PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017

Comments

Transcription

PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017
Osnovna šola Mengeš
Šolska ulica 11
1234 Mengeš – Slovenija
t: 01 724 76 10
f: 01 724 76 18
e: [email protected]
w: www.osmenges.si
PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017
V tabeli si lahko ogledate ponudbo interesnih dejavnosti (krožkov), ki jih nameravamo izvajati v letošnjem šolskem
letu. Izvajali jih bomo, če bo dovolj prijavljenih učencev, o čemer bodo učenci obveščeni. Krožki so za učence
brezplačni in jih izvajajo naši strokovni delavci, nekatere pa tudi naši zunanji sodelavci.
Doma preglejte ponudbo in se odločite, ali bi vaš otrok želel obiskovati katero od dejavnosti (obkrožite številko pri
dejavnosti). Priporočamo, da otrok izbere dejavnosti, ki ga res zanimajo in jih bo z veseljem obiskoval.
Dodatno pa priporočamo, da presodite (glede na otrokove druge obveznosti), koliko interesnih dejavnosti
izbere, da otrok ne bo preobremenjen. V tabeli je zapisan predviden začetek izvajanja, kar pa bodo učitelji mentorji
interesnih dejavnosti še dodatno potrdili z vabilom učencem na prvo srečanje.
Izpolnjen in podpisan list naj otrok odda razredniku/razredničarki do petka 9. septembra 2016 (učenci 2.
razreda do 12. 9. 2016).
št.
naziv interesne dejavnosti
za koga
izvajalec
termin
prostor
predviden
začetek
1.
atletika
Tomaž Soklič
22. 9. 2016
mini košarka
avla
20. 9. 2016
3.
mala košarka
deklice, 4. do 7. razred
Petra Berdajs
telovadnica
20. 9. 2016
4.
mala odbojka
deklice, 5. do 7. razred
Judita Rančigaj
avla
19. 9. 2016
5.
odbojka
Stefan Zarić
telovadnica
22. 9. 2016
6.
mala odbojka
dečki in deklice, 8. in 9.
razred
dečki, 4. do 7. razred
telovadnica
23. 9. 2016
7.
namizni tenis
David Orešnik
avla
15. 9. 2016
8.
namizni tenis
avla
15. 9. 2016
9.
namizni tenis
avla
15. 9. 2016
10.
košarka
dečki in deklice, 3.
razred
dečki in deklice, 4. do
9. razred
dečki in deklice, 2.
razred
dečki, 1. do 3. razred
telovadnica
21. 9. 2016
11.
košarka
dečki, 4. do 9. razred
trener iz KK Helios
telovadnica
21. 9. 2016
12.
badminton
dečki in deklice
Daniele Melloni
telovadnica
20. 9. 2016
13.
gimnastika
deklice
Rika Binter
telovadnica
4. 10. 2016
14.
otroški pevski zbor
2. razred
Nataša Banko
uč. 36
12. 9. 2016
15.
otroški pevski zbor
3. in 4. razred
Nataša Banko
uč. 36
12. 9. 2016
16.
otroški pevski zbor
3. in 4. razred
Nataša Banko
uč. 36
12. 9. 2016
17.
mladinski pevski zbor
5. do 8. razred
Nataša Banko
uč. 36
12. 9 2016
18.
ansambel OŠ Mengeš
5. do 9. razred
Nataša Banko
uč. 36
23. 9. 2016
19.
1. razred
Kristina Šegel
uč. 3
28. 9. 2016
20.
glasbeno-dramska
ustvarjalnica
glasba skozi gib
1. razred
Anja Jevnikar
uč. 1
28. 9. 2016
21.
mali filozofki
1. razred
Marija Medvešek
uč. 5
26. 9. 2016
22.
pravljični krožek
1. razred
Majda Hočevar
Pleško
četrtek, 14.05 do
14.50
torek, 7.35 do
8.20
torek, 14.05 do
14.50
ponedeljek, 7.35
do 8.20
četrtek, 16.45 do
17.45
petek, 14.05 do
14.50
četrtek, 13.50 do
14.30
četrtek, 14.30 do
15.10
četrtek, 15.10 do
15.50
2 krat na teden:
- sreda, 15.00 do
15.45 in
- petek, 15.00 do
15.45
2 krat na teden
- sreda, 15.45 do
16.30 in
- petek, 15.45 do
16.30
torek, 17.30 do
18.30
torek, 16.00 do
17.30
petek, 12.15 do
13.00
torek, 13.05 do
13.50
četrtek, 13.05 do
13.50
ponedeljek, 14.05
do 14.50
sreda, 14.05 do
14.50
četrtek, 14.05 do
14.50
petek, 13.05 do
13.50
sreda, 12.15 do
13.00
sreda, 12.15 do
13.00
ponedeljek, 12.15
do 13.00
četrtek, 12.15 do
13.00
telovadnica
2.
dečki in deklice, 4. do
9. razred
deklice, 2 in 3. razred
uč. 36
29. 9. 2016
Petra Berdajs
Aleš Koštomaj
David Orešnik
David Orešnik
trener iz KK Helios
23.
igram se s črkami in glasovi
2. in 3. razred
Špela Tkalčič
24.
učim se učiti
5. do 9. razred
25.
ustvarjanje z glino
4. do 8. razred
26.
likovni krožek
1. in 2. razred
Tadeja Hikel (Vanja
Vtič)
Sabina Kremžar
Pančur
Sara Šmid
27.
likovni krožek
3. do 5. razred
Sara Šmid
28.
likovni in fotografski krožek
6. do 9. razred
Lojze Kalinšek
29.
lutkovni krožek
2. in 3. razred
Sabina Osolin
30.
naravoslovne urice
1. razred
Simon Podboršek
31..
folklora – otroška skupina
1. do 6. razred
Boštjan Svete
32.
folklora – mladinska skupina
7. do 9. razred
Boštjan Svete
33.
osnove igranja na orglice –
glasbena delavnica
2. razred
Marjan Urbanija
petek, 13.05 do
13.50
sreda, 13.05 do
13.50
ponedeljek, 15.00
do 16.30
sreda, 14.00 do
15.30 v turnusu 1
sreda, 14.00 do
15.30 v turnusu 2
torek, 14.05 do
15.35
sreda, 14.00 do
14.45
ponedeljek, 14.30
do 15.15
sreda, 17.30 do
18.45
sreda, 20.00 do
21.30
četrtek, 14.30 do
15.15 (10 srečanj)
uč. 27
16. 9. 2016
uč. 23
21. 9. 2016
uč. 31
26. 9. 2016
uč. 31
21. 9. 2016
uč. 31
28. 9. 2016
uč. 31
13. 9. 2016
uč. 25
21. 9. 2016
uč. 17
26. 9. 2016
avla
7. 9. 2016
avla
7. 9. 2016
uč. 19
29. 9. 2016
uč. 24
22. 9. 2016
uč. 1
27. 9. 2016
uč. 1
20. 9. 2016
uč. 29
uč. 34
začetek februarja
2017
5. 9. 2016
uč. 34
5. 9. 2016
več informacij na
sestanku s starši
zainteresiranih
učencev
babičina delavnica, ročne
spretnosti /klekljanje
gradimo iz kock – Lego
Education
gradimo iz kock – Lego
Education
osnove robotike z Lego
Mindstorms Education
razgibajmo možgane z logiko
4. do 9. razred
Marija Rupert
4. razred
Ajda Opeka
5. razred
Jana Dolenc
6. razred
Milan Burkeljca
4. in 5. razred
Lara Kozarski
6. do 9. razred
Lara Kozarski
40.
logika in razvedrilna
matematika
angleščina
3. razred
Tevž Globokar,
Katja Krošelj
41.
šahovski krožek
3. do 9. razred
Marjan Ocepek
42.
vesela šola
4. do 9. razred
Viktorija Uršnik
43.
2. do 9. razred
44.
planinski krožek in planinski
izleti
čebelarski krožek
3. razred
Andrej Lah, Urška
Petek
Jože Boštjančič
45.
flamenko, plesna delavnica
5. do 9. razred
Tatjana Knežević
46.
naravoslovni, biološki krožek
6. do 9. razred
Metka Trobec
47.
kemijski krožek, priprave na
tekmovanje
geografski krožek, priprave
na tekmovanje
grška mitologija
8. in 9. razred
Marija Otoničar
7. do 9. razred
7. razred
Simona Tučman in
Tatjana Cevec Drolc
Ljubica Rožman
zgodovinski krožek, priprave
na tekmovanje
spoznajmo različne
zgodovinske teme 20.
stoletja skozi igrane filme
8. in 9. razred
Tatjana Cevec Drolc
9. razred
Milan Burkeljca
34.
35.
36.
37.
38.
39.
48.
49.
50.
51.
četrtek, 14.00 do
15.30
torek, 12.10 do
13.50 v turnusu 2
torek, 12.10 do
13.50 v turnusu 1
torek, 15.00 do
17.00
sreda, 13.05 do
13.50
četrtek, 13.05 do
13.50
termine
sporočimo po
zbranih prijavah
torek, 15.00 do
16.30, v tur.1
četrtek, 13.05 do
13.50 v turnusu 2
torek, 16.00 do
16.45
torek, 14.00 do
14.45
sreda, 13.30 do
14.15
po dogovoru z
učenci
po dogovoru z
učenci
po dogovoru z
učenci
po dogovoru z
učenci
po dogovoru z
učenci
4 popoldanska
srečanja od
oktobra do maja
3. 10. 2016
uč. 3
19. 9. 2016
uč. 27
29. 9. 2016
uč. 17
20. 9. 2016
uč. 5
4. 10. 2016
uč. 33
21. 9. 2016
uč. 6
uč. 7
uč. 29
uč. 30
uč. 30
uč. 29
Obkroži številko interesne dejavnosti (lahko več), ki jih želiš obiskovati. List oddaj do petka, 9. 9. 2016.
Ime in priimek učenca/učenke: _____________________________________, razred: __________
Podpis staršev: _____________________________
Dodatna informacija
Na šoli bo v popoldanskem času potekalo še nekaj drugih dejavnosti, ki jih izvajajo npr. klubi ali društva, ki na šoli najamejo prostor.
To torej niso interesne dejavnosti šole oz. krožki, so plačljivi in vse stvari v zvezi s tem urejate z izvajalci. Ti programi so: nogomet
(NK Mengo), smučarski skoki (SSK Mengeš), judo (Inštitut juda), karate (KK Radomlje), taekwondo (Sonkal), plesne vaje (plesna
šola Miki), ritmična gimnastika (Gibalni raj), mažoretke…