Station - Šolski center Celje

Comments

Transcription

Station - Šolski center Celje
CAM-Station
Automation of production line
(reference number KA2-SE-53/14) of Erasmus+ programme,
Key Action 2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices,
Action Strategic Partnerships.
SLO-Celje
DE-Pforzheim
A-Weiz
RO-Timisoara
ŠCC
HWS
HTLW
CTHC
Solski Center
Celje
Heinrich Wieland
Schule
Höhere Technische
Lehranstalt
Colegiul
Tehnic H.C.
2nd project Activity 20.4.- 24.4.2015 Celje, Slovenia
ŠC CELJE
Zahvaljujem se vsem učiteljem, ki ste sodelovali pri pripravah in izvedbi 2. projektne
aktivnost iv mednarodnem projektu »CAM Station -Automa tion of production line«.
Suzana Slana - Priprava in izvedba uvodne in zaključne prireditve, jezikovna skupina.
Simona Brečko - Priprava in izvedba uvodne In zaključne prireditve, lektoriranje,jezikovna
skupina.
Simona Črep - Prevajanje in sodelovanje v pedagoški skupini.
Mateja Zorko - Sodelovanje v skupini za odnose z mediji in pedagoški skupini.
Gvido Par - Priprava in podpora pri izvedbi tedenskih aktivnosti, izvedba izobraževanja za tuje dijake
in učitelje s področja motorskih pogonov, sodelovanje v pedagoški skupini.
Igor Lah - Pomoč pri multimediji in izvedba izobraževanja za tuje dijake in učitelje s področja elektropnevmatike,
sodelovanje v strokovni skupini.
Gorazd Jordan - lzvedba izobraževanja za tuje dijake in učitelje s področja elektropnevmatike, sodelovanje v
strokovni skupini.
Matjaž Cizej - lzvedba izobraževanja za tuje dijake in učitelje s področja PLK, ,sodelovanj e v strokovni skupini.
Andro Glamnik -Sodelovanje v jezikovni skupini, sodelovanje v strokovni skupini.
Vsem učiteljem, ki ste predstavili tehnologije in učilnice.
Aleksandri Kotnik iz projektne pisarne,
ter g. Ludviku Aškercu za podporo.
HVALA!
M.Veber
CAM-Station
Automation of production line
(reference number KA2-SE-53/14) of Erasmus+ programme,
Key Action 2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices,
Action Strategic Partnerships.
SLO-Celje
DE-Pforzheim
A-Weiz
RO-Timisoara
ŠCC
HWS
HTLW
CTHC
Solski Center
Celje
Heinrich Wieland
Schule
Höhere Technische
Lehranstalt
Colegiul
Tehnic H.C.
2nd project Activity 20.4.- 24.4.2015 Celje, Slovenia