pdf, 825kb - Župnija RAKEK

Comments

Transcription

pdf, 825kb - Župnija RAKEK
Dogodki
MAREC
2
PONEDELJEK
MAREC
3
TOREK
Neža Praška,
devica
Kunigunda,
cesarica
MAREC
4
Lucij, papež
SREDA
MAREC
5
ČETRTEK
MAREC
6
- PEPELNICA (18.2.): sv. maša ob 18.30
- POSTNA POBOŽNOST:
18.00 + Ana Mulec
18.00 + Edo Prešeren
9.30 +Frančiška Grlj, obl, + sestra Milka
srečanje dekanijskih duhovnikov v naši župniji
7
SOBOTA
MAREC
MAREC
Frančiška
Rimska,
redovnica
9
PONEDELJEK
MAREC
10
Makarij, škof
10.00 za farane
12
ČETRTEK
18.00 za srečno vožnjo
13
+ postni petek
PETEK
MAREC
14
SOBOTA
MAREC
15
NEDELJA
Mesečni list nas rakek.indd 1
KRŠČEVANJE
Vpis: vsaj mesec dni pred
krstom. S seboj prinesite
rojstni list in družinsko
knjižico.
Priprava: po dogovoru
18.00 + Ana Mulec
18.00 + Ljudmila Romac, 30. dan
Zaročenci naj se prijavijo
vsaj mesec pred poroko. S
seboj naj prinesejo krstni ali
samski list ter opravljen tečaj
priprave na zakon.
Matilda,
kraljica
4. POSTNA
NEDELJA
papeška
ŽUPNJISKA PISARNA
Pisarna je odprta po sveti
maši.
7.30 + Marija, ++ Urbasovi (Ivanje Selo)
Doroteja,
mučenka
MAREC
torek, petek: 18h(19h)
sreda: 7.30
nedelja: 10h
Petek, pol ure pred sveto
mašo. Takrat je tudi priložnost za sveto spoved.
SREDA
MAREC
- POSTNO ROMANJE (22.3.)
MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
TOREK
Benedikt, škof
- IZBOR ČLANOV ŽPS (1.3.)
URNIK SVETIH MAŠ
MAREC
11
ob 19. uri v dvorani župnišča;
Oznanila župnije Rakek
Letnik XXII, številka 2; 16.2.2015, ŽUPNIJA RAKEK, Na vasi 25, 1381 Rakek;
tel.: 01 / 7051-552; TRR: SI56 0201 0026 0512 478
odgovarja: Gregor Gorenc, žpk., 051 / 388-065;
http://www.zupnija-rakek.rkc.si/
GOSPOD, TUKAJ SEM, POŠLJI MENE
IZBIRA NOVIH ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Perpetua
in Felicita,
mučenki
8
NEDELJA
- POSTNA PREDAVANJA: postni petki
(20., 21., in 22.2., ter 27., in 28.2.)
18.00 + Jože Brezec
+ postni petek 18.00 + Franc Rot, obl.
3. POSTNA
NEDELJA
ob nedeljah ob 14.00;
- TEČAJ ZA ZAROČENCE V CERKNICI
Hadrijan,
mučenec
PETEK
MAREC
ob petkih ob 17.30,
Naš Rakek
POROKE
POGREBI
10.00 + Jože Brezec
Uredite z mrliškim listom,
nato prijavite pogreb v
župnijski pisarni in zatem na
pogrebnem zavodu.
Hvala ker namesto cvetja
darujete za maše in cerkev.
Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo posvetovalno in delovno
telo, ki preučuje, načrtuje, usklajuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. V življenju župnije ima posebno mesto, še posebej
po 2. Vatikanskem cerkvenem zboru, ki je poudaril, da smo za življenje Cerkve odgovorni vsi krščeni, ne samo papež, škofje in duhovniki.
ŽPS ima pa svojem statutu vlogo svetovalnega organa in je soodgovoren za življenje župnije, občestva kristjanov določenega območja. Ko govorimo o soodgovornosti, začnemo razmišljati drugače, ne le o Cerkvi kot ogrodju, kjer so stvari
postavljene na določeno mesto, ampak je Cerkev Kristusovo skrivnostno telo.
Kateri koli organ si, si odgovoren za življenje celotnega telesa. Soodgovornost in
vloga vsakega od nas v župniji, se začne s prejemom zakramenta svetega krsta
in se z naslednjim zakramenti le še povečuje in poglablja.
Po odloku Slovenske škofovske konference je ŽPS obvezen za vse župnije. Sedanjemu članstvu preneha mandat na belo nedeljo, 12. aprila 2015.
Zato bo 1. marca 2015, potekala izbira novih članov. Tu seveda ne gre za
volitve, kot jih poznamo iz civilne družbe npr. izbiro parlamenta ali župana, ko
gre za tekmovanje. Vsi smo soodgovorni za življenje župnije. Če nekdo ni izbran
za ŽPS, ne pomeni, da je rešen vseh soodgovornosti za življenje župnije, izbrani
pa so še bolj izpostavljeni in se od njih tudi več zahteva. Temeljno merilo izbire je ljubezen do Kristusa in Cerkve.
Izbira bo potekala v vseh šestih slovenskih škofijah hkrati in to ne bo prvič,
ampak že četrtič zapored. To je lepo sporočilo vernim, da smo v Cerkvi začutili
pomembnost soodgovornosti. Pravila izbire so poenotena, upoštevajo pa različnost župnij, tako tudi npr. medžupnijske pastoralne svete, ki so ponekod prisotni, ker en župnik upravlja več župnij.
Po službeni dožnosti so člani ŽPS kaplani in drugi duhovniki v župniji, katehisti,
predstavniki gospodarskega sveta, pevcev, karitativnih organizacij. Nekaj članov ima pravico imenovati tudi župnik samostojno. ŽPS naj bi se redno dobival
in usklajeval pastoralno delo v župniji, občasno pa se dobijo tud ŽPS-ji na ravni
dekanije in škofije.
Predlaganega kandidata mora odlikovati trdna vera, nravno življenje
in razsodnost. Dopolniti mora 16 let in prejeti vse tri zakramente uvajanja, ter živeti z župnijo, ki je Cerkev v malem.
11.2.2015 9:10:01
Na 1. postno nedeljo (22.2.) boste prejeli listo predlaganih kandidatov izmed katerih boste izbrali tri. Prejeli boste tudi lističe,
na katere boste napisali zgoraj omenjene kandidate, te pa boste
prinesli na 2. postno nedeljo (1.3.) nazaj v cerkev in jih vrgli v
pripravljeno skrinjico za volitve.
MOLITEV V PRIPRAVI NA IZBOR ČLANOV ŽPS
SVETNIK MESECA
4. marec
KAZIMIR
Sveti Kazimir je zavetnik
Poljske. Bil je tretji sin
poljskega kralja Kazimirja
IV. (1445-1492) in Elizabete Habsburške. Rodil se je v
Krakovu leta 1458. Želel se
je posvetiti asketskemu življenju in uboštvu, zato se
je odrekel vsem plemiškim
naslovom in bogastvu, ki
ga je nasledil po rojstvu.
Umaknil se je v samoto
utrdbe Cobzky. Kazimir se
je izkazal za modrega, bistroumnega in sposobnega.
Oče mu je ponudil poroko,
zelo primerno za dinastijo,
on pa je to zavrnil, ker je
hotel ohraniti obljubo čistosti, ki se ji je zavezal v
mladih letih, in še naprej
živeti spokorno. Umrl je
zaradi tifusa v 25. letu starosti leta 1484 v Gadnu.
___________________
CERKEV ČISTIJO IN
KRASIJO:
- sobota, 21. 2. ob 8. uri:
Pod Srnjakom ;
- sobota, 28.2. ob 8. uri:
Partizanska cesta;
- sobota, 7.3. ob 8. uri: Pot
na Kilovec, Pot v Dele;
- sobota, 14.3. ob 8. uri:
Postojnska cesta;
Mesečni list nas rakek.indd 2
Nebeški Oče, tvoj Sin nam naroča:
Pojdite tudi vi v moj vinograd; daj nam duha
modrosti, da se bomo velikodušno odzvali delu v župniji in
izbrali primerne člane župnijskega pastoralnega sveta, ki
bodo v našem imenu in z našo pomočjo obdelovali z duhovniki v dušnem pastirstvu in uresničevanju smernic vseslovenske sinode.
To te prosimo po priprošnji Device Marije,
blaženega Antona Martina Slomška, blaženega Alojzija
Grozdeta in blaženih drinskih mučenk.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj
v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
POSTNA POSTAVA ZA LETO 2015
Postni čas bomo začeli na peplnično sredo, ki je letos 18.2. V postnem času
se duhovno pripravljamo na velikonočne praznike. Naj bo to čas milosti,
duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe Cerkve
in vsega sveta. Cerkev za postni čas določa posebne oblike spokornosti.
Strogi post je na pepelnično sredo (letos 18.2.) in na veliki petek (3.4.). Ta dva
dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se vzdržimo mesnih jedi. Sicer pa
se v celotnem letu, še posebej ob postnih petkih vzdržimo mesnih jedi. Poglobimo torej naše krščansko življenje v telesnem postu, miloščini in dobrih
delih, ki so trije stebri posta.
OBVESTILA
PEPELNICA (18.2.)
Vabljeni k sveti maši in spokornem obredu pepeljenja ob 18.30.
POSTNA POBOŽNOST
V postnem času spremlja Jezusa na križevem potu. Molili ga bomo ob petkih pol ure pred sveto mašo in v nedeljah ov 14. uri. Oblikovali ga bodo
župnijski sodelavci in skupine. Povabljeni v čim večjem številu.
POSTNA PREDAVANJA
Vabljeni na postna predavanja, ki bodo potekala ob postnih petkih ob 19.
uri v dvorani.
TEČAJ ZA ZAROČENCE
Za vse, ki imate v bližnji prihodnosti namen skleniti krščanski zakon, bo
potekal tečaj za zaročence v dveh terminih: 20., 21. in 22.2., ter 27. in
28.2. 2015, v prostorih cerkniškega župnišča. Predhodna prijava je zaželjena na številko 041-552-892 ali v župnišče Cerknica, Tabor 29. Več o tem
je tudi na zgibanki, ki jo dobite pri revijah v cerkvi.
POSTNO ROMANJE (22.3.)
Vabljeni na letošnje postno romanje, ki bo v nedeljo, 22.3. Udeležili se
bomo Škofjeloškega pasijon. Prijavite se čipmrej v pisarni. Cena je 20
evrov.
GODOVI IN SVETE MAŠE
FEBRUAR
16
PONEDELJEK
Julijana,
mučenka
FEBRUAR
17
Silvin, škof
FEBRUAR
PEPELNICA
TOREK
18
SREDA
FEBRUAR
19
ČETRTEK
++ strogi post,
začetek postnega časa
+ postni petek
PETEK
FEBRUAR
21
SOBOTA
FEBRUAR
22
NEDELJA
FEBRUAR
23
PONEDELJEK
1. POSTNA
NEDELJA
25
SREDA
18.00 + Anton Modic, obl.
18.00 + Milena Hertarič, 30. dan
10.00 za farane
Matija, apostol
Valburga,
opatinja
18.00 + starši Jelinčič
18.00 + Ana in Matija Mekina
7.30 + Marija in ++ Urbasovi (Ivanje selo)
FEBRUAR
26
Aleksander, škof
ČETRTEK
FEBRUAR
27
+ postni petek
18.00 + Anton Berdon
PETEK
FEBRUAR
28
Ožbolt, škof
1
NEDELJA
2. POSTNA
NEDELJA
BRALCI BOŽJE
BESEDE
1. POSTNA NEDELJA (22.2.)
MARJANCA GODEŠA,
MATEJ KRANJEC
2. POSTNA NEDELJA(1.3.)
MARJETA HRIBERNIK,
VESNA HRIBERNIK
3. POSTNA NEDELJA(8.3.)
MEDARD ŠVIGELJ,
ROMANA GODEŠA
4. POSTNA NEDELJA (15.3.)
MARIJA BREZEC,
SIMONA ŠTRUKELJ
SOBOTA
MAREC
To, kar moremo in moramo spremeniti,
smo mi sami:
našo nepotrpežljivost,
našo sebičnost,
našo užaljenost,
naše pomanjkanje
ljubezni
in obzirnosti.
(Hermann Hesse)
Polikarp, škof in
mučenec
TOREK
FEBRUAR
MISEL ZA ŽIVLJENJE
Peter Damiani,
škof
FEBRUAR
24
18.30 + Janez Homovec, obl.
18.30 + iz družine Svet
Konrad,
redovnik
FEBRUAR
20
18.00 + Marinka Stefanovska
18.00 + Ljudmila Mršek, 30. dan
10.00 + Ivanka Stržaj
11.2.2015 9:10:02

Similar documents