaalla ei merkitystä. Kyseeseen voi tulla kahden edellisen
vuoden aikana ilmestynyt romaani, runoantologia tai novellikokoelma. Palkinto suunnataan ensisijaisesti uransa alkuvaiheessa
olevalle kirjailijalle tai kirjoittajalle, jonka
tuotanto edistää ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden kehitystä. Ilmoittajan on toimitettava ehdottamansa teos tai teokset
RSKY:n palkintoraadille neljänä kappaleena 9.2. mennessä. Julkistamispäivä on
perjantai 17.4. Haningessa vastaava järstäjä
on vähemmmistökoordinaattori Marjaana
Lehmonen. Kilpailun tukijana toimii Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS,
Helsinki). Palkintosumma on 10 000 kr.
Lisätietoja: www.liekki.se.
Bidrag till insatser för de nationella minoritetsspråken
Institutet för språk och folkminnen har 3,5
miljoner kronor att fördela till stöd för de
nationella minoritetsspråken. Syftet med
bidraget är att ge enskilda personer bättre
förutsättningar att tillägna sig och använda
sitt nationella minoritetsspråk. Bidrag
kan sökas av föreningar, organisationer
eller stiftelser som inte är statliga eller
kommunala, och som utan vinstsyfte
bedriver verksamhet i Sverige.
Ansökan om bidrag ska vara inlämnad
senast den 1 mars 2015. Ansökningsblankett finns på
http://www.sprakochfolkminnen.se/do
wnload/18.cbc0f5b1499a212bbf2465/1
421766167129/Ans%C3%B6kningsbla
nkett+bidrag+till+minoritetsspr%C3%
A5ken+2015.doc.
På webben
Dokumentärfilm på nätet: Yiddish
Soul
Dokumentärfilmen Yiddish Soul är en
resa in i ett återupplivande av jiddischmusiken i Europa. Följ bland annat
med de passionerade jiddischartisterna
Karsten Troyke, Shura Lipovsky, gruppen KlezRoym, Chava Alerberstein och
Myriam Fuks på olika uppträdanden
och workshops runt om i olika europeiska städer. Filmen kan ses i sin helhet
på http://vimeo.com/20462628.
Gratis samiskt informationsmaterial
Samer.se har en mängd gratis informationsmaterial om samer: not- och sånghäfte med information om den samiska
nationaldagen, quiz, informationsbroschyr om fördomar med mera.
http://www.samer.se/2110.
NAMIS
Forum för nationella minoriteter i Sverige
Hugo Valentin-centrum
Adress:
Thunbergsv. 3D
Box 521
SE-751 20 Uppsala
Tel: 018-471 23 59
Fax: 018-471 23 63
Kontaktpersoner: För ytterligare information eller
deltagande i nätverket kan du vända dig till doc.
Satu Gröndahl, tfn 018-471 63 96 (e-post:
satu.grondahl[a]valentin.uu.se).
Du som vill bidra med information till nyhetsbrevet,
vänligen kontakta Leena Huss, tfn 018-471 23 61
(e-post leena.huss[a]valentin.uu.se).
nr 1 2015
Sida 4 av 4

Similar documents