3. ocenjevanje znanja

Comments

Transcription

3. ocenjevanje znanja
1. Dopolni besedilo:
Pravilna 3-strana prizma ima za osnovno ploskev ______________________.
Stranske ploskve pokončne prizme so _______________________. Razdalja med
ravninama osnovnih ploskev je _______________ prizme. Površino prizme
izračunamo z uporabo obrazca ______________. 9-strana prizma ima ________
oglišč. 18-strana prizma ima _________ robov.
3
2. Katera izmed naslednjih geometrijskih teles so prizme? Obkroži črko pravilnega
odgovora in zapiši vrsto prizme.
a)
b)
c)
č)
2
3. Narisana je mreža enakorobne tristrane prizme.
Izmeri potrebne podatke in izračunaj njeno
površino.
2
4. V plašč te prizme vriši stranske ploskve.
O
O
1
5. Izračunaj površino 310-strane prizme, kjer ploščina osnovne ploskve meri
23,5m2, plašč pa 56,6m2!
1
6. Vsota robov kocke meri 36cm. V kocko vriši diagonalni presek in izračunaj
njegovo ploščino. Izračunaj še telesno diagonalo.
3
7. Plašč valja s polmerom 2,5cm meri 35  cm2. Izračunaj njegovo višino in
prostornino.
2
8. Akvarij v obliki kvadra z dolžino 15dm, širino 50cm in višino 1m napolnimo z
3
vodo do
višine. Izračunaj koliko l vode je v akvariju.
5
2
9. Iz osnovnega obrazca za površino in prostornino prizem izpelji obrazca za P in
V pokončne 4-strane prizme, ki ima za osnovno ploskev romb.
SKICA:
2
10. Zavrti narisan pravokotnik okoli narisane somernice. Nariši skico nastalega
telesa. Koliko merita r in v?
1