הנחיות תכנון עבור בקשה להיתר ואישור טופס 4 – מ.א. עמק יזרעאל

Comments

Transcription

הנחיות תכנון עבור בקשה להיתר ואישור טופס 4 – מ.א. עמק יזרעאל
‫נוהל והנחיות כלליות לצורך חיבור קו ביוב פרטי למערכת ביוב ציבורית‬
‫משלב התכנון‪ ,‬קבלת היתר בניה‪ ,‬לגטימציה ועד לאישור אכלוס (טופס ‪)4‬‬
‫הנחיות כלליות‬
‫‪ .1‬נספח אינסטלציה יוגש על גבי רקע תכנית אדריכלית (גרמושקה ) מעודכנת‬
‫חתומה ומאושרת ע"י הועדה לתכנון ובנייה‪.‬‬
‫‪ .2‬בתכנית הסניטרית המוגשת יש להציג "מפה מצבית " ובה יש לציין ‪:‬‬
‫‪ ‬קווי הצנרת של אספקת המים קיימים או מתוכננים ‪ ,‬מערכת הביוב‬
‫המתוכננת ‪ ,‬קוטרי הצינורות ‪ ,‬חתכי מערכת ביוב וסכמת מים‪.‬‬
‫‪ ‬תאי הבקרה ושיפועי הביוב הציבורי שאליו יחובר המבנה כולל גבהים‬
‫‪ TL, IL‬ומס ' שוחות‬
‫‪ ‬התחברות למערכת ציבורית לפי מפרט ‪. G.I.S‬‬
‫‪ .3‬יש להשלים מדידה של תשתיות המים והביוב (הקיימות בחלקה ) כולל שוחת‬
‫ביוב ציבוריות (אליה יתחבר צינור הביוב הפרטי )‪.‬‬
‫‪ ‬במושבים יש לבצע את הפעולה על כל הנחלה ולהעלות על התכנית‬
‫לאישור‪.‬‬
‫‪ .4‬אין לתכנן ו‪/‬או לבצע שוחת בקרה פרטית לביוב שגובהה ‪ - T.L‬רום פני המכסה‬
‫נמוך מגובה שוחת הבקרה הציבורית לביוב‪.‬‬
‫‪ .5‬מרתף וברכות שחייה – אם הביוב הפרטי גבוה יותר מרצפת המרתף או ניקוז‬
‫הבריכה ‪ ,‬יש לבצע חיבור של מערכת השופכין באמצעות תחנת שאיבה ו "גמל "‬
‫המצויד באל חוזר וכניסה למערכת הביוב תהיה ע"י ניתוק אויר‪.‬‬
‫‪ .6‬בהתאם להוראות החוק ‪ ,‬מגרש ששולמו בעבורו אגרות והיטלים יקבל חיבור‬
‫ביוב אחד וחיבור מים אחד‪.‬‬
‫‪ .7‬הביצוע בשטח יהיה לפי התוכנית הסניטרית המאושרת ‪ ,‬כל שינוי יחייב את‬
‫אישור החברה ומהנדס הרשות לפני תחילת הביצוע ‪ ,‬ולאחר הגשת תכנית‬
‫סניטרית מתוקנת‪.‬‬
‫‪ .8‬ביצוע חיבורי המים והביוב מותנים בקבלת היתרים לביצוע העבודה משאר‬
‫הגופים כגון ‪:‬‬
‫ישוב ‪ ,‬בזק ‪ ,‬כבלים ‪ ,‬חברת חשמל ועוד‪.‬‬
‫‪ .9‬באחריות בעל הנכס לבצע את כל הבדיקות למערכות המים והביוב כולל חיטוי‬
‫ושטיפה קווי מים לפני חיבור למערכת הספקה ציבורית ‪ ,‬בהתאם להוראות‬
‫למתקני תברואה הקבועים בחוק ‪.‬‬
‫‪ .11‬במידה ומתוכננת בריכה או כל מתקן אחר המחייב התקנת מז"ח ע"פ חוק יש‬
‫לציין זאת על גבי הבקשה‪.‬‬
‫‪ .11‬כל שינוי לתכנית יבוצע על דף ‪ A3‬עם תאריך וחתימת המתכנן‪.‬‬
‫לקבלת הסברים תיאום ושאלות ‪:‬‬
‫עמית רז מנהל תפעול יובלי העמק – טל'‪14- 6521143 :‬‬
‫מייל ‪[email protected]‬‬

Similar documents