OBVESTILO STARŠEM O IZVAJANJU INTERESNIH DEJAVNOSTI

Comments

Transcription

OBVESTILO STARŠEM O IZVAJANJU INTERESNIH DEJAVNOSTI
OSNOVNA ŠOLA TR EBNJ E
Kidričeva ulica 11, 8210 Trebnje
Telefon: +3867 3481 870
Faks: +3867 3481 890
E-naslov: [email protected]
Trebnje, 13. 9. 2013
OBVESTILO STARŠEM O IZVAJANJU INTERESNIH DEJAVNOSTI NA
OSNOVNI ŠOLI TREBNJE
Šola organizira interesne dejavnosti, da bi razvijala različne interese učencev. Obseg teh
dejavnosti šola vsako leto določi z letnim delovnim načrtom. Izbor interesnih dejavnosti
je prostovoljen. Ko se učenec k dejavnosti prijavi, naj bi jo obiskoval celo šolsko leto.
Posamezne dejavnosti vodijo učitelji naše šole in zunanji sodelavci.
Ponudbo interesnih dejavnosti za posamezna triletja si lahko preberete na naslednjih
straneh.
Prosimo, da se s svojim otrokom pogovorite, katero dejavnost želi obiskovati. Dejavnost,
h kateri se bo prijavil, pa naj obiskuje do konca šolskega leta.
Lep pozdrav
Ravnatelj l.r.
Rado Kostrevc
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIJAVNICA NA INTERESNE DEJAVNOSTI ZA UČENCE 1. RAZREDA
ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014
Učenec/-ka ___________________________________________, ki obiskuje ________
(razred, oddelek), bo v šolskem letu 2013/2014 obiskoval/-la naslednje interesne
dejavnosti za _______. triletje:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Datum: ____________________
Podpis staršev: __________________________
1. TRILETJE
ZAP.
ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
INTERESNA DEJAVNOST
BRALNA ZNAČKA
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
GLASBENE URICE (1. razred)
PRAVLJIČNI KROŽEK
USTVARJALNI KROŽEK (1. – 3. razred)
RDEČI KRIŽ (3. – 5. razred)
PLESNI KROŽEK
PLESNI KROŽEK (1. in 2. razred)
PRAVLJIČNI KROŽEK
NARAVOSLOVNI KROŽEK (2. in 3. razred)
LUTKOVNI KROŽEK (3. – 5. razred)
ČEBELARSKI KROŽEK
GOLF
DRAMSKI KROŽEK
MINI ROKOMET (2. in 3. razred)
MAŽORETE
MENTOR/ICA
razredničarke 1. triletja
Stanka Zaletelj
Manja Hren
Brigita Nadrih
Arijana Novak
Sonja Kolenc
Urška Barle
Arijana Novak
Mihela Kotar
Brigita Nadrih
Arijana Novak, Tadeja D. Rogelj
Franja Udovič
Matjaž Lavrih
Uroš Primc
David Lipoglavšek
Darja Korelec
2. TRILETJE
ZAP.
ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
INTERESNA DEJAVNOST
BRALNA ZNAČKA
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
KOLESARSKI KROŽEK 5. RAZRED
VESELA ŠOLA
RAČUNALNIŠKI KROŽEK
ZABAVNA ANGLEŠČINA (5. razred)
SVET PROMETA (4. c)
MI V PROMETU (4. a)
NARAVOSLOVNI KROŽEK (4. b)
FRANCOSKE URICE
MINI ROKOMET
GOLF (4. in 5. razred)
MAŽORETE
ČEBELARSKI KROŽEK
ŠAHOVSKI KROŽEK
MENTOR/ICA
aktiv učiteljev 2. triletja
aktiv učiteljic 2. triletja
Jožica Stanič
Andreja Koščak, Tina Šlajkovec, Jožica Marinčič
Andreja Koščak
Jernej Gabrijel
Karmen Koželj
Danica Franjga
Zvonka Prelogar
Tina Šlajkovec
Saša Bedene
Marko Radelj
Matjaž Lavrih
Darja Korelec
Franja Udovič
Hari Murčehajić
3. TRILETJE
ZAP.
ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
INTERESNA DEJAVNOST
BRALNA ZNAČKA
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA
MLADINSKI PEVSKI ZBOR
ŠPANŠČINA (8. in 9. razred)
MALE SIVE CELICE
NAŠA DEDIŠČINA (6. – 9. razred)
GEOGRAFSKI KROŽEK
ZGODOVINSKI KROŽEK (6. – 9. razred)
DOPISNIŠKI KROŽEK (6. – 9. razred)
USTVARJALNI KROŽEK (8. in 9. razred)
ANGLEŠČINA IN INTERNET (6. – 9. razred)
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE/ANGLEŠKA
GLASBA (8. in 9. razred)
PROSTOVOLJNA UČNA POMOČ (7. – 9. raz.)
PROSTOVOLJSTVO (8. in 9. razred)
PRVA POMOČ (8. in 9. razred)
VESELA ŠOLA (7. – 9. razred)
SLADKORNA BOLEZEN (8. in 9. razred)
KOLESARSKI KROŽEK
SKUPNOST UČENCEV (2. – 9. razred)
PLANINSKI KROŽEK (1., 2. in 3. triletje)
LIKOVNO-USTVARJALNI KROŽEK (6. – 9.
razred)
EKO VRT (6. – 9. razred)
TEHNIČNI KROŽEK (6. – 9. razred)
NOVINARSKI KROŽEK (6. – 9. razred)
RAČUNALNIŠTVO - PROGRAMIRANJE
(8. in 9. razred)
ASTRONOMIJA (6. – 9. razred)
GOSPODINJSKI KROŽEK
ČEBELARSKI KROŽEK
ŠAHOVSKI KROŽEK
KOŠARKA
MAŽORETE
MENTOR/ICA
aktiv učiteljev slovenščine
aktiv učiteljic TJA
Jožica Stanič
Matejka Novak
Mojca Bahun
Metoda Livk
Vera Gognjavec
Nataša Hribar, Metoda Livk
Ivanka Višček
Tanja Dvornik
Maja Gričar
Albina Hribar
Špela Ceglar Pintar
Sabina Zajec
Sabina Zajec
Zvonko Simeunić
Antonija Brozovič
Franci Kravcar
Franci Kravcar
Franci Petelinc, Zvonko Simeunić, Ana
Kastigar
Marinka Mohorčič
Marija Strah, Lojzka Prpar
Marija Strah
Petra Šijanec
Andrej Anžlovar
Andrej Anžlovar
Irena Višček
Franja Udovič
Hari Murčehajić
Miro Brezovar
Darja Korelec

Similar documents