פורמט למכתב - עיריית באר שבע

Comments

Transcription

פורמט למכתב - עיריית באר שבע
‫עיריית באר‪-‬שבע‬
‫אגף משאבי אנוש‬
‫מכרז פומבי מס'‪27/2015 -‬‬
‫כ"ט תמוז תשע"ה‬
‫‪ 16‬יולי ‪2015‬‬
‫נמסרת בזאת הודעה על משרה פנויה כדלהלן‪:‬‬
‫תואר המשרה‪ :‬מוביל‪/‬ה דיגיטלי למערכת החינוך במנהל החינוך‬
‫כללי ‪:‬‬
‫• מערכת החינוך בעיר באר שבע ‪ -‬מקדמת את מיזם העיר הדיגיטלית באמצעות הטמעתן של מערכות לימוד טכנולוגיות‬
‫המאפשרות לימוד חדשני משמעותי הפורץ גבולות‪.‬‬
‫בתי הספר בעיר באר שבע יתנהלו כמודל מדגים ארצי‪ :‬לבחינת תשתיות לאומיות בחינוך‪ ,‬ליצירת רשת בתי ספר המהווים‬
‫ארגונים לומדים "חכמים"‪ ,‬הובלת חדשנות טכנו – פדגוגית‪ ,‬היוצרת שינוי ממעלה שניה בתהליכי הוראה – למידה‬
‫תיאור התפקיד‪:‬‬
‫• מוביל‪/‬ה של כלל הפעילויות בתחום העיר הדיגיטלית בעיר באר שבע‪.‬‬
‫• השתתפות בגיבוש תכניות אב פדגוגית‪ -‬טכנולוגית‪.‬‬
‫• השתתפות בתכנון ובליווי תהליך בניית האסטרטגיה של פיילוט החינוך הדיגיטלי ובהלימה לאסטרטגיה של באר‪ -‬שבע‬
‫דיגיטלית‪.‬‬
‫• מעקב רצוף אחר הוצאתן לפועל של תכניות העיר הדיגיטלית בחינוך‬
‫• מעקב רצוף אחרי מדדי הביצוע של העיר הדיגיטלית בחינוך‬
‫• מתאם‪ ,‬מסנכרן ומלווה באופן מקצועי של המובילים הדיגיטליים הבית ספרים‪ ,‬וכלל הגורמים השותפים לתהליך‪.‬‬
‫• תכלול כל היבטי התכנית בחינוך מול המוביל הדיגיטלי של העיר‪ ,‬הרשות ושאר המשרדים והגופים הרלוונטיים‪.‬‬
‫• איתור עיכובים וחסמים במימוש התכניות‪ ,‬והבאה לפתרונם‪.‬‬
‫דרישות התפקיד‪:‬‬
‫דרישות סף מחייבות‪:‬‬
‫השכלה‪:‬‬
‫• תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף‬
‫להערכת תארים אקדמיים מחו"ל )תואר שני או שלישי ‪ -‬יתרון(‪.‬‬
‫• ידעת השפה האנגלית ברמה טובה מאוד‪.‬‬
‫ניסיון‪:‬‬
‫• ניסיון של ‪ 5‬שנים לפחות בתחום ניהול פרויקטים אינטגרטיביים מערכתיים ובין – ארגוניים‪ ,‬בעלי ממשקים מרובים‪,‬‬
‫לרבות יישום והטמעה של תכניות רחבות היקף‪.‬‬
‫• ניסיון בהדרכה והוראה‪.‬‬
‫• עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בהובלת פרויקטים בתחום חדשנות טכנולוגית במהלך השנים האחרונות‪.‬‬
‫• ניסיון בניהול צוות עובדים ) ‪ 20‬איש לפחות (‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫כישורים אישיים‪:‬‬
‫• מנהיגות‪ ,‬אמינות‪ ,‬אחריות‪ ,‬פתיחות ויזמות‪.‬‬
‫• כושר ניהול משא ומתן עם מוסדות ממשלתיים‪ ,‬רשויות ציבוריות‪ ,‬הורים ותלמידים;‬
‫• כושר הבעה בכתב ובעל‪-‬פה בעברית‬
‫• יחסי אנוש טובים ויכולת הובלת אקלים עבודה מיטבי‬
‫• יכולת מוכחת בפתוח תכניות ייחודיות‪.‬‬
‫היקף משרה‪ 100% :‬דרגה‪ 40 – 42+ :‬דירוג‪ :‬מהנדסים ‪ /‬אקדמאים ‪ /‬מח"ר ‪ /‬הנדסאים ‪ /‬טכנאים ‪ /‬עובדי‬
‫הוראה ‪/‬חוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים*‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪ .1‬מועמד שימצא מתאים למלא המשרה המוכרזת‪ ,‬אפשר שיידרש לעבור מבחן התאמה‪.‬‬
‫‪ * .2‬העסקה הינה בדירוג דרגה או בחוזה אישי‪.‬‬
‫העסקה בחוזה אישי כפופה לאישור משרד הפנים‪ ,‬לאור התנגדות ארגון העובדים להעסקה זו בחוזה אישי תנאי‬
‫ההעסקה שבחוזה אישי יחולו בכפוף לתוצאות מיצוי הליכים קיבוציים ככל שיהיו או לתוצאות הערעור‬
‫ב – עסק' ‪.31963-06-14‬‬
‫‪ .3‬העסקה בתפקיד ובהיקף המשרה היא בכפוף לקיומו של תקציב ממשרד החינוך למיזם עיר דיגיטלית ובהתאם לצרכי‬
‫המערכת‪.‬‬
‫‪ .4‬לא יתקבל לעבודה מועמד בטרם המציא אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת העסקה של‬
‫עברייני מין במוסדות מסוימים‪ ,‬התשס"א‪ ) .2001-‬האישור יומצא רק לאחר בחירת המועמד (‬
‫‪ .5‬בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר‪ ,‬הכוונה גם ללשון נקבה‪ .‬הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר‪ ,‬בעלי‬
‫כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה‪.‬‬
‫‪ .6‬בקשות להשתתף במכרז בצרוף תעודות ואישורים המעידים על עמידה בתנאי המכרז המפורטים לעיל‪ ,‬תיאור תולדות‬
‫חיים‪ ,‬ניסיון והמלצות‪ ,‬יש להגיש במעטפה סגורה‪ ,‬עם ציון מספר המכרז על גביה‪ ,‬לאגף משאבי אנוש‪ .‬בקשות שלא‬
‫יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים‪ ,‬לא תובאנה לדיון בוועדת הבוחנים‪.‬‬
‫‪ .7‬התנאי לכניסת המועמד שייבחר לתפקיד הוא מילוי הוראות נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים ‪ -‬עובדי הרשויות‬
‫המקומיות ) שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' ‪ 2/2011‬ביום א' בניסן התשע"א‪ 5 ,‬באפריל ‪ -( 2011‬לרבות מילוי‬
‫שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים‪ ,‬ועריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש‪ ,‬וכיוצ"ב הכול בהתאם ובכפוף‬
‫להוראות הנוהל‪.‬‬
‫‪ .8‬סעיף ‪ 39‬לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים‪ ,‬התשע"ג – ‪ ,2012‬קובע כי " הנדסאי או טכנאי מוסמך זכאי להגיש‬
‫מועמדות לקבלה לעבודה בגוף ציבורי‪ ,‬ולא יהיה בכך שאינו בעל תואר מוכר כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה‪,‬‬
‫כדי למנוע הגשת מועמדות כאמור‪ ,‬אלא אם כן נקבעה הגבלה מפורשת בעניין זה בחוק‪ ,‬ובלבד שמתקיימת בו שאר‬
‫הדרישות לעניין אותה מועמדות ‪ "...‬דרישות הניסיון למילוי המשרה הינם בהתאם להנחיות משרד הפנים‪.‬‬
‫‪ .9‬טפסים להגשת בקשות ניתן לקבל באגף משאבי אנוש‪ .‬פרטים נוספים‪ :‬טל'‪ 08-6840499 :‬שלוחה ‪ . 2‬מועד‬
‫הגשה עד יום‪ :‬ראשון‪ ,‬כ"ד באב תשע"ה ‪ 9.8.2015‬עד השעה – ‪.16:00‬‬
‫__________________‬
‫ניר גורליצקי‬
‫מנהל אגף משאבי אנוש‬
‫‪2‬‬
‫עיריית באר‪-‬שבע‬
‫אגף משאבי אנוש‬
‫מסמכים שיש לצרף להגשת המועמדות‬
‫למכרז מוביל‪/‬ה דיגיטלי למערכת החינוך במנהל החינוך‬
‫מכרז מספר ‪27/2015‬‬
‫‪ .1‬שאלון פרטי מועמד למשרה פנויה‪.‬‬
‫‪ .2‬תעודת תואר ראשון כפי שנדרש בנוסח המכרז‪.‬‬
‫‪ .3‬אישורי העסקה המעידים על הניסיון הנדרש לצורך מילוי המשרה כפי שנדרש בפרסום המשרה‪.‬‬
‫‪ .4‬קורות חיים‪.‬‬
‫‪ .5‬תמונת פספורט‪.‬‬
‫‪ .6‬המלצות‪ ) .‬במידה ויש (‬
‫‪3‬‬
‫עיריית באר‪-‬שבע‬
‫אגף משאבי אנוש‬
‫שאלון אישי למגיש מועמדות למשרה ‪ /‬מכרז‬
‫‪.1‬‬
‫פרטים אישיים * אין חובה למלא את הפרטים המסומנים בכוכבית )*(‬
‫מספר זהות‬
‫ס"ב‬
‫ארץ לידה‪:‬‬
‫שם פרטי‬
‫שם משפחה‬
‫ייצוג הולם‪.1 :‬פרטים אישיים אלו נדרשים לעניין חובת ייצוג‬
‫הולם לפי סעיף ‪173‬ב‪ .‬לפקודת העיריות ]נוסח חדש[‪ .‬נא צרף‬
‫את האישורים המעידים על זכאותך לייצוג הולם; יש‬
‫לסמן ‪ ‬במקום המתאים‬
‫‪ .2‬פרטים אלה נדרשים לעניין חובת ייצוג הולם לפי‪:‬‬
‫• סעיף ‪ 173‬ב‪ .‬לפקודת העיריות ]נוסח חדש[‪.‬‬
‫• סעיף ‪ 9‬לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות‪ ,‬תשנ"ח‪-‬‬
‫‪ .1988‬נא צרף אישורים המעידים על זכאותך לייצוג הולם‪.‬‬
‫שם קודם )אם שונה(‬
‫שם האם‬
‫שם האב‬
‫‪ ‬זכר‬
‫‪‬נקבה‬
‫מספר מכרז‬
‫אני נמנה על אחת או יותר מהקבוצות הבאות‪:‬‬
‫‪ ‬נולדתי באתיופיה‪ ,‬או אחד מהורי נולד באתיופיה‪.‬‬
‫מצ"ב תעודת זהות שלי או של אחד מהורי;‬
‫‪ ‬אדם בעל מוגבלות‪.‬מצ"ב אישור בדבר מוגבלות;‬
‫‪ ‬איני נמנה על אחת מהקבוצות הנ"ל‪.‬‬
‫תאריך עליה)*(‬
‫תאריך שינוי‬
‫תאריך לידה *‬
‫טלפון בעבודה‬
‫כתובת‬
‫ישוב‬
‫טלפון נייד‬
‫טלפון בבית‬
‫} * { שירות בצה"ל‪/‬לאומי )חובה לצרף אישורים(‪:‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪.3‬‬
‫מיקוד‬
‫כתובת דואר אלקטרוני‬
‫‪ ‬פטור כדין ‪ ‬כן‪ :‬מתאריך__________ עד תאריך ___________ דרגה ________‬
‫השכלה )חובה למלא את כל הפרטים ולצרף תעודות(‬
‫פרטים‬
‫יסודית‬
‫חטיבת‬
‫ביניים‬
‫תיכונית‬
‫על‪-‬‬
‫תיכונית‬
‫גבוהה‬
‫תואר שני‬
‫תואר ראשון‬
‫תואר שלישי‬
‫שם ביה"ס‪/‬מוסד‬
‫מקום ביה"ס‪/‬מוסד‬
‫התואר או התעודה‬
‫מספר שנות לימוד‬
‫תאריך סיום הלימודים‬
‫‪.4‬‬
‫קורסים והשתלמויות מקצועיות‪ ,‬כולל בצה"ל )חובה לצרף אישורים(‬
‫שם הקורס ‪ /‬ההשתלמות‬
‫המוסד המארגן‬
‫מקום‬
‫משך‬
‫הלימודים‬
‫מספר‬
‫שעות‬
‫הלימוד‬
‫מועדים‬
‫מיום‬
‫עד יום‬
‫תעודה‬
‫נא סמן ‪‬‬
‫אין‬
‫יש‬
‫סוג מקצועי‬
‫‪4‬‬
‫‪.5‬‬
‫רישיון מקצועי או רישום בפנקס‪/‬איגוד מקצועי )חובה לצרף אישורים(‬
‫‪ .6‬ידיעת שפות‬
‫)מח"ר‪/‬הוראה‪/‬הנדסאים‪/‬מהנדסים‪/‬רופאים‪/‬עו"ד וכד'(‬
‫חלקית‬
‫נא סמן‪ = 1 :‬שליטה מלאה ‪ = 2‬שליטה‬
‫המקצוע ‪ /‬העיסוק‬
‫מספר הרישיון‬
‫או הרישום‬
‫סוג הרישיון או‬
‫הרישום‬
‫השפה‬
‫אנגלית‬
‫עברית‬
‫ערבית‬
‫קריאה‬
‫כתיבה‬
‫דיבור‬
‫הקלדה‬
‫‪.7‬‬
‫מקומות עבודה קודמים ‪ -‬פרט ניסיון במקומות עבודה קודמים – חובה לצרף אישורי העסקה !!!‬
‫מקומות עבודה‬
‫שכר ברוטו‬
‫שם המעביד‬
‫‪.8‬‬
‫סוג העבודה‬
‫והתפקיד‬
‫מתאריך‪:‬‬
‫צירוף‬
‫המלצה‬
‫לא‬
‫כן‬
‫עד תאריך‪:‬‬
‫סיבת הפסקת העבודה‬
‫ממליצים‬
‫שם משפחה ופרטי‬
‫מקום העבודה‬
‫זיקה למועמד‬
‫כתובת‬
‫התפקיד ‪ /‬המקצוע‬
‫טלפון‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.9‬‬
‫קרובי משפחה המכהנים כחברי מועצה או מועסקים בעיריית באר שבע‬
‫אני הח"מ‪ ,‬מצהיר בזה כדלהלן‪:‬‬
‫‪ ‬אין לי קרובי משפחה בין עובדי העירייה ונבחריה‬
‫‪ ‬יש לי קרובי משפחה בין עובדי העירייה ונבחריה‬
‫"קרוב משפחה"‪ -‬בן‪/‬בת זוג‪ ,‬הורה‪ ,‬בן‪ ,‬בת ובני זוגם‪ ,‬אח‪ ,‬אחות וילדיהם‪ ,‬גיס‪ ,‬גיסה‪ ,‬דוד‪ ,‬דודה‪ ,‬חותן‪ ,‬חותנת‪ ,‬חם‪ ,‬חמות‪ ,‬חתן‪ ,‬כלה‪,‬‬
‫נכד‪ ,‬נכדה‪ ,‬לרבות חורג או מאומץ‪ ,‬ידוע‪/‬ה בציבור‪.‬‬
‫תפקיד‪/‬תואר המשרה‬
‫מועסק במינהל‪/‬אגף‪/‬יחידה‬
‫יחס הקירבה‬
‫שם פרטי‬
‫שם משפחה‬
‫‪ .10‬רישיונות נהיגה ובעלות על רכב‬
‫סוג הרישיון‬
‫רישיון נהיגה‬
‫יש‬
‫אין‬
‫‪.1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪.2‬‬
‫בעלות על רכב‬
‫אין‬
‫יש‬
‫‪‬‬
‫תוקף‬
‫‪‬‬
‫‪ .11‬הצהרה והסכמה‬
‫• הנני מצהיר בזה שהפרטים שמסרתי לעיל הינם מלאים ונכונים; ידוע לי כי מסירת פרטים אשר אינם נכונים‬
‫ומלאים על‪-‬ידי מהווה עבירה על‪-‬פי החוק‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫תאריך‪________________ :‬‬
‫שם המועמד‪____________________ :‬‬
‫חתימת המועמד‪__________________ :‬‬
‫עיריית באר‪-‬שבע‬
‫אגף משאבי אנוש‬
‫תאריך‪____________ :‬‬
‫אל ‪ :‬אגף משאבי אנוש‬
‫מאת‪___________ :‬‬
‫‪.1‬‬
‫מאשר‪/‬ת כי עיינתי במכרז והבנתי את אופי התפקיד ודרישותיו‪.‬‬
‫‪ .2‬ידוע לי כי העירייה נוהגת בהתאם להוראות הדין‪) ,‬לרבות סעיפים ‪174 ,174‬א‪ .‬ו‪ 175-‬בפקודת‬
‫העיריות(‪ ,‬הפסיקה וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים‪ ,‬בכל הנוגע לסייגים להעסקת קרובי משפחה‪.‬‬
‫_______________________‬
‫חתימה‬
‫‪6‬‬

Similar documents