ישראל - דוח מחקר הטרדה מינית (2007)

Comments

Transcription

ישראל - דוח מחקר הטרדה מינית (2007)
‫מוגבל‬
‫‪1‬‬
‫‪639‬‬
‫יוהל"ן‬
‫ענף מוקד ידע מגדר‬
‫‪0302-9009‬‬
‫טל‪:‬‬
‫ח'‬
‫‪17‬‬
‫טבת התשס"ח‬
‫דצמבר ‪2007‬‬
‫ההטרדה המינית בצה"ל‬
‫מחקר בקרב חיילות וקצינות בשירות חובה‬
‫דו"ח מס' ‪3‬‬
‫קא"ב שלי שטרקר‪ ,‬ראש תחום מידע ומחשוב‪,‬יוהל"ן‬
‫רס"ן יעל טופל ‪ ,‬ראש מדור מחקר‪ ,‬יוהל"ן‬
‫אתר יוהל"ן בצה"לנט ובאינטרנט‬
‫‪http://www.aka.idf.il/yohalan‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪2‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫הקדמה‪3..............................................................................................................................‬‬
‫תקציר‪4...............................................................................................................................‬‬
‫מחקר הטרדה מינית ‪7 ................................................................................................. 2006‬‬
‫מבוא ‪8 ............................................................................................................................‬‬
‫מהי הטרדה מינית – על פי פקודות הצבא ‪8 ........................................................................‬‬
‫מטרות המחקר ‪9 .............................................................................................................‬‬
‫שיטה ‪9 ...........................................................................................................................‬‬
‫ממצאי המחקר ‪11 ............................................................................................................‬‬
‫‪ .1‬היקפים של הטרדה מינית בצה"ל ‪11 ..............................................................................‬‬
‫‪.1‬א‪ .‬דיווח על הטרדה מינית‪11 .................................................................................... .‬‬
‫‪ .1‬ב‪ .‬דיווח על חשיפה להתנהגויות מטרידות מינית בצה"ל ‪14 ...........................................‬‬
‫‪ .1‬ג‪ .‬סוגיית הפערים בהיקפים של הטרדה מינית ‪21 .........................................................‬‬
‫‪ .1‬ד‪ .‬זיהוי התנהגות כהטרדה מינית ‪22 ..........................................................................‬‬
‫‪ .2‬מאפיינים דמוגרפיים של הטרדה מינית בצה"ל ‪26 ...........................................................‬‬
‫‪ .2‬א‪ .‬מאפייני השירות הצבאי של החיילות המדווחות על הטרדה מינית ‪26 ........................‬‬
‫‪.2‬ב מאפיינים של המטרידים )על סמך דיווח החיילות( ‪27 .................................................‬‬
‫‪.2‬ג‪ .‬מאפיינים של סביבת שירות ‪29 ................................................................................‬‬
‫‪ .3‬דפוסי הפעולה של חיילות בתגובה להטרדה מינית ‪34 ......................................................‬‬
‫‪.3‬א‪ .‬שכיחות הפעולה בתגובה להטרדה מינית ‪34 .............................................................‬‬
‫‪.3‬ב‪ .‬הסיבות לאי פעולה בתגובה להטרדה מינית‪35 ........................................................ .‬‬
‫‪.3‬ג‪ .‬דפוסי הפעולה בתגובה להטרדה מינית ‪38 .................................................................‬‬
‫‪ .4‬תפיסות החיילות את התמודדות הצבא עם הטרדה מינית ‪41 ............................................‬‬
‫‪ .4‬א‪ .‬תפיסת החיילות את תחום המידע וההסברה ‪41 .....................................................‬‬
‫‪.4‬ב‪ .‬תפיסת החיילות את מערכות הסיוע והחקירה ‪44 ......................................................‬‬
‫‪.4‬ג‪ .‬תפיסת החיילות את האכיפה והענישה ‪45 .................................................................‬‬
‫‪.4‬ד‪ .‬תפיסת החיילות את מחויבות המפקדים לצמצום ההטרדה המינית ‪46 ........................‬‬
‫‪.4‬ה‪ .‬תפיסת החיילות את מדיניות צה"ל בנוגע להטרדה מינית ‪48 ......................................‬‬
‫סיכום ‪51 ......................................................................................................................‬‬
‫המלצות ‪53 ......................................................................................................................‬‬
‫נספחים ‪54 ..........................................................................................................................‬‬
‫נספח מס' ‪ – 1‬תיאור המדגם‪55 .............................................................................................‬‬
‫נספח מס' ‪ – 2‬השאלון‪59 .....................................................................................................‬‬
‫נספח מס' ‪ – 3‬פקודה מעודכנת‪ -‬איסור פגיעה על רקע מיני ‪69 ......................................................‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪3‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים‬
‫ה‬
‫כ‬
‫ש‬
‫ל‬
‫‪610 - 2275‬‬
‫אבן יקרה‪:‬‬
‫‪9040-0302‬‬
‫טל‪:‬‬
‫‪17163‬‬
‫‬‫‪1‬‬
‫מנ‬
‫התשס"ח‬
‫בטבת‬
‫ז'‬
‫‪2007‬‬
‫בדצמבר‬
‫‪16‬‬
‫הנדון‪:‬הטרדה מינית בצה"ל – ‪2006‬‬
‫‪ .1‬כאשר ערך כבוד האדם הינו נר לרגלינו‪ ,‬ברור כי גינויה של תופעת ההטרדה המינית‪ ,‬הוא‬
‫מחובתו של כל מפקד‪ ,‬קצין‪ ,‬וחייל בצה"ל‪.‬‬
‫‪ .2‬מחקר זה כמו מחקרים נוספים ועבודות רבות היוצאים לאור מטעם היוהל"ן‪ ,‬תפקידן‬
‫לחשוף את התופעה‪ ,‬ללומדה ולמגרה‪ .‬הטרדה מינית היא לא רק הפרה של כללי משמעת‬
‫והתנהגות בלתי הולמת‪ ,‬היא עשייה מכוונת וכוחנית של פגיעה בזולת‪ ,‬היא ניצול לרעה‬
‫של המעמד והסמכות‪.‬‬
‫‪ .3‬אני מאמינה כי רק דרך התמדה במאבק‪ ,‬המשך בלתי מתפשר של חשיפת התופעה‪,‬‬
‫למידתה‪ ,‬העלאתה למודע ואכיפה משמעתית‪ ,‬ההסברתית והפיקודית בכל נגזרותיה‪,‬‬
‫תביא לצמצום אמיתי באירועי ההטרדה המינית ולהגשמתו של ערך כבוד האדם‪.‬‬
‫‪ .4‬בעבר חווינו מקרים בולטים ומתוקשרים תחת הכותרת של הטרדה מינית‪ ,‬חלקם בתוך‬
‫המסגרת הצבאית וחלקם מחוצה לה‪ .‬אומנם מקרים אלו מעלים את המודעות לנושא‪,‬‬
‫ומחדדים את השיח ואת מסר ההסברה‪ ,‬אך אל לנו לטעות ולחשוב כי בכך מסתיימת‬
‫התופעה או היכולת למגרה‪.‬‬
‫‪ .5‬להטרדה מינית פנים רבות והיא באה לידי ביטוי בחיי היומיום ביחידה‪ ,‬בהערות‬
‫הנאמרות כבדרך אגב‪ ,‬בהתנהגויות חברתיות שאינן נעימות לכלל המשתתפים או בסגנון‬
‫התבטאות ושיחה שיש בהם יכולת לפגוע‪ .‬מתפקידנו כמפקדים לזהות התנהגות זו‬
‫להרחיב את הדעת על מקורותיה‪ ,‬תוצאותיה והדרך למגרה‪.‬‬
‫‪ .6‬בברכה‪,‬‬
‫יהודית‬
‫גריסרו‬
‫יועצת‬
‫הרמטכ"ל‬
‫תא"ל‬
‫‪,‬‬
‫לענייני‬
‫נשים‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪4‬‬
‫תקציר מפקדים‬
‫מבוא‬
‫‪ .1‬זכותם של כל חייל וחיילת לשמור על כבודם‪ ,‬ליהנות מסביבת שירות בטוחה ומכבדת‬
‫המאפשרת לשרת עם חברים ועמיתים ללא חשש ורתיעה‪ .‬גילויים של הטרדה מינית‬
‫בסביבת השירות פוגעים בזכויות אלה‪.‬‬
‫‪ .2‬צה"ל מחויב לצמצום ולמיגור ההטרדה המינית בשורותיו‪ .‬חלק חשוב ממאמצים אלה‬
‫הינו היכולת לבחון באופן מחקרי את היקפי ההטרדה המינית‪ ,‬ולעמוד על היבטיה‬
‫השונים בצה"ל‪.‬‬
‫‪ .3‬המחקר המצורף נערך זו הפעם השלישית בצה"ל‪ ,‬ומהווה מחקר המשך למחקרים אשר‬
‫בוצעו בשנים ‪ 2002‬ו ‪.2004‬‬
‫‪ .4‬מטרות המחקר‪:‬‬
‫א‪ .‬לנטר את היקפי תופעת ההטרדה המינית על ביטוייה השונים‪.‬‬
‫ב‪ .‬לבחון את דפוסי הפעולה של חיילות שעברו הטרדה מינית‪.‬‬
‫ג‪ .‬לבחון את תפיסת החיילות את ההיבטים השונים של התמודדות הצבא עם‬
‫התופעה‪ ,‬ולאתר נקודות חוזק ונקודות לשיפור בהתמודדות זו‪.‬‬
‫שיטה‬
‫‪ .1‬אוכלוסיית המדגם – חיילות וקצינות חובה בצה"ל ‪ -‬נבנה מדגם מייצג של חיילות‬
‫וקצינות בשרות חובה המשרתות בצה"ל לפחות חמישה חודשים‪ .‬שיעור ההחזר עמד‬
‫על ‪. 33%‬‬
‫‪ .2‬המחקר בוצע באמצעות שאלון אנונימי אשר נשלח לבתיהן של החיילות‪ ,‬בנוסף נשלחו ‪3‬‬
‫תזכורות לכלל החיילות ‪.‬‬
‫עיקרי הממצאים‬
‫היקפי הביטויים השונים של ההטרדה המינית‬
‫‪ .1‬במחקר הנוכחי נמצא המשך למגמה הקלה של ירידה‪ ,‬שהחלה בפעימות הקודמות‬
‫של המחקר‪ ,‬בשיעור המדווחות כי הוטרדו מינית )‪ 14%‬בשנת ‪ ,2006‬לעומת ‪ 18%‬ב‬
‫‪ 2004‬ו ‪ 21%‬בשנת ‪.(2002‬‬
‫‪ .2‬נמצאה גם ירידה קלה בשיעור החיילות אשר דיווחו על כך שנחשפו להתנהגויות‬
‫מטרידות מינית‪ .‬התנהגויות אלו כוללות בסיטואציות של נגיעה לא רצויה‪ ,‬רמיזות‬
‫מיניות‪ ,‬הומור פוגע‪ ,‬חיזור כפוי וכיוצא בזה‪ .‬במקביל חלה ירידה בשיעור החשופות‬
‫לאקלים חברתי מטריד ביחידתן‪.‬‬
‫‪ .3‬לאור העובדה כי ניטור התופעה מתרחש זו הפעם השלישית בלבד‪ ,‬נותר רק לקוות‬
‫כי המגמה הינה תחילתו של שינוי מתמשך ועכבי‪ .‬עם זאת ולמרות הנתונים‬
‫המעודדים‪ ,‬הרי עדיין מצב בו אחת מכל שבע חיילות בצה"ל חווה הטרדה מינית‬
‫במהלך שירותה הינו מצב מדאיג ובלתי נסבל‪.‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪5‬‬
‫‪ .4‬בנוסף יש לציין כי הירידה בשיעורי המדווחות לא מסתירה את הפער בין שיעור‬
‫המדווחות על הטרדה מינית לאלו שחוו התנהגות שכזאת בפועל‪ .‬אומנם אחת מכל‬
‫שבע תדווח על הטרדה‪ ,‬אך גם בקרב ששת הנותרות יש כאלו שחוו התנהגות‬
‫מטרידה מסוג מסוים‪.‬‬
‫פעולות של החיילות בתגובה להטרדה מינית‬
‫‪ .1‬מעבר לידע אודות ההיקפים של גילויי הטרדה מינית בצה"ל הרי שיש חשיבות‬
‫יישומית רבה לאפיון דפוסי הפעולה של החיילות שדיווחו כי הוטרדו מינית‪.‬‬
‫‪ .2‬במחקר הנוכחי נמצא המשך למגמת העלייה בנכונות החיילות לפעול בתגובה‬
‫להטרדה המינית‪ 35%) .‬בשנת ‪ 2006‬לעומת ‪ 30%‬בשנת ‪ 2004‬ו ‪ 21%‬בשנת ‪. (2002‬‬
‫‪ .3‬בנוסף‪ ,‬בשנת ‪ 2004‬חלה עלייה בשיעור החיילות אשר בחרו לפנות למפקדים‬
‫בתגובה להטרדה לעומת ‪ ) 2002‬עלייה מ ‪ 30%‬ל ‪ (49%‬ובמקביל חלה ירידה בשיעור‬
‫החיילות אשר בחרו לפנות למטריד באופן עצמאי )ירידה מ ‪ 48%‬ל ‪. (26%‬בשנת‬
‫‪ 2006‬נשמרת יציבות בשיעור החיילות הפונות למפקדים ולמטרידים לעומת ‪.2004‬‬
‫‪ .4‬למרות העלייה בנכונות של חיילות לפעול בתגובה להטרדה מינית ובפניה‬
‫למפקדים‪ ,‬עדיין עולה מן הסקר כי עלינו להתמודד עם מצב בו ‪ 54%‬החיילות אינן‬
‫נוקטות בפעולה כל שהיא בתגובה להטרדה שעברו‪.‬‬
‫התמודדות צה"ל עם ההטרדה המינית‬
‫‪ .1‬צה"ל ביצע צעדים רבים בשנים האחרונות על מנת להתמודד עם ההטרדה המינית‬
‫בשורותיו‪ .‬בסקר בחנו כיצד תופסות החיילות את מאמצי צה"ל בתחומים שונים‬
‫כגון הסברה והדרכה‪ ,‬אכיפה וענישה‪ ,‬איכות הטיפול בתלונות ובמתלוננות‪,‬‬
‫מחויבות מפקדים‪ ,‬ומחויבות צה"ל בכלל‪.‬‬
‫‪ .2‬בשנת ‪ 2006‬מרבית המשיבות ציינו כי נחשפו להסברה בטירונות או ביחידה‪,‬‬
‫ומרביתן מודעות לקיומה של כתובת לטיפול בתלונה‪ .‬בנוסף‪ ,‬מחציתן יודעות לאן‬
‫לפנות במקרה של הטרדה‪ .‬בנתונים אלה נשמרת יציבות לעומת שנת ‪.2002‬‬
‫‪ .3‬אולם‪ ,‬למרות נתוני החשיפה הגבוהים למידע והסברה חיילות רבות עדיין מביעות‬
‫ביקורת על היבטים שונים של התמודדות צה"ל עם ההטרדה המינית‪ .‬הביקורת‬
‫מתמקדת בעיקר בשני תחומים‪ :‬חומרת האכיפה והענישה‪ ,‬והמחויבות המעשית‬
‫של מפקדים‪.‬‬
‫‪ .4‬מן הממצאים עולה כי רק ‪ 30%‬מהחיילות סבורות כי קיימת ענישה ראויה‬
‫למטרידים מינית בצבא‪.‬‬
‫‪ .5‬נתונים מדאיגים אף יותר נוגעים למידה בה החיילות תופסות כי קיימת מחויבות‬
‫מעשית ופעילה של מפקדים ביחידות לפעול כנגד הטרדה מינית‪ .‬כך‪ ,‬נמצאו‬
‫שיעורים נמוכים בקרב החיילות הסבורות כי מפקדיהן ביחידה מבצעים מאמץ כן‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪6‬‬
‫להפסקת הטרדה מינית )‪ ,(39%‬מתבטאים כנגד הטרדה מינית )‪ (18%‬או יוזמים‬
‫פעולות כנגדה )‪.(14%‬‬
‫‪ .6‬ביקורת זאת קיימת לא רק על מפקדים ישירים אלא גם על הפיקוד הבכיר‪ :‬רק‬
‫‪ 32%‬מאמינות כי קיים מאמץ כנה להפסקת התופעה על ידי מפקדים בכירים‪ ,‬ו כ‪-‬‬
‫‪ 38%‬בלבד חושבות כי צה"ל פועל רבות להפסקת התופעה‪ ,‬וכי באופן כללי צה"ל‬
‫מטפל היטב בתלונות על הטרדה מינית‪.‬‬
‫‪ .7‬השיעור הגבוה של החיילות הפונות למפקדים במקרה של הטרדה מינית מעיד על‬
‫כך כי גם בתחום רגיש זה "המפקד הוא הכתובת"‪ .‬רעיון זה מבוטא גם באגרת‬
‫הרמטכ"ל וברוח הפקודה )‪ (33.0145‬המציינים כי על המפקדים מוטלת האחריות‬
‫להגביר את המודעות של חיילים ושל מפקדים כאחד‪ ,‬בצד טיפוח אקלים יחידתי‬
‫המונע ומוקיע תרבות משפילה ‪.‬‬
‫המלצות‬
‫† הרחבת ההכשרה לכלל אוכ' המפקדים בצה"ל ‪ -‬מומלץ להגדיר את תוכן ההטרדה‬
‫המינית כתוכן חובה בהכשרות מפקדים בפו"ם‪ ,‬קורס מ"פ‪-‬מג"דים והאקדמיה לפיקוד‬
‫ובהכשרות המקצועיות חיליות לנגדים על מנת שיהוו חלק אקטיבי ביצירת אקלים‬
‫השולל הטרדה מינית‪.‬‬
‫† אחריות מפקדים על אקלים יחידתי – מומלץ שמדיניות צה"ל הרשמית תהיה כזו‬
‫המטילה אחריות ברורה על מפקדים מכל הרמות לקיום אקלים יחידתי המונע ושולל‬
‫הטרדה מינית וכל פגיעה בכבודו של אדם‪ ,‬אחת מה הוא מינו או שיוכו‪ .‬כלי הניטור‬
‫לאקלים מטריד שפותח ביוהל"ן ויצורף לביקורות אמ"ש הינו מפתח למימוש אחריות זו‬
‫ויש לעודד מפקדים לעשות בו שימוש‪.‬‬
‫† המשך והקפדה על ביצוע הסברות יחידתיות ‪ -‬יש להקפיד על קיום הדרישה בפקודה לפיה‬
‫יש להעביר הסברה אחת לחצי שנה לכלל היחידה בנושא הטרדה מינית‪ .‬על פי ביקורות‬
‫אמ"ש עולה שפקודה זו מבוצעת לסירוגין ביחידות השונות‪ ,‬ולעיתים מתבצעת בחלקה‪.‬‬
‫† אכיפה וענישה‪ -‬שיטת האכיפה היום נוהגת מנקודת מבטה של המוטרדת בברירת "הכול‬
‫או לא כלום"‪ .‬האיסור המוטל על מפקדים )מטעמים חוקיים ואחרים( לנהוג במקרי‬
‫הטרדה מינית ביחידת בדרך של דמ"ש שהינה דרך מהירה מחד אך מוגבלת )מבחינת‬
‫ענישה( מאידך מחייבת את המפקד להעביר את הטיפול בתלונה לסמכות גבוהה יותר‪,‬‬
‫קרי מצ"ח או קבו"ד‪ .‬בחירתה של החיילת לא להיכנס לתהליכים ארוכי טווח ומורכבים‬
‫אלו‪ ,‬מותירה את המפקד והמתלוננת‪ ,‬ללא יכולת לפעול )עפ"י הפקודה(‪ .‬מוצע אם כך‬
‫לגבש שיטת עבודה שתאפשר למפקדים לטפל בבעיה ומאידך תבטיח שמירה על מדתיות‬
‫הוגנת ויכולת בקרה‪ ,‬כל זאת מבלי לגרוע בחוקיותו של הטיפול ובשמירת העיקרון של‬
‫"אפס סובלנות" לגילויי ההטרדה המינית‪.‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪7‬‬
‫דו"ח המחקר‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪8‬‬
‫מחקר הטרדה מינית ‪2006‬‬
‫מבוא‬
‫"ייחודו של צה"ל מתבטא בכך שהשירות בו הוא שירות חובה שאינו נתון לבחירת הפרט ‪,‬‬
‫אלא הכרח מכוחו של חוק‪ .‬לצד חובת השירות‪ ,‬הפקידה החברה בידינו המפקדים סמכות ועוצמה‪,‬‬
‫הטומנות בחובן אחריות לשלומם של המשרתים תחת פיקודינו‪ .‬משכך‪ ,‬מחויבים אנו המפקדים‪,‬‬
‫ערכית ומוסרית‪ ,‬להקפיד הקפדה יתרה בתחום ההטרדות המיניות"‬
‫)האלוף אלעזר שטרן‪ -‬ר' אמ"ש(‬
‫החובה המוסרית המוזכרת בדברי ר' אמ"ש מקבלת ביטוים שונים החל מניהול מערך הסברה‬
‫והדרכה לו שותפים המפקדים שתכליתו למגר את התופעה‪ .‬המשכו בטיפולם של המפקדים‬
‫במקרים בהם בוצעה הטרדה מינית‪ ,‬טיפול הבא לתמוך במוטרדת ולמצות את הדין עם המטריד‪.‬‬
‫הבנת סוגיית ההטרדה המינית כוללת הבנת הפקודה והחוק בנושא ואת בסיסי החשיבה שהם‬
‫מציבים‪.‬‬
‫מהי הטרדה מינית – על פי פקודות הצבא‬
‫הטרדה מינית‪ ,‬על פי פקודת מטכ"ל ‪ 33.0145‬היא כל אחד מהמעשים הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫סחיטה באיומים‪ ,‬כמשמעה בסעיף ‪ 428‬לחוק העונשין‪ ,‬כשהמעשה שהאדם נדרש לעשותו‬
‫הוא בעל אופי מיני‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מעשים מגונים‪ ,‬כמשמעם בסעיפים ‪ 348‬ו‪ 349 -‬לחוק העונשין‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם שהראה למטריד כי אינו מעוניין בהן‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של אדם המופנות לאדם שהראה למטריד כי‬
‫אינו מעוניין בהן‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו‪ ,‬לרבות לנטייתו‬
‫המינית‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫מעשים או התייחסות‪ ,‬כאמור בסעיפי משנה א או ה לעיל‪ ,‬גם אם המוטרד לא הראה‬
‫למטריד כי אינו מעוניין במעשים או בהתייחסות האמורות‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫הצעות או התייחסויות‪ ,‬כאמור בסעיפי משנה ג או ד לעיל‪ ,‬המופנות למי מהמנויים‬
‫שלהלן ובנסיבות המפורטות בסעיפי משנה אלו‪ ,‬גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי‬
‫אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות‪:‬‬
‫‪ (1‬אדם במסגרת יחסי מטופל‪-‬מטפל;‬
‫‪ (2‬אדם במסגרת יחסי השירות או העבודה‪ ,‬תוך ניצול מרות ביחסי שירות או‬
‫עבודה;‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪9‬‬
‫כחלק ממאמצי הצבא להפחתת התופעה מתקיים מזה הפעם השלישית מחקר האומד את היקפי‬
‫תופעת ההטרדה המינית‪ ,‬וסוגיות נוספות הקשורות אליה‪ .‬ניטור זה מאפשר לבחון את אותם‬
‫התחומים בהם הצבא התחזק בהתמודדותו עם התופעה ואותם תחומים בהם יש להשתפר‪.‬‬
‫מטרות המחקר‬
‫מטרות המחקר הנוכחי הן לנטר את מרכיבי תופעת ההטרדה המינית בצה"ל ובכך להוות נדבך‬
‫במהלכים לצמצום ומיגור ההטרדה המינית באמצעות בחינת הסוגיות הבאות‪:‬‬
‫•‬
‫בחינת היקף ההטרדה המינית בצה"ל ברמת החשיפה‪ ,‬הזיהוי‪ ,‬התיוג והדיווח‪.‬‬
‫•‬
‫מאפיינים דמוגרפים של ההטרדה מינית‪.‬‬
‫•‬
‫בחינת דפוסי הפעולה של החיילות אשר דיווחו כי הוטרדו מינית‪.‬‬
‫•‬
‫תפיסת החיילות את התמודדות צה"ל עם הטרדה מינית בהיבטים של הסברה‪ ,‬סיוע‬
‫וחקירה‪ ,‬אכיפה וענישה‪ ,‬מחויבות מפקדים ומדיניות צה"ל‪.‬‬
‫פעמותיו הקודמות של המחקר נערכו בשנים ‪ 2002‬ו‪ 2004‬והן מהוות נקודות התייחסות אל מול‬
‫תוצאות הפעימה הנוכחית שנערכה ברבעון השני של שנת ‪ .2006‬הסוגיות אותן מנסה המחקר‬
‫לנטר הן היקפי ההטרדות המיניות בצה"ל והיקפי תופעות נלוות כגון אקלים חברתי מטריד‪,‬‬
‫מדיניות מפקדים ודרכי התמודדות‪ .‬המחקר בוחן את התופעה ואת התייחסות המערכת מעיניי‬
‫הנשים‪ ,‬אשר על פי רוב הינן הצד המוטרד ודרך נקודת מבטן משרטט את גבולות התופעה‬
‫ומשתניה‪.‬‬
‫פעימה זו של המחקר מוסיפה על קודמותיה פלח אוכלוסיה שטרם נסקר‪ ,‬חיילות המשרתות‬
‫ביחידות מחוץ לסד"כ )ימ"לים(‪ .‬מדי שנה מעביר צה"ל אל ארגונים שונים של משרד הביטחון‪,‬‬
‫כוח אדם בשרות חובה‪ ,‬חיילים וחיילות אלו משרתים בסביבות עבודה שונות ותחת סמכותם של‬
‫אזרחים עובדי מדינה‪ .‬עפ"י הערת מבקר המדינה‪ ,‬נדרש צה"ל לחקור ולאמוד את סוגיית ההטרדה‬
‫המינית גם בקרב אתרי השרות האזרחיים‪ ,‬מתוקף אחריותו לשלומן של החיילות המשרתות‬
‫בהם‪.‬‬
‫שיטה‬
‫‪.1‬אוכלוסיית המחקר‬
‫חיילות וקצינות בשירות חובה בצה"ל )ללא ימ"לים(‪.‬‬
‫‪.2‬מדגם‬
‫נבנה מדגם מייצג שכלל ‪ 2496‬חוגרות וקצינות בשירות חובה המשרתות לפחות חמישה חודשים‪.‬‬
‫מתוכו השיבו על השאלון ‪ 828‬חוגרות וקצינות )המדגם מתואר בנספח מס' ‪ . (1‬שיעור ההחזר עמד‬
‫על ‪ .33%‬טעות דגימה מרבית של ‪ 3.9%‬לכל כיוון‪.‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪10‬‬
‫‪ .3‬שיטת דגימה‬
‫דגימת שכבות לא פרופורציונאלית של האוכלוסיות הבאות‪:‬‬
‫א‪ .‬לוחמות ‪ -‬שכבה מעובה‪ .‬שכבה זו נדגמה באופן לא פרופורציונאלי לשיעורן באוכלוסיה‪,‬‬
‫זאת על מנת לקבל ביטוי משמעותי יותר של הלוחמות במחקר‪ .‬בניתוח הממצאים‪ ,‬נלקח‬
‫בחשבון שיעורן האמיתי באוכ' אשר שוקלל בהתאם עם שכבת תומכות הלחימה‬
‫והעורפיות‪ .‬בנוסף ‪ ,‬הורדו ממדגם הלוחמות המעובה חיילות המשרתות מעל ‪ 25‬חודשים‬
‫כדי למנוע הטיה בשל אורך השירות‪) .‬עם זאת‪ ,‬במדגם הכללי שוקללו כלל הלוחמות(‪.‬‬
‫ב‪ .‬תומכות לחימה ועורפיות‪.‬‬
‫ג‪ .‬קצינות – שכבה מעובה‪ .‬שכבה זו נדגמה באופן לא פרופורציונאלי לשיעורן באוכלוסיה‪,‬‬
‫זאת על מנת לקבל ביטוי משמעותי יותר שלהן במחקר‪ .‬בניתוח הממצאים‪ ,‬נותחה שכבה‬
‫זו בנפרד משאר המדגם ולא שוקללה בתוכו‪.‬‬
‫‪.4‬כלים‬
‫המחקר בוצע באמצעות שאלון שכלל ‪ 6‬חלקים )השאלון המוצג מוצג בנספח מס' ‪.(2‬‬
‫א‪ .‬שביעות רצון מהשירות‪.‬‬
‫ב‪ .‬תפיסות לגבי מה הן התנהגויות המהוות הטרדה מינית‪.‬‬
‫ג‪ .‬תפיסת החיילות את התמודדות צה"ל עם הטרדה מינית‪.‬‬
‫ד‪ .‬חשיפה להתנהגויות מטרידות על רקע מיני‪.‬‬
‫ה‪ .‬דיווח על הטרדה מינית בשאלון ודפוסי הפעולה בתגובה של החיילות‪.‬‬
‫ו‪ .‬שאלות רקע‪.‬‬
‫‪.5‬אופן איסוף הנתונים‬
‫הנתונים של המדגם נאספו באמצעות שאלון אנונימי‪ ,‬שנשלח בדואר לביתן של החיילות‬
‫במהלך מאי עד אוגוסט ‪ .2006‬נשלחו ‪ 3‬תזכורות בצירוף השאלונים לכל החיילות במדגם‪.‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪11‬‬
‫ממצאי המחקר‬
‫הממצאים בחלק הראשון של המחקר יוצגו בארבעה פרקים אשר מקיפים את תופעת ההטרדה‬
‫המינית בצה"ל‪ .‬פרקים אלו ידונו בתופעת ההטרדה המינית בצה"ל על פי מספר מרכיבים שלה‪:‬‬
‫שכיחות התופעה והגורמים המשפיעים עליה‪ ,‬מאפיינים דמוגרפיים‪ ,‬דפוסי התגובה של המוטרדות‬
‫מינית ותפיסות החיילות את ההתמודדות של המערכת הצבאית עם הטרדה המינית בהיבטים של‬
‫הסברה‪ ,‬סיוע וחקירה‪ ,‬אכיפה וענישה‪ ,‬מחויבות מפקדים ומדיניות צה"ל‪.‬‬
‫הצגת הממצאים תעשה תוך השוואה לממצאים שהתקבלו בפעימה הראשונה והשנייה של המחקר‬
‫בשנים ‪ 2002‬ו ‪.2004‬‬
‫‪ .1‬היקפים של הטרדה מינית בצה"ל‬
‫ההיקפים של ההטרדה המינית בצה"ל בקרב חיילות בשירות חובה בצה"ל נבדקו בשתי דרכים‪:‬‬
‫•‬
‫דיווח ישיר על הטרדה מינית באמצעות השאלה – "האם במהלך שירותך הצבאי הוטרדת‬
‫מינית?"‬
‫•‬
‫דיווח על חשיפה להתנהגויות מטרידות מינית באמצעות סקאלה של שאלות שדרשו לדעת‬
‫אם החיילות נכחו בסיטואציות אשר הביכו והטרידו אותן על רקע מיני‪ .‬שאלה לדוגמא‪:‬‬
‫"האם היית בסיטואציה בה מפקד‪/‬חייל העיר כלפייך הערות מיניות גסות ופוגעות?"‪.‬‬
‫זוהי שיטה מקובלת בספרות המקצועית לאומדן היקפים של היחשפות להתנהגויות‬
‫מיניות אשר פוגעות‪ ,‬מביכות ומטרידות את האנשים אשר נחשפו אליהן‪.‬‬
‫‪1.‬א‪ .‬דיווח על הטרדה מינית‪.‬‬
‫כאמור‪ ,‬בחלק זה החיילות נדרשו להשיב על השאלה האם הן הוטרדו מינית במהלך שירותן‬
‫הצבאי‪ .‬תרשים מס' ‪ 1‬מציג את התפלגות התשובות לשאלה זו‪ ,‬תוך השוואה ל ‪ 2004‬ו ‪.2002‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪12‬‬
‫תרשים מס ‪ :1‬התפלגות התשובות לשאלה "האם במהלך שירותך הצבאי הוטרדת מינית?" –‬
‫השוואה בין‪ 2006‬ל‪ 2004-‬ו ‪) 2002‬באחוזים(‬
‫‪100%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪3% 2%‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪9% 8%‬‬
‫‪11%‬‬
‫‪21% 18%‬‬
‫‪14%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪0%‬‬
‫כן‪ 4 ,‬פעמים‬
‫ויותר‬
‫כן‪ 2-3 ,‬פעמים כן‪ ,‬פעם אחת‬
‫‪2006‬‬
‫‪2004‬‬
‫לפחות פעם‬
‫אחת‬
‫‪2002‬‬
‫מן התרשים ניתן לראות כי ‪ 14%‬מן המשיבות דיווחו כי הוטרדו מינית לפחות פעם אחת במהלך‬
‫שירותן הצבאי‪.‬‬
‫בהשוואה לאורך השנים ניתן להבחין במגמת ירידה בשיעור החיילות המדווחות על הטרדה‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬יש לזכור כי תופעת ההטרדה נבחנה ב ‪ 3‬פעימות בלבד )‪ (2002,2004,2006‬ולא ניתן‬
‫להסיק בוודאות כי התופעה נמצאת במגמת ירידה‪ .‬לשם כך‪ ,‬יש להמשיך לנטר את תופעת‬
‫ההטרדה המינית בשנים הקרובות ‪.‬‬
‫משמעות הנתון היא כי ‪ 1‬מכל שבע חיילות מזהות ומתייגות את החוויות המביכות‪ ,‬הלא נעימות‬
‫והמטרידות מינית שעברו במהלך שירותן הצבאי תחת הכותרת של "הטרדה מינית"‪ .‬כפי שנראה‬
‫בפרק הבא ההיקפים של החשיפה להתנהגויות מביכות ומטרידות על רקע מיני הם רחבים יותר‪.‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪13‬‬
‫החיילות אשר דיווחו על הטרדה מינית בשאלה הישירה התבקשו לפרט את אופי האירועים בהן‬
‫חוו הטרדה מינית בשאלה פתוחה‪ .‬התשובות סווגו לקטגוריות לפי סוגים שונים של הטרדה‬
‫מינית‪ .‬ניתוח איכותני של תשובותיהן מעלה כי הן הוטרדו מינית בסוגים שונים של הטרדה על פי‬
‫ההתפלגות הבאה‪:‬‬
‫•‬
‫הערות מיניות‪ ,‬שיחות והצגת חומרים פורנוגרפיים ‪.46% -‬‬
‫•‬
‫חשיפת גוף‪ ,‬התערטלות והצצות – ‪.8%‬‬
‫•‬
‫ליטופים‪/‬נגיעות – ‪.28%‬‬
‫•‬
‫שפת גוף מינית‪ ,‬שריקות‪ ,‬מבטים לאזורים אינטימיים – ‪.10%‬‬
‫•‬
‫הטרדה נקמנית – הטרדה טלפונית‪ ,‬כתיבת כינויי גנאי‪ ,‬הפצת שמועות על רקע מיני– ‪.7%‬‬
‫•‬
‫ניסיון לאונס‪/‬תקיפה מינית – ‪.1%‬‬
‫בנוסף‪,‬מוצגים מספר ציטוטים מתשובותיהן של החיילות המוטרדות להמחשת הנתונים‬
‫לעיל‪.‬‬
‫" חייל מהסוללה שלי שמעיר הערות לגבי הגוף שלי‪ ,‬מחבק אותי כל הזמן ושואל מתי‬
‫יוצאים יחד למרות שאין לי רצון לצאת איתו ואמרתי לו המון פעמים לא"‬
‫"החייל מחזור מעליי נתפס כאשר מציץ לי ולבנות מחלקתי במלתחות"‪.‬‬
‫" לילה אחד בבסיס התעוררתי כי הרגשתי שמישהו נוגע בי‪ .‬מסתבר שאחד החיילים ששירת‬
‫איתי ניצל את העובדה שמתוקף תפקדי ישנתי בחדר צמוד למשרד ופשוט "קפץ" אליי‬
‫למיטה באמצע הלילה‪".‬‬
‫" המ"פ סיפר בדיחות גסות בישיבת סגל והסתכל עלי ושאל אם קרה לי מקרה מיני כזה‪!!!...‬‬
‫)המ"פ יודע שיש לי חבר(‪ .‬בישיבה היו ‪ 12‬אנשים וכולם הסתכלו וצחקו כדי לא לבכות פשוט‬
‫צחקתי איתם והתעלמתי "‬
‫" הלכתי לאפסנאות על מנת להביא מדי ב' שהנגד הבטיח לי וכאשר נתן לי אותם נישק‬
‫וחיבק אותי בכוח‪".‬‬
‫" המפקד שלי מספר לי על החוויות המיניות שלו עם חיילות קודמות שלו‪ ,‬מאהבות שלו‪ ,‬עד‬
‫כמה הוא טוב בזמן קיום יחסי מין‪ .‬ואם יש מצב שיהיה לי מגעים איתו‪ ,‬אני כמובן הגבתי‬
‫בסירוב‪ .‬אך למרות זאת יש רמיזות‪ .‬יש לציין כי המפקד שלי הוא נשוי‪ +‬ילדים"‬
‫" קצין בכיר ממני שאמר )במהלך ישיבה( שיש לי שפתיים יפות )?!?! מה חשב לעצמו?(‪".‬‬
‫" הטרדה מינית במקרה שלי הייתה שילוב של הערה מינית פוגעת עם הערה גזענית‪ .‬העברתי‬
‫הרצאה בנושא מסוים לכיתה של נגדים‪ ,‬ואחד מהם לאחר שהבין שאני ממוצא רוסי‪ ,‬אמר‬
‫שכמה טוב שרוסיות הגיעו לארץ‪ ,‬ככה יש לגברים מה לעשות בלילה )כלומר‪ ,‬התכוון שכל‬
‫הרוסיות זונות(‪ .‬נפגעתי נורא‪ ,‬יצאתי מההרצאה עם דמעות על העיניים‪".‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪14‬‬
‫‪ 1.‬ב‪ .‬דיווח על חשיפה להתנהגויות מטרידות מינית בצה"ל‬
‫בשונה מן החלק הקודם‪ ,‬אשר בחן את רמת הדיווח הישיר על הטרדה מינית בקרב החיילות‪ ,‬הרי‬
‫שחלק זה בחן את רמת החשיפה של החיילות להתנהגויות מטרידות על רקע מיני‪ .‬כלומר‪ ,‬נעשה‬
‫ניסיון לאמוד כמה פעמים כל חיילת נכחה באירועים ובסיטואציות אשר המכנה המשותף שלהן‬
‫הוא כי גרמו להן לתחושת מבוכה‪ ,‬פגיעה והטרדה על רקע מיני‪ .‬כל סיטואציה כזו יכלה להיחשב‬
‫על פי הספרות המקצועית‪/‬החוק כהטרדה מינית‪.‬‬
‫השאלון כלל ‪ 22‬סיטואציות אשר חולקו ל‪ 8-‬קטגוריות מקובלות בספרות המקצועית כקטגוריות‬
‫של הטרדה מינית‪ :‬רמיזות מיניות פוגעות‪ ,‬פניות והצעות לא רצויות‪ ,‬נגיעות ושפת גוף מיניות‬
‫מביכות‪ ,‬חשיפת גוף מביכה‪ ,‬הבטחת גמול בתמורה למין‪ ,‬איום להשגת מין‪ ,‬ניסיון לתקיפה‬
‫מינית‪ ,‬תקיפה מינית ואקלים מטריד מינית‪.‬‬
‫עבור כל סיטואציה נדרשה החיילת לציין אם ההתנהגות בוצעה על ידי חייל או מפקד‪.‬‬
‫להלן יוצגו פירוט הממצאים בכל פריטי השאלות בקטגוריות השונות בחתכים של שנת המחקר‬
‫)‪ 2004,2002‬ו ‪ (2006‬ומבצע ההתנהגות המטרידה )חייל או מפקד(‪.‬‬
‫‪.1‬ב‪ .1.‬רמיזות מיניות פוגעות‬
‫טבלה מס' ‪ 1‬מציגה את שכיחות ההימצאות של החיילות בסיטואציות מטרידות מינית מסוג‬
‫רמיזות שהופנו אליהן או יוחסו לגופן ב‪ , 2002-‬ב‪ 2004-‬ו ב‪.2006 -‬‬
‫טבלה מס' ‪ : 1‬שכיחות החשיפה להתנהגויות מטרידות מינית מסוג רמיזות– השוואה בין‬
‫‪ 2004 , 2002‬ו ‪) 2006‬באחוזים(‬
‫רמיזות מיניות פוגעות‬
‫האם היית בסיטואציה בה‬
‫מפקד‪/‬חייל קרא‪ ,‬שרק או צפר‬
‫לך באופן מיני שגרם לך‬
‫למבוכה?‬
‫האם היית בסיטואציה בה‬
‫מפקד‪/‬חייל לטש בך עיניים‪ ,‬פזל‬
‫לעברך או קרץ אלייך בדרך‬
‫שגרמה לך להרגיש תחושת אי‬
‫נוחות?‬
‫האם היית בסיטואציה בה‬
‫מפקד ‪/‬חייל ניסה לערב אותך‬
‫בשיחה לא רצויה בנושאים‬
‫מיניים?‬
‫האם היית בסיטואציה בה‬
‫מפקד‪/‬חייל הסתכל במבט‬
‫חודרני כלפי איבר אינטימי‬
‫בגופך באופן שגרם לך אי נוחות‬
‫ומבוכה?‬
‫הייתה בסיטואציה לפחות פעם‬
‫אחת‬
‫התנהגות‬
‫מצד חייל‬
‫‪/‬מפקד‬
‫‪2002‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2006‬‬
‫חייל‬
‫‪64‬‬
‫‪55‬‬
‫‪52‬‬
‫מפקד‬
‫‪23‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫חייל‬
‫‪48‬‬
‫‪46‬‬
‫‪42‬‬
‫מפקד‬
‫‪25‬‬
‫‪23‬‬
‫‪18‬‬
‫חייל‬
‫‪45‬‬
‫‪40‬‬
‫‪37‬‬
‫מפקד‬
‫‪16‬‬
‫‪13‬‬
‫‪12‬‬
‫חייל‬
‫‪29‬‬
‫מפקד‬
‫‪12‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪15‬‬
‫האם היית בסיטואציה בה‬
‫מפקד ‪/‬חייל העיר הערות פוגעות‬
‫לגבי הופעתך‪ ,‬גופך או פעילותך‬
‫המינית?‬
‫האם היית בסיטואציה בה‬
‫מפקד‪/‬חייל העיר כלפייך הערות‬
‫מיניות גסות ופוגעות?‬
‫חייל‬
‫‪39‬‬
‫‪37‬‬
‫‪37‬‬
‫מפקד‬
‫‪17‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫חייל‬
‫‪34‬‬
‫‪32‬‬
‫מפקד‬
‫‪13‬‬
‫‪10‬‬
‫‪31‬‬
‫‪10‬‬
‫כמחצית מהחיילות נחשפות להתנהגויות פוגעות ומביכות על רקע מיני מסוג שריקות‪ ,‬פזילות‬
‫וקריצות מצד חיילים‪ .‬כשליש מהחיילות נחשף לשיחות לא רצויות בנושאים מיניים‪ ,‬התייחסויות‬
‫פוגעות לגבי הופעתן או פעילותן המינית‪ ,‬הערות מיניות גסות והפניית מבט חודרני כלפי איבר‬
‫אינטימי בגופן שהופנו אליהן מצד חיילים‪.‬‬
‫ניתן להבחין בירידות לאורך השנים בחשיפה להתנהגויות פוגעות ומביכות על רקע מיני מסוג‬
‫שריקות קריאות ופזילות שהופנו הן מצד חיילים והן מצד מפקדים ובחשיפה לעירוב בשיחות לא‬
‫רצויות על רקע מיני שהופנו אליהן מצד חיילים ‪.‬‬
‫לעומת זאת‪ ,‬נשמרת היציבות בחשיפה להערות גסות ופוגעות וחשיפה להערות פוגעות לגבי‬
‫הופעתן‪/‬גופן או פעילותן המינית מצד חיילים ומצד מפקדים‪.‬‬
‫בכל הפריטים‪ ,‬שיעור נמוך יותר משמעותית של משיבות נחשף לרמיזות מטרידות מינית מצד‬
‫מפקדים )טווח של ‪ (10%-18%‬בהשוואה לחיילים )טווח של ‪.(29%-52%‬‬
‫‪.1‬ב‪ – 2.‬הצעות ופניות מיניות לא רצויות‬
‫טבלה מס' ‪ 2‬מציגה את שכיחות ההימצאות של החיילות בסיטואציות מטרידות מינית מסוג‬
‫פניות והצעות ב‪ ,2002-‬ב‪ 2004-‬ו ב‪.2006 -‬‬
‫טבלה מס' ‪ : 2‬שכיחות החשיפה להתנהגויות מטרידות מינית מסוג פניות והצעות –‬
‫השוואה בין ‪ 2002,2004‬ו ‪) 2006‬באחוזים(‬
‫לפחות פעם אחת‬
‫הצעות ופניות מיניות לא רצויות‬
‫האם היית בסיטואציה בה‬
‫מפקד ‪/‬חייל ביצע ניסיונות בלתי‬
‫רצויים לקיים איתך קשר‬
‫רומנטי‪ ,‬וזאת למרות מאמצייך‬
‫לדחותו?‬
‫האם היית בסיטואציה בה‬
‫מפקד ‪/‬חייל הזמין אותך שוב‬
‫ושוב לצאת איתו לארוחת ערב‪,‬‬
‫לקולנוע וכו'‪ ,‬למרות שכבר‬
‫סירבת ואמרת "לא"?‬
‫מפקד‪/‬חיל‬
‫‪2002‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2006‬‬
‫חייל‬
‫‪28‬‬
‫‪23‬‬
‫‪19‬‬
‫מפקד‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫חייל‬
‫‪29‬‬
‫‪24‬‬
‫‪23‬‬
‫מפקד‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪16‬‬
‫האם היית בסיטואציה בה‬
‫מפקד ‪/‬חייל ביצע ניסיונות בלתי‬
‫רצויים לקיים איתך קשר של‬
‫יחסי מין וזאת למרות מאמצייך‬
‫לדחותו?‬
‫חייל‬
‫‪11‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫מפקד‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫כחמישית מן המשיבות נחשפו להתנהגויות מטרידות של חיילים כמו הצעות חוזרות לא רצויות‬
‫לבילוי ולקיום קשר רומנטי‪.‬‬
‫‪ 4%‬מן המשיבות דיווחו כי נחשפו לניסיונות דחויים ולא רצויים לקיים קשר של יחסי מין מצד‬
‫חיילים‪.‬‬
‫בכל הפריטים‪ ,‬לאורך השנים קיימות ירידות בשכיחות ההתנהגויות מצד חיילים‪.‬‬
‫בכל הפריטים שיעור נמוך יותר משמעותית של משיבות נחשף להתנהגויות מטרידות מינית מצד‬
‫מפקדים )טווח של ‪ (1%-5%‬בהשוואה לחיילים )טווח של ‪.(4%-23%‬‬
‫‪.1‬ב‪ – 3.‬נגיעות ושפת גוף מיניות מביכות‬
‫טבלה מס' ‪ 3‬מציגה את שכיחות ההימצאות של החיילות בסיטואציות מטרידות מינית מסוג‬
‫נגיעות ושפת גוף ב‪ , 2002-‬ב‪ 2004-‬ו ב‪.2006 -‬‬
‫טבלה מס' ‪ : 3‬שכיחות החשיפה להתנהגויות מטרידות מינית מסוג נגיעות ושפת גוף –‬
‫השוואה בין ‪ 2004 ,2002‬ו ‪) 2006‬באחוזים(‬
‫נגיעות ושפת גוף מיניות‬
‫מביכות‬
‫האם היית בסיטואציה בה‬
‫מפקד ‪/‬חייל עשה שימוש בשפת‬
‫גוף או בתנועות בעלות אופי מיני‬
‫אשר הביכו או פגעו בך?‬
‫האם היית בסיטואציה בה‬
‫מפקד ‪/‬חייל נגע בך באופן‬
‫כלשהו שגרם לך לאי נוחות?‬
‫האם היית בסיטואציה בה‬
‫מפקד ‪/‬חייל ניסה ללטף‪ ,‬לגפף‬
‫או לנשק אותך בניגוד לרצונך?‬
‫לפחות פעם אחת‬
‫מפקד‪/‬חיל‬
‫‪2002‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2006‬‬
‫חייל‬
‫‪33‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫מפקד‬
‫‪14‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫חייל‬
‫‪31‬‬
‫‪25‬‬
‫‪22‬‬
‫מפקד‬
‫‪14‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫חייל‬
‫‪25‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫מפקד‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫כחמישית מהחיילות נחשפו למגע אשר גרם להן אי נוחות מצד חיילים ‪.‬בנוסף‪ 1 ,‬מתוך ‪ 7‬חיילות‬
‫במחקר נחשפה להתנהגויות הקשורות לנשיקות ולגיפופים לא רצויים מצד חיילים ‪.‬‬
‫בין השנים ‪ 2002‬ו ‪ 2004‬חלה ירידה בשכיחות החשיפה להתנהגויות הקשורות לנגיעות‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪17‬‬
‫וגיפופים ‪ -‬בעיקר מצד חיילים‪ .‬בשנת ‪ 2006‬נשמרת יציבות בשכיחות החשיפה להתנהגויות מסוג‬
‫זה‪.‬‬
‫בכל הפריטים‪ ,‬שיעור נמוך יותר של משיבות נחשף להתנהגויות מטרידות מינית מצד מפקדים‬
‫)טווח של ‪ (3%-11%‬בהשוואה לחיילים )טווח של ‪.(13%-31%‬‬
‫‪.1‬ב‪ – 4.‬חשיפת גוף מביכה‬
‫טבלה מס' ‪ 4‬מציגה את שכיחות ההימצאות של החיילות בסיטואציה מטרידה מינית מסוג חשיפת‬
‫גוף ב‪ , 2002-‬ב‪ 2004-‬ו ב‪.2006 -‬‬
‫טבלה מס' ‪ :4‬שכיחות החשיפה להתנהגות מטרידה מינית מסוג חשיפת גוף –‬
‫השוואה בין ‪ 2004 , 2002‬ו ‪) 2006‬באחוזים(‬
‫לפחות פעם אחת‬
‫חשיפת גוף מביכה‬
‫האם היית בסיטואציה בה‬
‫מפקד ‪/‬חייל חשף את עצמו‬
‫מבחינה פיזית בדרך שהביכה‬
‫אותך או גרמה לך לתחושת אי‬
‫נוחות?‬
‫מפקד‪/‬חיל‬
‫‪2002‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2006‬‬
‫חייל‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪16‬‬
‫מפקד‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ 1‬מתוך ‪ 6‬החיילות במחקר דיווחו על הימצאותן בסיטואציה של חשיפת גוף מביכה מצד חיילים‪,‬‬
‫ו‪ 7% -‬מבין החיילות דיווחו על התנהגות מטרידה זו מצד מפקדים‪ .‬אין הבדלים בין ‪2004 , 2002‬‬
‫ו ‪.2006‬‬
‫‪.1‬ב‪ – 5.‬הבטחת גמול בתמורה למין‬
‫טבלה מס' ‪ 5‬מציגה את שכיחות ההימצאות של החיילות בסיטואציות מטרידות מינית מסוג‬
‫הבטחת גמול ב‪ ,2002-‬ב‪ 2004-‬ו ב‪.2006 -‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪18‬‬
‫טבלה מס' ‪ : 5‬שכיחות החשיפה להתנהגויות מטרידות מינית מסוג הבטחת גמול –‬
‫השוואה בין ‪ 2004 , 2002‬ו ‪) 2006‬באחוזים(‬
‫לפחות פעם אחת‬
‫הבטחת גמול לשם השגת מין‬
‫האם היית בסיטואציה בה‬
‫מפקד ‪/‬חייל נתן לך להרגיש‬
‫שמשחדים אותך באמצעות‬
‫הטבה או יחס מועדף אם תשתפי‬
‫איתו פעולה באופן מיני?‬
‫האם היית בסיטואציה בה‬
‫מפקד ‪/‬חייל רמז כי הקידום‬
‫יהיה מהיר יותר או יחסו אלייך‬
‫יהיה טוב יותר במידה ותשתפי‬
‫פעולה מבחינה מינית?‬
‫מפקד‪/‬חיל‬
‫‪2002‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2006‬‬
‫חייל‬
‫‪11‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫מפקד‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫חייל‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫מפקד‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫בין ‪ 2%-6%‬מן המשיבות דיווחו כי נחשפו להתנהגויות מטרידות של חיילים כמו מתן הטבה‪,‬‬
‫שוחד‪ ,‬יחס טוב יותר או קידום בתמורה לשיתוף פעולה מיני‪.‬‬
‫קיימת ירידה לאורך השנים בשיעור החיילות הנחשפות להתנהגות מסוג שוחד מצד חיילים‪.‬‬
‫‪.1‬ב‪ – 6.‬איום להשגת מין‬
‫טבלה מס' ‪ 6‬מציגה את שכיחות ההימצאות של החיילות בסיטואציות מטרידות מינית מסוג איום‬
‫ב‪ , 2002-‬ב‪ 2004-‬ו ב‪.2006 -‬‬
‫טבלה מס' ‪ : 6‬שכיחות החשיפה להתנהגויות מטרידות מינית מסוג איום –‬
‫השוואה בין ‪ 2004 , 2002‬ו ‪) 2006‬באחוזים(‬
‫לפחות פעם אחת‬
‫איום לשם השגת מין‬
‫האם היית בסיטואציה בה‬
‫מפקד ‪/‬חייל נתן לך להרגיש‬
‫שמאיימים עלייך בעונש או‬
‫בנקמה במידה ולא תשתפי איתו‬
‫פעולה מבחינה מינית?‬
‫האם היית בסיטואציה בה‬
‫מפקד ‪/‬חייל נהג בך בצורה‬
‫פוגעת בשל סירובך לקיים איתו‬
‫יחסי מין?‬
‫מפקד‪/‬חיל‬
‫‪2002‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2006‬‬
‫חייל‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫מפקד‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫חייל‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫מפקד‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪19‬‬
‫כ ‪ 2%‬מהחיילות נחשפו להתנהגויות מסוג איומים והתנהגות פוגעת בשל סירובן לשתף פעולה‬
‫מבחינה מינית‪/‬לקיים יחסי מין מצד חיילים‪.‬‬
‫‪.1‬ב‪ – 7.‬תקיפה מינית‬
‫טבלה מס' ‪ 7‬מציגה את שכיחות ההימצאות של החיילות בסיטואציות של ניסיון לתקיפה מינית‬
‫ותקיפה מינית ב‪ , 2002-‬ב‪ 2004-‬ו ב‪.2006 -‬‬
‫טבלה מס' ‪ : 7‬שכיחות של חשיפה לתקיפה מינית – השוואה בין ‪ 2004 , 2002‬ו ‪)2006‬באחוזים(‬
‫ניסיון לתקיפה מינית ותקיפה‬
‫מינית‬
‫האם היית בסיטואציה בה‬
‫מפקד ‪/‬חייל ניסה לקיים איתך‬
‫יחסי מין למרות התנגדותך וללא‬
‫הסכמתך‪ ,‬אך לא הצליח?‬
‫האם היית בסיטואציה בה‬
‫מפקד ‪/‬חייל קיים איתך יחסי‬
‫מין ללא הסכמתך ואע"פ‬
‫התנגדותך?‬
‫לפחות פעם אחת‬
‫מפקד‪/‬חיל‬
‫‪2002‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2006‬‬
‫חייל‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫מפקד‬
‫‪1‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0‬‬
‫חייל‬
‫‪1‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0‬‬
‫מפקד‬
‫‪0‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0‬‬
‫כ‪ 2%-‬מהחיילות דיווחו כי נחשפו לניסיון לתקיפה מינית‪/‬אונס מצד חיילים ‪.‬‬
‫‪.1‬ב‪ – 8.‬אקלים מטריד‬
‫המכנה המשותף לכלל ההתנהגויות המיניות הפוגעות בסעיפים ‪.1‬ב ‪ 1-7‬הוא שהן הופנו לחיילת‬
‫עצמה‪ .‬אך חיילות יכולות לחוש מוטרדות מינית גם מהתנהגויות שלא מופנות ישירות אליהן אלא‬
‫שמתבצעות בסביבתן ומשפיעות על האווירה‪ .‬יותר מכך‪ ,‬הספרות המקצועית מראה כי במקומות‬
‫בהן קיים אקלים מטריד מיני ושכיחות גבוהה של התנהגויות סקסיסטיות כך עולה הסיכוי‬
‫להטרדה מינית‪.‬‬
‫טבלה מס' ‪ 8‬מציגה את שכיחות ההימצאות של החיילות בסיטואציות של התנהגויות‬
‫סקסיסטיות מטרידות בסביבתן ב‪ , 2002-‬ב‪ 2004-‬ו ב‪.2006-‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪20‬‬
‫טבלה מס' ‪ :8‬שכיחות של חשיפה להתנהגויות סקסיסטיות מטרידות בסביבת החיילת – השוואה‬
‫בין ‪ 2004 , 2002‬ו ‪) 2006‬באחוזים(‬
‫אקלים מטריד מינית‬
‫האם היית בסיטואציה בה‬
‫מפקד‪/‬חייל סיפר שוב ושוב‬
‫בדיחות וסיפורים מיניים‬
‫פוגעים?‬
‫האם היית בסיטואציה בה‬
‫מפקד ‪/‬חייל העיר הערות מיניות‬
‫פוגעות?‬
‫האם היית בסיטואציה בה‬
‫מפקד‪/‬חייל הציג או הפיץ‬
‫חומרים בעלי אופי פורנוגראפי‬
‫כמו תמונות‪ ,‬תוכנות וכו'?‬
‫הייתה בסיטואציה לפחות פעם אחת‬
‫התנהגות‬
‫מצד חייל‬
‫‪/‬מפקד‬
‫‪2002‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2006‬‬
‫חייל‬
‫‪69‬‬
‫‪66‬‬
‫‪62‬‬
‫מפקד‬
‫‪36‬‬
‫‪33‬‬
‫‪30‬‬
‫חייל‬
‫‪38‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫מפקד‬
‫‪19‬‬
‫‪14‬‬
‫‪12‬‬
‫חייל‬
‫‪34‬‬
‫‪29‬‬
‫‪24‬‬
‫מפקד‬
‫‪11‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫רוב המשיבות דיווחו כי נכחו בסיטואציות בהן נחשפו לבדיחות וסיפורים פוגעים‪ ,‬כשליש‬
‫מהמשיבות נחשפו להתנהגות זו מצד מפקדים‪ .‬כשליש מהחיילות דיווחו כי היו בסיטואציות בהן‬
‫חיילים העירו הערות בעלות אופי מיני לא נעימות וכרבע מהחיילות דיווחו כי היו בסיטואציות‬
‫בהן חיילים הציגו או הפיצו חומרים פורנוגרפיים‪.‬‬
‫בהשוואה בין השנים‪ ,‬קיימות ירידות בשיעור החיילות שנחשפות להתנהגויות מסוג אקלים‬
‫מטריד בסביבתן מצד חיילים כמו גם מצד מפקדים‪.‬‬
‫בכל הפריטים‪ ,‬שיעור נמוך יותר של משיבות נחשף להתנהגויות סקסיסטיות מטרידות מצד‬
‫מפקדים )טווח של ‪ (5%-30%‬בהשוואה לחיילים )טווח של ‪.(24%-62%‬‬
‫לסיכום תת פרק זה‪ ,‬בחינה של הסיטואציות בכל קטגוריה מעלה את הממצא כי במרבית‬
‫הסיטואציות קיימת ירידה לאורך השנים )מ ‪ 2002‬ל ‪ (2006‬בשיעור הנחשפות להתנהגויות פוגעות‬
‫על רקע מיני מצד חיילים ו‪ /‬או מפקדים‪ .‬כך‪ ,‬בשנת ‪ 2006‬בהשוואה לשנת ‪ 2002‬שיעור נמוך יותר‬
‫של חיילות נחשפות לעירוב בשיחות מיניות לא רצויות‪ ,‬לפזילות‪ ,‬שריקות‪ ,‬ניסיונות בלתי רצויים‬
‫לקיום קשר רומנטי‪ ,‬הצעות לא רצויות לבילוי‪ ,‬ניסיונות דחויים לקיום יחסי מין‪ ,‬נגיעות לא נוחות‬
‫ומביכות‪ ,‬ניסיונות לליטופים‪ ,‬גיפופים ונשיקות‪ ,‬הבטחת גמול בתמורה לשיתוף פעולה מיני‬
‫והמצאות בסיטואציות של אקלים מטריד‪.‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪21‬‬
‫ניתן לומר כי קיימת מגמת ירידה לאורך השנים בחשיפה להתנהגויות המפורטות‪ ,‬עם זאת חשוב‬
‫לציין כי נשמרת יציבות משנת ‪ 2002‬בשיעור החשיפה של החיילות להתנהגויות מסוג חשיפת‬
‫גוף‪,‬הערות גסות שמופנות כלפיהן‪ ,‬הערות המיוחסות לגופן או פעילותן המינית וחשיפה לשפת גוף‬
‫פוגעת – מצד חיילים כמו גם מצד מפקדים‪.‬‬
‫‪ .1‬ג‪ .‬סוגיית הפערים בהיקפים של הטרדה מינית‬
‫בפרקים ‪.1‬א‪ .‬ו‪.1-‬ב‪ .‬הוצגו שני סוגים שונים של נתונים אודות היקפים של הטרדה מינית‪ .‬הסוג‬
‫הראשון הציג את שיעור הדיווח בשאלון על הטרדה מינית )‪ .(14%‬הסוג השני הציג את שיעורי‬
‫החשיפה של החיילות להתנהגויות מטרידות על רקע מיני על פי קטגוריות של הטרדה‪ :‬רמיזות‬
‫)טווח של ‪ 10%‬עד ‪ ,(52%‬פניות והצעות )טווח של ‪ 1%‬עד ‪ ,(23%‬נגיעות ושפת גוף )טווח של ‪ 3%‬עד‬
‫‪ ,(31%‬חשיפת גוף )טווח של ‪ 7%‬עד ‪ ,(16%‬הבטחת גמול )טווח של ‪ 1%‬עד ‪ ,(6%‬איום להשגת מין‬
‫)טווח של ‪ 1%‬עד ‪ ,(2%‬ניסיון לתקיפה מינית ותקיפה מינית )עד ‪ (2%‬ואקלים מטריד )טווח של‬
‫‪.(5%-62%‬‬
‫קל לראות כי קיים פער מאוד גדול בין שני סוגי הנתונים‪ .‬כלומר קיים פער בין החוויה‬
‫וההיחשפות של חיילות להתנהגויות מטרידות על רקע מיני‪ ,‬לבין מידת נכונותן לתייג חוויות אלה‬
‫תחת הכותרת "הטרדה מינית"‪ .‬כיצד ניתן להסביר פער זה?‬
‫התשובה המתבקשת הראשונה היא שיתכן שאלו אשר מדווחות ומודעות לכך שחוו הטרדה מינית‬
‫ומתייגות את החוויות הלא נעימות שעברו תחת הכותרת "הטרדה מינית" ‪ -‬עושות זאת רק בעבור‬
‫הטרדות מיניות חמורות יותר‪ .‬הסבר זה נוגד את הממצא שהוצג לעיל לפיו החיילות תייגו תחת‬
‫"הטרדה מינית" אירועים הנחשבים לקלים יותר )מסוג של הטרדות מילוליות‪ ,‬הערות מיניות‪,‬‬
‫הטרדה טלפונית( בשכיחות די גבוהה )ראו פרק ‪.1‬א(‪.‬‬
‫אם כך‪ ,‬מדוע יש פער כה גדול בין שיעורי הנחשפות להתנהגויות מטרידות מינית לבין שיעורי‬
‫המדווחות על כך שעברו הטרדה מינית? פער זה ידוע ומוכר בספרות המקצועית של הטרדה מינית‪.‬‬
‫להלן מספר הסברים לתופעה‪:‬‬
‫ƒ‬
‫ידע ומודעות לגבי הטרדה מינית בקרב החיילות ‪ -‬הסבר זה מתייחס לשאלה "מה הן‬
‫ההתנהגויות שנתפסות על‪-‬ידי החיילות כהטרדה מינית?"‪ .‬ככל שקיים ידע רב יותר בקרב‬
‫החיילות לגבי מהי הטרדה מינית‪ ,‬מאפייניה‪ ,‬גבולותיה והגדרותיה‪ ,‬כך צפוי לעלות שיעור‬
‫החיילות המתייגות התנהגויות מטרידות מינית תחת הכותרת "הטרדה מינית"‪ .‬באופן‬
‫כזה הפער צפוי להצטמצם‪.‬‬
‫ƒ‬
‫תפיסות חברתיות – ככל שהנורמות החברתיות רואות בחומרה רבה יותר את תופעת‬
‫ההטרדה המינית – כך מצטמצם הפער בין היקף ההתנהגויות המטרידות לבין הדיווח על‬
‫הטרדה מינית‪ .‬במקרה זה יש פוטנציאל לצמצום הפער בין החוויה לבין התיוג משני‬
‫הכיוונים‪ .‬מהכיוון האחד נורמות חברתיות חמורות יכולות להוביל לרמת מודעות רבה‬
‫יותר בקרב פוטנציאל המטרידים ובכך להגביל את היקף ההתנהגויות המטרידות‪.‬‬
‫מהכיוון השני נורמות אלו עשויות להוביל להעלאת המודעות בקרב המוטרדות ובכך‬
‫להגדיל את רמת הדיווח שלהן על הטרדה‪.‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪22‬‬
‫ƒ‬
‫הימנעות מתיוג ההתנהגות כהטרדה מינית – קיימת נטייה להימנע מהגדרת התנהגויות‬
‫מטרידות כהטרדה מינית‪ .‬גם במקרים בהם חיילות מרגישות כי הובכו או נפגעו כתוצאה‬
‫מהתנהגות מסוימת‪ ,‬לא תמיד הן יודעות להגדיר את תחושותיהן כנובעות ממצב של‬
‫הטרדה מינית‪ .‬כמו כן‪ ,‬ישנם מצבים בהם החיילות יודעות להגדיר מהי הטרדה מינית‪ ,‬אך‬
‫כשמדובר בהן עצמן‪ ,‬הן נמנעות מלתייג את המקרה כהטרדה‪ .‬זאת מכיוון שתיוג‬
‫הסיטואציה כהטרדה מינית לעתים קרובות טומן בחובו השלכות שליליות עבור‬
‫המוטרדת ומאלץ אותה להתמודד עם ההטרדה והמטריד ועם הידיעה שהיא קורבן של‬
‫הטרדה מינית‪.‬‬
‫ƒ‬
‫חשש שהדיווח בשאלון יהפוך לדיווח רשמי על ההטרדה – סיבה אחרת להימנעות‬
‫מהגדרת אירועים כהטרדה מינית היא חשש הנפגעות כי דווח על הטרדה מינית באמצעות‬
‫המחקר עלול לפגוע בהן‪ .‬אף על פי שהשאלון הנו אנונימי‪ ,‬חשש זה ממשיך להנחות את‬
‫נפגעות ההטרדה המינית בתשובותיהן על השאלה הישירה 'האם הוטרדת מינית?'‪.‬‬
‫‪ .1‬ד‪ .‬זיהוי התנהגות כהטרדה מינית‬
‫בפרק הקודם הסברנו את הפער בין שיעור החשיפה להתנהגויות מטרידות מינית לבין שיעור‬
‫הדיווח על הטרדה מינית במודע‪ .‬בפרק הנוכחי ננסה לתת קווים מנחים למקרים בהם חיילות‬
‫מזהות התנהגות מסוימת כהטרדה מינית‪ .‬כלומר‪ ,‬המחקר התעניין בשאלה כיצד חיילות צה"ל‬
‫תופסות ומבינות מהי הטרדה מינית והאם יש הבדל ברמות הזיהוי והתיוג של ההטרדה כאשר‬
‫היא מופיעה מצד חייל לעומת מפקד והאם קיימת מגמת שינוי ברמת המודעות לאורך השנים‪.‬‬
‫סוגיה זו נבחנה באמצעות הצגת ‪ 10‬תיאורי מקרה בפני החיילות‪ .‬תיאורי המקרה‪ ,‬עשויים להיות‬
‫מוגדרים כסיטואציות של הטרדה מינית‪ ,‬בדרגות חומרה שונות‪ .‬לגבי כל סיטואציה החיילות‬
‫התבקשו לדרג באיזו מידה המקרה המתואר מהווה מקרה של הטרדה מינית לגביה ‪.‬‬
‫תרשים מס' ‪ 2‬מציג את תיאורי המקרה ואת אחוז המשיבות בחיוב )במידה רבה( לגבי המידה‬
‫שבה כל מקרה מהווה הטרדה מינית בחתך של מעמד המטריד ‪ -‬חייל ומפקד‪.‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪23‬‬
‫תרשים מס ‪ :2‬זיהוי התנהגויות כהתנהגות של הטרדה מינית‪ -‬השוואה בין התנהגות מצד מפקד‬
‫והתנהגות מצד חייל )שיעור המשיבות שהגדירו את המקרה כהטרדה מינית(‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪1‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪2‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪58%‬‬
‫‪92%‬‬
‫‪66%‬‬
‫‪96%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪74%‬‬
‫‪56%‬‬
‫‪43%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪57%‬‬
‫‪47%‬‬
‫מצד חייל‬
‫מצד מפקד‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫דנה‪ ,‬פקידת שלישות‪ ,‬נכנסה לחדרו של מוטי‪ .‬לאחר שגמרו לשוחח על‬
‫נושאי עבודה שוטפים קמה דנה ללכת לחדרה‪ .‬מוטי טפח על ישבנה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪84%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪19%‬‬
‫עדי‪ ,‬מדריכה בצה"ל‪ ,‬נסעה עם ארז להעביר סדרת הדרכות בבסיס בצפון‪.‬‬
‫באחד הערבים הם ישבו ועברו על חומרי הדרכה לקראת ההרצאות שהיו‬
‫צריכות להתקיים למחרת‪ .‬ארז החל לגפף את עדי ולמרות חוסר התלהבות‬
‫שלה ‪ ,‬הם קיימו יחסי מין‪.‬‬
‫דני אמר לעירית שיסכים להחליף אותה במשמרת בוקר‪ ,‬בשבוע הבא‪ ,‬בכדי‬
‫שתוכל לגשת לבחינת הפסיכומטרי‪ ,‬רק אם היא תיסע אתו לסוף שבוע‬
‫רומנטי‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪79%‬‬
‫עינת ואורי נשארו תורנים בחמ"ל החטיבתי‪ .‬הם החלו להתגפף ולהתנשק‪.‬‬
‫בשלב מסוים עינת רצתה להפסיק ואילו אורי המשיך במעשיו‪ ,‬ולבסוף אף‬
‫כפה עליה יחסי מין‪ ,‬למרות התנגדותה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫בסוף הישיבה‪ ,‬שהתנהלה בין הדס לבין גדי‪ ,‬אמרה הדס שגופה כואב אחרי‬
‫הישיבה הארוכה‪ .‬גדי נעץ בה מבט חודר והציע לה את שירותיו בעיסוי‬
‫המקום הכואב‪.‬‬
‫מורן משרתת בתפקיד מש"קית ת"ש‪ .‬בוקר אחד כשהגיעה למשרד נעץ יוסי‬
‫מבט מכוון וארוך לכיוון החזה של מורן‪.‬‬
‫גלית‪ ,‬חיילת המשרתת בבסיס הדרכה‪ ,‬הגיעה בבוקר ופגשה את איתן‬
‫ואלעד‪ .‬גלית פיהקה ואיתן שאל אותה מדוע היא מפהקת והאם זה בגלל‬
‫שהיא הייתה מאוד "פעילה" בלילה‪ .‬אלעד קרץ לאיתן ואמר לו שהוא היה‬
‫שמח להתחלף עם הבחור שהיה עם גלית‪.‬‬
‫יונה מקדם כל בוקר את פניה של יסמין בברכה "יסמין‪ ,‬איזה חתיכה את‬
‫היום!"‬
‫הילה‪ ,‬חיילת בקריה‪ ,‬אכלה ארוחת צהריים עם חיילים במחלקתה‪ .‬במהלך‬
‫הארוחה‪ ,‬אלי סיפר בדיחה על הרגלי הסקס של החיילות‪.‬‬
‫שרית פקידת לשכה‪ ,‬קבלה דרגת סמל‪ .‬בטקס הענקת הדרגה יוסי ברך‬
‫אותה בחיבוק ונשיקה על הלחי‪.‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪24‬‬
‫‪.1‬ד‪ – 1.‬עקרונות לזיהוי התנהגות מטרידה כהטרדה מינית‬
‫מן הממצאים עולים מספר קווים מנחים למקרים בהם חיילת תזהה ותתייג התנהגות מטרידה‬
‫כהתנהגות של הטרדה מינית‪ :‬הסיכוי שחיילת תזהה התנהגות מסוימת כהתנהגות של הטרדה‬
‫מינית יעלה ככל שההתנהגות בוטה יותר ופחות עמומה‪ ,‬כאשר המזהה הינה קצינה וכאשר‬
‫ההתנהגות מופיעה מצד מפקדים‪ .‬להלן נרחיב את הדיון בכל אחד מן המשתנים הללו‪.‬‬
‫•‬
‫התנהגות מזוהה כהטרדה מינית ככל שהיא חמורה‪ ,‬בוטה ופחות עמומה‪ :‬שיעור גדול‬
‫יותר של חיילות מזהה התנהגות מטרידה כהטרדה מינית במקרים בהם ההתנהגות‬
‫מופנית ישירות לחיילת‪ .‬כך למשל‪ ,‬רק ‪ 16%‬מן החיילות מזהות בדיחה על הרגלי סקס של‬
‫חיילות מצד החיילים כהטרדה מינית בהשוואה לשיעור גבוה יותר )‪ (43%‬מהן שחשבו‬
‫שרמיזה על הפעילות המינית הלילית שלהן מהווה הטרדה מינית‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬כאשר ההתנהגות המטרידה כרוכה במגע‪ ,‬היא נתפסת כחמורה יותר ועל כן‬
‫כהטרדה מינית‪ .‬כך‪ 66% ,‬תפסו התנהגות של טפיחה על הישבן מצד חיילים כהטרדה‬
‫מינית‪.‬‬
‫ולבסוף‪ ,‬התנהגות הנחשבת כמקובלת ביחסים בין המינים נתפסת פחות כהטרדה מינית‪.‬‬
‫כך למשל‪ ,‬רק ‪ 13%‬זיהו התנהגות של מתן מחמאה כמטרידה מינית )באם היא מגיעה‬
‫מצד חיילים(‪.‬‬
‫•‬
‫התנהגות מזוהה כהטרדה מינית כאשר היא מבוצעת על ידי מפקדים ‪ :‬ניכר פער גדול‬
‫בין הציפיות של החיילות מהתנהגות מפקדים להתנהגות חיילים‪ .‬בכל תיאורי המקרה‬
‫)למעט הפריט בו מתואר אונס( שיעור משמעותי גבוה יותר של חיילות תופסות את‬
‫הסיטואציות ככאלו המתארות הטרדה מינית כאשר הן מבוצעות על ידי מפקדים‬
‫בהשוואה לחיילים‪ .‬כך למשל‪ 15% ,‬מהן סבורות כי הצעת שירותי עיסוי על ידי חייל היא‬
‫הטרדה מינית בהשוואה ל‪ 74%-‬מהן הסבורות כך כאשר המציע הוא מפקד‪.‬‬
‫•‬
‫כאשר המזהה הינה קצינה‪ :‬בדומה לפעימה הקודמת ב ‪ ,2004‬שיעורים גבוהים יותר‬
‫בקרב הקצינות‪ ,‬יחסית לחוגרות זיהו התנהגויות כמטרידות‪ .‬עם זאת‪ ,‬בפעימה הנוכחית‬
‫הפערים בין הקצינות לחוגרות מצטמצמים‪ .‬כך‪ ,‬ב‪ 2006‬נמצאו הבדלים מובהקים ב ‪4‬‬
‫תיאורי מקרה בלבד‪ ,‬בהשוואה להבדלים מובהקים כמעט בכל תיאורי המקרה בשנת‬
‫‪. 2004‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪25‬‬
‫‪.1‬ד‪ .2.‬הבדלים ברמות זיהוי ההטרדה מינית מבחינת מקבץ תפקידים של החיילות‬
‫בפעימה הראשונה של המחקר נמצא כי חיילות המשרתות בתפקידי לחימה נוטות לזהות במידה‬
‫נמוכה יותר התנהגויות מטרידות כהטרדה‪ ,‬יחסית לחיילות המשרתות בתפקידים תומכי‬
‫לחימה‪/‬עורפיים‪ .‬בפעימה הנוכחית‪ ,‬כמו גם בפעימה הקודמת ב ‪ 2004‬ממצא זה נחלש‪.‬ב ‪2006‬‬
‫קיים פער מובהק בין הלוחמות לתומכות‪/‬עורפיות ב סיטואציה אחת בלבד ובנוסף ב ‪2‬‬
‫סיטואציות קיים פער על גבול המובהקות )פער של ‪.(6-7%‬‬
‫‪.1‬ד‪ 3.‬מגמות בזיהוי ותיוג הטרדה מינית – השוואה בין ‪ 2004, 2002‬ו ‪.2006‬‬
‫התשובה לשאלה באילו מקרים חיילות מזהות התנהגות מטרידה כהטרדה מינית לא השתנתה‬
‫משמעותית במעבר בין ‪ 2004 ,2002‬ו ‪ .2006‬בקרב החיילות התקבל אותו דפוס של פערים מבחינת‬
‫חומרת הסיטואציות ומבחינת ההבדלים בין מפקדים וחיילים‪ .‬למרות זאת‪ ,‬לאורך השנים קיימת‬
‫עלייה בזיהוי הסיטואציות המפורטות של מפקדים וחיילים )למעט אונס ונשיקה על הלחי(‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬נצפית מגמה דומה בקרב הלוחמות‪ ,‬כאשר קיימת עלייה בזיהוי של כמחצית‬
‫מהסיטואציות‪.‬‬
‫המגמות הללו מרמזות על עליה ברמת המודעות באשר למהי הטרדה מינית וגבולותיה‪ .‬כמובן‬
‫שככל שיגברו מגמות אלו בקרב המוטרדות כמו גם בקרב המטרידים‪ ,‬כך יהיה קל יותר לצמצם‬
‫את היקפי ההטרדה מינית בצה"ל‪.‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪26‬‬
‫‪ .2‬מאפיינים דמוגרפיים של הטרדה מינית בצה"ל‬
‫פרק זה יתאר את המאפיינים הדמוגרפיים הצבאיים של ההטרדה המינית‪ .‬בהתאם לכך‪ ,‬תתואר‬
‫האוכלוסייה המוטרדת‪ ,‬תפולח האוכלוסייה המטרידה ויוצגו המאפיינים של סביבת השירות‬
‫מבחינת מעשי ההטרדה‪.‬‬
‫הפילוחים שיוצגו בהמשך‪ ,‬בוצעו על תשובותיהן של משיבות אשר דיווחו בשאלון כי הוטרדו‬
‫מינית לפחות פעם אחת במהלך שירותן הצבאי )‪.(14%‬‬
‫‪ .2‬א‪ .‬מאפייני השירות הצבאי של החיילות המדווחות על הטרדה מינית‬
‫המחקר בדק באם ניתן לאפיין את האוכלוסייה המוטרדת באמצעות המשתנים הבאים‪ :‬שביעות‬
‫רצון מהשירות הצבאי‪ ,‬דרגה ומשך שהות בצבא‪ ,‬מקבץ תפקידים‪ ,‬מקצוע‪.‬‬
‫‪.2‬א‪ 1.‬שביעות רצון כללית‬
‫במחקר הנוכחי‪ ,‬בניגוד ל‪ 2004-‬ובדומה ל ‪ ,2002‬נמצא קשר מובהק בין רמת שביעות הרצון מן‬
‫השירות לבין דיווח על הטרדה מינית‪ .‬נמצא כי ‪ 25%‬מן המוטרדות אינן שבעות רצון מהשירות‬
‫בהשוואה ל ‪ 14%‬בקרב הלא מוטרדות‪.‬‬
‫‪.2‬א‪ 2.‬דרגה בצבא‬
‫בדומה לפעימה הקודמת שיעור דומה בקרב הקצינות מדווחות כי הוטרדו מינית ‪ ,‬יחסית‬
‫לחוגרות‪.‬‬
‫ב ‪ 2004‬נמצא כי קצינות נחשפות להתנהגויות מטרידות בשיעור גבוה יותר‪ ,‬יחסית לחוגרות‪.‬‬
‫במחקר הנוכחי הממצא נחלש‪ ,‬בשני סוגי התנהגויות בלבד )מסוג הטרדה סקסיסטית( נמצא פער‬
‫מובהק בין קצינות לחוגרות‪.‬‬
‫הפער בין הקצינות לחוגרות נחלש בעקבות ירידה מובהקת בקרב הקצינות בחשיפה להתנהגויות‬
‫מטרידות על רקע מיני מסוג שריקות‪ ,‬עירוב בשיחות לא רצויות על רקע מיני‪ ,‬הערות מיניות‪,‬‬
‫הערות המיוחסות לגופן או פעילותן המינית‪ ,‬ניסיונות בלתי רצויים לקשר רומנטי ובילוי משותף‬
‫וחשיפה לסיפורים מיניים פוגעים שהופנו אליהן ‪-‬בעיקר מצד חיילים‪.‬‬
‫‪.2‬א‪ .3.‬סוגי תפקידים‬
‫בניגוד לפעימות הקודמות‪ ,‬נמצאו הבדלים הן בשיעורי הדיווח על הטרדה מינית והן במרבית‬
‫שיעורי החשיפה להתנהגויות מטרידות בין חיילות המשרתות בתפקידים תומכי לחימה‪/‬עורפיים‬
‫לבין חיילות המשרתות בתפקידי לחימה‪ .‬כך‪ 21% ,‬בקרב הלוחמות דיווחו על הטרדה מינית‬
‫לעומת ‪ 14%‬בקרב תומכות לחימה‪/‬עורפיות‪ .‬עם זאת‪ ,‬הבדל זה נעוץ בסביבת השירות של החיילות‬
‫)קרי בסיס סגור(‪ ,‬פירוט יוצג בסעיף ‪2‬ג‪.1‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪27‬‬
‫‪.2‬א‪ 4.‬מקצוע‬
‫לא נמצאו הבדלים בשיעורי הדיווח על הטרדה מינית בין חיילות במקצועות צבאיים שונים‬
‫)למשל‪ ,‬מקצועות הפקידות‪ ,‬מקצועות המחשוב‪ ,‬מקצועות הדרכה‪ ,‬נהיגה וכן הלאה(‪ .‬אין הבדל‬
‫בממצא זה בהשוואה לפעימות הקודמות‪.‬‬
‫‪.2‬ב מאפיינים של המטרידים )על סמך דיווח החיילות(‬
‫פרק זה יציג את המאפיינים של אוכ' המטרידים בהתאם לדיווח החילות לגביהם מבחינת‬
‫ההיבטים הבאים‪ :‬דרגה‪ ,‬מעמד ארגוני‪ ,‬ובדפוסי התנהגויות מטרידות מינית מצד חיילים ומצד‬
‫מפקדים‪.‬‬
‫‪ .2‬ב‪ 1 .‬מעמד ארגוני צבאי של המטריד‬
‫החיילות התבקשו לציין מי הטריד אותן )מתוך רשימה סגורה(‪ .‬התפלגות התשובות מוצגת‬
‫בתרשים מס ‪.3‬‬
‫תרשים מס' ‪ :3‬התפלגות המטרידים על פי מעמד ארגוני צבאי )באחוזים(‬
‫‪100%‬‬
‫חיילים‬
‫‪58%‬‬
‫מפקדים‬
‫‪24%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪32%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪14%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪0%‬‬
‫אי‬
‫ש‬
‫חון‬
‫יט‬
‫ב‬
‫רח‬
‫אז‬
‫א‬
‫"ע‬
‫ים‬
‫וא‬
‫יל‬
‫מ‬
‫יר‬
‫ש‬
‫רת‬
‫אח‬
‫וי‬
‫אי נ‬
‫יר‬
‫ש‬
‫ש‬
‫די‬
‫פק‬
‫יל‬
‫חי‬
‫מ‬
‫מ‬
‫קד‬
‫פ‬
‫ים‬
‫וד‬
‫פק‬
‫יל‬
‫חי‬
‫דה‬
‫חי‬
‫בי‬
‫יל‬
‫ים‬
‫חי‬
‫יכ‬
‫חנ‬
‫ם‪/‬‬
‫וני‬
‫יר‬
‫ט‬
‫דה‬
‫חי‬
‫בי‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪28‬‬
‫נמצא כי כמחצית מן המטרידים מינית הינם חיילים‪ ,‬כרבע הינם מפקדים‪ ,‬וכעשירית הינם‬
‫אזרחים עובדי צה"ל וחיילי מילואים‪ .‬כרבע מבין המפקדים המטרידים – הינם מפקדים ישירים!‬
‫בפעימות הקודמות נמצאה התפלגות דומה של מטרידים עפ"י מעמד ארגוני ‪.‬‬
‫החיילות התבקשו לציין גם את דרגתו של המטריד‪ .‬טבלה מס' ‪ 10‬מציגה את פילוח המטרידים‬
‫על פי דרגה ובהתאם לדיווח החיילות‪.‬‬
‫טבלה מס' ‪ :9‬התפלגות התשובות לשאלה "מה הייתה דרגתו של המטריד?"‬
‫)שאלה פתוחה‪ ,‬באחוזים(‬
‫מקובץ‬
‫אחוז‬
‫דרגה‬
‫טוראי‬
‫רב"ט‬
‫סמל‬
‫סמ"ר‬
‫קמ"א‬
‫סג"ם‬
‫סגן‬
‫סרן‬
‫רס"ן‬
‫סא"ל‬
‫אל"ם‬
‫תא"ל‬
‫נגד‬
‫רס"ם‬
‫רס"ר‬
‫רס"ל‬
‫רנ"ג‬
‫‪20%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪2%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪100%‬‬
‫חוגרים‬
‫‪68%‬‬
‫קצינים‬
‫‪18%‬‬
‫נגדים‬
‫‪12%‬‬
‫אזרח ע"צ‬
‫‪2%‬‬
‫אזרח ‪2%‬‬
‫‪100%‬‬
‫הממצאים בטבלה מצביעים על כך שרוב המטרידים הינם חוגרים בדרגת טוראי עד סמ"ר‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬התפלגות המפקדים עפ"י דרגות הינה ‪ 44% :‬קצינים‪ 37% ,‬נגדים ו ‪ 19%‬חוגרים‪.‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪29‬‬
‫‪.2‬ג‪ .‬מאפיינים של סביבת שירות‬
‫פרק זה ייבחן האם יש הבדלים בדיווח על הטרדה מינית במחקר על פי מאפיינים של סביבת‬
‫השירות‪ :‬בסיס פתוח‪/‬סגור‪ ,‬מס' ימי לינה בבסיס‪ ,‬מידת האיזון המספרי בין נשים וגברים בבסיס‪,‬‬
‫מין המפקד הישיר ואווירה ביחידה‪.‬‬
‫‪.2‬ג‪ – 1.‬מידת האיזון המספרי בין נשים וגברים בסביבת העבודה‬
‫כפי שניתן לראות מתרשים מס' ‪ 4‬נמצאה תלות מובהקת בין שיעור הדיווח על הטרדה מינית לבין‬
‫מידת האיזון המספרי בין נשים וגברים בסביבת העבודה במדגם הכללי‪ .‬ממצא דומה התקבל‬
‫בפעימות הקודמות‪ .‬כלומר ככל שסביבת העבודה מאופיינת ביותר נשים בהשוואה לגברים‪ ,‬כך‬
‫קטן הדיווח על הטרדה מינית‪.‬‬
‫תרשים מס' ‪ : 4‬שיעור המדווחות על הטרדה מינית על פי מידת האיזון בין נשים וגברים בסביבת‬
‫העבודה‪.‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪0%‬‬
‫סביבת עבודה נשית‬
‫סביבת עבודה מאוזנת‬
‫מגדרית‬
‫סביבת עבודה גברית‬
‫שיעור גבוה יותר של חיילות המשרתות בסביבת עבודה מרובת גברים דיווח כי הוטרדו מינית‬
‫בהשוואה לחיילות המשרתות בסביבת עבודה מאוזנת מגדרית וסביבת עבודה נשית‪.‬‬
‫ממצא דומה התקבל בקבוצת הלוחמות‪ .‬כ‪ 30% -‬מהלוחמות אשר שרתו בסביבה גברית דיווחו כי‬
‫הוטרדו מינית בהשוואה ל ‪ 13%‬אשר שירתו בסביבה מאוזנת מגדרית‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬לא נמצא‬
‫הבדל דומה במדגם הקצינות‪.‬‬
‫‪.2‬ג‪ – 2.‬מין המפקד הישיר‬
‫במדגם הכללי‪ ,‬נמצא הבדל מובהק בשיעור הדיווח על הטרדה מינית בין חיילות שיש להן מפקד‬
‫לבין חיילות שיש להן מפקדת‪ .‬ממצא זה מנוגד לממצאים בפעימות הקודמות בהן לא נמצא הבדל‬
‫מובהק‪.‬‬
‫נמצא כי ‪ 18%‬מבין החיילות הכפופות למפקד גבר דיווחו על הטרדה‪ ,‬לעומת ‪ 7%‬מהחיילות‬
‫הכפופות למפקדת‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬נמצא כי כמחצית מהחיילות הכפופות למפקדת משרתות‬
‫בסביבת עבודה נשית‪ ,‬לעומת ‪ 18%‬מהחיילות הכפופות למפקד גבר‪ .‬קיימת תלות מובהקת בין מין‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪30‬‬
‫מפקד לסביבת עבודה מגדרית וע"כ לא ניתן להבין האם מין המפקד או סביבת העבודה משפיעים‬
‫על ההבדלים‪.‬‬
‫‪.2‬ג‪ – 3.‬אווירה ביחידה‬
‫נמצאה תלות מובהקת בין המידה שבה אווירת היחידה מעודדת הטרדה מינית לבין שיעור הדיווח‬
‫על הטרדה מינית‪ .‬ממצא דומה למה שהתקבל ב‪ 2002-‬ו ב‪ .2004 -‬כך‪ ,‬שיעור גבוה יותר )‪ (32%‬של‬
‫חיילות אשר טענו כי האווירה ביחידתן מעודדת מאוד הטרדה מינית – דיווחו על הטרדה מינית‪,‬‬
‫בהשוואה לחיילות אשר טענו כי האווירה ביחידתן מעודדת הטרדה מינית באופן בינוני‪ ,‬או במידה‬
‫מועטה )בהתאמה – ‪.(11% ,18%‬‬
‫כמובן שמשמעות הממצא היא מעגלית במובן זה שלא ניתן לדעת מה קדם למה – האווירה‬
‫ביחידה שעודדה את מעשה ההטרדה או הדיווח על ההטרדה שגרמה לחיילות לראות את היחידה‬
‫באור שלילי יותר‪.‬‬
‫‪.2‬ג‪ – 4.‬השוואה בין בסיס פתוח לבסיס סגור‬
‫ניתן לראות מתרשים ‪ 5‬כי בשנת ‪ 2006‬נמצאו שיעורים גבוהים יותר של דיווח על הטרדה מינית‬
‫בקרב חיילות המשרתות בבסיסים סגורים‪ ,‬לעומת חיילות המשרתות בבסיסים פתוחים )הבדל‬
‫מובהק(‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬הבדלים דומים )על גבול המובהקות( נמצאו בשנת ‪.2002‬‬
‫לעומת זאת‪ ,‬בשנת ‪ 2004‬לא נמצאו הבדלים בשיעורי המדווחות בין החיילות המשרתות בבסיסים‬
‫פתוחים לבין אלו המשרתות בבסיסים סגורים‪.‬‬
‫בהשוואה לאורך השנים‪ ,‬קיימת ירידה הן בבסיסים הפתוחים והן בבסיסים הסגורים בשיעור‬
‫המדווחות על הטרדה מינית )‪ (6%,9%‬בהתאמה‪.‬‬
‫תרשים מס' ‪ : 5‬שיעור המדווחות על הטרדה מינית בפילוח לסוג הבסיס )פתוח‪/‬סגור( ‪ ,‬השוואה‬
‫בין ‪ 2004 ,2002‬ו ‪) 2006‬באחוזים(‬
‫‪100%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪80%‬‬
‫סגור‬
‫‪70%‬‬
‫פתוח‬
‫‪60%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪19%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪19%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2002‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪31‬‬
‫ההבדלים בשיעורי הדיווח בין הבסיסים נובעים ממספר גורמים אפשריים‪:‬‬
‫‪ .1‬מגמת הירידה הכללית מתנהגת שונה בכל תקופה – כפי שניתן לראות בתרשים ‪ 5‬בין‬
‫השנים ‪ 2002‬ל ‪ 2004‬נצפתה ירידה בשיעור המדווחות בקרב החיילות המשרתות‬
‫בבסיסים הסגורים‪ ,‬במקביל ליציבות בשיעור זה בקרב המשרתות בבסיסים הפתוחים‪.‬‬
‫לעומת זאת‪ ,‬בין השנים ‪ 2004‬ל ‪ 2006‬ההבדלים מתהפכים‪ ,‬כך נצפתה ירידה בקרב‬
‫החיילות המשרתות בבסיסים הפתוחים במקביל ליציבות בקרב המשרתות בבסיסים‬
‫הסגורים‪.‬‬
‫‪ .2‬קיים פער 'עקבי' בין בסיסים פתוחים לסגורים כנראה בשל ההכלה של מעגלי חיים‬
‫נוספים בבסיסים הסגורים‪ .‬בבסיסים הסגורים חיילות שוהות במחיצת חיילים זמן רב‬
‫יותר מחוץ למסגרת העבודה השוטפת‪ ,‬יחסית לחיילות המשרתות בבסיסים פתוחים‪.‬‬
‫‪ .3‬שיעור גבוה יותר בקרב חיילות המשרתות בבסיסים סגורים מדווחות כי הן משרתות‬
‫בסביבת עבודה גברית‪ ,‬יחסית לחיילות המשרתות בבסיסים פתוחים‪(35%, 41%) .‬‬
‫בהתאמה‪ .‬כמו כן‪ ,‬שיעור נמוך יותר בקרב החיילות בבסיסים הסגורים משרתות‬
‫בסביבת עבודה נשית‪ ,‬יחסית לחיילות בבסיסים הפתוחים ) ‪ ( 25%,34%‬בהתאמה‪ .‬בסעיף‬
‫‪.2‬ג‪ 1.‬נמצאה תלות בין סביבת עבודה מגדרית לשיעור הדיווח על הטרדה מינית ‪ .‬מנתונים‬
‫אלו ניתן להסיק כי חלק מהפער בשיעור הדיווח בין הבסיסים נעוץ בסביבת העבודה‬
‫המגדרית של החיילות‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬קיימים הבדלים מובהקים בין בסיסים פתוחים לבין בסיסים סגורים במרבית החשיפות‬
‫להתנהגויות מטרידות על רקע מיני‪.‬‬
‫בטבלה ‪ 10‬מוצגות דוגמאות לחשיפה לסוגי התנהגויות מטרידות בפילוח לסוג הבסיס‬
‫)פתוח‪/‬סגור(‪.‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪32‬‬
‫טבלה מס' ‪ :10‬דוגמאות לחשיפה לסוגי התנהגויות מטרידות מינית ואקלים מטריד – על פי‬
‫קטגוריות – השוואה בין חיילות המשרתות בבסיסים פתוחים לבין המשרתות בבסיסים הסגורים‬
‫)אחוז המשיבות בחיוב(‬
‫קטגוריה‬
‫התנהגות‬
‫מצד חייל‬
‫‪/‬מפקד‬
‫הסיטואציה‬
‫אקלים מטריד‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד‪/‬חייל סיפר‬
‫שוב ושוב בדיחות וסיפורים מיניים פוגעים?‬
‫אקלים מטריד‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד‪/‬חייל העיר‬
‫הערות מיניות פוגעות?‬
‫רמיזות מיניות‬
‫פוגעות‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד‪/‬חייל קרא‪,‬‬
‫שרק או צפר לך באופן מיני באופן אשר גרם‬
‫לך למבוכה?‬
‫רמיזות מיניות‬
‫פוגעות‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד‪/‬חייל לטש‬
‫בך עיניים פזל לעברך או קרץ אלייך בדרך‬
‫שגרמה לך להרגיש אי נוחות?‬
‫רמיזות מיניות‬
‫פוגעות‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד‪/‬חייל העיר‬
‫הערות פוגעות לגבי הופעתך‪ ,‬גופך או פעילותך‬
‫המינית?‬
‫רמיזות מיניות‬
‫פוגעות‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד‪/‬חייל העיר‬
‫כלפייך הערות מיניות גסות ופוגעות?‬
‫נגיעות ושפת‬
‫גוף מביכים‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד ‪/‬חייל עשה‬
‫שימוש בשפת גוף או בתנועות בעלות אופי‬
‫מיני אשר הביכו או פגעו בך?‬
‫פניות והצעות‬
‫מיניות פוגעות‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד ‪/‬חייל נגע בך‬
‫באופן כלשהו שגרם לך לאי נוחות?‬
‫אחוז החיילות‬
‫אשר דיווחו כי היו‬
‫בסיטואציה‬
‫לפחות פעם אחת‬
‫בסיס‬
‫פתוח‬
‫בסיס‬
‫סגור‬
‫חייל‬
‫‪56‬‬
‫‪68‬‬
‫מפקד‬
‫‪26‬‬
‫‪35‬‬
‫חייל‬
‫‪23‬‬
‫‪39‬‬
‫מפקד‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫חייל‬
‫‪43‬‬
‫‪61‬‬
‫מפקד‬
‫‪14‬‬
‫‪21‬‬
‫חייל‬
‫‪36‬‬
‫‪50‬‬
‫מפקד‬
‫‪17‬‬
‫‪21‬‬
‫חייל‬
‫‪30‬‬
‫‪46‬‬
‫מפקד‬
‫‪11‬‬
‫‪19‬‬
‫חייל‬
‫‪22‬‬
‫‪42‬‬
‫מפקד‬
‫‪7‬‬
‫‪13‬‬
‫חייל‬
‫‪24‬‬
‫‪39‬‬
‫מפקד‬
‫‪8‬‬
‫‪14‬‬
‫חייל‬
‫‪18‬‬
‫‪28‬‬
‫מפקד‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪33‬‬
‫במדגם הלוחמות נמצא כי ‪ 97%‬מהן משרתות בבסיסים סגורים‪ .‬לפיכך‪ ,‬יש לבחון את ההבדלים‬
‫בין תומכות לחימה‪/‬עורפיות המשרתות בבסיסים סגורים לבין לוחמות‪.‬‬
‫בהשוואה בין חיילות המשרתות בתפקידי לחימה לחיילות המשרתות בתפקידים תומכי‬
‫לחימה‪/‬עורפיים המשרתות בבסיסים סגורים לא נמצאו הבדלים משמעותיים הן בשיעור‬
‫המדווחות בשאלה הישירה והן בחשיפות להתנהגויות מטרידות על רקע מיני‪.‬‬
‫הממצא מסביר את ההבדלים בין שיעור הדיווח והחשיפה להטרדה מינית בין הלוחמות‬
‫לתומכות‪/‬עורפיות אשר הוצגו בסעיף ‪.2‬א‪.3.‬‬
‫הבדל נוסף בשיעורי הדיווח על הטרדה מינית נמצא בין חיילות שלנו ‪ 3-4‬לילות בבסיס לבין‬
‫חיילות שלנו פחות מ ‪ 3‬לילות‪ .‬ממצא זה נובע מההלימה הקיימת בין מספר ימי הלינה בבסיס לבין‬
‫סוג הבסיס )פתוח‪/‬סגור(‪ .‬נמצא כי ‪ 86%‬מהחיילות אשר לנו ‪ 3-4‬לילות בבסיס שרתו בבסיסים‬
‫סגורים‪.‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪34‬‬
‫‪ .3‬דפוסי הפעולה של חיילות בתגובה להטרדה מינית‬
‫פרק זה יתמקד בחיילות אשר דיווחו על הטרדה מינית בשאלון‪ .‬נבחן את דפוסי הפעולה שלהם‬
‫בתגובה להטרדה שעברו‪ :‬נרצה לדעת כמה מהן נקטו פעולה בתגובה להטרדה‪ ,‬נבחן את הסיבות‬
‫שגרמו להן לפעול או לא לפעול‪ ,‬ולבסוף נלמד מהן דרכי הפעולה השכיחות בקרב אלה אשר בחרו‬
‫לפעול בתגובה להטרדה שעברו‪.‬‬
‫‪.3‬א‪ .‬שכיחות הפעולה בתגובה להטרדה מינית‬
‫החיילות אשר דיווחו כי הוטרדו מינית לפחות פעם אחת במהלך שירותן הצבאי‪ ,‬נשאלו האם הן‬
‫פעלו בתגובה להטרדה‪ .‬תרשים מס' ‪ 6‬מציג את התפלגות התשובות לשאלה זו‪.‬‬
‫תרשים מס' ‪ :6‬התפלגות התשובות לשאלה "האם פעלת בתגובה להטרדות מיניות שעברת?" –‬
‫השוואה בין ‪ 2002,2004‬ו ‪) 2006‬באחוזים(‬
‫‪100%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪51%51%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪42%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪21%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪14%‬‬
‫‪14%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪13% 11%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪0%‬‬
‫תמיד כן‬
‫בדרך כלל כן‬
‫‪2006‬‬
‫לפעמים‬
‫‪2004‬‬
‫בדרך כלל‬
‫לא‬
‫אף פעם לא‬
‫‪2002‬‬
‫מן התרשים ניתן להיווכח כי התגובה השכיחה ביותר בתגובה להטרדות מינית היא – אי פעולה‬
‫) ‪ ,(54%‬כלומר מדובר בשיעור מוטרדות המדווחות כי אף פעם או בדרך כלל לא פעלו‪ .‬רק ‪35%‬‬
‫מבין אלו שדיווחו כי הוטרדו מינית ציינו כי תמיד או בדרך כלל פעלו בתגובה‪.‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪35‬‬
‫בהשוואה לאורך השנים חלה עלייה בשיעור החיילות שנקטו בפעולה כל שהיא בתגובה להטרדה‬
‫מינית‪ .‬זוהי מגמה מעודדת המייצגת שיפור משמעותי בדפוסי ההתמודדות של חיילות צה"ל‬
‫בתגובה להטרדה מינית שחוו‪.‬‬
‫בהשוואה בין קצינות לחוגרות‪ ,‬נמצא כי אין הבדל בנכונות לפעול בתגובה להטרדה מינית שעברו‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬בהשוואה בין תומכות לחימה‪/‬עורפיות ללוחמות לא נמצא הבדל משמעותי בנכונות לפעול‪.‬‬
‫ממצא זה מנוגד לפעימות הקודמות ב ‪ 2002‬ו ב ‪ 2004‬בהן נמצא כי שיעור גבוה יותר של לוחמות‬
‫פעלו בתגובה להטרדות מיניות‪ ,‬יחסית לתומכות‪/‬עורפיות‪ .‬צמצום הפער בנכונות לפעול בין‬
‫תומכות‪/‬עורפיות ללוחמות נגרם כתוצאה מירידה בנכונות הלוחמות לפעול בפעימה הנוכחית‪.‬‬
‫)מ ‪ 50%‬ב ‪ 2004‬ל ‪ 27%‬ב ‪(2006‬‬
‫‪ .3‬ב‪ .‬הסיבות לאי פעולה בתגובה להטרדה מינית‪.‬‬
‫החיילות אשר דיווחו על אי פעולה בתגובה להטרדה מינית שחוו במהלך שירותן הצבאי נשאלו‬
‫מדוע עשו כך בשאלה פתוחה‪ .‬עיבוד איכותני של תשובותיהן העלה שהן לא פועלות בשל מגוון‬
‫סיבות המתקשרות ל‪ 3-‬עולמות תוכן‪ :‬סיבות הקשורות למטריד‪ ,‬סיבות הקשורות לתהליך‬
‫ולמערכת הצבאית‪ ,‬סיבות הקשורות לנורמה בצה"ל ובחברה הישראלית‪.‬‬
‫‪.3‬ב‪ – .1.‬מדוע הן לא פועלות – סיבות הקשורות במטריד‬
‫חלק מן החיילות מציינות כי הן לא נקטו בפעולה ממשית עקב הטרדה‬
‫מינית שחוו בשל תחושות של אי נעימות מהמטריד‪ ,‬חוסר רצון לפגוע בו‬
‫ובקריירה שלו וחלקן פחדו ממנו‪ ,‬כמה מהן כתבו‪:‬‬
‫∗‬
‫"על הפרח טייס לא סיפרתי למפקד או אחראי עלי כי חשבתי עליו‬
‫שהוא בקורס מתקדם וחבל לי להרוס לו כי הוא לא סתם בטירונות‬
‫או קורס‪ ,‬זה קורס טיס‪".‬‬
‫∗‬
‫"לא פעלתי כי לא רציתי זה יפגע בהם ידעתי שעם הזמן זה יעבור"‪.‬‬
‫∗‬
‫"מכיוון שהיה חבר צוות ולא רציתי לפגוע בו על שטות שעשה‪".‬‬
‫∗‬
‫"חברה שלי אמרה לי שהוא בחור אלים ושהוא לא פוחד להביא‬
‫מכות אפילו לבנות "אין לו אלוהים" ככה היא אמרה לי אז לא‬
‫אמרתי כלום‪".‬‬
‫∗‬
‫"לא רציתי שהמפקד יתנכל לי וישנה את יחסו אז פשוט הבלגתי‬
‫והמשכתי כאילו כלום לא קרה למרות שזה הפריע לי מאוד‪" .‬‬
‫חלק ניכר מהחיילות טענו שהעדיפו לפתור את זה עם עצמן או לכל היותר אל מול המטריד‪.‬‬
‫היו חיילות אשר טענו כי מקרי ההטרדה לא חזרו על עצמן בגלל שהן התרחשו במסגרת קורסים‬
‫או שהמטריד היה בתפקיד זמני ביחידה שלהן‪.‬‬
‫חלק קטן מן החיילות טען כי הן פעלו למול המטריד באופן עצמאי מתוך תחושת כח ועצמה‪:‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪36‬‬
‫∗‬
‫"לא פעלתי כי ידעתי איך להעמיד את הבנאדם במקום כך שאין סיכוי שהוא‬
‫ימשיך להציק לי בנושא יותר‪".‬‬
‫כמובן שתגובות כאלו יכולות להיות מופנות כלפי מטרידים שאינם בעלי סמכות ביחס לחיילת‪,‬‬
‫ומסתמכים בעיקר על יכולתה של החיילת לטפל בסיטואציה מביכה במקרה הטוב‪ ,‬או‬
‫בסיטואציה קשה במקרה הרע‪.‬‬
‫‪.3‬ב‪ – .2.‬מדוע הן לא פועלות – סיבות הקשורות למערכת הצבאית‬
‫במקביל לחששות מפני המטריד שהוצגו לפני כן‪ ,‬קיימים עוד חששות רבים הקשורים לעצם‬
‫תהליך התלונה ומה שכרוך בה‪.‬‬
‫ראשית‪ ,‬ישנן חיילות אשר הביעו רתיעה מתהליך בירוקראטי ארוך שסופו לא נראה‪:‬‬
‫∗‬
‫"נראה לי פרוצדורה ארוכה מידי וזה דבר שאפשר להחליף‬
‫אותו‪".‬‬
‫ציטוט זה ממחיש גם חששות הקיימים בקרב קורבנות להטרדה מינית מכך שאמינותן תוטל‬
‫בספק‪ ,‬דבר המרתיע מעצם הכניסה לתהליך‪ .‬הן חשות כי עליהן מוטלת חובת ההוכחה כי עברו‬
‫הטרדה מינית‪.‬‬
‫∗‬
‫"כי הם יוכלו להגיב שזה קשור למשהו צבאי ואין עד שיוכל‬
‫להעיד נגדם‪".‬‬
‫∗‬
‫לא פעלתי מכיוון שאני בטוחה שלא ייקחו זאת ברצינות ויאמרו‬
‫שזה לא מזיק‪".‬‬
‫כלומר‪ ,‬חלק מן החיילות חשות כי אין טעם להתחיל בתהליך ארוך של תלונה כי בסופו של דבר לא‬
‫בטוח שצדקתן תצא לאור או שלטיפול יהיו תוצאות חיוביות בעבורן‪ .‬הן מביעות חוסר אמון‬
‫בטיפול הצבאי בהטרדה מינית‪ ,‬לעיתים כתוצאה מטיפול לקוי של המערכת במקרי הטרדה אשר‬
‫הן עצמן חוו ‪.‬‬
‫∗‬
‫אין לי בטחון ואמונה בטיפול של המערכת‪ ,‬איני סומכת על‬
‫הצבא בדרך טיפולו במקרים אלו‪".‬‬
‫∗‬
‫"כהפקת לקח ממקרים קודמים בהם לא טופלתי‪".‬‬
‫∗‬
‫‪ ".‬מכיוון שברורה לי מדיניות השקטת מקרים מסוג זה ביחידה וכן גם מרבית‬
‫מפקדי היחידה מטרידים‪ .‬ברור לי כי ממני לא יבוא השינוי על אף רצוני העז"‬
‫∗‬
‫"זה לא היה עוזר‪ .‬הצבא לא עושה כלום ומביא עונשים "כ נחותים‪ ,‬שכבר לא‬
‫כדאי להתלונן‪ ...‬לדוגמא‪ ,‬חייל שצילם בנות מהיחידה מתקלחות ופרסם קיבל‬
‫איזה חודש כלא – ביזיון!"‬
‫באופן יותר ספציפי‪ ,‬חלקן חששו שתגובת המערכת כלפיהן לא תהיה רצויה בעבורן‪ .‬בדרך כלל‬
‫מדובר בחשש משני סוגי תגובה של המערכת‪ .‬האחת‪ ,‬היא תגובה של מפקדים או כל גורם רשמי‬
‫אחר המייצגים בעבור החיילות את המערכת הצבאית‪ ,‬אשר מאשימה את החיילת במעשה‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪37‬‬
‫ההטרדה‪ .‬סוג התגובה השני קשור לכך שהחיילות פוחדות שברגע שהן תתלוננה‪ ,‬המערכת תפתור‬
‫את הבעיה על ידי העברתן מתפקידן או מיחידתן‪ .‬הציטוטים הבאים ממחישים את הגוונים‬
‫השונים הקשורים לפחד מתגובת המערכת‪:‬‬
‫∗‬
‫"פחדתי שזה יפגע לי בתפקיד"‬
‫∗‬
‫"אופי היחידה לא נתן תחושה שתגובה תתקבל בחיוב אלא תפגע‬
‫בשרותי ביחידה"‬
‫חלק קטן מאוד מהחיילות ציינו כי לא פעלו מכיוון שלא ידעו לאן לפנות או מה צריך לעשות בכדי‬
‫להתלונן‪.‬‬
‫∗‬
‫"את לא יודעת גם למי לפנות ואני מפחדת"‬
‫‪.3‬ב‪ – .3.‬מדוע הן לא פועלות – סיבות הקשורות לנורמה‬
‫שיעור ניכר מן החיילות חש כי מעשי הטרדה מינית די נורמטיביים בצבא )בייחוד הטרדות‬
‫מילוליות‪ ,‬בדיחות מיניות‪ ,‬פניות והצעות‪ ,‬נגיעות וחשיפת גוף(‪ .‬על כן‪ ,‬אותן חיילות סבורות שאין‬
‫טעם לפעול בתגובה להטרדה שחוו מכיוון שאין באפשרותן לשנות את הנורמה והתפיסות‬
‫החברתיות הסובבות אותן‪.‬‬
‫∗‬
‫"מרבית מפקדי היחידה מטרידים"‪.‬‬
‫∗‬
‫"לא פעלתי מכיוון שאני בטוחה שלא ייקחו זאת ברצינות‬
‫ויאמרו כי זה לא מזיק"‬
‫חלק מאותן חיילות מפנימות את הנורמה הזו בעצמן ועל כן נוקטות בגישה המייחסת מידת‬
‫חומרה נמוכה למעשי ההטרדה‪ ,‬למרות שהן אישית נפגעו מכך‪.‬‬
‫∗‬
‫כל עוד זו לא הטרדה מינית ממשית מאחד ממפקדיי‪ ,‬אני לא‬
‫מייחסת חשיבות יתרה"‬
‫∗‬
‫"זה היה דבר חד פעמי ולא פגע בי פיזית‪ .‬כך עוד זה לא חזר על‬
‫עצמו לא היה לי צורך לפעול בתגובה‪".‬‬
‫∗‬
‫בגלל שזה תחום אפור‪ .‬הוא לא הכריח אותי ולא כפה עליי‪ .‬אבל‬
‫התנהג בצורה דוחה וניצול‪.‬‬
‫ולבסוף‪ ,‬הנורמה הזו משפיעה גם על היחס אותו מקבלות החיילות אשר מעיזות לבסוף להתלונן‬
‫מצד האנשים המקיפים אותה ביחידה‪ .‬הן חוששות מתגובה חברתית שלילית‪ ,‬האשמת הקורבן‪,‬‬
‫ומכך שיעמדו במוקד תשומת הלב החברתית ביחידה סביב נושאים מיניים‪.‬‬
‫∗‬
‫אופי היחידה לא נתן תחושה שתגובה תתקבל בחיוב אלא תפגע‬
‫בשרותי ביחידה "כי לא יעשו עם זה שום דבר וסתם יהיו שמועות‪".‬‬
‫∗‬
‫והעדפתי לא להיכנס לתהליך של הגשת תלונה )גם מתוך רצון‬
‫לשמור על אווירה טובה במשרד‪ -‬יחידה קטנה(‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪38‬‬
‫∗‬
‫לא רציתי שכולם ידברו עליי מאחוריי הגב או ירחמו עליי‪.‬‬
‫∗‬
‫חששתי ממה שיגידו עליי שעודדתי אותו באיזושהי צורה או‬
‫משהו כזה‪.‬‬
‫בפרק זה תיארנו את הסיבות בגינן חיילות בצבא לא פועלות בתגובה להטרדה מינית שחוו‪ .‬סיבות‬
‫אלו היו קשורות במטריד‪ ,‬במערכת הצבאית ובנורמות חברתיות‪ .‬גורמים אלה פועלים פעמים‬
‫רבות במשותף בגרימת אי פעולה בתגובה להטרדה‪ .‬הנורמות החברתיות משפיעות כמובן על‬
‫תפיסות החומרה של ההטרדה על ידי הקורבן והמטריד כאחד‪ .‬הציטוטים הבאים מדגימים כיצד‬
‫פועלות במשותף מספר סיבות המרתיעות את החיילות מפעולה‪:‬‬
‫∗‬
‫"מכיוון שזהו אדם שעזר לי ויחסית אני חושבת שאולי הוא‬
‫עדיין לא עשה מעשה שממש דורש תגובה וגם מהסיבה שאני‬
‫יודעת שההשלכות לתגובה יהיו מאוד קשות ובעייתיות גם‬
‫כלפיי בגלל הגדוד שאני משרתת בו שהוא גם ככה גדוד מעורב‬
‫של לוחמים ולוחמות‪".‬‬
‫∗‬
‫אני רוצה לציין את נושא הפחד שמתעורר בחיילת שמוטרדת‬
‫מינית‪ .‬אני בעצמי הוטרדתי מינית ובגלל הפחד מעצם היותו‬
‫דרגה גבוהה‪ ,‬ובכיר ביחידה‪ ,‬נמנעתי מללכת רחוק בטיפול‬
‫בנושא‪ .‬עצם פנייתי לקצינת כ"א הוכיחה כי פניתי לגורם‬
‫שידעתי מלכתחילה כי היא לא תעזור לי כל כך‪ ,‬אך רציתי‬
‫להתייעץ איתה‪ .‬פחדתי מאוד מתגובות היחידה בכלל‪ ,‬ומפקידי‬
‫בפרט‪ ,‬ואף פחדתי להרוס לו את הקריירה ביחידה‪ ,‬למרות‬
‫שהוטרדתי על ידיו הרבה במהלך שירותי‪.‬‬
‫‪.3‬ג‪ .‬דפוסי הפעולה בתגובה להטרדה מינית‬
‫לאחר שהבנו מדוע חלק ניכר מן החיילות נרתעות מפעולה בתגובה לחוויה שלהטרדה מינית נבחן‬
‫מהם ערוצי הפעולה העיקריים של החיילות שדיווחו על הטרדה‪.‬‬
‫בפרק זה נבחין בין ערוצי הפעולה בתגובה להטרדה מינית כפי שהם קיימים ברמת הידע‬
‫וההיכרות התיאורטית בקרב החיילות‪ ,‬לבין ערוצי הפעולה בהם נקטו בפועל החיילות שחוו‬
‫הטרדה מינית ובחרו לפעול‪.‬‬
‫הבחירה התיאורטית בערוצי פעולה נבחנה דרך השאלה‪" :‬במקרה של הטרדה מינית‪ -‬למי תפני?"‬
‫הבחירה המעשית בערוצי הפעולה בקרב חיילות שבחרו לפעול נבחנה באמצעות השאלה "באם‬
‫פעלת בתגובה – פרטי מה עשית"‪ ,‬תוך כדי השוואה בין ערוצי הפעולה המועדפים בין השנים‬
‫‪ 2004, 2002‬ו ‪.2006‬‬
‫הנתונים מוצגים בתרשים מס' ‪.7‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪39‬‬
‫תרשים מס' ‪ :7‬השוואה בין דפוס פעולה תיאורטי לבין דפוס פעולה מעשי)‪ 2004 ,2002‬ו‬
‫‪)2006‬באחוזים(‬
‫‪80%‬‬
‫‪48%‬‬
‫‪49%‬‬
‫‪48%‬‬
‫‪39%‬‬
‫פניה בפועל ‪2002 -‬‬
‫פניה בפועל ‪2004 -‬‬
‫פניה בפועל ‪2006-‬‬
‫‪26% 24%‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪12%14%‬‬
‫‪14%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪40% 30%‬‬
‫‪10%11%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪20%‬‬
‫פניה תיאורטית ‪2006 -‬‬
‫‪0%‬‬
‫עצמאית‬
‫למטריד‬
‫לקרובים‬
‫ועמיתים‬
‫לגורמי‬
‫טיפול‬
‫למפקד‬
‫השוואה בין דפוס פניה תיאורטי לדפוס פניה מעשי ‪ -‬הממצאים מצביעים על כך שבאופן תיאורטי‪,‬‬
‫שיעור גבוה מבין החיילות טוענות כי תפנינה לגורמי הטיפול ולקרובים ועמיתים במידה והן‬
‫תיתקלנה במקרה של הטרדה מינית‪ .‬אולם בפועל נטייה זו מוחלפת בשעת אמת בפנייה למפקדים‬
‫ובפעולה עצמאית אל מול המטריד‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬בפועל רק ‪ 60%‬מבין המוטרדות אשר בחרו לפעול בתגובה להטרדה שחוו פנו לסיוע‬
‫למערכת הצבאית )מפקדים וגורמי טיפול(‪.‬‬
‫בהשוואה לאורך השנים ניתן לראות כי בשנת ‪ 2004‬חלה עלייה בשיעור המוטרדות אשר פונות‬
‫למפקד במקביל לירידה בשיעור הפונות עצמאית למטריד לעומת שנת ‪ .2002‬בשנת ‪ 2006‬נצפית‬
‫יציבות בשיעורים אלו לעומת ‪.2004‬‬
‫השוואה בין קצינות וחוגרות מראה כי שיעור גבוה יותר של קצינות בחרו לפנות למטריד כערוץ‬
‫טיפול )‪ (42%‬בהשוואה לשאר )‪ .(24%‬בנוסף‪ ,‬הקצינות לא בחרו כלל לפנות לערוץ קרובים‬
‫ועמיתים‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬השוואה בין חיילות המשרתות בתפקידי לחימה לבין חיילות המשרתות בתפקידים‬
‫עורפיים‪/‬תומכי לחימה מראה כי שיעור גבוה יותר של לוחמות )‪ ( 79%‬בחרו לפנות למפקד‬
‫בהשוואה לחיילות האחרות‪ ,‬אך מהימנות ההשוואה נמוכה עקב מספר נמוך של משיבות בקרב‬
‫הלוחמות )‪.(13‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪40‬‬
‫לסיכום‪ ,‬בפרק זה הוצגו ממצאים המצביעים על מגמת שיפור בדפוסי הפעולה של‬
‫החיילות המדווחות על הטרדה מינית‪ .‬בהשוואה לאורך השנים יותר חיילות פועלות בתגובה‬
‫להטרדה מינית‪ .‬יותר חיילות נוטות גם לפנות למפקדים בתגובה להטרדה מינית במקום פעולה‬
‫ש"סוגרת" את הדברים מול המטריד עצמו‪ .‬אולם עדיין התגובה השכיחה ביותר להטרדה מינית‬
‫היא אי–פעולה‪ .‬יותר מכך‪ ,‬חלק ניכר מן הסיבות לאי‪-‬תגובה של החיילות קשורות למערכת‬
‫הצבאית עצמה או באקלים הסובב אותה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬כמחצית מהחיילות בלבד אשר פנו לגורם כלשהו בתגובה להטרדה דיווחו על כך שהיו‬
‫מרוצות מאופן הטיפול‪.‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪41‬‬
‫‪ .4‬תפיסות החיילות את התמודדות הצבא עם הטרדה מינית‬
‫פרק זה יתאר את העמדות של כלל החיילות במדגם לגבי האופן בו המערכת הצבאית מתמודדת‬
‫עם הטרדה מינית‪ .‬עמדות אלו יוצגו בחלוקה לתחומים הבאים‪ :‬הסברה‪ ,‬סיוע וחקירה‪ ,‬אכיפה‬
‫וענישה‪ ,‬מחויבות מפקדים ומדיניות צה"ל‪.‬‬
‫‪ .4‬א‪ .‬תפיסת החיילות את תחום המידע וההסברה‬
‫תחום ההסברה הינו בעל חשיבות רבה בהקשר של התמודדות מערכתית עם הטרדה מינית‪ .‬הוא‬
‫נועד בראש ובראשונה להעלות את המודעות לגבי מהי הטרדה מינית‪ ,‬מאפייניה וגבולותיה‪.‬‬
‫העלאת המודעות אמורה להתרחש בקרב המוטרדות כמו גם בקרב המטרידים הפוטנציאליים‬
‫ואוכלוסיית המפקדים אשר עשויה להידרש לטפל בגילויים של הטרדה מינית‪ .‬בנוסף‪ ,‬מספקת‬
‫ההסברה מידע מעשי הכולל כלים וידע בשאלות כגון לאן ניתן לפנות וכתובות לטיפול‪ ,‬מעודדת‬
‫את האוכ' המוטרדת מינית לדווח על כך‪ ,‬ומרתיעה את האוכלוסייה המטרידה‪ .‬ולבסוף‪ ,‬תפקידה‬
‫של ההסברה הוא גם לנסות ולהשפיע על תפיסות חברתיות באשר להטרדה מינית‪ ,‬למשל תופעות‬
‫של האשמת הקורבן‪ ,‬פחד מפני תגובה חברתית שלילית ופחד מפני תגובת המטריד‪.‬‬
‫פקודות הצבא באשר למידע והסברה בנוגע להטרדה מינית הינן‪:‬‬
‫‪ .1‬העברת פרק חובה בנושא הטרדות מיניות במסגרת הכשרות בסיסיות‪ ,‬אל"ת‬
‫ואל"ל )פ‪.‬מ‪.(33.0145 .‬‬
‫‪ .2‬קיום הסברה בנושא הטרדה מינית לכלל המשרתים ביחידה לפחות פעם‬
‫בחצי בשנה‪ ,‬על ידי קצין בדרגת רב סרן לפחות או נגד בדרגת רס"ב לפחות‬
‫ע"ב מערך הסברה שמופץ ע"י יוהל"ן ) ראה נספח ‪ -3‬פ‪.‬מ‪ (33.0145 .‬החל מ‬
‫‪ .16/10/2007‬בזמן ביצוע הסקר הדרישה הייתה ביצוע הסברה לפחות פעם‬
‫בשנה ע"י קצין בדרגת רב סרן לפחות ‪.‬‬
‫‪ .3‬פרסום הפקודה ותליית דף מידע בנושא במקום גלוי לעין ביחידה )פ‪.‬מ‪.‬‬
‫‪.(33.0145‬‬
‫‪ .4‬פרסום בנוהל רפואת נשים כתובות לפנייה במקרה של הטרדה מינית‬
‫במגורים ובלוחות המודעות של חיילות )ה‪.‬ק‪.(300.006 .‬‬
‫להלן יוצגו עמדותיהן של החיילות לגבי היחשפות להסברה בטירונות‪ ,‬קיומה של הסברה ביחידה‪,‬‬
‫קבלת הסבר לגבי תהליך התלונה‪ ,‬פרסום כתובת לטיפול בהטרדה מינית ביחידה ומידת הידיעה‬
‫לגבי כתובת לפניה‪ .‬הממצאים מוצגים בתרשים מס' ‪.8‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪42‬‬
‫תרשים מס' ‪ :8‬חשיפה למידע והסברה – השוואה בין ‪ 2002,2004‬ו ‪) 2006‬אחוז המשיבות בחיוב(‬
‫‪100%‬‬
‫‪83%‬‬
‫‪79%‬‬
‫‪61%‬‬
‫‪62% 60%‬‬
‫‪55%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪56%‬‬
‫‪54%‬‬
‫‪63%‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪64%‬‬
‫‪56%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪49%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪0%‬‬
‫הסבר לגבי תהליך‬
‫התלונה‬
‫קבלת מידע‬
‫בטירונות‬
‫אני יודעת לאן‬
‫לפנות במקרה‬
‫שאוטרד‬
‫‪2006‬‬
‫‪2004‬‬
‫הסברה ביחידה‬
‫בהטרדה מינית‬
‫פרסום כתובת‬
‫לטיפול בתלונה‬
‫‪2002‬‬
‫על פי הממצאים נראה כי מרבית החיילות נחשפות למידע והסברה בנוגע להטרדה מינית‪ .‬הדבר‬
‫נכון בייחוד לגבי מידת ידיעתן לגבי כתובת לטיפול בתלונה המפורסמת ביחידה‪.‬‬
‫בהשוואה לאורך השנים‪ ,‬קיימת יציבות בשיעור החשיפה של החיילות למידע והסברה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬נרצה לבדוק את מידת האפקטיביות של ההסברה ביחידה‪ .‬כלומר‪ ,‬בקבוצת החיילות אשר‬
‫דיווחו כי התקיימה ביחידתן הסברה בנושא הטרדה מינית נבחן שיעור החשיפה לכתובת‬
‫לטיפול בתלונה‪ ,‬הסבר לגבי תהליך התלונה ולבסוף שיעור החיילות אשר יודעות לאן לפנות ‪.‬‬
‫נמצא כי‪ 87% :‬מבין החיילות אשר דיווחו על הסברה ביחידה דיווחו כי נחשפו לפרסום כתובת‬
‫לטיפול בתלונה‪ 66% ,‬דיווחו כי נחשפו להסבר לגבי תהליך התלונה ו ‪ 65%‬מבין החיילות מציינות‬
‫כי הן יודעות במידה רבה לאן לפנות‪ .‬בכל הפריטים הללו קיימת תלות מובהקת בין קיום‬
‫ההסברה ביחידה לבין החשיפה למידע‪ .‬כך‪ ,‬שיעור גבוה יותר של חשיפה לכתובת לטיפול‪ ,‬תהליך‬
‫התלונה וידיעה לאן לפנות נמצא בקרב החיילות אשר דיווחו על הסברה ביחידה‪ ,‬יחסית לחיילות‬
‫אשר לא דיווחו על הסברה‪.‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪43‬‬
‫בפעימות הקודמות ) ב ‪ 2002‬ו ‪ (2004‬נמצא כי שיעור נמוך יותר של לוחמות נחשפות למידע‬
‫והסברה בנוגע להטרדה מינית בהשוואה לתומכות לחימה ‪/‬עורפיות‪ ,‬במחקר הנוכחי ממצא זה‬
‫נחלש‪ .‬כך‪ ,‬בשנת ‪ 2006‬קיימים פערים על גבול המובהקות ב ‪ 2‬קטגוריות בלבד‪ :‬בשיעור‬
‫הלוחמות המדווחות כי הן יודעות לאן לפנות במקרה שיוטרדו ובשיעור הנחשפות להסבר לגבי‬
‫תהליך התלונה )‪.(6%‬‬
‫צמצום הפער בין הלוחמות לתומכות לחימה‪/‬עורפיות נובע מעלייה משנת ‪ 2002‬ל ‪ 2006‬בשיעור‬
‫הלוחמות הנחשפות להסברה ביחידה ומידע בטירונות‪.‬‬
‫במחקר נמצא כי שיעור גבוה יותר של חיילות‪ ,‬מתוך אלו שציינו כי הן יודעות לאן לפנות במקרה‬
‫של הטרדה מינית‪ ,‬פעלו בתגובה להטרדה מינית )‪ ,(44%‬זאת בהשוואה לשיעור זה בקרב אלו‬
‫שציינו כי הן יודעות לאן לפנות במידה פחותה )‪ ,(28%‬הממצאים המלאים מוצגים בתרשים מס'‬
‫‪.9‬‬
‫תרשים מס' ‪ :9‬הקשר בין הידע לאן לפנות במקרה של הטרדה מינית לבין אופי הפעולה בפועל‬
‫)באחוזים(‪.‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪64%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪44%‬‬
‫‪43%‬‬
‫‪28%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫אני יודעת לאן לפנות במידה רבה‬
‫אני יודעת לאן לפנות במידה‬
‫מועטה‬
‫‪40%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪0%‬‬
‫לא פעלה‬
‫לפעמים פעלה‬
‫פעלה בתגובה‬
‫קיומו של ידע אודות כתובת לפניה בנוגע להטרדה מינית מעלה את הסיכוי לפעולה של החיילות‬
‫בתגובה להטרדה מינית שחוו‪ .‬כמובן שיתכן שעקב פעולתן של החיילות בתגובה להטרדה‪ ,‬הן‬
‫יודעות יותר לאן לפנות‪.‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪44‬‬
‫‪.4‬ב‪ .‬תפיסת החיילות את מערכות הסיוע והחקירה‬
‫תלונות הטרדה מינית של חיילות אמורות להיות מטופלות ונחקרות במהירות‪ ,‬בדיסקרטיות‬
‫ובאופן לא פולשני ולא פוגע‪ .‬המערכת הצבאית אמורה לסייע במתן עזרה בהתמודדות נפשית עם‬
‫האירוע‪ ,‬במתן לגיטימציה לתלונה תוך עידוד פתיחת תיקי מצ"ח במקרים מוצדקים‪ .‬בדרך כלל‪,‬‬
‫החיילת זקוקה להגנה מפני המטריד‪ ,‬מפני תופעות כגון האשמת הקורבן ובמפני פגיעה במעמדה‬
‫הארגוני של החיילת )למשל‪ ,‬העברתה מתפקידה(‪ .‬מערכת סיוע יעילה ותומכת הינה בעלת חשיבות‬
‫גם ביצירת תחושה של תהליך פחות קשה ומאיים – תפיסה אשר כפי שראינו פוגעת בנכונות‬
‫לדווח‪.‬‬
‫החיילות נשאלו על עמדותיהן אודות מערכות הסיוע והחקירה ביחידתן‪ .‬הממצאים מוצגים‬
‫בתרשים מס' ‪.10‬‬
‫תרשים מס' ‪ :10‬עמדות החיילות באשר למערכות הסיוע והחקירה של הטרדה מינית – השוואה‬
‫בין ‪ 2004 ,2002‬ו ‪) .2006‬אחוז המשיבות בחיוב(‬
‫‪100%‬‬
‫‪57%‬‬
‫‪38%‬‬
‫‪37%‬‬
‫‪64%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪58%‬‬
‫‪61%‬‬
‫‪54%‬‬
‫‪39%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪0%‬‬
‫הגשת תלונה תפגע בעתידה‬
‫של המתלוננת‬
‫קיום ייעוץ לנפגעות ה"מ‬
‫ביחידה‬
‫‪2006‬‬
‫‪2004‬‬
‫חקירה ובירור מהירים‬
‫ויסודיים של ה"מ‬
‫‪2002‬‬
‫מרבית החיילות מודעות לכך שיש תהליך של חקירה ובירור מהירים ביחידה וכי קיים ייעוץ‬
‫לנפגעות הטרדה מינית ביחידה )‪ 58%‬ו‪ ,57%-‬בהתאמה(‪ .‬בהשוואה לאורך השנים נשמרת יציבות‬
‫בתחום‪.‬‬
‫עדיין‪ ,‬שיעור ניכר מן החיילות סבור כי הגשת תלונה תפגע בעתידן של החיילות‪ ,‬בתחום זה אין‬
‫שיפור משנת ‪.2002‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪45‬‬
‫בהשוואה בין חיילות בתפקידים תומכי לחימה‪/‬עורפיים לחיילות בתפקידי לחימה נמצא כי שיעור‬
‫גבוה יותר בקרב הלוחמות מאמינות כי הגשת תלונה תפגע בעתידה של המתלוננת‪ ,‬יחסית‬
‫לתומכות‪/‬עורפיות )‪ (38% ,45%‬בהתאמה )על גבול המובהקות(‪.‬‬
‫‪.4‬ג‪ .‬תפיסת החיילות את האכיפה והענישה‬
‫תהליכי ענישה ואכיפה המבוצעים כראוי ומפורסמים כך שתוצאותיהם מובאים לידיעת החיילות‬
‫עשויים להעלות בעקיפין את רמת האמון של החיילות בהתמודדות הצבא עם הטרדה מינית ועל‬
‫ידי כך להעלות את רמת הדיווח‪ .‬למותר לציין כי תהליכי אכיפה וענישה יעילים מהווים כח היוצר‬
‫מודעות לסוגיית ההטרדה המינית‪ ,‬ויותר מכך‪ ,‬מהווים נדבך חשוב ביכולת להרתיע מטרידים‬
‫פוטנציאליים‪.‬‬
‫הממצאים באשר לתפיסות החיילות את מערכות האכיפה והענישה מובאים בתרשים מס' ‪.11‬‬
‫תרשים מס' ‪ :11‬עמדות החיילות באשר למערכות האכיפה והענישה של הטרדה מינית – השוואה‬
‫בין ‪ 2002,2004‬ו ‪) 2006‬אחוז המשיבות בחיוב(‬
‫‪100%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪59%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪23%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪0%‬‬
‫העונשים ראויים ביחס לעבירה‬
‫‪2006‬‬
‫קיימת אכיפת עונשים כנגד מטרידים‬
‫מינית‬
‫‪2004‬‬
‫‪2002‬‬
‫רוב החיילות‪ ,‬סבורות כי קיימת אכיפת עונשים כנגד מטרידים מינית ביחידותיהן‪ .‬בתחום זה חל‬
‫שיפור בהשוואה לאורך השנים משנת ‪ .2002‬בנוסף‪ ,‬חל שיפור לאורך השנים בשיעור החיילות‬
‫הסבורות כי עונשים אלו ראויים ביחס לעבירה‪ .‬עם זאת‪ ,‬שיעורן עדיין נמוך משליש‪.‬‬
‫כך‪ ,‬בשנת ‪ 2006‬כ ‪ 70%‬מהחיילות מסכימות במידה מועטה ובינונית בלבד )‪ 36%‬במידה מועטה(‬
‫עם ההיגד כי המטרידים מקבלים את העונש הראוי ובכך מבטאות את חוסר אמונן במערכת‪.‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪46‬‬
‫להלן מובאים ציטוטים של החיילות החשות כי הענישה לא ראויה‪:‬‬
‫∗‬
‫עושה רושם כי הענישה על הטרדות מיניות היא מינימאלית )אם‬
‫בכלל( ולכן היחידה שתיפגע מהתלונה היא המתלוננת עצמה ולא‬
‫המטריד‪.‬‬
‫∗‬
‫שיטת הענישה של המטרידים‪ .‬אני מכירה מספר מקרים אשר‬
‫אירעו בגדוד שלי כאשר אנשי קבע הטרידו בנות מינית ובסך הכל‬
‫העבירו אותם גדוד‪ ,‬אפילו לא העיפו אותם מהצבא‪.‬‬
‫∗ אצלי ביחידה היה מקרה של הטרדה מינית‪ ,‬במקרה זו הייתה‬
‫חברה שנמצאת משרד לידי‪ .‬המפקד הישיר שלה ניסה לנשק אותה‬
‫ולהזמין אותה לצאת איתו‪ .‬עם כל זאת‪ ,‬לא נעשה למפקד דבר ועד‬
‫היום הוא מתנכל לחיילת על כך שדיווחה לגבוהים ממנו‪.‬‬
‫∗‬
‫ביחידתי לפני מספר חודשים מספר חיילות הוטרדו מינית ע"י‬
‫מפקדם בדרגת רב סרן‪ .‬הסיפור התפרסם ביחידה והגיע לדרגות‬
‫הבכירות עקב התלוננות החיילות‪ .‬הקצין נשפט ע"י מפקד היחידה‬
‫בדרגת אל"מ אך יחד עם זאת ריצה עונש מזערי ביותר )‪ 5‬ימים‬
‫כלא( והוחזר ליחידה רק בתפקיד אחר )זה בגלל אלוף המתפ"ש‬
‫שיחידתי תחת פיקודו של קרוב משפחתו(‪ .‬זה מעיד על חוסר‬
‫החשיבות של צה"ל ומפקדיו למקרי ההטרדות המיניות‪ .‬במידה‬
‫והמקרה היה שונה וחייל היה נשפט העונש המוטל עליו היה חמור‬
‫יותר‪ .‬זה מקומם ומשפיל ונותן לגיטימציה למקרים נוספים‪.‬‬
‫אחת החיילות המוטרדות טענה כי הענישה הלא ראויה היא הגורם לחוסר רצונן לפעול בתגובה‬
‫להטרדה שחוותה‪:‬‬
‫∗‬
‫"זה לא היה עוזר‪ .‬הצבא לא עושה כלום ומביא עונשים כל כך‬
‫נחותים‪ ,‬שכבר לא כדאי להתלונן‪"...‬‬
‫‪.4‬ד‪ .‬תפיסת החיילות את מחויבות המפקדים לצמצום ההטרדה המינית‬
‫בפרקים הקודמים ראינו כי למפקדים יש חשיבות לא מועטה בתחום ההטרדה המינית‪ .‬חשיבות זו‬
‫נובעת מכך שלרוב הם מהווים כתובת טבעית עבור החיילות המוטרדות‪ ,‬וגם מכך שיש בידם ליצור‬
‫ביחידתם אקלים אשר אינו מאפשר גילויים של הטרדה מינית‪ .‬מחויבותם לצמצום ההטרדה‬
‫המינית אמורה לבוא לידי ביטוי באמצעות העברת מסר חד וברור השולל הטרדה מינית‪ ,‬ביצוע‬
‫פעולות הסברה והדרכה‪ ,‬בין אם נדרשות על ידי הפקודות ובין אם ביוזמה עצמאית‪ ,‬הפגנת‬
‫בקיאות בדרכי הטיפול תוך רגישות ונחישות במקרי הטרדה מינית המובאים בפניהם ולבסוף‬
‫באמצעות דיווח שלהם לגורם הפרט הממונה על כל מקרה המובא בפניהם‪.‬‬
‫החיילות נשאלו לגבי תפיסותיהן לגבי היבטים שונים של מחויבות המפקדים‪ .‬הממצאים מוצגים‬
‫בתרשים מס' ‪.12‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪47‬‬
‫תרשים מס' ‪ :12‬עמדות החיילות באשר למחויבות מפקדים לצמצום הטרדה מינית השוואה בין‪-‬‬
‫‪ 2002,2004‬ו ‪) 2006‬אחוז המשיבות בחיוב(‬
‫‪100%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪61%‬‬
‫‪37% 39% 39% 39%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪31%‬‬
‫‪18% 19%‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪40% 19%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪14%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪0%‬‬
‫קיומה של‬
‫מדיניות‬
‫האוסרת ה"מ‬
‫ע"י מפקד‬
‫היחידה‬
‫מאמץ כן‬
‫להפסקת ה"מ‬
‫ע"י המפקד‬
‫הישיר‬
‫‪2006‬‬
‫מאמץ כן‬
‫להפסקת ה"מ‬
‫ע"י מפקדים‬
‫ביחידה‬
‫‪2004‬‬
‫המפקד שלי‬
‫מתבטא רבות‬
‫כנגד ה"מ‬
‫המפקד שלי‬
‫יוזם פעולות‬
‫כנגד ה"מ‬
‫‪2002‬‬
‫על פי תפיסת החיילות קיים פער בין מדיניות פורמאלית של מפקד יחידה האוסרת הטרדה מינית‪,‬‬
‫לבין תרגומה של מדיניות זו הלכה למעשה על ידי מפקדים אחרים ביחידה‪ .‬רוב החיילות מודע‬
‫לקיומה של מדיניות רשמית השוללת הטרדה מינית‪ ,‬אך רק מיעוט קטן מהן סבור כי המפקדים‬
‫ביחידה מחויבים לכך באופן מעשי ורציני‪ ,‬כאשר הדברים נבחנים ברמה של פעולות המבטאות‬
‫מחויבות מעשית‪ ,‬מעבר לפעולות פורמאליות‪.‬‬
‫אין הבדלים משמעותיים בין השנים ‪ 2002‬ל ‪ 2006‬בתפיסת החיילות את ההיבטים השונים של‬
‫מחויבות המפקדים לצמצום ההטרדה המינית‪ ,‬פרט לעלייה בשיעור החיילות המעידות כי קיימת‬
‫מדיניות האוסרת הטרדה מינית ע"י מפקד היחידה ועלייה בשיעור החיילות הסבורות כי‬
‫המפקדים ביחידה מחויבים להפסקת התופעה‪.‬‬
‫ב ‪ 2004‬נמצא כי הקצינות מציגות עמדות יותר ביקורתיות לגבי מחויבות מפקדיהן לעומת‬
‫החוגרות‪ .‬כך‪ ,‬שיעור נמוך יותר של קצינות סבור כי המפקדים שלהן )מפקד ישיר ומפקדים‬
‫ביחידה( עושים מאמצים כנים להפסקת ההטרדה המינית )פערים של ‪ (20%‬כאשר במחקר הנוכחי‬
‫נמצאו פערים של עד ‪.7%‬‬
‫צמצום הפערים בין החוגרות לקצינות נובע מעלייה משמעותית )‪ (15%‬בשיעור הקצינות הסבורות‬
‫כי מפקדיהן )מפקד ישיר ומפקדים אחרים( עושים מאמצים להפסקת התופעה‪.‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪48‬‬
‫בהשוואה בין תומכות לחימה‪/‬עורפיות ללוחמות נמצאו הבדלים בתפיסת החיילות את מחויבות‬
‫המפקדים להפסקת התופעה‪ .‬כך‪ ,‬שיעורים גבוהים יותר בקרב הלוחמות מעידות על מדיניות‬
‫פורמאלית השוללת הטרדה מינית ביחידה )‪ ,77%‬על גבול המובהקות( וכן סבורות כי המפקדים‬
‫ביחידה מחויבים להפסקת התופעה –פער מובהק )‪.(48%‬‬
‫‪.4‬ה‪ .‬תפיסת החיילות את מדיניות צה"ל בנוגע להטרדה מינית‬
‫מדיניות צה"ל כפי שהיא באה לידי ביטוי בפקודת מטכ"ל ‪ -33.0145‬איסור הטרדה מינית‬
‫)הפקודה מוצגת בנספח ‪ (3‬שוללת לחלוטין כל תופעה של הטרדה מינית‪ ,‬ומעגנת בחוקי הצבא‬
‫את הטיפול בנפגעי הטרדה מינית ואחריות מפקדי היחידה לדיווח מקרי הטרדה מינית‪ ,‬כמו גם‬
‫להטמעת הפעילות למניעת התופעה ביחידתם‪.‬‬
‫המחקר בחן כיצד נתפסים המסרים הללו של מדיניות צה"ל על ידי החיילות‪ .‬הממצאים מוצגים‬
‫בתרשים מס' ‪.13‬‬
‫תרשים מס' ‪ :13‬עמדות החיילות באשר למדיניות צה"ל בנושא הטרדה מינית – השוואה בין –‬
‫‪ 2002,2004‬ו ‪) 2006‬אחוז המשיבות במידה רבה(‬
‫‪100%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪38%‬‬
‫‪36%‬‬
‫‪33%‬‬
‫‪32%‬‬
‫‪29%‬‬
‫‪32%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪0%‬‬
‫צה"ל פועל רבות להפסקת הטרדות‬
‫מיניות‬
‫‪2006‬‬
‫מאמץ כן להפסקת התופעה ע"י‬
‫מפקדים בכירים‬
‫‪2004‬‬
‫‪2002‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪49‬‬
‫בדומה ל פעימות קודמות ב ‪ 2002‬ו ‪ 2004‬רק כשליש מהחיילות סבורות כי המפקדים הבכירים‬
‫מקיימים מאמץ אמיתי להפסקת תופעת ההטרדה מינית וכי צה"ל פועל רבות להפסקת הטרדות‬
‫מיניות‪.‬‬
‫דומה כי המסרים המועברים במדיניות צה"ל‪ ,‬כמו בפקודת היום של הרמטכ"ל‪ ,‬לא נתפסים‬
‫כאמיתיים או לא מצליחים לחלחל ולהגיע אליהן‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬נמצא כי הסיכוי להסכמה עם ההיגד כי צה"ל פועל רבות להפסקת התופעה‪ ,‬עולה כאשר‬
‫החיילות נחשפות להסברה‪ ,‬כאשר הן תופסות את מפקדיהן מחויבים לנושא וכאשר הן מעריכות‬
‫כי קיים סיוע לנפגעות וקיימת ענישה ראויה למטרידים‪.‬‬
‫שיעורי ההסכמה הגבוהים ביותר עם ההיגד כי צה"ל פועל רבות להפסקת התופעה נמצאו בקרב‬
‫החיילות הסבורות כי‪ :‬העונשים של המטרידים ראויים ביחס לעבירה )‪ ,(63%‬המפקדים ביחידה‬
‫מחויבים להפסקת התופעה )‪ (55%-58%‬והמפקד הישיר מתבטא רבות ויוזם פעולות כנגד התופעה‬
‫)‪.(58%-59%‬‬
‫לסיכום פרק תפיסת החיילות את התמודדות הצבא עם הטרדה מינית‪ ,‬יוצגו נתונים באשר למידת‬
‫אמון החיילות באיכות הטיפול של צה"ל בתלונות של הטרדה מינית‪ .‬כלל החיילות נשאלו לגבי‬
‫מידת הסכמתן לכך שצה"ל מטפל היטב בתלונות של הטרדה מינית‪ .‬התפלגות תשובותיהן מוצגת‬
‫בתרשים מס' ‪.14‬‬
‫תרשים מס' ‪ :14‬התפלגות מידת ההסכמה עם ההיגד "צה"ל מטפל היטב בתלונות הטרדה מינית"‬
‫– השוואה בין ‪ 2004 ,2002‬ו ‪) 2006‬באחוזים(‪.‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪28% 27%‬‬
‫‪39% 37%‬‬
‫‪38%‬‬
‫‪33% 36% 40%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪22%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪0%‬‬
‫במידה בינונית‬
‫במידה מועטה‬
‫‪2006‬‬
‫‪2004‬‬
‫במידה רבה‬
‫‪2002‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪50‬‬
‫הממצאים מתרשים מס' ‪ 14‬מראים כי איכות הטיפול של צה"ל בהטרדה מינית הינו נושא השנוי‬
‫במחלוקת בקרב החיילות‪ .‬בשנת ‪ 2006‬רק ‪ 40%‬מהן סבור כי צה"ל מטפל היטב בתלונות אלו‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬בהשוואה לאורך השנים ניתן להבחין בעלייה בשיעור החיילות הסבורות כי צה"ל מטפל‬
‫היטב בתלונות‪.‬‬
‫נתון זה מהווה מעין מיצוי של רוב התחומים בהתמודדות הצבא עם הטרדה מינית‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬החיילות אשר דיווחו על הטרדה ועל כך שפנו לגורם כלשהו לטיפול בתגובה להטרדה‬
‫המינית נשאלו לגבי שביעות רצונן מאופן הטיפול בבעייתן‪ .‬התפלגות תשובותיהן )כאשר מדובר ב‬
‫‪ 34‬משיבות בלבד( מוצגת בתרשים ‪. 15‬‬
‫תרשים מס' ‪ :15‬התפלגות שביעות הרצון מאופן הטיפול בהטרדה המינית ‪) 2006‬באחוזים(‬
‫‪28%‬‬
‫‪48%‬‬
‫‪25%‬‬
‫לא מרוצה‬
‫מרוצה ולא מרוצה‬
‫מרוצה‬
‫ניתן לראות כי כמחצית מהחיילות בלבד היו מרוצות מאיכות הטיפול בפנייתן‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬מוצגים ציטוטים של חלק מהחיילות אשר לא היו מרוצות מאופן הטיפול‪:‬‬
‫∗‬
‫"הערות פוגעות על רקע סקסיסטי ובכלל באופן חוזר במשך כמה‬
‫חודשים‪ .‬מדובר בשני חיילים‪ ,‬המקרה בחקירה בעקבות המקרה אני‬
‫הורחקתי מהיחידה‪".‬‬
‫∗‬
‫"דיברתי עם הקצינה שלי והמג"ד של החייל ‪ .‬לא נעשה כלום בעניין"‬
‫סיכום‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪51‬‬
‫‪ .1‬ממצאים רבים מקרב ממצאי הסקר מקבלים את משמעותם‪ ,‬בשל העובדה כי הסקר‬
‫מועבר זו הפעם השלישית ברציפות בפער של שנתיים‪ .‬ההקפדה על שימוש באותו הכלי‬
‫בכל פעם‪ ,‬מאפשרת השוואה רב שנתית ושרטוט מגמות‪.‬‬
‫‪ .2‬המגמה המרכזית המצטיירת מהסקר האחרון בהשוואה לקודמיו‪ ,‬הינה מגמה חיובית‬
‫בעיקרה המכילה מספר בשורות טובות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫במחקר הנוכחי נמצא המשך למגמה הקלה של ירידה‪ ,‬שהחלה בפעימות‬
‫הקודמות של המחקר‪ ,‬בשיעור המדווחות כי הוטרדו מינית )‪ 14%‬בשנת ‪,2006‬‬
‫לעומת ‪ 18%‬ב‪ 2004‬ו ‪ 21%‬בשנת ‪.(2002‬‬
‫ב‪.‬‬
‫נמצאה גם ירידה קלה בשיעור החיילות אשר דיווחו על כך שנחשפו להתנהגויות‬
‫מטרידות מינית‪ .‬התנהגויות אלו כוללות בסיטואציות של נגיעה לא רצויה‪,‬‬
‫רמיזות מיניות‪ ,‬הומור פוגע‪ ,‬חיזור כפוי וכיוצא בזה‪ .‬במקביל חלה ירידה בשיעור‬
‫החשופות לאקלים חברתי מטריד ביחידתן‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לאור העובדה כי ניטור התופעה מתרחש זו הפעם השלישית בלבד‪ ,‬נותר רק‬
‫לקוות כי המגמה הינה תחילתו של שינוי מתמשך ועכבי‪ .‬עם זאת ולמרות‬
‫הנתונים המעודדים‪ ,‬יש לזכור כי אחת מכל שבע חיילות בצה"ל חווה הטרדה‬
‫מינית במהלך שירותה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫במחקר זה נראה כי חלה עליה ברמת המודעות לנושא וההבנה של מושג ההטרדה‬
‫המינית בקרב החיילות‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫במחקר הנוכחי נמצא המשך למגמת העלייה בנכונות החיילות לפעול בתגובה‬
‫להטרדה המינית )‪ 35%‬בשנת‪ 2006‬לעומת ‪ 30%‬בשנת ‪ 2004‬ו ‪ 21%‬בשנת ‪.(2002‬‬
‫ו‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬בשנת ‪ 2004‬חלה עלייה בשיעור החיילות אשר בחרו לפנות למפקדים‬
‫בתגובה להטרדה לעומת ‪ ) 2002‬עלייה מ ‪ 30%‬ל ‪ (49%‬ובמקביל חלה ירידה‬
‫בשיעור החיילות אשר בחרו לפנות למטריד באופן עצמאי )ירידה מ ‪ 48%‬ל ‪.(26%‬‬
‫בשנת ‪ 2006‬נשמרת יציבות בשיעור החיילות הפונות למפקדים ולמטרידים‬
‫לעומת ‪.2004‬‬
‫ז‪.‬‬
‫למרות העלייה בנכונות של חיילות לפעול בתגובה להטרדה מינית ובפניה‬
‫למפקדים‪ ,‬עדיין עולה מן הסקר כי עלינו להתמודד עם מצב בו ‪ 54%‬החיילות‬
‫אינן נוקטות בפעולה כל שהיא בתגובה להטרדה שעברו‪.‬‬
‫‪ .3‬צה"ל ביצע צעדים רבים בשנים האחרונות על מנת להתמודד עם ההטרדה המינית‬
‫בשורותיו‪ .‬בסקר בחנו כיצד תופסות החיילות את מאמצי צה"ל בתחומים שונים כגון‬
‫הסברה והדרכה‪ ,‬אכיפה וענישה‪ ,‬איכות הטיפול בתלונות ובמתלוננות‪ ,‬מחויבות מפקדים‪,‬‬
‫ומחויבות צה"ל בכלל‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2006‬מרבית המשיבות ציינו כי נחשפו להסברה בטירונות או ביחידה‪,‬‬
‫ומרביתן מודעות לקיומה של כתובת לטיפול בתלונה‪ .‬בנוסף‪ ,‬מחציתן יודעות‬
‫לאן לפנות במקרה של הטרדה‪ .‬בנתונים אלה נשמרת יציבות לעומת שנת ‪.2002‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪52‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אולם‪ ,‬למרות נתוני החשיפה הגבוהים למידע והסברה חיילות רבות עדיין‬
‫מביעות ביקורת על היבטים שונים של התמודדות צה"ל עם ההטרדה המינית‪.‬‬
‫הביקורת מתמקדת בעיקר בשני תחומים‪ :‬חומרת האכיפה והענישה‪ ,‬והמחויבות‬
‫המעשית של מפקדים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מן הממצאים עולה כי רק ‪ 30%‬מהחיילות סבורות כי קיימת ענישה ראויה‬
‫למטרידים מינית בצבא‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫נתונים מדאיגים אף יותר נוגעים למידה בה החיילות תופסות כי קיימת מחויבות‬
‫מעשית ופעילה של מפקדים ביחידות לפעול כנגד הטרדה מינית‪ .‬כך‪ ,‬נמצאו‬
‫שיעורים נמוכים בקרב החיילות הסבורות כי מפקדיהן ביחידה מבצעים מאמץ‬
‫כן להפסקת הטרדה מינית )‪ ,(39%‬מתבטאים כנגד הטרדה מינית )‪ (18%‬או‬
‫יוזמים פעולות כנגדה )‪.(14%‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ביקורת זאת קיימת לא רק על מפקדים ישירים אלא גם על הפיקוד הבכיר‪ :‬רק‬
‫‪ 32%‬מאמינות כי קיים מאמץ כנה להפסקת התופעה על ידי מפקדים בכירים‪ ,‬ו‬
‫כ‪ 38% -‬בלבד חושבות כי צה"ל פועל רבות להפסקת התופעה‪ ,‬וכי באופן כללי‬
‫צה"ל מטפל היטב בתלונות על הטרדה מינית‪.‬‬
‫‪ .4‬השיעור הגבוה של החיילות הפונות למפקדים במקרה של הטרדה מינית מעיד על כך כי‬
‫גם בתחום רגיש זה "המפקד הוא הכתובת"‪ .‬רעיון זה מבוטא גם באגרת הרמטכ"ל וברוח‬
‫הפקודה )‪ (33.0145‬המציינים כי על המפקדים מוטלת האחריות להגביר את המודעות של‬
‫חיילים ושל מפקדים כאחד‪ ,‬בצד טיפוח אקלים יחידתי המונע ומוקיע תרבות משפילה ‪.‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪53‬‬
‫המלצות‬
‫מגמת הירידה בתופעת ההטרדה המינית כפי שנצפית בסקר‪ ,‬מובילה למסקנה כי המשאבים אותם‬
‫משקיע הצבא על מנת להלחם בתופעה‪ ,‬מתחילים לשאת פירות‪ .‬הפניית כובד האחריות לצמצום‬
‫התופעה לכיוונם של המפקדים‪ ,‬נראית כמצדיקה את עצמה‪ .‬מתוך כך מובילות ההמלצות לחיזוק‬
‫אחריות זו תוך פיתוח כלים בידי המפקדים בדרגות השונות על מנת לממש אחריותם‪.‬‬
‫† הרחבת ההכשרה לכלל אוכ' המפקדים בצה"ל ‪ -‬מומלץ להגדיר את תוכן ההטרדה‬
‫המינית כתוכן חובה בהכשרות מפקדים בפו"ם‪ ,‬קורס מ"פ‪-‬מג"דים והאקדמיה לפיקוד‬
‫ובהכשרות המקצועיות חיליות לנגדים על מנת שיהוו חלק אקטיבי ביצירת אקלים‬
‫השולל הטרדה מינית‪.‬‬
‫† אחריות מפקדים על אקלים יחידתי – מומלץ שמדיניות צה"ל הרשמית תהיה כזו‬
‫המטילה אחריות ברורה על מפקדים מכל הרמות לקיום אקלים יחידתי המונע ושולל‬
‫הטרדה מינית וכל פגיעה בכבודו של אדם‪ ,‬אחת מה הוא מינו או שיוכו‪ .‬כלי הניטור‬
‫לאקלים מטריד שפותח ביוהל"ן ויצורף לביקורות אמ"ש הינו מפתח למימוש‬
‫אחריות זו ויש לעודד מפקדים לעשות בו שימוש‪.‬‬
‫† המשך והקפדה על ביצוע הסברות יחידתיות ‪ -‬יש להקפיד על קיום הדרישה בפקודה‬
‫לפיה יש להעביר הסברה אחת לחצי שנה לכלל היחידה בנושא הטרדה מינית‪ .‬על פי‬
‫ביקורות אמ"ש עולה שפקודה זו מבוצעת לסירוגין ביחידות השונות‪ ,‬ולעיתים מתבצעת‬
‫בחלקה‪.‬‬
‫† אכיפה וענישה‪ -‬שיטת האכיפה היום נוהגת מנקודת מבטה של המוטרדת בברירת‬
‫"הכול או לא כלום"‪ .‬האיסור המוטל על מפקדים )מטעמים חוקיים ואחרים( לנהוג‬
‫במקרי הטרדה מינית ביחידת בדרך של דמ"ש שהינה דרך מהירה מחד אך מוגבלת‬
‫)מבחינת ענישה( מאידך מחייבת את המפקד להעביר את הטיפול בתלונה לסמכות‬
‫גבוהה יותר‪ ,‬קרי מצ"ח או קבו"ד‪ .‬בחירתה של החיילת לא להיכנס לתהליכים ארוכי‬
‫טווח ומורכבים אלו‪ ,‬מותירה את המפקד והמתלוננת‪ ,‬ללא יכולת לפעול )עפ"י‬
‫הפקודה(‪ .‬מוצע אם כך לגבש שיטת עבודה שתאפשר למפקדים לטפל בבעיה ומאידך‬
‫תבטיח שמירה על מדתיות הוגנת ויכולת בקרה‪ ,‬כל זאת מבלי לגרוע בחוקיותו של‬
‫הטיפול ובשמירת העיקרון של "אפס סובלנות" לגילויי ההטרדה המינית‪.‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪54‬‬
‫נספחים‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪55‬‬
‫נספח מס' ‪ – 1‬תיאור המדגם‬
‫המדגם במחקר כלל ‪ 828‬חיילות בשירות חובה בצה"ל‪ ,‬ונעשה כמדגם שכבות לא פרופורציונאלי‪,‬‬
‫וזאת על מנת לאפשר יכולת ניתוח בקרב קבוצות אוכלוסייה שונות )חיילות לוחמות‪ ,‬תומכות‬
‫עורפיות וקצינות(‪ .‬שיעור ההחזר היה ‪ .33%‬טבלה מס' ‪ 1‬מציגה נתונים על המדגם כולו ובהתייחס‬
‫לשכבות השונות‪.‬‬
‫טבלה מס' ‪ .1‬תיאור המדגם הכללי ומדגמי השכבות לפי מספר המשיבות וטעות הדגימה‪.‬‬
‫סוג המדגם‬
‫סוג המדגם‬
‫לוחמות‬
‫תומכות‪/‬עורפיות‬
‫קצינות‬
‫מס' המשיבות‬
‫‪646‬‬
‫‪179‬‬
‫)‪(*118‬‬
‫‪467‬‬
‫‪182‬‬
‫טעות דגימה מרבית‬
‫)ר"מ ‪(95%‬‬
‫‪3.9%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪4.6%‬‬
‫‪6.5%‬‬
‫סוג המידע‬
‫"כללי"‬
‫לוחמות ותומכות‬
‫*בניכוי חיילות המשרתות מעל ‪ 25‬חודשים ‪.‬‬
‫** במדגם הכללי שוקללו כלל הלוחמות )ללא ניכוי עפ"י וותק(‪.‬‬
‫במטרה לשמור על הפרופורציה בין החיילות ממקבצי תפקידים שונים‬
‫)לוחמות ותומכות לחימה‪/‬עורפיות( כפי שהיא באוכלוסיית החיילות בשירות חובה בצה"ל נבנה‬
‫מפתח שקלול‪ .‬לכן בהתייחס לממצאים‪ ,‬שעוסקים בשכיחויות במדגם כללי‪ ,‬הדוח מציג שיעורים‬
‫משוקללים‪ .‬הממצאים‪ ,‬שמתייחסים להשוואה בין מקבצי התפקידים‪ ,‬מציגים נתונים לא‬
‫משוקללים כאשר עבור הלוחמות הורדו מהמדגם חיילות המשרתות מעל ‪ 25‬חודש על מנת למנוע‬
‫הטיה בשל אורך השירות‪.‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪56‬‬
‫מאפיינים אישיים‬
‫מוצגים נתונים עבור המדגם הכללי )תומכות‪/‬עורפיות ולוחמות(‪.‬‬
‫טבלה מס' ‪ .2‬התפלגות הדרגות בקרב חיילות במדגם‬
‫טוראי‬
‫מהי דרגתך‬
‫סמל‬
‫רב"ט‬
‫סגן‬
‫סג"ם‬
‫‪18 %‬‬
‫‪41‬‬
‫‪36‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪116‬‬
‫‪265‬‬
‫‪230‬‬
‫‪17‬‬
‫‪11‬‬
‫‪N‬‬
‫טבלה מס' ‪ .3‬התפלגות סוגי יחידת שירות‬
‫סוג היחידה‬
‫אחוזים‬
‫‪N‬‬
‫יחידת שדה מבצעית )כגון גדוד‪ ,‬פלוגה(‬
‫‪95‬‬
‫‪36‬‬
‫‪125‬‬
‫‪52‬‬
‫‪149‬‬
‫‪81‬‬
‫‪4‬‬
‫‪54‬‬
‫‪4‬‬
‫‪22‬‬
‫‪7‬‬
‫מפקדה של יחידת שדה עד רמת האוגדה )כגון‪ :‬מפח"ט סדיר(‬
‫בסיס הדרכה )בה"ד‪ ,‬בט"ר‪ ,‬בא"ח וכו'(‬
‫מפקדה עורפית )כגון‪ :‬מפק' פיקוד‪ ,‬מפח"ט מפאו"ג מילואים(‬
‫יחידת מטה עורפית )כגון‪ :‬בצריפין‪ ,‬תה"ש קרייה‪ ,‬וכו'(‬
‫יחידה עורפית אחרת‬
‫חיל הים‬
‫חיל האוויר‬
‫טייסת‬
‫מודיעין‬
‫מתקן אזרחי‬
‫‪15‬‬
‫‪6‬‬
‫‪20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪22‬‬
‫‪13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫טבלה מס' ‪ .4‬התפלגות תפקידים‬
‫סוג התפקיד )לפי דיווח החיילות(‬
‫‪N‬‬
‫תפקידי לחימה‬
‫‪31‬‬
‫תפקידי הדרכה‬
‫‪107‬‬
‫טיפול בפרט‬
‫‪5‬‬
‫תפקידים משרדיים ופקידותיים‬
‫‪69‬‬
‫מכונאות ומסגרות‬
‫‪180‬‬
‫חשמל ואלקטרוניקה‬
‫‪8‬‬
‫הפעלת ציוד אלחוטי או אלקטרוני‬
‫‪19‬‬
‫תפקיד שירות‬
‫‪18‬‬
‫נהיגה‬
‫‪21‬‬
‫מקצועות פרה ‪ -‬רפואיים )למשל חובשת(‬
‫‪15‬‬
‫מקצועות מחשב‬
‫‪31‬‬
‫מקצועות בקרה בח"א וח"י‬
‫‪54‬‬
‫‪22‬‬
‫‪11‬‬
‫‪20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫תצפיתנית‬
‫מודיעין‬
‫שיטור ומצ"ח‬
‫נגנית בלהקה‬
‫הנדסה‬
‫נשק‬
‫אחוזים‬
‫‪5‬‬
‫‪17‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11‬‬
‫‪30‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪57‬‬
‫טבלה מס' ‪ .5‬התפלגות נתונים לגבי ארץ לידה של החיילות‬
‫ארץ לידה‬
‫ישראל‬
‫ברה"מ‬
‫ארה"ב‬
‫דרום אמריקה‬
‫רומניה‬
‫אנגליה‬
‫גרוזיה‬
‫‪N‬‬
‫אחוזים‬
‫‪540‬‬
‫‪70‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪84‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫טבלה מס' ‪ .6‬התפלגות נתונים לגבי שנת עלייה )בעבור עולות בלבד(‪.‬‬
‫שנת עליה‬
‫‪N‬‬
‫אחוזים‬
‫‪1983-1989‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1990-1995‬‬
‫‪69‬‬
‫‪67‬‬
‫‪1996-2004‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫טבלה מס' ‪ .7‬התפלגות נתונים לגבי רמת ההשכלה של החיילות‪.‬‬
‫כללי‬
‫השכלה‬
‫‪%‬‬
‫‪N‬‬
‫‪ 11‬שנות לימוד‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 12‬שנות לימוד ללא בגרות‬
‫‪6‬‬
‫‪40‬‬
‫‪88‬‬
‫‪564‬‬
‫‪ 14 -13‬שנות לימוד‪ +‬תעודה מקצועית‬
‫‪3‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ +15‬שנות לימוד‪ -‬השכלה אקדמאית‬
‫‪3‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ 12‬שנות לימוד ‪ +‬בגרות‬
‫טבלה מס' ‪ .8‬התפלגות נתונים לגבי מידת הדתיות של החיילות‪.‬‬
‫‪N‬‬
‫אחוזים‬
‫מידת הדתיות‬
‫חילונית‬
‫‪461‬‬
‫מסורתית‬
‫‪153‬‬
‫דתית‬
‫‪25‬‬
‫‪72‬‬
‫‪24‬‬
‫‪4‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪58‬‬
‫מאפייני סביבת שירות‬
‫טבלה מס' ‪ .9‬התפלגות נתונים לגבי מספר ימי הלינה של החיילות בבסיס‪.‬‬
‫מספר ימי לינה‬
‫אף פעם‬
‫‪ 1-2‬לילות‬
‫‪ 3-4‬לילות‬
‫‪N‬‬
‫אחוזים‬
‫‪155‬‬
‫‪153‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪52‬‬
‫‪333‬‬
‫טבלה ‪ .10‬התפלגות נתונים לגבי מין המפקד הישיר של החיילות‪.‬‬
‫מין המפקד הישיר‬
‫גבר‬
‫אישה‬
‫‪N‬‬
‫אחוזים‬
‫‪390‬‬
‫‪255‬‬
‫‪61‬‬
‫‪39‬‬
‫טבלה מס' ‪ .11‬התפלגות נתונים לגבי התמהיל המגדרי בסביבת העבודה של החיילות‪.‬‬
‫תמהיל מגדרי‬
‫כמעט כולם גברים‬
‫הרוב גברים‬
‫בערך מחצית נשים ומחצית גברים‬
‫הרוב נשים‬
‫כמעט כולן נשים‬
‫‪N‬‬
‫אחוזים‬
‫‪95‬‬
‫‪147‬‬
‫‪210‬‬
‫‪141‬‬
‫‪48‬‬
‫‪15‬‬
‫‪23‬‬
‫‪33‬‬
‫‪22‬‬
‫‪7‬‬
‫טבלה מס' ‪ .12‬התפלגות נתונים לגבי סוג שירות‪ :‬בסיס פתוח‪ /‬סגור‪.‬‬
‫בסיס פתוח או סגור?‬
‫‪N‬‬
‫אחוזים‬
‫בסיס פתוח‬
‫‪330‬‬
‫‪52%‬‬
‫בסיס סגור‬
‫‪308‬‬
‫‪48%‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪59‬‬
‫נספח מס' ‪ – 2‬השאלון‬
‫ג‪1‬‬
‫‪1–9‬‬
‫חלק א'‬
‫אנא עני בחלק זה על כל שאלה על‪-‬ידי סימון בעיגול‬
‫סביב הספרה שליד התשובה המתאימה ביותר‪ ,‬לדעתך‪.‬‬
‫‪ .1‬עד כמה את מרוצה מהשרות הצבאי שלך באופן כללי?‬
‫‪ .1‬מאוד לא‬
‫מרוצה‬
‫‪ .2‬לא כל‪-‬כך‬
‫מרוצה‬
‫‪ .3‬מרוצה ולא‬
‫מרוצה באותה‬
‫מידה‬
‫‪ .4‬מרוצה‬
‫‪ .5‬מרוצה‬
‫מאוד‬
‫‪ .2‬עד כמה את מרוצה מהתפקיד אותו את ממלאת?‬
‫‪ .1‬מאוד לא‬
‫מרוצה‬
‫‪ .2‬לא כל‪-‬כך‬
‫מרוצה‬
‫‪ .3‬מרוצה ולא‬
‫מרוצה באותה‬
‫מידה‬
‫‪ .4‬מרוצה‬
‫‪ .5‬מרוצה‬
‫מאוד‬
‫‪ .3‬עד כמה את מרוצה מהמפקד‪/‬ת הישיר‪/‬ה שלך?‬
‫‪ .1‬מאוד לא‬
‫מרוצה‬
‫‪ .2‬לא כל‪-‬כך‬
‫מרוצה‬
‫‪ .3‬מרוצה ולא‬
‫מרוצה באותה‬
‫מידה‬
‫‪ .4‬מרוצה‬
‫‪ .5‬מרוצה‬
‫מאוד‬
‫חלק ב'‬
‫חלק זה בוחן באיזו מידה המקרים שמתוארים בו מהווים‪ ,‬לדעתך‪ ,‬הטרדה מינית בצבא‪.‬‬
‫הוראות למילוי‪:‬‬
‫התשובות לשאלות בחלק זה הן על הרצף הבא‪:‬‬
‫מ "‪) "1‬כלל לא מתאר מצב של הטרדה מינית בצבא( עד "‪) "5‬מתאר מאוד מצב של הטרדה מינית בצבא(‬
‫אנא‪ ,‬שימי לב‪ :‬לכל מקרה יש להתייחס פעמיים ‪ -‬כאשר בפעם הראשונה ההתייחסות היא אל חייל בעל מעמד‬
‫שווה למעמדך במסגרת הצבא‪ ,‬ובפעם השניה מדובר במפקד )לא בהכרח קצין(‪.‬‬
‫דנה‪ ,‬פקידת שלישות‪ ,‬נכנסה לחדרו של מוטי‪ .‬לאחר שגמרו לשוחח על נושאי עבודה שוטפים קמה דנה ללכת‬
‫לחדרה‪ .‬מוטי טפח על ישבנה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫באיזו מידה המקרה המתואר מהווה לדעתך מקרה‬
‫של הטרדה מינית?‬
‫במקרה בו מוטי הוא פקיד שלישות אחר‬
‫במקרה בו מוטי הוא המפקד שלה‬
‫כלל לא‬
‫מתאר‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫מתאר‬
‫מאוד‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫שרית‪ ,‬פקידת לשכה‪ ,‬קיבלה דרגת סמל‪ .‬בטקס הענקת הדרגה‪ ,‬יוסי ברך אותה בחיבוק ונשיקה על הלחי‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫באיזו מידה המקרה המתואר מהווה לדעתך מקרה‬
‫של הטרדה מינית?‬
‫במקרה בו יוסי הוא פקיד אחר‬
‫במקרה בו יוסי הוא המפקד שלה‬
‫כלל לא‬
‫מתאר‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫מתאר‬
‫מאוד‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪60‬‬
‫עדי‪ ,‬מדריכה בצה"ל‪ ,‬נסעה עם ארז להעביר סדרת הדרכות בבסיס בצפון‪ .‬באחד הערבים הם ישבו בחדר ועברו על חומרי‬
‫ההדרכה לקראת ההרצאות שהיו צריכות להתקיים למחרת‪ .‬ארז החל לגפף את עדי ולמרות חוסר התלהבותה – הם קיימו‬
‫יחסי מין‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫באיזו מידה המקרה המתואר מהווה לדעתך‬
‫מקרה של הטרדה מינית?‬
‫במקרה בו ארז הוא מדריך שמשרת איתה‬
‫במקרה בו ארז הוא המפקד שלה‬
‫כלל לא‬
‫מתאר‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫מתאר‬
‫מאוד‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫בסוף הישיבה שהתנהלה בין הדס לבין גדי‪ ,‬אמרה הדס שגופה כואב אחרי הישיבה הארוכה‪ .‬גדי נעץ בה מבט‬
‫חודר והציע לה את שירותיו בעיסוי המקום הכואב‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫באיזו מידה המקרה המתואר מהווה לדעתך מקרה‬
‫של הטרדה מינית?‬
‫במקרה בו גדי הוא חייל שמשרת איתה‬
‫במקרה בו גדי הוא המפקד שלה‬
‫כלל לא‬
‫מתאר‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫מתאר‬
‫מאוד‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫דני אמר לעירית שיסכים להחליף אותה במשמרת בוקר‪ ,‬בשבוע הבא‪ ,‬בכדי שתוכל לגשת לבחינה הפסיכומטרית‪,‬‬
‫רק אם היא תיסע אתו לסוף שבוע רומנטי‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫באיזו מידה המקרה המתואר מהווה לדעתך מקרה‬
‫של הטרדה מינית?‬
‫במקרה בו דני הוא חייל שמשרת איתה‬
‫במקרה בו דני הוא המפקד שלה‬
‫כלל לא‬
‫מתאר‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫מתאר‬
‫מאוד‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫הילה‪ ,‬חיילת בקריה‪ ,‬אכלה ארוחת צהרים עם חיילים במחלקתה‪ .‬במהלך הארוחה‪ ,‬אלי סיפר בדיחה על הרגלי הסקס של‬
‫חיילות‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫באיזו מידה המקרה המתואר מהווה לדעתך מקרה‬
‫של הטרדה מינית?‬
‫במקרה בו אלי הוא חייל שמשרת איתה‬
‫במקרה בו אלי הוא המפקד שלה‬
‫כלל לא‬
‫מתאר‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫מתאר‬
‫מאוד‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫מורן משרתת בתפקיד מש"קית ת"ש‪ .‬בוקר אחד כשהגיעה למשרד נעץ יוסי מבט מכוון וארוך לכיוון החזה של מורן‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫באיזו מידה המקרה המתואר מהווה לדעתך מקרה‬
‫של הטרדה מינית?‬
‫במקרה בו יוסי הוא חייל שמשרת איתה‬
‫במקרה בו יוסי הוא המפקד שלה‬
‫כלל לא‬
‫מתאר‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫מתאר‬
‫מאוד‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫גלית‪ ,‬חיילת המשרתת בבסיס הדרכה‪ ,‬הגיעה בבוקר ופגשה את איתן ואלעד‪ .‬גלית פיהקה ואיתן שאל אותה מדוע‬
‫היא מפהקת והאם זה בגלל שהיא הייתה מאוד "פעילה" אתמול בלילה‪ .‬אלעד קרץ לאיתן ואמר לו שהוא היה‬
‫שמח להתחלף עם הבחור שהיה עם גלית‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫באיזו מידה המקרה המתואר מהווה לדעתך מקרה‬
‫של הטרדה מינית?‬
‫במקרה בו איתן ואלעד הם חיילים שמשרתים‬
‫איתה‬
‫במקרה בו איתן ואלעד הם המפקדים שלה‬
‫מתאר‬
‫מאוד‬
‫כלל לא‬
‫מתאר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪61‬‬
‫יוני מקדם כל בוקר את פניה של יסמין בברכה "יסמין‪ ,‬איזה חתיכה את היום!"‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫באיזו מידה המקרה המתואר מהווה לדעתך מקרה‬
‫של הטרדה מינית?‬
‫במקרה בו יוני הוא חייל שמשרת איתה‬
‫במקרה בו יוני הוא המפקד שלה‬
‫כלל לא‬
‫מתאר‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫מתאר‬
‫מאוד‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫עינת ואורי נשארו תורנים בחמ"ל החטיבתי‪ .‬הם החלו להתגפף ולהתנשק‪ .‬בשלב מסוים עינת רצתה להפסיק ואילו‬
‫אורי המשיך במעשיו‪ ,‬ולבסוף אף כפה עליה יחסי מין למרות התנגדותה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫באיזו מידה המקרה המתואר מהווה לדעתך מקרה‬
‫של הטרדה מינית?‬
‫במקרה בו אורי הוא חייל שמשרת איתה‬
‫במקרה בו אורי הוא המפקד שלה‬
‫כלל לא‬
‫מתאר‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫מתאר‬
‫מאוד‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫חלק ג'‬
‫‪ .24‬האם קיבלת מידע בנושא הטרדה מינית בטירונות?‬
‫‪ .1‬כן‬
‫‪ .2‬לא‬
‫‪ .3‬איני זוכרת‬
‫באיזה מידה את מתרשמת שכל אחד מבעלי התפקידים הרשומים מטה עושה מאמץ אמיתי להפסקת תופעת‬
‫ההטרדה המינית?‬
‫במידה מועטה‬
‫מאוד‬
‫במידה‬
‫מועטה‬
‫במידה‬
‫בינונית‬
‫במידה‬
‫רבה‬
‫במידה רבה‬
‫מאוד‬
‫‪.25‬‬
‫מפקדים בכירים בצה"ל ………………‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.26‬‬
‫מפקדים ביחידה שלי ……‪……………….‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.27‬‬
‫המפקד‪/‬ת הישיר‪/‬ת שלי …………………‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫ככל הידוע לך‪ ,‬האם הפעולות שמפורטות בשאלה הבאה ננקטו ביחידה שלך? התייחסי לכל פעולה ופעולה‪.‬‬
‫בטוחה‬
‫שכן‬
‫חושבת‬
‫שכן‬
‫חושבת‬
‫שלא‬
‫בטוחה‬
‫שלא‬
‫לא‬
‫יודעת‬
‫‪.28‬‬
‫קביעת מדיניות האוסרת הטרדה מינית על ידי מפקד‬
‫היחידה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.29‬‬
‫חקירה ובירור מהירים ויסודיים של תלונות על הטרדה‬
‫מינית‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.30‬‬
‫אכיפת עונשים כנגד מטרידים מינית‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.31‬‬
‫פרסום ומתן הסברים לגבי תהליך הגשת התלונה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.32‬‬
‫מתן יעוץ לנפגעות הטרדה מינית‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.33‬‬
‫פרסום כתובת לטיפול בתלונות לגבי הטרדה מינית‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.34‬‬
‫הסברה ביחידה בנושא הטרדה מינית‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.35‬‬
‫אחר___________________________________‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫פעולות‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪62‬‬
‫באיזו מידה‪ ,‬לדעתך‪ ,‬ההיגדים הבאים נכונים?‬
‫במידה‬
‫בינונית‬
‫במידה‬
‫רבה‬
‫במידה‬
‫רבה‬
‫מאוד‬
‫במידה‬
‫מועטה‬
‫מאוד‬
‫‪36‬‬
‫המפקד‪/‬ת הישיר‪/‬ה שלי יוזם‪/‬ת פעולות כנגד תופעת ההטרדה‬
‫המינית‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪37‬‬
‫המפקד‪/‬ת הישיר‪/‬ה שלי מתבטא‪/‬ת רבות כנגד תופעת ההטרדה‬
‫המינית‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪38‬‬
‫המפקד‪/‬ת הישיר‪/‬ה שלי סלחני‪/‬ת כלפי תופעת ההטרדה המינית‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪39‬‬
‫האווירה ביחידתי מעודדת הטרדה מינית‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪40‬‬
‫צה"ל פועל רבות על מנת להפסיק את ההטרדות המיניות בצבא‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪41‬‬
‫צה"ל מטפל היטב בתלונות של הטרדה מינית‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪42‬‬
‫אני יודעת לאן לפנות במקרה שאוטרד מינית‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪43‬‬
‫מטרידים מינית בצבא מקבלים את העונש הראוי ביחס לעבירה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫במידה‬
‫מועטה‬
‫‪ .44‬באיזו מידה את מרגישה שהגשת תלונה על הטרדה מינית עלולה לפגוע בעתידה של המתלוננת?‬
‫‪ .1‬כלל‬
‫לא‬
‫‪ .2‬במידה‬
‫מועטה‬
‫‪ .3‬במידה‬
‫בינונית‬
‫‪ .4‬במידה‬
‫רבה‬
‫‪ .5‬במידה רבה‬
‫מאוד‬
‫‪ .45‬במקרה של הטרדה מינית – למי תפני? ניתן לציין יותר מתשובה אחת‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫לא אפנה לאף אחד‬
‫אפנה לגורם המטריד‬
‫אפנה למפקד הישיר שלי‬
‫אפנה למפקד בכיר ביחידה‬
‫אפנה לחיילות ביחידה‬
‫אפנה למשפחתי‬
‫אפנה לבן הזוג שלי‬
‫אפנה לק‪ .‬ת"ש‬
‫אפנה למדור‪/‬ענף פרט )או ת"ש( פיקודי‬
‫אפנה לרופא‪/‬ת היחידה‬
‫אפנה לקב"ן‬
‫אפנה לעובדת סוציאלית נשים )עו"ס נשים(‬
‫אפנה לקו הפתוח בקפ"ץ )קצין פניות הציבור(‬
‫אפנה לנציב קבילות החיילים‬
‫אגיש תלונה רשמית במצ"ח‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪63‬‬
‫חלק ד'‬
‫הוראות למילוי חלק זה‪:‬‬
‫בחלק זה של השאלון הנך מתבקשת להתייחס‬
‫אל התנסויות וחוויות שלך במסגרת שירותך הצבאי‪.‬‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד ‪ /‬חייל )שאינו מפקד( סיפר שוב ושוב בדיחות וסיפורים מיניים פוגעים?‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫מפקד‪:‬‬
‫חייל )שאינו מפקד(‪:‬‬
‫אף פעם‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫פעם אחת‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2-3‬פעמים‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 4-5‬פעמים‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 6‬פעמים או יותר‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד ‪ /‬חייל )שאינו מפקד( קרא‪ ,‬שרק או צפר לך באופן מיני אשר גרם לך למבוכה?‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מפקד‪:‬‬
‫חייל )שאינו מפקד(‪:‬‬
‫אף פעם‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫פעם אחת‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2-3‬פעמים‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 4-5‬פעמים‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 6‬פעמים או יותר‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד ‪ /‬חייל )שאינו מפקד( ניסה לערב אותך בשיחה לא רצוייה בנושאים מיניים?‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫מפקד‪:‬‬
‫חייל )שאינו מפקד(‪:‬‬
‫אף פעם‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫פעם אחת‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2-3‬פעמים‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 4-5‬פעמים‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 6‬פעמים או יותר‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד ‪ /‬חייל )שאינו מפקד(‬
‫נתן לך להרגיש שמשחדים אותך באמצעות הטבה או יחס מועדף אם תשתפי איתו פעולה באופן מיני?‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫מפקד‪:‬‬
‫חייל )שאינו מפקד(‪:‬‬
‫אף פעם‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫פעם אחת‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2-3‬פעמים‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 4-5‬פעמים‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 6‬פעמים או יותר‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד ‪ /‬חייל )שאינו מפקד( העיר כלפייך הערות מיניות גסות ופוגעות?‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫מפקד‪:‬‬
‫חייל )שאינו מפקד(‪:‬‬
‫אף פעם‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫פעם אחת‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2-3‬פעמים‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 4-5‬פעמים‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 6‬פעמים או יותר‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד ‪ /‬חייל )שאינו מפקד( העיר הערות פוגעות לגבי הופעתך‪ ,‬גופך או פעילותך המינית?‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫מפקד‪:‬‬
‫חייל )שאינו מפקד(‪:‬‬
‫אף פעם‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫פעם אחת‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2-3‬פעמים‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 4-5‬פעמים‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 6‬פעמים או יותר‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד ‪ /‬חייל )שאינו מפקד(‬
‫עשה שימוש בשפת גוף או בתנועות בעלות אופי מיני אשר הביכו או פגעו בך?‬
‫אף פעם‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫מפקד‪:‬‬
‫חייל )שאינו מפקד(‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫פעם אחת‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2-3‬פעמים‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 4-5‬פעמים‬
‫‪ 6‬פעמים או יותר‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫מוגבל‬
‫‪64‬‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד ‪ /‬חייל )שאינו מפקד(‬
‫הציג או הפיץ חומרים בעלי אופי פורנוגרפי כמו תמונות‪ ,‬תוכנות וכו'?‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫מפקד‪:‬‬
‫חייל )שאינו מפקד(‪:‬‬
‫אף פעם‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫פעם אחת‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2-3‬פעמים‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 4-5‬פעמים‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 6‬פעמים או יותר‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד ‪ /‬חייל )שאינו מפקד( הסתכל במבט חודרני כלפי איבר אינטימי בגופך באופן‬
‫שגרם לך אי נוחות ומבוכה?‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫מפקד‪:‬‬
‫חייל )שאינו מפקד(‪:‬‬
‫אף פעם‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫פעם אחת‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2-3‬פעמים‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 4-5‬פעמים‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 6‬פעמים או יותר‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד ‪ /‬חייל )שאינו מפקד( העיר הערות מיניות פוגעות?‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫מפקד‪:‬‬
‫חייל )שאינו מפקד(‪:‬‬
‫אף פעם‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫פעם אחת‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2-3‬פעמים‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 4-5‬פעמים‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 6‬פעמים או יותר‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד ‪ /‬חייל )שאינו מפקד(‬
‫ביצע ניסיונות בלתי‪-‬רצויים לקיים אתך קשר רומנטי‪ ,‬וזאת למרות מאמציך לדחותו?‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫מפקד‪:‬‬
‫חייל )שאינו מפקד(‪:‬‬
‫אף פעם‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫פעם אחת‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2-3‬פעמים‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 4-5‬פעמים‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 6‬פעמים או יותר‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד ‪ /‬חייל )שאינו מפקד(‬
‫ביצע ניסיונות בלתי‪-‬רצויים לקיים אתך קשר של יחסי מין‪ ,‬וזאת למרות מאמציך לדחותו?‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫מפקד‪:‬‬
‫חייל )שאינו מפקד(‪:‬‬
‫אף פעם‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫פעם אחת‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2-3‬פעמים‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 4-5‬פעמים‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 6‬פעמים או יותר‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד ‪ /‬חייל )שאינו מפקד(‬
‫לטש בך עיניים‪ ,‬פזל לעברך או קרץ אליך בדרך שגרמה לך להרגיש תחושת אי‪-‬נוחות?‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫מפקד‪:‬‬
‫חייל )שאינו מפקד(‪:‬‬
‫אף פעם‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫פעם אחת‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2-3‬פעמים‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 4-5‬פעמים‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 6‬פעמים או יותר‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד ‪ /‬חייל )שאינו מפקד(‬
‫חשף את עצמו מבחינה פיזית בדרך שהביכה אותך או גרמה לך לתחושת אי‪-‬נוחות?‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫מפקד‪:‬‬
‫חייל )שאינו מפקד(‪:‬‬
‫אף פעם‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫פעם אחת‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2-3‬פעמים‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 4-5‬פעמים‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 6‬פעמים או יותר‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד ‪ /‬חייל )שאינו מפקד(‬
‫הזמין אותך שוב ושוב לצאת איתו לארוחת ערב‪ ,‬לקולנוע וכו'‪ ,‬למרות שכבר סרבת ואמרת "לא"?‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫מפקד‪:‬‬
‫חייל )שאינו מפקד(‪:‬‬
‫אף פעם‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫פעם אחת‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2-3‬פעמים‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 4-5‬פעמים‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 6‬פעמים או יותר‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪65‬‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד ‪ /‬חייל )שאינו מפקד(‬
‫נתן לך להרגיש שמאיימים עליך בעונש או בנקמה במידה ולא תשתפי איתו פעולה מבחינה מינית?‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫מפקד‪:‬‬
‫חייל )שאינו מפקד(‪:‬‬
‫אף פעם‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫פעם אחת‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2-3‬פעמים‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 4-5‬פעמים‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 6‬פעמים או יותר‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד ‪ /‬חייל )שאינו מפקד( נגע בך באופן כלשהו שגרם לך לאי‪-‬נוחות?‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫מפקד‪:‬‬
‫חייל )שאינו מפקד(‪:‬‬
‫אף פעם‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫פעם אחת‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2-3‬פעמים‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 4-5‬פעמים‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 6‬פעמים או יותר‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד ‪ /‬חייל )שאינו מפקד( ניסה ללטף‪ ,‬לגפף או לנשק אותך בניגוד לרצונך?‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫מפקד‪:‬‬
‫חייל )שאינו מפקד(‪:‬‬
‫אף פעם‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫פעם אחת‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2-3‬פעמים‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 4-5‬פעמים‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 6‬פעמים או יותר‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד ‪ /‬חייל )שאינו מפקד( נהג בך בצורה פוגעת בשל סירובך לקיים אתו יחסי מין?‬
‫אף פעם‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫פעם אחת‬
‫‪ 2-3‬פעמים‬
‫‪ 4-5‬פעמים‬
‫‪ 6‬פעמים או יותר‬
‫מפקד‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫חייל )שאינו מפקד(‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד ‪ /‬חייל )שאינו מפקד(‬
‫רמז כי הקידום יהיה מהיר יותר או יחסו אליך יהיה טוב יותר במידה ותשתפי פעולה מבחינה מינית?‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫מפקד‪:‬‬
‫חייל )שאינו מפקד(‪:‬‬
‫אף פעם‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫פעם אחת‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2-3‬פעמים‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 4-5‬פעמים‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 6‬פעמים או יותר‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד ‪ /‬חייל )שאינו מפקד(‬
‫ניסה לקיים אתך יחסי מין למרות התנגדותך וללא הסכמתך‪ ,‬אך לא הצליח?‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫מפקד‪:‬‬
‫חייל )שאינו מפקד(‪:‬‬
‫אף פעם‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫פעם אחת‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2-3‬פעמים‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 4-5‬פעמים‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 6‬פעמים או יותר‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫האם היית בסיטואציה בה מפקד ‪ /‬חייל )שאינו מפקד( קיים אתך יחסי מין ללא הסכמתך ועל אף התנגדותך?‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫מפקד‪:‬‬
‫חייל )שאינו מפקד(‪:‬‬
‫אף פעם‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫פעם אחת‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2-3‬פעמים‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 4-5‬פעמים‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 6‬פעמים או יותר‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪66‬‬
‫חלק ה'‬
‫בחלק זה אנו מעוניינים לשמוע על חוויותייך האישיות בשפתך ובמילותייך שלך‪.‬‬
‫‪ .1‬האם במהלך שירותך הצבאי הוטרדת מינית?‬
‫‪ .2‬כן‪ ,‬פעם אחת‬
‫‪ .1‬לא‬
‫‪ .3‬כן‪ 2-3 ,‬פעמים‬
‫‪ .4‬כן‪ 4 ,‬פעמים ויותר‬
‫באם בחרת באפשרות ‪) 1‬כלומר לא הוטרדת מינית( אנא עברי לשאלה ‪.10‬‬
‫‪ .2‬באם הוטרדת מינית – מי הטריד אותך? )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫המפקד הישיר שלי‬
‫מפקד אחר ביחידה‬
‫מפקד בכיר‬
‫חייל ביחידה שלי‬
‫חייל ביחידה אחרת‬
‫חייל מילואים‬
‫איש בטחון‬
‫טירונים‪/‬חניכים‬
‫חייל שהוא פקוד שלי‬
‫אזרח עובד צה"ל‬
‫אזרח‪.‬‬
‫‪ .3‬מה הייתה דרגתו של המטריד? ______________‬
‫‪ .4‬מין המטריד‬
‫א‪ .‬גבר ב‪ .‬אשה‬
‫‪ .5‬באם הוטרדת מינית – אנא פרטי באופן כללי מה ארע‪ ,‬במקרה אחד או בכמה מקרים שאת‬
‫זוכרת‪:‬‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________‬
‫‪ .6‬האם פעלת בתגובה להטרדה \ הטרדות מיניות שעברת ?‬
‫‪ .1‬אף פעם לא‬
‫‪ .2‬בדרך כלל‬
‫לא‬
‫‪ .3‬לפעמים כן‬
‫ולפעמים לא‬
‫‪ .4‬בדרך כלל‬
‫כן‬
‫‪ .5‬תמיד כן‬
‫‪ .7‬באם לא פעלת בתגובה – פרטי מדוע‪:‬‬
‫______________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪67‬‬
‫‪ .8‬באם פעלת בתגובה – פרטי מה עשית‪:‬‬
‫______________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________‬
‫‪ .9‬במידה ופנית לגורם כלשהו‪ ,‬באיזו מידה היית שבעת רצון מאופן הטיפול בבעיה?‬
‫‪ .1‬מאוד לא‬
‫מרוצה‬
‫‪ .2‬לא כל‪-‬כך‬
‫מרוצה‬
‫‪ .3‬מרוצה ולא‬
‫מרוצה באותה‬
‫מידה‬
‫‪ .4‬מרוצה‬
‫‪ .5‬מרוצה‬
‫מאוד‬
‫‪ .10‬במידה ואת מרגישה שיש עוד נושאים שאת מעוניינת להעלות בקשר להטרדה מינית ולא באו‬
‫לידי ביטוי בשאלון‪ ,‬אנא צייני אותם כאן‪:‬‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫שאלות רקע‬
‫עתה נעבור למספר שאלות לגבי הרקע האישי שלך‪ ,‬לצורך סטטיסטיקה בלבד‪:‬‬
‫‪ .1‬מהי הדרגה שלך‪:‬‬
‫‪ .2‬רב"ט‬
‫‪ .1‬טוראי‬
‫‪ .3‬סמל‬
‫‪ .4‬סג"ם‬
‫‪ .5‬סגן‬
‫‪ .2‬מה הוותק שלך בצבא )בחודשים(? ___________________‬
‫‪ .3‬היכן את משרתת?‬
‫א‪ .‬ביחידת שדה מבצעית )כגון גדוד‪ ,‬פלוגה(‬
‫ב‪ .‬מפקדה של יחידת שדה עד רמת האוגדה )כגון‪ :‬מפח"ט סדיר ‪ /‬מפאו"ג סדיר(‬
‫ג‪ .‬בסיס הדרכה )בה"ד‪ ,‬בט"ר‪ ,‬בא"ח וכו'(‬
‫ד‪ .‬מפקדה עורפית )כגון‪ :‬מפק' פיקוד‪ ,‬מפח"ט מפאו"ג מילואים(‬
‫ה‪ .‬יחידת מטה עורפית )כגון‪ :‬בצריפין‪ ,‬תה"ש קרייה וכו'(‬
‫ו‪ .‬יחידה עורפית אחרת‬
‫ז‪ .‬אחר __________________‬
‫‪ .4‬האם הבסיס שלך מוגדר כבסיס פתוח או סגור?‬
‫‪ .2‬סגור‬
‫‪ .1‬פתוח‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪68‬‬
‫‪ .5‬האם את ישנה בבסיס במשך השבוע?‬
‫‪ 3-4 .3‬לילות לפחות‬
‫‪ 1-2 .2‬לילות‬
‫‪ .1‬אף פעם‬
‫‪ .6‬האם המפקד הישיר שלך הוא גבר או אישה?‬
‫‪ .2‬אישה‬
‫‪ .1‬גבר‬
‫‪ .7‬כתבי כאן את דרגתו של מפקדך הישיר _____________________‬
‫‪ .8‬לאיזו מקבוצת התפקידים או המקצועות הבאים משתייך תפקידך הנוכחי?‬
‫א‪ .‬תפקיד לחימה‬
‫ב‪ .‬תפקיד הדרכה‬
‫ג‪ .‬טיפול בפרט‬
‫ד‪ .‬תפקידים משרדיים ופקידותיים‬
‫ה‪ .‬מכונאות ומסגרות‬
‫ו‪ .‬חשמל ואלקטרוניקה‬
‫ז‪ .‬הפעלת ציוד אלחוטי ואלקטרוני‬
‫ח‪ .‬תפקידי שירות )אספקה‪ ,‬מטבח‪ ,‬אפסנאות וכדומה(‬
‫ט‪ .‬נהיגה‬
‫י‪ .‬מקצועות פרא‪-‬רפואים ) כמו חובשת(‬
‫יא‪ .‬מקצועות מחשב‬
‫יב‪ .‬תפקיד או מקצוע אחר‪ .‬פרטי‪__________________:‬‬
‫‪ .9‬האם בסביבת העבודה שלך‪:‬‬
‫א‪ .‬כמעט כולם גברים‬
‫ב‪ .‬הרוב גברים‬
‫ג‪ .‬בערך מחצית גברים ומחצית נשים‬
‫ד‪ .‬הרוב נשים‬
‫ה‪ .‬כמעט כולן נשים‬
‫‪ .10‬ארץ לידה‪____________________:‬‬
‫‪ .11‬לילידות חו"ל ‪ -‬שנת עלייה‪___________________:‬‬
‫‪ .12‬מהי השכלתך‪:‬‬
‫א‪ 10 .‬שנות לימוד או פחות‬
‫ב‪ .‬אחת עשרה שנות לימוד‬
‫ג‪ .‬שתים שנות לימוד ללא בגרות‬
‫ד‪ .‬שתים עשרה שנות לימוד עם בגרות‬
‫ה‪ .‬שלוש עשרה שנות לימוד – ארבע עשר שנה עם תעודה מקצועית‬
‫ו‪ .‬חמש עשרה שנה ומעלה – עם השכלה אקדמאית )חלקית או מלאה(‬
‫‪ .13‬כיצד את מגדירה את עצמך מבחינה דתית‪:‬‬
‫‪ .1‬חילונית‬
‫‪ .2‬מסורתית‬
‫‪ .3‬דתית‬
‫תודה על שיתוף הפעולה !‬
‫לכל המעוניינת לקבל עזרה מקצועית בנושא הטרדה מינית‪ ,‬ניתן לפנות ל‪:‬‬
‫עו"ס נשים מרכז בצריפין‪03-9577955 :‬מטכ"לי‪0303-7955 :‬‬
‫•‬
‫עו"ס נשים צפון בחיפה ‪ 04-8304313 :‬מטכ"לי‪0469-4313 :‬‬
‫•‬
‫עו"ס נשים דרום בב"ש‪ 08-6293125 :‬מטכ"לי‪0753-3125 :‬‬
‫•‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫• מדור פניות במפקדת יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים‪ 03-5699038 :‬מטכ"לי ‪0302-9038‬‬
‫מוגבל‬
‫‪69‬‬
‫נספח מס' ‪3‬‬
‫פקודה מעודכנת ‪ 33.0145 -‬איסור פגיעה על רקע מיני‬
‫תוקף סעיפים ‪ 1‬עד ‪ 50‬מה‪ 16 -‬באוקטובר ‪2007‬‬
‫הגדרות‬
‫‪.1‬‬
‫בפקודה זו‪:‬‬
‫א‪" .‬הטרדה מינית" היא כל אחד מהמעשים המפורטים להלן‪:‬‬
‫‪ (1‬סחיטה באיומים‪ ,‬כמשמעה בסעיף ‪ 428‬לחוק העונשין‪ ,‬כשהמעשה‬
‫שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;‬
‫‪ (2‬מעשים מגונים‪ ,‬כמשמעם בסעיפים ‪ 348‬ו‪ 349 -‬לחוק העונשין;‬
‫‪ (3‬הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם שהראה לפוגע‪ ,‬כי אינו‬
‫מעוניין בהן;‬
‫‪ (4‬התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של אדם‪ ,‬המופנות לאדם‬
‫שהראה לפוגע‪ ,‬כי אינו מעוניין בהן;‬
‫‪ (5‬התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו‪,‬‬
‫לרבות לנטייתו המינית;‬
‫‪ (6‬הצעות או התייחסויות‪ ,‬כאמור בסעיפים קטנים ‪ 3‬או ‪ ,4‬המופנות למי‬
‫מהמפורטים להלן ובנסיבות המפורטות בסעיפים קטנים אלו‪ ,‬גם אם לא‬
‫הראה הנפגע לפוגע‪ ,‬כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות‪,‬‬
‫בנסיבות המפורטות להלן‪:‬‬
‫א( אדם במסגרת יחסי מטופל‪-‬מטפל;‬
‫ב( אדם במסגרת יחסי השירות או העבודה‪ ,‬תוך ניצול מרות ביחסי‬
‫שירות או עבודה‪.‬‬
‫ב‪" .‬הראה" ‪ -‬במילים או בהתנהגות‪ ,‬ובלבד שלא היה ספק סביר לגבי משמעות‬
‫ההתנהגות‪.‬‬
‫ג‪" .‬התייחסות" ‪ -‬בכתב‪ ,‬בעל‪-‬פה‪ ,‬באמצעות מצג חזותי או מצג שמע‪ ,‬לרבות‬
‫באמצעות מחשב או חומר מחשב או בהתנהגות‪.‬‬
‫ד‪" .‬התנכלות" ‪ -‬פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית או בתלונה או‬
‫בתביעה שהוגשו על הטרדה מינית‪.‬‬
‫ה‪" .‬חוק העונשין" ‪ -‬חוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪.1977-‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪70‬‬
‫ו‪" .‬חייל" ‪ -‬חייל או חיילת בכל דרגה בשירות חובה‪ ,‬בשירות קבע‪ ,‬בשירות‬
‫מילואים פעיל‪ ,‬בשירות מילואים בתנאי קבע או בשירות חובה בתנאי קבע‪,‬‬
‫עובד או עובדת צה"ל ועובד או עובדת בשליחות הצבא‪.‬‬
‫ז‪" .‬ממונה מטעם המפקד לטיפול בהטרדה מינית" ‪ -‬קצינת ת"ש או קצינה‬
‫אחרת‪ ,‬שמינו מפקד היחידה או רע"ן הפרט; נוסף על תפקידה‪ ,‬לסייע למפקד‬
‫היחידה בטיפול בנושא פגיעה על רקע מיני‪ ,‬לרבות ליווי חייל שהוטרד מינית‬
‫)להלן‪" :‬הממונה"(‪.‬‬
‫ח‪" .‬מסגרת יחסי שירות או עבודה" ‪ -‬מקום השירות או העבודה; מקום אחר שבו‬
‫מתנהלת פעילות מטעם צה"ל תוך כדי שירות או עבודה‪.‬‬
‫ט‪" .‬מפקד יחידה" ‪ -‬מפקד יחידה בדרגת סא"ל ומעלה‪.‬‬
‫י‪" .‬מתלונן" ‪ -‬חייל המבקש להגיש תלונה אודות הטרדה מינית‪.‬‬
‫יא‪" .‬נילון" ‪ -‬מי שהתלונה בעניין ההטרדה המינית מופנית כנגדו‪.‬‬
‫יב‪" .‬ניצול מרות" ‪ -‬במישרין‪ ,‬בעקיפין‪ ,‬בגלוי או במרומז‪ ,‬תוך ניצול מעמדו של‬
‫המפקד או של המעביד‪.‬‬
‫יג‪" .‬עו"ס פיקודית" ‪ -‬עובדת סוציאלית פיקודית המטפלת בחיילים ובחיילות‬
‫שהוטרדו מינית‪.‬‬
‫יד‪" .‬ענייני עבודה" ‪ -‬קבלה לשירות‪ ,‬קבלה לעבודה‪ ,‬תנאי שירות ותנאי עבודה‪,‬‬
‫לרבות התנאים הפיזיים הסביבתיים הקשורים למסגרת השירות או ליחסי‬
‫העבודה‪ ,‬לרבות תורנויות צבאיות‪ ,‬שיבוץ בתפקידים וביחידות‪ ,‬קידום בשירות‬
‫ובעבודה‪ ,‬הכשרה או השתלמות מקצועית או צבאית‪ ,‬פיטורים והתרת‬
‫התחייבות לשירות קבע‪ ,‬פטור משירות צבאי‪ ,‬הטבות ותשלומים הניתנים‬
‫לחיילים ולעובדים במסגרת העבודה‪ ,‬במסגרת פרישה משירות או מעבודה או‬
‫לשחרור משירות‪.‬‬
‫טו‪" .‬פגיעה על רקע מיני" ‪ -‬לרבות‪ ,‬עבירת מין לפי חוק העונשין )אינוס‪ ,‬מעשה‬
‫סדום‪ ,‬מעשה מגונה‪ ,‬ניסיון או קשירת קשר לביצועם וכד'(‪ ,‬עבירת הטרדה‬
‫מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית או עבירה אחרת על רקע מיני לפי חוק‬
‫העונשין או לפי החוק למניעת הטרדה מינית‪.‬‬
‫טז‪" .‬קצין הפרט" ‪ -‬רע"ן הפרט או הממונה מטעם אלוף הפיקוד; מפקד החיל או‬
‫הזרוע או מפקד יחידת מעו"ז לטיפול באירועים של הטרדה מינית‪.‬‬
‫כללי‬
‫‪.2‬‬
‫פקודה זו היא תקנון המפרט את אופן הטיפול בחייל שהיה קורבן לפגיעה על רקע מיני על‪-‬פי החוק‬
‫למניעת הטרדה מינית‪ ,‬התשנ"ח‪.1998-‬‬
‫אחריות‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬
‫מוגבל‬
‫‪71‬‬
‫‪.3‬‬
‫יוהל"ן היא יועצתו של הרמטכ"ל לעניין גיבוש והטמעת המדיניות בנושא הפגיעה על רקע מיני‪ ,‬ותקיים‬
‫בקרה על אופן הטמעתה ביחידות הצבא‪ ,‬באמצעות יוהל"ן‪-‬רע"ן קידום שוויון ההזדמנויות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫באחריות מפקד היחידה לפעול להטמעת פקודה זו והנורמות המעוגנות בה בקרב פקודיו‪ ,‬לבצע בקרה על‬
‫מימושה ולדווח על כל אירוע של פגיעה על רקע מיני‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫באחריות קצין הפרט‪ ,‬לפעול להטמעת הפקודה‪ ,‬לטפל באירועי פגיעה על רקע מיני‪ ,‬ולבצע בקרה אחר‬
‫מימוש הפקודה בקרב היחידות שתחת סמכותו‪ ,‬בהתאם להנחיות יוהל"ן‪.‬‬
‫איסור הטרדה מינית‪ ,‬פגיעה על רקע מיני והתנכלות‬
‫‪.6‬‬
‫לא יטריד חייל מינית או יבצע פגיעה על רקע מיני ולא יתנכל לזולתו‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הטרדה מינית והתנכלות הן עבירות פליליות ועוולות אזרחיות‪ ,‬בגינן ניתן יהיה לנקוט אחד או יותר‬
‫מהצעדים המפורטים להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬העמדה לדין פלילי‪.‬‬
‫ב‪ .‬העמדה לדין משמעתי‪.‬‬
‫ג‪ .‬צעדים פיקודיים‪.‬‬
‫ד‪ .‬הגשת תביעה נזיקית‪.‬‬
‫אופן הטיפול בחייל שהוטרד מינית‬
‫‪.8‬‬
‫זכויות חייל שהוטרד מינית יהיו כמפורט להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬חייל שהוטרד מינית יהיה זכאי לטיפול ולהדרכה‪ ,‬כמפורט בסעיפים ‪ 9‬עד ‪.11‬‬
‫כמו כן‪ ,‬באפשרותו להגיש תלונה נגד הנילון‪ ,‬כמפורט בסעיפים ‪ 11‬ו‪.17 -‬‬
‫ב‪ .‬החייל רשאי לפנות ישירות לבית חולים או למרכז סיוע אזרחי לנפגעי תקיפה‬
‫מינית לקבלת טיפול ראשוני‪ ,‬רפואי או פסיכולוגי‪.‬‬
‫פניית חייל לקבלת סיוע או טיפול‬
‫‪.9‬‬
‫חייל שהוטרד מינית יכול לפנות לאחד הגורמים המפורטים להלן‪ ,‬לשם קבלת סיוע‪ ,‬טיפול‪ ,‬ליווי‬
‫והדרכה‪:‬‬
‫א‪ .‬הגורם הפיקודי‪:‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים – מדור מחקר‬