INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOLI V MOSTAH 2013/14

Comments

Transcription

INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOLI V MOSTAH 2013/14
Učenec/ka:_______________
INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOLI V MOSTAH 2013/14
INTERESNA
DEJAVNOST
UČENCI
MENTOR - ICA
TERMIN
PRIČETEK
Planinski krožek
1. do 5. razred
Romana Ravnikar
Otroški pevski zbor
Otroški pevski zbor
1. razred
2. do 5. razred
Marjeta Čimžar
Četrtek, 13.00 - 13.45
Četrtek, 13.45 - 14.30
Lutkovni krožek
2. do 5. razred
Tanja Sušnik Hribar,
Marija Roblek
Ponedeljek, 12.30 – 13.15
Angleški krožek
1. razred
Mateja Ipavec
Ponedeljek, 12.05-12.50
3. 9. 2013
Angleški krožek
2. razred
Nataša Meh
Torek, 13.00-13.45
10. 9. 2013
Angleški krožek
3. razred
Urška Vidmar
Ponedeljek, 12.05 – 12.50 (1. sk)
12.55 – 13.40 (2. sk)
30. 9. 2013
30. 9. 2013
po dogovoru,
ena sobota v mesecu
19. 9. 2013
9. 9. 2013
Likovni, pravljični krožek
1. do 3. razred
Saša Progar
Petek, 12.30 - 13.15
13. 9. 2013
National Geographic
4. do 5. razred
Mojca Greblo
Sreda, 13.00 – 13.45
Po dogovoru
Ročne spretnosti
1. do 5. razred
Romana Ravnikar,
Četrtek, 7.30-8.15
12. 9. 2013
Lego krožek
1. razred
2. razred
3. do 5. razred
Sonja Podboršek
Polona Osolnik
Polona Osolnik
Četrtek, 12.30 – 13.15
Četrtek, 13.15 – 14.00
Sreda, 13.00 – 13.45
12. 9. 2013
12. 9. 2013
11. 9. 2013
Origami – izdelki iz papirja
1. do 5. razred
Sonja Podboršek
Petek, 12.30 - 13.15
13. 9. 2013
Namizni tenis
1. do 5. razred
Andrej Marin
Torek, 18.00-19.00
1. 10. 2013
2. razred
Jožica Mohar
Četrtek, 13.00 – 13.45
12. 9. 2013
Računalniški krožek
Klekljanje
2. do 5. razred
Patricija Pavlovič
Marija Rupret
Petek, 14.00 – 15.30
27. 9. 2013
Dramski krožek
4. in 5. razred
Bežan Simona
Sreda, 13.05 – 13.50
18. 9. 2013
Gimnastika
1. do 3. razred
Dominika Avguštinčič
Torek, 12.55 – 13.40
10. 9. 2013
Geološki krožek
1. do 9. razred
Edo Grmšek
Sreda, 17.00 – 18.00
Po dogovoru
Francoščina
3. do 5. razred
Meta Pogačar
Petek, 13.00 – 13.45
20. 9. 2013
Otroška folklorna skupina
Avrikelj
1. do 6. razred
Marjan Rozman
po dogovoru
Atletika, orientacija
1. do 5. razred
Nejc Zorman
Petek, 13.45 - 14.30 1. in 2. r
14.30 – 15.15 3., 4., in 5. r
20. 9. 2013
20. 9. 2013
Nogomet
1. do 4. razred
NK Komenda
Petek, 15.30 – 16.30
13. 9. 2013
Francoščina
5. do 9. razred
Po dogovoru
Po dogovoru
20. 9. 2013 ob 7.45
uvodni sestanek za
5. – 9. r v Komendi
Košarka
1. do 4. razred
Tenis-(učenci morajo imeti
svoj lopar)
1. do 9. razred
Mizarski krožek
3. do 5. razred
Razvedrilna matematika
Lokostrelstvo
Sreda, 12.55 – 13.40
11. 9. 2013
Ponedeljek, 14.00 – 14.45
16. 9. 2013
Mateja Ipavec
Torek, 16.30 – 17.15
21. 9. 2013
4. in 5. razred
Marjana Grošelj
Sreda, 7.30 – 8.15
11. 9. 2013
1. do 9. razred
Viktor Jeromel
Petek, 16.30 - 20.00
5. razred
Simona Bežan
Po dogovoru
4. in 5. razred
Bor Sojar Voglar
Promet
Športni ples
Damjan Kropivšek
Damjan Kropivšek
Po dogovoru
Petek, 12.55 – 13.40
27. 9. 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------
OŠ Komenda Moste
Šolsko leto: 2013/14
PRIJAVNICA ZA INTERESNE DEJAVNOSTI
Učenec/ka: ________________________________, razred: _____,
bo v šolskem letu 2013/14 obiskoval-a naslednje krožke/dejavnosti:
_________________________________________________________
________________________________________________________
Prijavnico oddajte najpozneje do četrtka, 5. 9. 2013.

Similar documents