הגדרת תפקיד

Comments

Transcription

הגדרת תפקיד
‫מרכז אזורי לפיתוח‬
‫המינהל בשלטון המקומי‬
‫מחוז הדרום והנגב‬
‫משרד הפנים‬
‫המינהל לשלטון מקומי‬
‫דרוש‪/‬ה‬
‫פרויקטור ‪ /‬יועץ מתכלל לליווי והשמת הצוערים בשלטון המקומי‬
‫תכנית הצוערים לשלטון מקומי הינה תכנית פרי יוזמה של משרד הפנים בשיתוף עמותת ידידי עתידים‪,‬‬
‫מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות שמטרתה להכשיר מנהיגות איכותית וחדורת שליחות‬
‫לרשויות המקומיות‪ ,‬בדגש על הרשויות הפריפריאליות‪ .‬בסיום תכנית ההכשרה של הצוערים הם מושמים‬
‫ברשויות מקומיות שנבחרות על ידי המשרד )בהתאם ולאחר פרסום קול קורא לרשויות המקומיות‬
‫הרלוונטיות(‪.‬‬
‫ליווי השמת הצוערים בשלטון המקומי נעשית על ידי מפע"ם הדרום‪ .‬לצורך השמה מיטבית של הצוערים‬
‫ברשויות נדרש פרויקטור ‪ /‬יועץ מתכלל שיהיה אחראי על תהליך ההשמה‪ ,‬בנייה והובלת תכניות‬
‫ההכשרה‪ ,‬חיבור הרשויות וליווי הצוערים‪.‬‬
‫העסקה‪ :‬בחשבונית לתקופה של שנה בכפוף לחתימה על חוזה‪.‬‬
‫ניהול הפרויקט‪ :‬מנהלת מפעם הדרום וסגניתה‪.‬‬
‫הנחיה מקצועית‪ :‬וועדת ההיגוי לתכנית שכוללת את ‪ :‬נציגי האגף למנהל מוניציפאלי‪ ,‬נציגי האגף לכח‬
‫אדם ושכר‪ ,‬נציגי המפע"ם‪ ,‬נציגי עמותת ידידי עתידים )המנהלת את תכנית ההכשרה בפועל(‪.‬‬
‫תיאור התפקיד‪:‬‬
‫‪ o‬ניהול ואחריות על תהליך ההשמה של הצוערים ברשויות –ריכוז תהליך ה"קול הקורא" ובחינת‬
‫הבקשות של הרשויות‪ ,‬השתתפות בוועדה‪ ,‬הכנת חוברת התפקידים לצוערים‪ .‬ניהול תהליך‬
‫הבחירה‪.‬‬
‫‪ o‬הובלה‪ ,‬ליווי וקידום של תכנית ההכשרה החודשית והשנתית‪.‬‬
‫‪ o‬שמירת קשר רציף עם הצוערים והרשויות –קיום פגישות שוטפות ברשויות עם הצוערים –‬
‫לפחות אחת לחודש )עם כל צוער‪/‬ת רשויות בדואיות – פעמיים בחודש(‪.‬‬
‫•‬
‫פיקוח על תהליך הקליטה והחונכות‪ ,‬בהתאם לחוזה בין הצוער לרשות ובין משרד‬
‫הפנים לרשות‪.‬‬
‫•‬
‫דיווח לוועדת ההיגוי במקרים חריגים‪ ,‬לצורך קבלת החלטה‪.‬‬
‫‪ o‬קשר רציף עם מנהלת תכנית הצוערים והרכזות‪ ,‬להעברת מידע הדדי בנושא הצוער‬
‫הבודד ובנושא תכני הכשרה‪.‬‬
‫‪ o‬פיתוח הלמידה לשיפור תהליכי הקליטה וההשמה – איסוף החונכים מהרשויות ללמידה‬
‫מה עבד טוב ומה פחות לשיפור התהליכים‪.‬‬
‫דרישות סף‪:‬‬
‫‪ o‬תעודת עוסק מורשה‬
‫‪ o‬השכלה אקדמאית מלאה )תואר ראשון ‪ -‬יתרון לתואר שני(‬
‫מפעם הדרום והנגב‬
‫מועצה אזורית בני שמעון‪ ,‬צומת קמה טל'‪ 08-6257925 :‬פקס‪[email protected] 08-6257929 :‬‬
‫מרכז אזורי לפיתוח‬
‫המינהל בשלטון המקומי‬
‫מחוז הדרום והנגב‬
‫משרד הפנים‬
‫המינהל לשלטון מקומי‬
‫‪ o‬הכרות עם השלטון המקומי‪/‬מנהל ציבורי‬
‫‪ o‬ניסיון בבניית תכנית הכשרה או בליווי והדרכה או בתהליכי השמה‬
‫‪ o‬ניסיון ניהולי משמעותי של חמש שנים לפחות ‪ -‬יתרון‬
‫‪ o‬יכולת הובלת קבוצה ובריכוז סדנאות – יתרון‬
‫דרישות נוספות‪:‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫יכולת ניידות‬
‫יכולת אינטגרציה גבוהה של תהליכים‪ ,‬נתונים ומידע‪.‬‬
‫ניסיון מוכח בהובלת תהליכי שינוי‬
‫יכולת הבנת מורכבות ברשות מקומית‬
‫יכולת הידברות ופעילות עם ראשי רשויות‪ ,‬ובעלי תפקידים בכירים‪.‬‬
‫יכולות ביצוע גבוהות‬
‫יכולת אמפטיה והכלה‬
‫יש לצרף את המסמכים באופן מלא |)קורות חיים‪ ,‬תעודות‪ ,‬ממליצים(‪ .‬בקשה לא מתאימה‪/‬‬
‫מלאה לא תענה!‬
‫קורות החיים והמסמכים הנלווים יש להעביר במייל לכתובת‪ [email protected] :‬או בפקס‬
‫‪) 08-9915831‬עבור חיותא(‪ ,‬נא לצרף לפניה עותק של תעודות‪ ,‬אישורים לניסיון מקצועי‬
‫והמלצות‪ ,‬פניות שיגיעו ללא צירוף כל המסמכים לא ייענו‪.‬‬
‫מפעם הדרום והנגב‬
‫מועצה אזורית בני שמעון‪ ,‬צומת קמה טל'‪ 08-6257925 :‬פקס‪[email protected] 08-6257929 :‬‬