ANEKS_k propozicijam futsal mladi_2015-2016

Comments

Transcription

ANEKS_k propozicijam futsal mladi_2015-2016
NZS STANDARD
Št. / ozn. :
NAV_ANEPROP_1516_SFL
Verzija: V1.0
Zadeva:
ANEKS K PROPOZICIJAM FUTSAL MLADI
SPLOŠNO DOLOČILO
1. Člen
(1) Ta Aneks (dodatek) opredeljuje tekmovanja mladih v starostnih kategorijah U13, U15, U17, U19 v
tistih točkah, ki niso določene v Propozicijah tekmovanj mladih in drugih veljavnih pravilih NZS.
NAČIN TEKMOVANJA
2. člen
REDNI DEL
(1) Način tekmovanja v vseh starostnih kategorijah je ligaški. V kategoriji U13 in U17 je način
tekmovanja trikrožni, v kategorijah U15 in U19 pa je način tekmovanja dvokrožni. V tekmovanju
U13 se igra v obliki turnirjev, v tekmovanjih U15, U17 in U19 pa po sistemu doma in v gosteh.
(2) Tekmovalne skupine za redni del so določene v 3. členu tega aneksa. Žreb tekmovalnih parov
znotraj skupin izvede vodja tekmovanja in izdela razpored skladno s tekmovalnim koledarjem.
(3) Vrstni red ekip v skupinah v rednem delu se določi na osnovi 22. člena Pravilnika za futsal.
(4) Glede na turnirski način igranja v rednem delu tekmovanja U13 v tem delu tega tekmovanja
nevelja za prednost več doseženih zadetkov v gosteh.
ZAKLJUČNI DEL – VSE SKUPINE
(5) Način tekmovanja v zaključnem delu je enak pokalnemu sistemu.
(6) V zaključnem delu napreduje v nadaljnje tekmovanje ekipa, ki v skupnem seštevku obeh tekem
doseže boljši seštevek obeh rezultatov. V primeru, da je seštevek obeh rezultatov enak, se
upošteva za prednost več doseženih zadetkov v gosteh.
(7) V kolikor je pri seštevku obeh rezultatov enako tudi število doseženih zadetkov v gosteh, o
zmagovalcu odločajo kazenski udarci, brez predhodnih podaljškov.
ZAKLJUČNI DEL - U13
(8) V zaključni del napredujejo po štiri najboljše uvrščene ekipe vsake skupine rednega dela (8 ekip).
(9) Zaključni del U13 se igra v dveh delih.
(10) Prvi del zaključnega dela U13 zajema četrtfinale.
(11) V četrtfinalu se igra znotraj posameznih skupin, kjer se med seboj pomerijo prvo uvrščeni proti
četrto uvrščenemu po rednem delu tekmovanja, ter drugo uvrščeni proti tretje uvrščenemu po
rednem delu tekmovanja (vzhod 1:4 in vzhod 2:3, ter zahod 1:4 in 2:3). Prvo četrtfinalno tekmo
na domačem igrišču odigra slabše uvrščena ekipa rednega dela, povratno pa bolje uvrščena
ekipa rednega dela.
(12) Drugi del zaključnega dela U13 zajema polfinale, finale in tekmi za tretje mesto.
V1.0
PROPOZICIJE FUTSAL MLADI
ANEPROP_1516
2
(13) V polfinalu se med seboj pomerijo: najboljše uvrščeni vzhod proti drugemu najboljše
uvrščenemu zahod, ter najboljše uvrščeni zahod proti drugemu najboljše uvrščenemu vzhod.
Prvo polfinalno tekmo na domačem igrišču odigra slabše uvrščena ekipa rednega dela, povratno
pa bolje uvrščena ekipa rednega dela.
(14) V finale se uvrstita zmagovalni ekipi v polfinalu. Med poraženima ekipama v polfinalu se igrata
tekmi za tretje mesto.
(15) Gostitelj prve finalne tekme in prve tekme za tretje mesto je slabše uvrščena ekipa rednega Dela
gostitelj povratne finalne tekme in povratne tekme za tretje mesto pa bolje uvrščena ekipa
rednega dela. V kolikor se v finale ali v tekmi za tretje mesto uvrstita ekipi, ki sta v rednem delu
dosegla enaki uvrstitvi, se vrstni red gostiteljev določi z žrebom.
(16) Vse tekme v rednem delu tega tekmovanja se igrajo 2x 15 minut (odmor med polčasoma največ
10 minut), v celotnem zaključnem delu pa 2x20 minut neto igralnega časa (odmor med
polčasoma največ 15 minut).
ZAKLJUČNI DEL - U15, U17 IN U19
(17) V zaključni del napredujejo po štiri najboljše uvrščene ekipe vsake skupine rednega dela (8 ekip).
(18) V četrtfinalu se med seboj pomerijo: 4V : 1Z, 3Z : 2V, 3V : 2Z in 4Z : 1V. Prvo četrtfinalno tekmo
na domačem igrišču odigra slabše uvrščena ekipa posamezne skupine rednega dela, povratno
pa bolje uvrščena ekipa posamezne skupine rednega dela.
(19) V polfinalu se med seboj pomerijo:
zmagovalec četrtfinalne tekme 4V : 1Z proti zmagovalcu četrtfinalne tekme 3Z : 2V,
zmagovalec četrtfinalne tekme 3V : 2Z proti zmagovalcu četrtfinalne tekme 4Z : 1V.
(20) V finale se uvrstita zmagovalni ekipi v polfinalu. Med poraženima ekipama v polfinalu se igrata
tekmi za tretje mesto.
(21) Gostitelj prve finalne tekme in prve tekme za tretje mesto je slabše uvrščena ekipa rednega
dela, gostitelj povratne finalne tekme in povratne tekme za tretje mesto pa bolje uvrščena
ekipa rednega dela. V kolikor se v finale ali v tekmi za tretje mesto uvrstita ekipi, ki sta v rednem
delu dosegla enaki uvrstitvi, se vrstni red gostiteljev določi z žrebom.
(22) Vse tekme v rednem in zaključnem delu tega tekmovanja se igrajo 2x20 minut neto igralnega
časa. Odmor med polčasoma traja največ 15 minut.
SKUPINE V REDNEM DELU TEKMOVANJA
3. člen
Razvrstitev ekip v skupini glede na prijave v rednem delu U13 (po abecednem vrstnem redu):
U13 - SKUPINA VZHOD
FC LITIJA
FSK DOBREPOLJE
FUTSAL KLUB PTUJ
KMN SLOVENSKE GORICE
METEORPLAST
ŽNK CELJE
V1.0
U 13 - SKUPINA ZAHOD
KIX AJDOVŠČINA
KMN BRONX ŠKOFIJE
KMN OPLAST KOBARID
NK TRŽIČ
ŠD EXTREM A
ŠD EXTREM B
PROPOZICIJE FUTSAL MLADI
ANEPROP _1516
3
Razvrstitev ekip v skupini glede na prijave v rednem delu U15 (po abecednem vrstnem redu):
U15 - SKUPINA VZHOD
FC STADIONSHOP PTUJ
FSK KEBELJ
FUTSAL KLUB PTUJ
KMN BENEDIKT
KMN SEVNICA
KMN SLOVENSKE GORICE
METEORPLAST
NK IMENO KOZJE
U 15 - SKUPINA ZAHOD
FC LITIJA
FSK DOBREPOLJE
KIX AJDOVŠČINA
KMN BRONX ŠKOFIJE
KMN OPLAST KOBARID
KMN PUNTAR
ŠD EXTREM
Razvrstitev ekip glede na prijave v rednem delu U17 (po abecednem vrstnem redu):
U17 - SKUPINA VZHOD
DOBOVEC
KMN BENEDIKT
KMN SLOVENSKE GORICE
METEORPLAST
NK IMENO KOZJE
RE/MAX BREZJE MARIBOR
U 17 - SKUPINA ZAHOD
FSK DOBREPOLJE
KIX AJDOVŠČINA
KMN BRONX ŠKOFIJE
KMN OPLAST KOBARID
KMN PUNTAR
Razvrstitev ekip glede na prijave v rednem delu U19 (po abecednem vrstnem redu):
U19 - SKUPINA VZHOD
FUTSAL KLUB PTUJ
DOBOVEC
KEBELJ MIBUS PREVOZI
KMN BENEDIKT
KMN OLIMP
KMN SEVNICA
KOMUNALA SVETA TROJICA
RE/MAX BREZJE MARIBOR
TOMAŽ PICERIJA OZMEC
U 19 - SKUPINA ZAHOD
FC LITIJA
FSK STRIPY
FUTSAL KLUB ZAVAS
KIX AJDOVŠČINA
KMN BRONX ŠKOFIJE
KMN OPLAST KOBARID
KMN PUNTAR
KMN VELIKE LAŠČE
ŠD MLINŠE
4. člen
VELJAVNOST
(1) Ta Aneks k Propozicijam tekmovanj mladih velja od začetka tekmovalnega leta 2015/2016.
Nogometna zveza Slovenije
Stanko Damiš l.r.
Vlado Močnik l.r.
Vodja futsal tekmovanj
Predsednik Komisije za mali nogomet
V1.0
PROPOZICIJE FUTSAL MLADI
ANEPROP _1516

Similar documents