Vsebine po dijakovi prosti izbiri

Comments

Transcription

Vsebine po dijakovi prosti izbiri
VSEBINE PO DIJAKOVI PROSTI IZBIRI
Dijaki lahko izberejo med dejavnostmi, ki prinašajo različno število opravljenih ur OIV.
DEJAVNOSTI, KI JIH ŠOLA MORA PONUDITI, DIJAKI JIH IZBEREJO ALI
PA NE
ŠTEVILO UR
VODJA DEJAVNOSTI
Gledališče Koper, dijaški gledališki abonma (5 predstav)
20 ur
A. Mesarić
SSG Trst, dijaški gledališki abonma (4 predstave)
25 ur
I. Cergol
gledališka predstava za dijake 4. letnika, izbirni predmet angleščina (predstava
predstavlja eno delo literature na maturi)
2 uri
A. Škerjanc
ekskurzija v Rim za dijake 2. letnika, od 23. do 25. 10. 2015
40 ur
D. Flego in N. Bratina
4-dnevna maturantska ekskurzija v Prago za dijake 3. letnika (Maja Rehar)
46 ur
Maja Rehar
30 ur
30 ur
5–6 predavanj/2uri
za vsako
predavanje
aktiv MAT
aktiv MAT
krožek logike
krožek matematike
Famnitov izlet v matematično vesolje: cikel poljudnih predavanj o matematiki
in njeni vlogi v sodobnem svetu (oktober 2015–junij 2016)
ekskurzija v CERN in Ženevo: ogled največjega pospeševalnika na svetu, ogled
mesta Ženeva v Švici, 22.–25. 10. 2015
40 ur
aktiv MAT in zunanji sodelavci iz UP
FAMNIT
D. Jereb
matematika kot interesna dejavnost (dopolnilni pouk iz matematike)
projekti (metodologija raziskovalnega dela)
projekti in natečaji različnih vsebin
prostovoljno socialno delo, pomoč dijakom tujcem
dopolnilni pouk slovenščine za dijake tujce
krvodajalska akcija (dijaki 4. letnika)
70 ur ali odvisno od
udeležbe
po dogovoru z
mentorjem
po dogovoru z
mentorjem
10 ur oz.
po dogovoru
35 ur
učitelji matematike v 1. letniku
N. Miklavčič in N. Jereb
mentor
A. Piciga in E. Slavec
I. Cergol
6 ur
M. Rehar
10 ur
3 ure
po dogovoru z
mentorjem
B. Palčič in K. Krotlinger
A. Rolih
obisk mednarodnega literarnega festivala v Vilenici
8 ur
I .Cergol
Projekt Erasmus+: Učiti o vojni – vzgajati za mir (dvoletni projekt o 1. svetovni
vojni)
40 ur
T. Poljšak Miklavec, M. Rehar,
N. Bratina
verstva in etika
učenje za učenje
obvladovanje tipkovnice
tekmovanje za Cankarjevo priznanje (šolsko, regijsko, državno)
tekmovanje iz matematike (šolsko in državno)
tekmovanje iz logike (šolsko, državno)
tekmovanje iz kemije (šolsko in državno)
25 ur
35 ur
45 ur
5 ur/ šolsko
tekmovanje,
15 ur/ državno
tekmovanje
5 ur/šolsko
tekmovanje,
15 ur/državno
tekmovanje
odvisno od časovnega
obsega nalog
N. Cindrič Donaval
E. Slavec,
T. Poljšak Miklavec
aktiv MAT
aktiv MAT
S. Čuš
tekmovanje iz zgodovine (šolsko in državno)
tekmovanje iz geografije (šolsko, regijsko in državno)
tekmovanje iz angleškega jezika (šolsko, regijsko in državno)
tekmovanje iz italijanščine za dijake 3. letnika
(šolsko in državno)
odvisno od časovnega
obsega
nalog
odvisno od časovnega
obsega nalog
2 uri/šolsko
tekmovanje,
10 ur/regijsko
tekmovanje
(vključene so
priprave),
10 ur/državno
tekmovanje
(vključene so
priprave)
5 ur/šolsko
tekmovanje in 5
ur/državno
tekmovanje
odvisno od časovnega
obsega nalog/
tekmovanje iz fizike (Stefanova priznanja) in astronomije (šolsko, regijsko,
priprave na
državno in meddržavno)
tekmovanje – 35 ur,
astronomija – 5 ur
odvisno od nivoja in
tekmovanja iz različnih športnih disciplin: atletika, odbojka in odbojka na
kategorije
mivki, košarka, rokomet, nogomet, plavanje (občinsko, regijsko, državno)
tekmovanja
2 uri/znanje o s.
tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje in iz znanja o sladkorni bolezni
bolezni,
(šolsko in državno)
3ure/ priprave na
tekmovanje
D. Flego
T. Turk
A. Škerjanc
N. Pavlin Masle
N. Miklavčič
M. Rehar, I. Poklar, A. Parovel,
H. Škrbec
T. Brstilo, N. Kranjec, B. Dobrila
tekmovanja iz različnih instrumentov za dijake splošnih oddelkov in za dijake
programa UG: tekmovanja, ki niso v šolskem programu/niso del obveznih učnih
vsebin, ampak so kot dodatna (harmonika, godala, pihala, trobila, komorne
skupine, solfeggio …)
Filmski festival LIFFE in Kino Otok
računalniško oblikovalski krožek za 2D- in 3D-oblikovanje
modni krožek
kaligrafski krožek
fizikalna delavnica: kako fiziko uporabiti v praksi
osnove radijskih komunikacij (delavnica)
literarni krožek
tekmovanje iz slovenščine Slovenščina ima dolg jezik – Književnost na filmu 4
(šolsko, regijsko, državno)
gledališki krožek
odvisno od nivoja,
kategorije in
časovnega obsega
L. Ferrini in ostali prof. na GŠ
po dogovoru
N. Ećimović
70 ur oz. po dogovoru
z mentorjem
70 ur oz. po dogovoru
z mentorjem
70 ur oz. po dogovoru
z mentorjem
70 ur
3 ure oz. po dogovoru
z mentorjem
35 ur
M. Kocjan
J. Kastelic
D. Samsa
N. Jereb
M. Marinšek
I. Cergol
35 ur
A. Mesarić
35 ur
po dogovoru z
mentorjem/različni
mentorji
po dogovoru z
mentorjem
A. Kocjančič
N. Cindrič Donaval, D. Flego in N.
Bratina (sodelovanje pri vsebinski
sestavi radijskih poročil)
20 ur
R Zorč
rokomet za dijake in dijakinje, košarka za dijake, odbojka za dijake in dijakinje
po dogovoru z
mentorjem
I. Poklar, A. Parovel, H. Škrbec
krožek rekreacija za dijakinje
po dogovoru z
mentorjem
M. Rehar
šolski radio
biološki krožek: delo na terenu, projekt Biodiversity, laboratorijske vaje,
ekskurzije
kemijski krožek: učenje kemije, podprto z avtentičnim eksperimentalnim delom
T. Brstilo
francoščina (učenje tujega jezika, v obliki tečaja, za vse letnike)
nemščina za dijake 2. letnika
italijanščina kot interesna dejavnost (ponavljanje sprotne snovi in utrjevanje
znanja) za 1. in 2. letnik, za 3. letnik po dogovoru
krožek konverzacije v italijanščini ( pogovor na aktualno temo za poglabljanje
besedišča, za vse letnike)
krožek konverzacije v angleščini z rojenim govorcem angleškega jezika
učenje učenja zgodovine (priprave na tekmovanja, branje zgodovinskih virov
…)
priprave na tekmovanja za dijake 1., 2., 3., in 4. letnika: poglobljeno učenje
dodatnih vsebin
35 ur
N. Gak
30 ur/začetni tečaj
A. Škerjanc
70 ur / 1. l.
35 ur/ 2. l.
po dogovoru/3. l.
M. Mislej
A. Piciga
K. Janowsky
30 ur
A. Piciga
25 ur
po dogovoru z
mentorjem
aktiv ANG
aktiv ZGO
10 ur
učitelj, katerega dijaki se uvrstijo na
tekmovanje
sodelovanje v projektih preventive: dan boja proti Aidsu (1. 12.), svetovni dan
brez tobaka (31. 5.) ter sodelovanje na prireditvah, natečajih, oblikovanje
materiala za propagando …
10 ur oz. po dogovoru
z mentorjem
Ana Piciga in zunanji izvajalci
pevski zbor in komorne skupine po izbirni: dijaki programa UG glasbene smeri
in dijaki splošnih oddelkov
40 ur (vaje, priprave
in nastopi)
L. Ferrini