HVALEŽNI ZA OČETA IN MAMO Za otroke gre!

Comments

Transcription

HVALEŽNI ZA OČETA IN MAMO Za otroke gre!
LETNIK XXI, marec 2015
2. 12. 1984 – 2014 (30) | 16. 1. 1965 – 2015 (50)
HVALEŽNI ZA OČETA IN MAMO
Za otroke gre!
V mesecu marcu praznujemo
zavetnika očetov, Jezusovega
rednika svetega Jožefa in
materinski dan ob prazniku
Gospodovega oznanjenja Mariji.
Med tema dvema dnevoma poteka
teden družine. Božjemu varstvu in
priprošnji Božje Matere Marije
izročamo naše starše in otroke,
tiste, ki živijo v urejeni družini, še
bolj pa tiste, ki jim zaradi kakršnegakoli razloga eden od staršev
manjka ali pa starše, ki ne morejo imeti otrok. Njim gre naša posebna
skrb, mislimo nanje. Pred očmi imamo besedo v Svetem pismu: »Bog
je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril,
moškega in žensko je ustvaril.« (1 Mz 1,27). Pred nami je trenutek, ko
se bo ponovno potrebno zavzeti, da ideologijam ne bo uspelo spremeniti tega, kar je Bog postavil v stvarstvo. Meja pravic vsakogar je pri
pravicah drugega. Prosimo za razsvetljenje tistih, ki smo jim z volitvami zaupali moč, da odločajo. Prosimo tudi, da bi se v postnem času
spreobrnili, bolj rasli v veri, zvestobi Bogu Stvarniku in Odrešeniku.
Prosimo za darove za zvonove in vse, kar spada zraven.
Lahko jih izročite osebno v župnišču ali nakažete na
TRR župnije IBAN SI56 2460 0900 4456 864, sklic SI00 5015
Spremljajmo
Spremljajmo jubileja župnije
z molitvijo in velikodušnostjo.
Imena darovalcev bodo zapisana v župniji,
še bolj pa v knjigi življenja v nebesih.
1.3.2015
2. postna nedelja (Mr 9,2-10)
NEBEŠKI OČE RAZODENE, DA JE JEZUS NJEGOV SIN
8.3.2015
3. postna nedelja (Jn 2,13-25)
JEZUS BO TRETJI DAN VSTAL OD MRTVIH
15.3.2015
4. postna nedelja (Jn 3,14-21)
BOG JE POSLAL SVOJEGA SINA, DA BI SVET ODREŠIL
19.3.2015
SVETI JOŽEF, JEZUSOV REDNIK (Lk 2,41-51a)
TVOJ OČE IN JAZ SVA TE ŽALOSTNA ISKALA
22.2.2015
5. postna, tiha nedelja (Jn 12,20-33)
ČE SEME UMRE, OBRODI OBILEN SAD
25.3.2015
GOSPODOVO OZNANJENJE (Lk 1,26-38)
MARIJA BO SPOČELA IN RODILA SINA
29.3.2015
6. postna, cvetna nedelja (Mr 14,1-15,47)
TRPLJENJE NAŠEGA GOSPOA JEZUSA KRISTUSA
2
iz pogovora z nadškofom Stanislavom Zoretom (Božje okolje 1/2015)
Kateri so učinki zakramenta sprave?
Predvsem osvoboditev. Spoved je eden tistih darov, ki jih je Jezus Kristus
podaril človeku kot Odrešenik sveta in odrešenik človeka. »Prišel sem, da
bi imeli življenje, da bi ga imeli v izobilju,« je rekel. »Prišel sem iskat
grešnike.« Zdravnika potrebujejo bolni, ne zdravi. Zato je učinek tega
zakramenta ravno ta: Jezus se po svojem Božjem usmiljenju in ljubezni
dotakne človeka in njegove notranjosti. Človeku odpre pot naprej, da
lahko živi, da lahko stopi v svojo prihodnost. To je zastonjski Božji dar, ki
ga ne moremo izsiliti, kupiti ali pridelati. Zanimivo je, da ta dar lahko dobi
samo nekdo, ki se zaveda, da je grešnik. To ni dar za popolne.
Zakaj bi priporočili redno spoved, če je namenjena predvsem
izpovedovanju velikih grehov?
Gotovo je dolžan iti k spovedi nekdo, ki se zaveda, da ima na vesti težak ali
smrtni greh, ki je prekinil njegov odnos z Bogom. Sicer pa je spoved dobra
tudi za grehe, ki niso tako težki, ki so odpustljivi tudi na druge načine.
Najprej zato, ker se pred spovedjo človek mora v iskrenosti srečati s svojo
resničnostjo, kar je vedno koristno. … Poleg tega te tudi v spovedi, kjer ne
gre za odpuščanje velikih grehov, čaka Božje usmiljenje. Bog se te v svoji
dobroti dotakne in ti pomaga, da napreduješ v stvareh, ki morda same po
sebi niso težke, pa se vendar lahko naberejo do te mere, da življenje izgubi
svoj sijaj in okus. Včasih to primerjam s sobo, ki jo imamo lahko
nepredušno zaprto, vanjo ne nosimo nikakršne šare, pa bo vseeno čez
nekaj mesecev postala prašna, izgubila bo svojo privlačnost. Potrebna je
krpa, da spet zasije.
Vemo, da bomo spet padli. Kako živeti z bremenom svoje grešnosti?
Bog je absolutno usmiljen. Papež Frančišek večkrat ponavlja, da se nam
Bog nikoli ne naveliča odpuščati. Zato pa se mi nikoli ne smemo naveličati
prositi za odpuščanje. Tu gre za zanimivo notranjo dinamiko. Ko gre Bog k
človeku in sreča njegov greh, ga objame. Izgubljenega sina je oče po
vrnitvi objel in poljubil. Kaj pa naredi človek, ko sreča človekov greh,
lahko tudi svojega? Obsoja, kaže s prstom, zahteva povračilo kakor
starejši sin. Zato je zelo pomembno, da se s svojim grehom soočam vedno
skupaj z Bogom. Sam sebe bom lahko zelo hitro obsodil, zato potrebujem
Boga, ki me objame kljub moji grešnosti. Nobena dolina ni tako temna in
odmaknjena, da Bog ne bi prišel vanjo in vanjo prinesel svetel dan.
3
"ZAKON VELJA ENAKO ZA VSE!"
V parlamentu bodo v torek 3. marca glasovali o predlogu
sprememb Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
(ZZZDR) (najdete ga na naslednji povezavi: http://24kul.si/media/
datoteke/Predlog.pdf), ki želi definicijo zakonske zveze iz
"življenjske skupnosti moškega in ženske" spremeniti v
"življenjsko skupnost dveh oseb", ne glede na spol.
Predlog sprememb se sprejema po skrajšanem postopku, kar
pomeni, da državljani praktično nimamo možnosti, da bi poslancem
v javni razpravi povedali svoje mnenje o predlagani spremembi
zakona, ki bo vplival na življenja nas vseh. Spremembe tega
predloga zakona so namreč veliko bolj daljnosežne kot bi bile
spremembe družinskega zakonika, ki smo ga državljani na
referendumu o družinskem zakoniku pred slabimi tremi leti že
zavrnili.
Kaj je v predlogu sprememb tako spornega? Lahko bi rekli, da
vse, ker posega v samo definicijo oz. zakonsko določbo o tem, kaj je
zakonska zveza in družina. Iz tega člena oz. definicije izhaja
vsebina celotnega zakona, ki bo - če bo uveljavljen - imel vpliv
še na vse druge zakone, ki so kakorkoli povezani z zakonsko
zvezo in družino. Koliko je vseh teh zakonov, sploh ni znano.
Najpogostejši argument zagovornikov predlaganih sprememb je
trditev, da želijo s predlogom sprememb zakona osebam, ki živijo v
istospolnih skupnostih, urediti njihove pravice. Ta trditev je
povsem napačna in zavajajoča. Vse pravice osebam, ki živijo v
istospolnih partnerskih skupnostih, je mogoče urediti v
Zakonu o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti, seveda
z ustreznimi popravki tistih dveh členov zakona, ki jih je Ustavno
sodišče prepoznalo za sporna (oba sporna člena zadevata pravico
istospolnih do dedovanja po partnerju). Bilo je že več poskusov, da
bi istospolno usmerjenim te in še nekatere druge pravice omogočili
in zakon ustrezno dopolnili, a vsi poskusi so bili dosledno zavrnjeni.
Kaj je torej v resnici v ozadju predloga sprememb zakona? Nič
drugega kot ideologija istospolnih lobijev, ki ruši družino kot
osnovno celico družbe, ki omogoča preživetje naroda ter vodi v
načrtno diskriminacijo in kaznovanje vseh, ki se s tako zakonodajo
4
ne bodo strinjali. Vse to se že dogaja v nekaterih državah, ki so
zakonsko zvezo med partnerjema različnega spola izenačile s
partnerskimi skupnostmi dveh oseb istega spola. Več gradiva o tem,
kaj se je zgodilo v državah s podobno zakonsko ureditvijo, najdete
na spletni strani: http://24kul.si/.
Ko je zakon sprejet, ga moramo spoštovati vsi državljani. Zakon
velja enako za vse. Če bo predlog sprememb Zakona o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih sprejet, bo to pomenilo, da:
• bodo istospolni pari imeli možnost posvojitve otrok in
umetne oploditve. Treba je poudariti, da imajo istospolni partnerji
že po sedaj veljavni zakonodaji možnost posvojiti biološkega otroka
svojega partnerja. Že sedaj imajo torej možnost, ki je zakonodaja ne
omogoča npr. starim staršem. Ti namreč po veljavni zakonodaji ne
morejo posvojiti svojih vnukov. Če bo predlog sprememb zakona
sprejet, bo nekega otroka lahko posvojil istospolni par, njegovi stari
starši pa ne bodo mogli oz. smeli posvojiti svojega vnuka niti ne
bodo mogli preprečiti, da bi otroka posvojil istospolni par.
• Sprejem predlaganih sprememb zakona bo poleg tega
neplodnim parom, ki si želijo posvojiti otroka, onemogočil
posvojitev otroka iz držav kot so Rusija, Ukrajina in
Makedonija. Vse te države bodo v primeru sprejema sprememb
zakona namreč uvrstile Slovenijo na črno listo držav, kamor je
prepovedano dajati otroke v posvojitev, ker te države razumejo
posvojitev otrok v homoseksualne skupnosti kot grob poseg v
pravice otrok.
Ker predlog zakona ne dopušča možnosti ugovora vesti
(možnosti, da delavec odkloni delo, ki ni v skladu z njegovo vestjo):
• bodo morali vzgojitelji in učitelji v vrtcih, šolah in drugih
vzgojnoizobraževalnih ustanovah otroke osveščati oz. poučevati: 1.
da ni pomembno, ali živijo v družini, ki ima očeta in mamo ali pa v
družini, ki ima očeta in očeta oz. mamo in mamo; 2. da ni
pomembno, ali se na svet rodiš kot deček ali deklica, ampak si spol
lahko izbereš sam; 3. da so spolni odnosi med osebami istega spola
nekaj povsem običajnega. Vse to se v naših šolah že dogaja (gl.:
http://24kul.si/amnesti-international-otroci-spremenite-si-svojspol). Z Mestne občine Ljubljana ljubljanske šole in zdravstvene
domove npr. že sedaj na različne načine vabijo in spodbujajo, naj si
5
pridobijo certifikat LGBT prijazno (torej
istospolno usmerjenim prijazna šola,
zdravstveni dom). O tem se lahko
prepričate na njihovi spletni strani:
http://www.ljubljana.si/si/mol/novice/
91380/detail.html.
• Starši ne bodo smeli nasprotovati
temu, kako bodo o spolnosti in spolni
usmerjenosti njihove otroke poučevali v
šoli in drugih vzgojnoizobraževalnih
ustanovah oz. jim bo kratena ustavna
pravica, da svoje otroke vzgajajo v skladu
s svojim prepričanjem. (gl. http://24
kul.si/solski-inspektorat-prepoved-vsto
pa-skritim-homoseksualnim-aktivistomv-osnovne-sole).
• Matičarji bodo morali poročati
istospolne pare.
• Sodniki in socialni delavci bodo
morali podpisovati odločbe o posvojitvi
otrok v homoseksualne skupnosti.
• Socialni
delavci
bodo
pod
nenehnim pritiskom, da so diskriminatorni do istospolnih parov, ki bodo
želeli posvojiti otroka oz. da pri
posvojitvah neupravičeno dajejo prednost parom moškega in ženske.
• Vsi javni delavci (vzgojitelji, učitelji,
socialni delavci, zdravstveni delavci ...)
bodo v primeru, da se ne bodo strinjali
ali opravljali svojega dela v skladu s
sprejeto zakonodajo, odpuščeni oz. ne
bodo primerni kandidati za zaposlitev na
teh delovnih mestih.
• Katoliški vrtci in katoliške šole, ki
ne bodo hotele izvajati pouka v skladu z
veljavno zakonodajo in učnimi načrti, ne
6
Ko je papež
Frančišek med
svojim obiskom
Filipinov tamkajšnjim
vernikom spregovoril
o družini, je opozoril
na ideologije, ki
ogrožajo zakonsko
zvezo in družino in se
zoperstavil
ideološkim napadom
na družino, še zlasti
tistim, ki želijo
redefinirati zakonsko
zvezo in jo oslabiti z
legalizacijo spornih
porok istospolnih.
Dejal je: "Medtem ko
preveč ljudi živi v
skrajni revščini, so
drugi ujeti v
materializmu in
načinu življenja, ki
uničuje družinsko
življenje in osnovne
zahteve krščanske
morale. To so oblike
ideološkega
kolonializma. Družino
ogrožajo prizadevanja
nekaterih, da z
relativizmom in
omejevanjem
odprtosti za življenje
redefinirajo zakonsko
zvezo."
bodo več upravičeni do financiranja programov, kar pomeni
njihovo ukinitev (na izrecno vprašanje poslanke NSi Ive Dimic v
zvezi s tem na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti 10.2.2015, je državna sekretarka Martina Vuk med
drugim odgovorila: »Zakon velja enako za vse.«).
• Družinske, verske in humanitarne organizacije, ki ne bodo v
svojih programih posvečale zadostne pozornosti istospolnim
osebam, ne bodo mogle konkurirati na javnih razpisih.
Od 197 držav na svetu pozna takšno definicijo družine, kot
jo skuša uvesti predlog sprememb Zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih, samo 17 držav. In še v teh so z zakonsko
skupnostjo izenačene samo registrirane istospolne skupnosti. Prav
takšne pravne ureditve kot je predvidena s predlogom sprememb
tega zakona, ki omogoča vse pravice, ki izhajajo iz zakonske zveze
celo neregistriranim istospolnim skupnostim pa ne pozna nobena
država na svetu.
Marsikaterega kristjana je ob vsesplošni in načrtni medijski
propagandi v podporo predlaganim spremembam zakona strah, da
bo v javnosti označen kot homofoben in nestrpen do drugačnih, če
bo javno izrazil svojem pomisleke. Zavedati se moramo, da
kristjani, ki nasprotujemo taki zakonodaji nismo nestrpni.
Nasprotno. Kristjani želimo, da se istospolno usmerjenim
osebam uredijo potrebne pravice. Mnogi kristjani so si za to že
prizadevali. Nobenega utemeljenega razloga ni, da se pravice
živečim v istospolnih skupnosti ureja prav v Zakonu o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih. V resnici so nestrpni tisti, ki želijo iz
svojega načina življenja narediti pravilo oz. zakon, ki bo veljal za vse
državljane in ki bo v praksi uzakonil diskriminacijo in nasilje nad
vsemi, ki se s takšno definicijo zakonske zveze in družine ne bodo
strinjali. Kristjani smo zato dolžni, da ne samo podpremo tiste
organizacije, ki si prizadevajo za ohranitev vrednote družine,
ampak da tudi sami javno in dejavno izrazimo svoje
nasprotovanje takšni zakonodajni ureditvi.
Praznovanje ob 50-letnici ustanovitve župnije:
14. 6. 2015 osrednja slovesnost ob 50-letnici župnije, 30-letnici
posvetitve cerkve in 25-letnici delovanja skavtov v Ankaranu
7
»Način, kako zavrnemo hudega duha, kadar nam vzbuja sovražne misli proti tistim, ki nam
delajo hudo, je, da takoj začnemo moliti za njihovo spreobrnjenje. (sv. Janez Vianej)
OBVESTILA
01. 03. 2. postna nedelja – 15.00 križev pot – izbiranje članov ŽPS
05. 03. rožni venec za duhovne poklice, družine, župnijo in Cerkev
05.-06.03. obisk bolnikov
06. 03. križev pot
08. 03. 3. postna nedelja
12. 03. rožni venec za duhovne poklice, družine, župnijo in Cerkev
13. 03. križev pot; biblična skupina
15. 03. 4. postna nedelja
19. 02. SVETI JOŽEF maša ob 9.30 in 19.00 pred večerno mašo
rožni venec za duhovne poklice, družine, župnijo in Cerkev
20. 03. križev pot
22. 03. 5. postna, tiha nedelja
24. 02. spomin Marije Pomočnice
25. 03. GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI – Materinski dan
sveti maši ob 9.30 in 19.00; biblična skupina
26. 03. rožni venec za duhovne poklice, družine, župnijo in Cerkev
27. 03. križev pot
29. 03. 6. postna, cvetna nedelja – začetek velikega tedna
31. 03. spomin sv. Janeza Boska
02. 04. VELIKI ČETRTEK – predstavitev prvoobhajancev
03. 04. VELIKI PETEK Gospodovega trpljenja, češčenje križa, post
04. 04. Velika sobota, Jezus počiva v grobu, blagoslov jedil (15.00 sv.
Brida, 16.00 Ankaran); 19.00 velikonočna vigilija, procesija
05. 05. VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA
Maše ob nedeljah in praznikih:
8.00 - Sv. Brida; 9.30 – Ankaran; 11.00 – Valdoltra
Maše med tednom:
19.00 v župnijski cerkvi
17.00 v kapeli Valdoltra (torek in petek)
Spovedovanje: Vsak dan je možnost pol ure pred sv. mašo
Telefon:
05 652 12 12; 041 243 278 – župnik Franc Šenk SDB
Elektronska pošta:
[email protected]
Spletna stran župnije: ankaran.donbosko.si
8