Kakšno bo leto 2015 za logiste

Comments

Transcription

Kakšno bo leto 2015 za logiste
Kakšno bo leto 2015 za logiste
Nataša Koražija
03.12.2014 00:01 / Finance 234/2014
Logisti bodo prihodnje leto rasli, z enim očesom pa spremljajo Amazon, ki se zajeda v
oskrbovalne verige
Cene logističnih storitev že nekaj časa stagnirajo, pravi Robert Sever iz združenja za promet
pri GZS. Napovedi za gospodarsko rast so slaba dva odstotka, kar pomeni, da občutnega
povečanja povpraševanja po logističnih storitvah ne bo. Kljub temu večina logistov v letu
2015 načrtuje rast, hitrejšo od rasti BDP.
Pri vhodnih stroških je vprašanje, kaj se bo dogajalo s cenami energentov: nafta je zdaj zelo
poceni in na ravni iz leta 2010, vendar analitiki za prihodnje leto napovedujejo podražitev. Že
dlje časa je v zraku tudi nujnost obremenitve onesnaževalcev (prevoznikov) z zvišanjem
cestnin, trošarin in zaračunanjem eksternih stroškov. Kljub temu na združenju za promet
večjih zakonskih sprememb v letu 2015 ne pričakujejo in predvidevajo, da bo leto 2015
nekoliko boljše kot leto 2014.
Kaj se bo spreminjalo
• Ladjarji bodo uporabljali čistejše gorivo: zaradi pritiskov okoljevarstvenikov bodo morali
ladjarji s 1. januarjem 2015 začeti uporabljati gorivo z manj žvepla, predvsem v Evropi in
Severni Ameriki. Kupovali bodo več plinskega olja, postopoma pa bo naraščala priljubljenost
plovil na utekočinjeni zemeljski plin. Kako bo to vplivalo na ceno prevozov, še ni jasno, zdaj
na cene pritiskajo prevelike zmogljivosti ladjarjev.
• Vsi mednarodni logisti z različnimi občutki spremljajo Amazonovo strategijo, katere bistvo
je, da izločajo čim manj logističnih storitev in gradijo svojo distribucijsko omrežje. Tako se
zajedajo v posel klasičnim logistom in v ustaljene oskrbovalne verige. Konec oktobra letos so
odprli tri distribucijske centre na Poljskem, za vsakega so namenili približno sto milijonov
evrov, pred prazniki je tam zaposlenih pet tisoč ljudi. Iz teh centrov poleg vzhodne Evrope
oskrbujejo Nemčijo, Avstrijo in jugovzhodno Evropo. Julija 2015 bodo odprli distribucijski
center na Češkem, iščejo še eno lokacijo na Češkem. Amazon bo logiste spodbudil v
avtomatizacijo in robotizacijo distribucijskih centrov in boljšo informatizacijo poslovanja. V
letu 2015 bo e-trgovina v zahodni Evropi zrasla za 15 odstotkov, z njo tudi logisti, ki jo
podpirajo.
Intereuropa
Tovora je več, cene pa nizke
Foto: Irena Herak
Intereuropa je ta mesec sprejela strateški načrt za
obdobje 2015-2019, v katerem predvideva 166
milijonov evrov prihodkov od prodaje. Za primerjavo,
lani so ustvarili 161,1 milijona evrov in prvič po letu
2008 poslovali s čistim dobičkom. Lani so njihovi
prihodki upadli za 17 odstotkov, v prvih devetih
mesecih letos pa za 13 odstotkov.
V matični družbi Intereuropa sicer pravijo, da so občutili oživljanje blagovnih tokov,
predvsem na področju pomorskega kontejnerskega prometa in kopenskega prometa, še
vedno pa čutijo pritiske na nižanje cen. Vhodni stroški se zvišujejo, tveganja pa se povečujejo
zaradi slabše likvidnosti strank. »Prilagajamo se z učinkovitim trženjem, prilagajanjem
kupcem in optimizacijo«, pravi Ernest Gortan iz Intereurope. Prihodnje leto pričakujejo
rahlo izboljšanje okolja, sami pa bodo optimizirali procese in jih informatizirali.
DSV Transport
Zrasli bodo za pet odstotkov
Foto: Aleš Beno
V DSV Transportu bodo imeli letos 33 milijonov evrov
prihodkov in milijon evrov dobička, prihodnje leto pa
načrtujejo petodstotno rast, pravi Robert Gortnar iz DSV
Transporta. Rast sta poganjala predvsem dobro trženje
in dejstvo, da so del mednarodne družbe DSV, ki
globalno pokriva vse špediterske dejavnosti. Tudi v DSV
Transportu zadnja leta čutijo pritisk na zniževanje
cen. »Vsako leto moramo povečati obseg storitev od šest do osem odstotkov, če hočemo ostati
pri enakih rezultatih,« pravijo in pričakujejo, da se bo ta trend najbrž nadaljeval tudi v
prihodnosti. Najvišji strošek so plačila partnerjem za prevoze - z njimi se dogovarjajo tako, da
imajo oboji kaj od tega. V prihodnjem letu bodo posodobili informacijski sistem.
Gebruder Weiss
Starta na 50-odstotno rast
Foto: Jure Makovec
Leto 2014 bo boljše od načrtov, pravi Aleš Teran iz
Gebruder Weissa. Prihodki so povsod večji od
načrtovanih, glede na lani pa so večji od 15 do 20
odstotkov. Za prihodnje leto so ambiciozni: ker so
pridobili nekaj novih strank, načrtujejo 50-odstotno
rast prihodkov. Glavni motor njihove rasti je bil letos izvoz, velika zavora pa domače
povpraševanje, podobno pričakujejo tudi v prihodnjem letu. Od vlade pričakujejo, da začne
čim prej delati pri zniževanju stroškov dela. Novih naložb v skladišča ne načrtujejo,
pripravljajo pa se na zanimivo leto.
Kuehne + Nagel
Povezovali bodo Hrvaško in Slovenijo
Foto: Aleš Beno
Leto 2014 bodo končali nad načrti, rasli so pri izvozu
in pri kopenskem prometu. »Ustvarili bomo 27
milijonov evrov prihodkov, to je 30 odstotkov več kot
lani, temu primeren bo čisti dobiček iz poslovanja,«
pravi Borut Vrviščar iz podjetja Kuehne + Nagel
Slovenija. V prihodnjem letu v Sloveniji ne pričakujejo
večje rasti, njihov cilj je predvsem obdržati zdajšnje
posle. Usmerili se bodo na hrvaški trg, ker je Kuehne + Nagel Slovenija prevzel vodilno
vlogo v regiji Adriatik.
Predvidevajo, da bodo prevozni stroški ostali na ravni leta 2014, pri uvozu z Daljnega vzhoda
pa bo burno leto, kjer pričakujejo strme vzpone in padce ladijskih voznin, čeprav bo
povprečje enako letošnjemu. Ladjarji poskušajo zvišati cene, vendar naj jim vsaj za prevoze
proti Jadranu ne bi uspelo, ker v Koper prihajajo novi servisi, ocenjujejo v Kuehne + Naglu.
Cene prevoza zabojnikov iz Kitajske v Koper močno nihajo, od 800 do 1.600 dolarjev na
manjši zabojnik (TEU), zato podjetjem, ki redno uporabljajo te storitve, svetujejo
dolgoročnejše pogodbe. Leto 2015 bo burno predvsem zaradi novih ladijskih servisov. V
Kuehne + Naglu bodo razvijali nove storitve v kopenskem prometu, distribuciji in skladiščni
logistiki, iskali bodo predvsem sinergije med Zagrebom in Ljubljano. »V bližini mejnega
prehoda Obrežje imamo sodobno visokoregalno skladišče z več kot 17 tisoč paletnimi mesti,
opremljeno za farmacevtske izdelke in izdelke FMC, ki ga bomo poskušali ponuditi
slovenskim kupcem. Če lahko iz tega skladišča distribuiramo izdelke v 24 urah po celotni
Hrvaški, vključno z otoki, potem lahko tudi po Sloveniji,« pravi Vrviščar.
DHL Logistika
Leta 2015 v nove storitve in IT
Foto: Arhiv Nicha
Leto 2014 bo na pomorskem delu veliko boljše od
načrtovanega. »Rast prevozov zabojnikov bo
dvomestna pri uvozu in približno deset odstotkov nad
načrti pri izvozu,« pravi Ivan Trost iz DHL Logistike. V
zračnem prometu jim bo uspelo ohraniti rekordno
raven pošiljk iz leta 2013 - prihodki pa so odvisni od
gibanja cen voznin in ne odsevajo pravega obsega.
Pri dobičku kaže, da bo precej nad načrtovanim, predvsem zaradi boljšega nadzora nad
stroški, rasti ladijskega prevoza zabojnikov in rasti v zračnem prometu. »Razvijamo se skupaj
z razvojem zahtev naših strank in leta 2015 načrtujemo izboljšave na področju storitev,
odnosov s strankami in na področju informacijske tehnologije,« napoveduje Trost. DHL
Logistika bo namreč globalno vlagala v velik projekt, kar se bo poznalo v vseh podjetjih DHL
Logistike po svetu.
Schenker Slovenija
Foto: Irena Herak
Rast bo petodstotna
»V letu 2015 načrtujemo petodstotno rast,« pravi Valerija
Špacapan Friš iz Schenkerja Slovenija. Predvidevajo, da se
bodo obetavne napovedi za gospodarsko rast pokazale
tudi v rasti logističnih poslov v prihodnjem letu.
Pričakujejo tudi, da bodo cene logističnih storitev
prihodnje leto rahlo višje, predvsem zaradi večletnega
pritiska na cene, ki so na meji vzdržnega. Stroške
obvladujejo predvsem z vitko organiziranostjo.
DHL Ekpress
Dvomestna rast
Foto: Jure Makovec
»V DHL Ekspressu Slovenija smo izjemno zadovoljni
z rastjo prihodkov in rastjo prepeljanih pošiljk, saj
bomo zanesljivo dosegli dvomestno rast. V letu 2015
so naši cilji podobni kot letos,« pravi Matjaž Sirk
iz DHL Ekspressa. Uspelo jim je pridobiti nove
uporabnike, za prihodnje leto pa si obetajo še kaj več
od rasti gospodarske dejavnosti.
Na začetku leta 2015 bodo cene storitev nekoliko zvišali, vendar v skladu s strategijo in
opravljeno storitvijo. »Prizadevamo si, da izbiramo kakovostne poslovne partnerje, da
obvladujemo procese nabave in da redno preverjamo ustreznost cen na trgu. Precejšen
del stroškov je povezan z variabilnimi stroški, zato je rast prepeljanih pošiljk izjemnega
pomena za uspešno obvladovanje stroškov,« pravi Sirk.
Luka Koper
Prihaja tretja ladijska povezava z Daljnim vzhodom
Foto: Irena Herak
»Poslovno leto bomo najverjetneje končali nad
načrtom pri skoraj vseh poslovnih kazalcih. Bolj
natančne podatke bomo imeli v drugi polovici
decembra, ko bomo potrjevali načrt za prihodnje
leto,« pravi Drago Matić, predsednik uprave Luke
Koper. Najbolj so rasli na področju pretovora
zabojnikov, saj vse več tovora - denimo splošni in
razsuti tovor - potuje v zabojnikih. Podobno
pričakujejo tudi v prihodnjem letu.
Tudi v letu 2015 bosta odločilni obvladovanje stroškov in hkratno povečevanje prihodkov.
Med tveganji so politične razmere na izvoznih trgih, predvsem v državah severne Afrike. V
Sloveniji pa je velik izziv povečanje zmogljivosti železniške povezave med pristaniščem in
zaledjem ter dokončna odločitev o začetku gradnje drugega tira, pravijo v Luki.
Nadaljevali bodo naložbe na področju povečevanja pristaniških zmogljivosti. Začeli so
pripravljati dokumentacijo za podaljšanje prvega pomola, načrtujejo dodatno poglabljanje
morskega dna ob obali z zdajšnjih 14 na 15 metrov. Z novim letom pričakujejo prihod še
tretje neposredne kontejnerske linije z Daljnim vzhodom, kar bi utegnilo ugodno vplivati na
povečanje pretovora zabojnikov.
Cargo-Partner
Več prometa, stabilnejše marže
Foto: Sandi Baumkirher
»Leto 2014 bomo končali po načrtih, to pomeni od
osem- do desetodstotno rast. Po dobičku pa bomo
načrte občutno presegli, ker bo večji za več kot 250
odstotkov v primerjavi z letom prej. V letu 2015
načrtujemo zmerno, petodstotno rast prihodkov in
dobička - nič spektakularnega, pripravljamo pa
nekatere projekte, ki so še v začetni fazi,« pravi Viktor
Kastelic iz Cargo-Partnerja. Po njihovih ocenah je gospodarstvo v regiji očitno okrevalo, zato
so imeli več pretovora in bolj stabilne marže - to pričakujejo tudi prihodnje leto. »Cene za
ladijski prevoz zabojnikov pri uvozu iz Azije je težko napovedati, trenutno cene upadajo.
Spreminjajo se skoraj vsak teden,« pravijo.
Adria Kombi
Petodstotna rast v letu 2015
Foto: Irena Herak
»Rast naših globalnih strank pomeni tudi našo rast.
Delamo pri novih produktih in pospešeno prodajamo,
v letu 2015 pa pričakujemo petodstotno rast,« pravi
Rok Svetek, direktor Adrie Kombija, ki se ukvarja z
organizacijo prevozov tovora po železnici. Stroške
obvladujejo z nenehno optimizacijo procesov in
boljšo izkoriščenostjo vlakov. Za leto 2015 upajo
zgolj, da ne bo kakšnih naravnih nesreč ali ujm, vse drugo bodo obvladali.
Pošta Slovenije
Posodabljala bo poštne centre in informatiko
»Ocenjujemo, da bo letos rezultat nekoliko boljši od
načrtovanega, to je od 2,4 milijona evrov čistega
dobička. Za prihodnje leto predvidevamo, da bodo
rezultati podobni kot letos,« pravi Boris Novak,
generalni direktor Pošte Slovenije. Prihodki so zrasli
predvsem zaradi rasti pisemskih storitev, storitev
prenosa oglasnih sporočil, logističnih storitev in
jutranje dostave časopisov. Prihodnje leto načrtujejo
ohranjanje ravni prihodkov - prihodki na področju
klasičnih storitev bodo upadali, delež prihodkov od
informacijskih in logističnih storitev pa bo rasel.
Sprememba cene univerzalne storitve, h katerim
daje soglasje agencija za komunikacijska omrežja in
storitve, v letu 2015 ni predvidena.
V letu 2015 bodo začeli tehnično in tehnološko
posodabljati poštno-logistični center v Ljubljani,
nadaljevali bodo gradnjo paketno-pretovornih
centrov v Celju in Novem mestu, vzpostavili bodo dodatne IT-centre (varne sobe) v
Mariboru in Ljubljani. Vlagali bodo predvsem v informacijsko tehnologijo, v vozila, logistično
opremo in varnostno opremo. Nadaljevali bodo tudi preurejanje poštnih poslovalnic po
smernicah energetske učinkovitosti ter nekatere druge projekte v skladu s strategijo
energetske učinkovitosti stavb.
Alfa SP
Rastejo po 20 odstotkov in zaposlujejo
Foto: Irena Herak
Po številu pošiljk in prepeljanega tovora po zraku,
cesti, morju in železnici so letos v ALF SP zrasli za
približno 20 odstotkov. »Rast najbolj poganjajo izvoz
in naše prodajne aktivnosti v tujini. Upam trditi, da
smo edini slovenski špediter v zasebni lasti, ki lahko
uspešno konkurira tujim tekmecem,« pravi Kristijan
Stamatović, izvršni direktor Alfe SP. V letu 2015
bodo spet zrasli za 20 odstotkov, na približno 3,2 milijona evrov. Vsako leto zaposlijo od
enega do dva nova sodelavca.