Mojca Jelen Madruša – Priročnik za izvajanje programa UVOP

Comments

Transcription

Mojca Jelen Madruša – Priročnik za izvajanje programa UVOP
VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV DIDAKTIČNO GRADIVO ZA POUČEVANJE SLOVENŠČINE KOT DRUGEGA JEZIKA V PRVI TRIADI AKTIVNOSTI ZA RAZVIJANJE SOCILANO ČUSTIVENIH KOMPETENC UVAJALNICA TEČAJ JEZIKA ZA STARŠE SPODBUJANJE PRIPOVEDOVANJA V VEČKULTURNEM IN VEČJEZIČNEM OKOLJU DIDAKTIČNE IGRE PRI POUKU SLOVENŠČINE KOT DRUGEGA JEZIKA GRADIVO ZA UČENJE SLOVENŠČINE: NAJPREJ SKUPAJ, NATO SAM…IN ŽE VEČ ZNAM DIDAKTIČNE IGRE, DELAVNICE IN VAJE ZA SPODBUJANJE RAZVOJA MEDKULTURNIH KOMPETENC KREPIMO DRUŽINE-­‐ DELAVNICE ZA OTROKE IN STARŠE PODPORNO GRADIVO ZA UČITELJE IN UČENCE PRI VKLJUČEVANJU OTROK PRISELJENCEV Z ALBANSKIM MATERNIM JEZIKOM STEREOTIPI IN PREDSODKI: OZAVEŠČANJE IN PRESEGANJE GRADIVA IN LITERATURA ZA UČITELJE 

Similar documents