Učenci in učiteljice razredničarke Razred/ oddelek Skupaj

Comments

Transcription

Učenci in učiteljice razredničarke Razred/ oddelek Skupaj
Učenci in učiteljice razredničarke
Razred/
oddelek
Skupaj
1. a
21
1. b
20
2. a
22
2. b
22
3. a
24
3. b
23
1.–3.
razred
Petra Sedminek Malnar, razredni pouk;
ID: zeliščarstvo šolskega vrta, mladi gasilci
Irena Bohinec, razredni pouk;
ID: mladi planinci 1., 2. razred
Barbara Pogačnik, druga učiteljica v 1. razredu; jutranje varstvo;
ID: mladi planinci 1., 2. razred; likovni krožek 2. in 3. razred
Meta Zupan, razredni pouk;
ID: prometni krožek in kolesarski izpit; otroški plesi; čebelarstvo
Veronika Pšenica, razredni pouk;
ID: računalništvo 2. razred
Katja Lah, razredni pouk;
ID: urejanje šolske spletne strani; dramski krožek 4., 5. razred
Mojca Velepec, razredni pouk;
ID: dramski krožek 4., 5. razred
132
4. a
21
4. b
21
5. a
22
5. b
23
6. a
28
4.–6.
razred
7. a
7. b
Razredničarka-razrednik / poučuje
Andrejka Dolar, razredni pouk;
ID: mentorica za prometno vzgojo in kolesarski izpit
Majda Rikanovič, razredni pouk; jutranje varstvo;
ID: poskusi za učence 3. in 4. razreda;
Jolanda Klobasa, razredni pouk;
ID: likovni krožek za učence 4. in 5. razreda;
Klavdija Peljhan, razredni pouk;
ID: proč s kuhinjskim loncem za učence 5. in 6. razreda;
Barbara Cankar, angleščina;
ID: učenje učenja
115
19
18
8. a
19
8. b
20
9. a
19
9. b
21
9. c
19
Saša Sprinčnik, matematika;
Nataša Černe, angleščina;
Meta Čuk Pilipović, zgodovina, likovna umetnost, domovinska in
državljanska kultura in etika;
IP: likovno snovanje 1, 2; ID: dekoracija šole
Borut Fajfar, fizika, tehnika in tehnologija; računalnikar;
IP: obdelava gradiv – les;
Vanja Zuljan, geografija, domovinska in državljanska kultura in etika;
IP: turistična vzgoja; življenje človeka na Zemlji
Nataša Šturm, biologija, naravoslovje, gospodinjstvo;
IP: rastline in človek
Veronika Bakač, slovenščina;
IP: Vzgoja za medije – radio;
ID: ročna dela; dramsko – recitatorski krožek, priprava kulturnih prireditev
7.–9.
razred
SKUPAJ
1.–9.
135
382

Similar documents