סימולציה

Comments

Transcription

סימולציה
‫תאריך עדכון‪16/02/2015 :‬‬
‫שם ומספר הקורס‪:‬‬
‫שם המרצה‪ :‬ד"ר אמיר אלאלוף‬
‫סוג הקורס‪ :‬הרצאה‬
‫א‪ .‬מטרות הקורס (מטרות על ‪ /‬מטרות ספציפיות)‪:‬‬
‫‪ ‬הקניית ידע אודות טכניקת הסימולציה הספרתית ויישומיה‪.‬‬
‫‪ ‬הצגה מאוזנת של השלבים וההיבטים השונים של פרויקט סימולציה‪.‬‬
‫‪ ‬הדגמת סימולציה ממוחשבת באמצעות ‪ ARENA‬ובאמצעות ‪.VBA‬‬
‫ב‪ .‬תוכן הקורס‪:‬‬
‫מפגשים‬
‫‪1‬‬
‫‪2-5‬‬
‫‪6-8‬‬
‫נושא השיעור‬
‫מבוא‬
‫‪ o‬מושגים בסיסיים‬
‫‪ o‬סימולציה של אירועים‬
‫בדידים בזמן הגדרה‬
‫‪ o‬דוגמא להרצה ידנית של‬
‫סימולציה‬
‫‪ o‬מתודולוגיות אחרות‬
‫לסימולציה‬
‫סימולציה של אירועים‬
‫בדידים בזמן‬
‫‪ o‬תור שרת יחיד‪ ,‬מערכת‬
‫מלאי‬
‫‪ o‬ישום של קוד סימולציה ב‬
‫‪VBA‬‬
‫מידול של מערכות מורכבות‬
‫בחירת ההתפלגות של הקלט‬
‫בסימולציה‬
‫‪ o‬שיטות דגימה‬
‫‪ o‬הכרת התפלגויות‬
‫שימושיות‬
‫קריאה נדרשת‬
‫מקור ‪ 1‬פרק ‪ ,1‬מקור ‪2‬‬
‫פרק ‪.1‬‬
‫מקור ‪ ,1‬פרק ‪7‬‬
‫מקור ‪ ,1‬פרק ‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8-10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12-13‬‬
‫‪ o‬התפלגויות אמפיריות‬
‫‪ o‬בחירת התפלגות בהעדר‬
‫נתונים‬
‫‪ o‬מבחני טיב התאמה‬
‫לימוד תוכנה ייעודית‬
‫‪ o‬הכרות עם ‪ARENA‬‬
‫‪ o‬מודל מלאי‬
‫‪ o‬מודל שירות‬
‫‪ o‬שימוש בדוחות‬
‫‪ o‬הקשר בין התוכנה‬
‫לסימולציה בתכנות אירועים‬
‫‪o‬‬
‫ניתוח פלט של מערכת בודדת‬
‫‪ o‬תוחלת ורווח בר סמך‬
‫במערכת מסתימת‬
‫‪ o‬מערכות מסתימות ושאינן‬
‫מסתימות‬
‫‪ o‬ניתוח תוחלת "מצב יציב"‬
‫של מערכת‬
‫השוואה בין תצורות שונות של‬
‫מערכת‬
‫‪ o‬רווח בר סמך להפרש בין‬
‫מדדי ביצועים של שתי‬
‫מערכות‬
‫‪ o‬דירוג ובחירה‬
‫‪ o‬פרויקט הסימולציה‬
‫מקור ‪ 2‬פרקים ‪2,3‬‬
‫מקור ‪ 1‬פרק ‪9‬‬
‫מקור ‪ 1‬פרק ‪10‬‬
‫ג‪ .‬חובות הקורס‪:‬‬
‫דרישות קדם‪ :‬חקר ביצועים א‪ ,‬ב ‪ ,‬מבוא לסטטיסטיקה‪.‬‬
‫חובות ‪ /‬דרישות ‪ /‬מטלות‪:‬‬
‫תרגילים‪ , 40% :‬בחינה‪60% :‬‬
‫במסגרת הקורס ‪ 4‬תרגילים‪ 3 .‬תרגילים רגילים‪ ,‬ותרגיל מסכם‪.‬‬
‫המשקל בציון של התרגילים הרגילים – ‪20%‬‬
‫התרגיל המסכם – ‪20%‬‬
‫ד‪ .‬ביבליוגרפיה‪:‬‬
‫‪1. Law A., “Simulation Modeling and Analysis”. 4th ed. McGraw-hill,‬‬
‫)‪2007. (Law‬‬
‫‪2. Kelton, W.D., Sadowski, R.P. and Sadowski, D.A., “Simulation with‬‬
‫)‪Arena” 3nd or 4th editions. McGraw-hill, 2003. (KSS‬‬
‫‪2‬‬