Interesne dejavnosti 2015-16

Comments

Transcription

Interesne dejavnosti 2015-16
INTERESNE DEJAVNOSTI NA OŠ ŠMARTNO – 2015/16
Ime in priimek
Vrsta interesne dejavnosti
Anton Škrabanja
Šah
Bojan Bric
Logika
Barbara Lukač
Patarčec
Sabina Slana Cvikl
Maja Šturm
Sonja Marin
Boštjan Pogač
Marijana Šuštaršič
Veronika Špes
Selma Gradišek
Marjana Bučar
Romana Doles Čož
Erika Sedevčič
Jožica Žurga
Šolska odbojkarska liga, šolska
tekmovanja
Šolski nogometni ligi
šolska tekmovanja
Ritmična gimnastika
Angleška bralna značka - 6, 7., 9.
razred,
Angleške urice na PŠ Primskovo
Angleška bralna značka – 5. in 8.
razred
Nemška bralna značka
Španska bralna značka
Ročna dela
Letalsko modelarstvo
Likovni krožek
Matematika za nadarjene
OPZ in MPZ
Planinski krožek
Planinski krožek
Kolesarski krožek
Kolesarski krožek
Jožica Markovič
Z igro do znanja
Petra Ivanušič
Igramo se in ustvarjamo
Tjaša Mihelič
Vlasta Tacer
Pevski zbor
Za lepši svet
Vida Krajnc
Prva pomoč, dopolnilni pouk
Simona Kovač
Tomaž Rozina
Sandra Kapus
Tanja Teraž Železnik
Lea Štajer
Mojca Jurca
Darja Gorše
Vanja Adamlje
Romana Resman
Renko
Jerneja Fortuna
Rahela Sinigoj (od
februarja dalje)
Srečo Rozina
Ponujeno
naslednjim
razredom:
1.r - 9. r
6. r - 9. r
6. r - 9. r
6. r - 9.r
Čas
čet. 5. in 6. ura
tor. in čet. 6., 7. ura, v sep.
in okt.
sept., okt., april, maj
7.15-7.50
sept., okt., april, maj
7.15-7.50
1.r, 2.r
6. r, 7. r,
9. r
5.r, 8.r
7.,8.,9.r
7.-9. r.
6. - 9. r
6. r - 9. r
6. r - 9. r
8. r in 9. r
1.r - 3. r
4. r- 5. r
5. r
PŠ
Primskovo
PŠ Št.
Poljane
1.r - 3. r
čet., 6. ura
torek, 7. ura
čet. 6., 7. ura
sre. 6., 7. ura
tor. in čet. od 7.30 - 7.55
sobota
sobota
petek, 5. šolska ura
7., 8., 9. r
sreda, petek 6.,7. ura,
predura torek,
četrtek
pon., 6 ura/14 dni
in tor., 6 ura/14 dni
sre. ali čet. 6. ura
Ustvarjamo skupaj
2., 3., 4., r
sreda, 5. šol . ura
vezenje
bralna značka
knjižničarski krožek
4. - 8.
6. - 9.
5. - 8.
po dogovoru z učenci
Ustvarjalni gib
4.a,4.b
sreda, 6.ura
Dodatni pouk - priprave na
tekmovanja
Razmišljanje po De Bonu
Angleščina Št. Poljane
7., 8., 9. r
petek, 5. ura
OPZ podružnice
Čebelarski krožek
Torek, 12.40