Zgibanka - Anton Ukmar

Comments

Transcription

Zgibanka - Anton Ukmar
PRIJAVNICA
OSNOVNA ŠOLA
ANTONA UKMARJA KOPER
Z NAMI NA LETOVANJE
Pot v gaj 2, 6000 Koper
(IME IN PRIIMEK OTROKA)
(RAZRED, KI GA OBISKUJE)
(NASLOV)
(POŠTNA ŠTEVILKA)
LETOVANJE ZA
NAJMLAJŠE
(IME IN PRIIMEK STARŠA, KI JE DOSEGLJIV V
ČASU LETOVANJA TER TELEFONSKE ŠTEV.)
MKZ RAKITNA
_____________________________________
_____________________________________
29. 6. 2015 – 3. 7. 2014
_____________________________________
_____________________________________
(OBVESTILO SPREMLJEVALKAM –
ZDRAVSTVENE TEŽAVE, POSEBNOSTI
PREHRANE IPD.)
V/na__________________, dne ___________
Podpis staršev:_____________________
MKZ
RAKITNA
Rakitna 96,
1352 Preserje
telefon: 01 365 98 00
faks: 01 365 98 01
e-pošta: [email protected]
www.mkz-rakitna.si
PRIJAVE DO 12. 5. 2015
NAMEN LETOVANJA
PROGRAM
Varstvo v času poletnih počitnic.
Ogled in spoznavanje zanimive okolice,
Razvijati socializacijo otrok in
samostojnost.
SUPER POČITNICE
V času šolskih počitnic bomo
organizirali 5 – dnevno letovanje v
MKZ Rakitna za učence 1. in 2.
razreda od 29. 6. 2015 do 3. 7.
2015, za učence 3. in 4. razreda
pa od 6. 7. 2015 do 10. 7. 2015.
Okvirna cena letovanja znaša 130
EUR, ki vključuje prevoz, bivanje in
storitve v domu, spremstvo,
izvedbo programa in material.
Cena se lahko spremeni glede na
število udeležencev.
Plačljivo je po položnici v dveh
obrokih (2x55,00 eur) in sicer v
mesecu maju, juniju in julija se
opravi poračun.
Če želite, da se Vaš otrok udeleži
letovanja,
vrnite
izpolnjeno
prijavnico in odrezek zgibanke
vodji letovanja Mojci Rebec
Marinkovič ali razredničarki do
12. maja 2015.
.
igre na igralih, v okolici doma in v domu,
sprostitev v družbi sovrstnikov,
Spodbujati medsebojno sovrstniško
komunikacijo.
medkulturne vsebine,
Oblikovati in spodbujati zdrav način
življenja v skladu s psihofizičnimi
sposobnostmi otrok.
daljši pohod,
Spoznati posebnosti okolja ter
razvijati odgovoren odnos do
narave.
igre brez meja in druge športno
rekreativne aktivnosti,
Spodbujati ustvarjalnost in razvijati
gibalne spretnosti otrok ter
vzdržljivost.
večerni sprehod s svetilkami,
OTROK POTREBUJE:
OSEBNO PRTLJAGO (TOČEN
SEZNAM PREJME PRED
ODHODOM);
LJUBKOVALNO IGRAČO;
DENAR ZA RAZGLEDNICE IN
SLADOLED
NASLOVE OSEB, KI JIM ŽELI PISATI;
PERESNICO IN ZVEZEK.
orientacijski sprehod po gozdni učni poti,
naravoslovne delavnice v okolici doma
sladkanje s sladoledom,
ustvarjalne delavnice,
razvedrilni in pravljični večeri.

Similar documents