PREDLOG INTERESNIH DEJAVNOSTI OŠ ŠKOFLJICA

Comments

Transcription

PREDLOG INTERESNIH DEJAVNOSTI OŠ ŠKOFLJICA
Osnovna šola Škofljica
PREDLOG INTERESNIH DEJAVNOSTI
OŠ ŠKOFLJICA – PREDMETNA STOPNJA
Izvajalec
Marjan Bakan
Interesna dejavnost
košarka
razred
Čas izvajanja
(dan in ura)
Po dogovoru.
od 6. do 9.
razreda
Košarka je skupinski šport, pri katerem otroci izboljšajo koordinacijo, povečajo
vzdržljivost, razvijajo koncentracijo in samodisciplino.
Katarina Hafner
prostovoljstvo
od 7. do 9. Po dogovoru.
Blatnik
razreda
Posameznik, ki se ukvarja s prostovoljskim delom, razvija občutek za solidarnost,
odgovornost in strpnost ter krepi svojo samopodobo. Z delom pridobiva nova
znanja, spretnosti, veščine in koristne življenjske izkušnje.
Lucija Rupret
likovni krožek
od 6. do 9. Po dogovoru.
razreda
Likovni krožek je namenjen učencem, ki ste v svojem prostem času z užitkom
likovno aktivni. Ponuja možnost izražanja v tehnikah, ki jih pri pouku redkeje
srečujete.
Lucija Erčulj, Draga
filmski abonma
od 6. do 9. Druge sobote v
Košak
razreda
mesecu.
Filmski abonma je namenjen vsem, ki si želijo risane filme ogledati na velikem
platnu. V otroškem abonmaju, ki bo potekal v spremstvu učiteljev, si bomo ogledali
7 pretežno risanih filmov, v pop abonmaju pa bodo učenci v dvorani samostojno, na
šoli jih lahko uredimo prijave.
Tanja Gabrijel
odbojka
od 6. do 9. Sreda,
razreda
13.00-14.30
V okviru krožka bomo izpopolnjevali tehniko, igro in se pripravljali na tekmovanje.
Polonca Gradišar
tutorstvo
od 6. do 9. Po dogovoru.
razreda
Tutorstvo je oblika druženja in nesebične učne pomoči starejših učencev mlajšim ali
vrstnikom. Učenci/učenke pri izvajanju tutorstva:
- razvijajo zaupanje v lastne sposobnosti, odgovornost ter pozitiven odnos do
dela in izobraževanja;
- oblikujejo kulturo govora in medsebojno spoštovanje;
- v prijetnem in prjateljskem vzdušju pridobivajo nova znanja;
- razvijajo vrednote in imajo preventivno vlogo pri preprečevanju nasilja na
šoli;
- nadgrajujejo, dopolnjujejo in poglabljajo svoje znanje in znanje drugih
učencev.
Šolsko leto 2014/15
1
Osnovna šola Škofljica
Lili Ana Jaklič
fotografski krožek
od 6. do 9. Po dogovoru.
razreda
Fotografski krožek je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z osnovami
fotografiranja in se naučiti uporabljati fotoapara. Spoznali bodo različne tehnike
fotografiranja, fotografirali šolske prireditve, razne delavnice, imeli vaje v
računalniški učilnici, na terenu, prirejali samostojne fotografske razstave ter
sodelovali na natečajih in tekmovanjih.
Polonca Košir
recitatorski krožek
Mateja Novak
mladinski pevski zbor
Mateja Pečar
mala košarka - dekleta
Metka Pukšič Mavsar
folklora
Igor Repše
badminton
Igor Repše
hokej v dvorani
od 6. do 9. Četrtek,
razreda
13.00-13.45
Z učenci bomo brali poezijo, se pogovarjali o vsebini in doživetjih ter se pripravljali
na nastope na različnih prireditvah.
od 6. do 9. Po urniku.
razreda
Izvajanje različnega pevskega programa, sodelovanje na prireditvah v okviru šole in
izven nje, organizacija glasbenega tabora v obliki intenzivnih pevskih vaj.
od 6. do 9.
Torek
razreda
13.50-14.35
Dekleta bodo skozi najrazličnejše vaje, igrice, štafete ter seveda pravo košarkarsko
igro na sproščen in zabaven način spoznala osnove športa z imenom košarka. Da bo
vadba še bolj zanimiva, bomo organizirali tudi prijateljske tekme, turnirje in
medšolska tekmovanja, kjer bodo lahko učenke pridobljeno znanje tudi pokazale.
od 6. do 9. Torek,
razreda
13.00-13.45
Folkoro obiskujejo učenci, ki želijo spoznati slovensko kulturno dediščino – ljudske
plese, ljudske pesmi, otroške igre in ljudske običaje. Folklora je interesna dejavnost,
pri kateri učenci lahko v največji meri sodelujejo z lastno aktivnostjo in
ustvarjalnostjo kot posamezniki in kot del skupine.
od 6. do 9. Ponedeljek,
razreda
13.00-14.30
Badminton je zadnje čase zelo popularna igra, ki jo lahko igrate tako znotraj kot
zunaj. Badminton omogoča pri posamezniku razvoj hitrosti, eksplozivnosti, gibljivosti
in koordinacije. Učenci se pri interesni dejavnosti spoznajo s pravili igre, z različnimi
udarci pri igri (npr. servis, napadalni udarec …), igra enojk in igri dvojic. Učenci
lahko sodelujejo na šolskih in med šolskih tekmovanjih vse do državnega nivoja.
od 6. do 9. Sreda,
razreda
13.00-14.30
Hokej v dvorani je razgibana igra, ki ima s hokejem skupno le nekaj stvari.
Podobnost z navadnim hokejem je v palici in golu, vse ostalo je prirejeno šolski
populaciji, velik poudarek pa je seveda na varnosti. Učenci se pri interesni dejavnosti
spoznajo s pravili igre, pridobijo tehnično in taktično znanje za učinkovito igro.
Učenci lahko sodelujejo na šolskih in med šolskih tekmovanjih vse do državnega
Šolsko leto 2014/15
2
Osnovna šola Škofljica
nivoja.
Dragica Rigler
prva pomoč
8. in 9.
Tečajna oblika
razred
Učenci spoznajo osnove prve pomoči, položaje poškodovancev in nenadno zbolelih,
oživljanje, prvo pomoč pri krvavitvah, oskrbo ran, prvo pomoč pri zlomih, opeklinah
in omrzlinah.
Barbara Obolnar
knjižničarski krožek
Različni mentorji
Gledališki krožek
Jani Šalamon
Krožek robotike
od 5. do 9. Po dogovoru.
razreda
Ob 14. uri.
Krožek je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti s skrivnostmi knjižničarskega
poklica. S svojimi idejami skušajo približati knjižnico kot kulturno in informacijsko
središče šole tudi učencem, ki knjižnico obiščejo malokrat. Učenci boste lahko
pomagali pri: urejanju oglasne deske, pripravi razstav v knjižnici, sestavljanju
knjižne uganke, opremljanju novih knjig… Seznanili se boste lahko: s postavitvijo
knjižničnega gradiva, z računalniškim katalogom COBISS, z interaktivno knjigo, s
spletnimi stranmi, ki pomagajo uporabnikom knjižnice pri iskanju informacij, z
izdelavo raziskovalne naloge in še marsikaj glede na vaš interes.
od 6. do 9. Po dogovoru.
razreda
Za nekatere pravimo, da so rojeni igralci, drugi se naredijo. V šoli pa je veliko
dogodkov in prireditev, ki se lahko popestrijo z različnimi gledališkimi vrstami, zato
so h krožku vabljeni vsi tisti, ki radi igrajo in nastopajo.
od 6. do 9. Po dogovoru.
razreda
Učenci bodo s pomočjo atraktivne robotike na učinkovit in zabaven način spoznali
tehniko, naravoslovje in znanost ter skozi igro in druženje razvijali logični in tehnični
način razmišljanja. Pri tem je poseben poudarek dan spodbujanju ustvarjalnosti,
inovativnosti in sodelovanja, kar so pogoji za družbeni napredek na vseh nivojih.
Krožek poteka v okviru projekta FIRST® LEGO® League (FLL), kar pomeni, da se
ves čas ukvarjajo tudi s klasičnimi Lego kockami.
Vsi prijavljeni učenci bodo lahko v okviru popoldanskih dejavnosti
vključeni v projekt Zdrav življenjski slog, ki ga izvajamo v sodelovanju z
Zavodom za šport RS Planica, Evropskimi strukturnimi skladi in
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Prijavljenim učencem
bomo brezplačno omogočili dodatne ure športne aktivnosti in tako
poskušali odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina
življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje prekomerne
telesne teže, razvoj splošne vzdržljivosti). Projekt bosta predvidoma
izvajala Petra Veršnjak in Klemen Bučar, učitelja športa.
Šolsko leto 2014/15
3
Osnovna šola Škofljica
PONUDBE ZUNANJIH IZVAJALCEV DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2014/15
Obveščamo vas, da so za izvajanje teh dejavnosti odgovorni izvajalci dejavnosti, s
katerimi se kot zavod dogovorimo za izpolnjevanje določenih pogojev.
BREZPLAČNA DEJAVNOST
Rokometni klub
mini rokomet - fantje
6. razred
TOR, 15.00-16.00
Škofljica
ČET, 15.00-16.00
Rokomet je šport, ki ima v naših krajih dolgo tradicijo in navdušuje vedno več
mladih, ki se želijo osnov tega športa. Prav zato bomo nadaljevali z interesno
dejavnostjo, kjer se bodo učenci naučili osnovne tehnike, izpopolnjevali igro in se
pripravljali za tekmovanja.
PLAČLJIVE DEJAVNOSTI
Izvajalec
Dejavnost
Razred
Čas izvajanja
(dan in ura)
Plesna šola Prostyle
plesni tečaj
od 6. do 9.
Ponedeljek,
razreda
15.00-16.00
Otroci se v času plesnih vaj naučijo pravilnega ogrevanja in se začnejo zavedati in
razvijati svoje motorične sposobnosti. Začne se gibalni razvoj otroka, ki se izvaja
pod vodstvom plesnega pedagoga in se izraža preko plesnih koreografij. Otroci
preko naučenih plesnih korakov in preko lastne improvizacije spoznavajo plesno
gibanje. Plesni pedagog preko plesa, iger in improvizacije pripravi otroka na delo v
skupini: ga spozna z glasbo, ritmom, tempom; mu pomaga pri odkrivanju prostora
okoli sebe; spoznavajo vse zvrsti plesa: HIP-HOP, JAZZ, PLESI V PARKU, FOLKLORA,
… Ples je dober uvod v vse ostale športe, saj predstavlja celotno telesno in duhovno
razgibanje. Dejavnost je plačljiva.
Shotokan karate klub karate
od 6. do 9.
PON: 15.00-16.00
Škofljica
razreda
SRE: 15.00-16.00
Karate ni le borilna veščina, je tudi način življenja, ki razvija skromnost, spoštovanje
do sočloveka ter nenazadnje spoštovanje do nasprotnika. V Shotokan karate klubu
Škofljica se trudimo, da poleg učenja karate tehnik in samoobrambe vzgajamo naše
vadeče in jih usmerjamo na pravo pot, tako da se s pomočjo športa lažje izognejo
različnim pastem ulice. Vadba karateja pomaga pri sproščanju od vsakodnevnega
stresa, pri vzpostavitvi zdravega načina življenja ter premagovanju strahu pred
nastopi. Klub se udeležuje tudi tekmovanj, na katerih smo zelo uspešni. Dejavnost
je plačljiva.
ŠD Bober
od 6. do 9.
PON: 15.00-16.00
razreda
SRE: 15.00-16.00
Omogočite svojim otrokom spopad s stresnimi situacijami življenja z obvladanjem
veščine Ju-jitsu. Program je prirejen starosti otrok in dokazano pozitivno vpliva na
razvoj, tako fizični kot psihični in posledično izboljša tudi učni uspeh. Dejavnost je
Šolsko leto 2014/15
borilne veščine
4
Osnovna šola Škofljica
plačljiva.
Aikido športni klub
Krim
aikido
od 6. do 9.
razreda
Po dogovoru.
Aikido je sodobna borilna veščina, ki jo je nekje v 20. stoletju zasnoval Morihei
Ueshiba in temelji na starejših japonskih borilnih veščinah. Ta se od drugih borilnih
veščin razlikuje po tem, da se do nasprotnika obnašamo spoštljivo in da ga ne
poškodujemo, temveč ga samo onesposobimo oziroma mu onemogočimo nadaljnji
napad, kar pripelje do zmanjšanja nasilja in posledično do vzpostavitve harmonije in
miru, ki je še kako potrebna v našem življenju. Za aikido ne potrebujemo posebne
moči (zato je primeren za oba spola ter tudi za telesno šibkejše), saj je pomembno,
da upoštevamo zakon ravnotežja, pravilno gibanje ter uporabo vzvodov. S hitrimi predvsem krožnimi gibi - spravimo nasprotnika iz stabilnega položaja oziroma
ravnotežja ter mu s pravilnimi vzvodi in tehniko metov onemogočimo nadaljnji
napad. Aikido tudi ni tekmovalni šport, saj stremi k razvijanju naše notranje energije
(ki - ja), samozavesti, duhovnemu razvoju ter mirnemu reševanju konfliktov – da
sprejmemo, kar nam je dano in iz tega potegnem največ, kar se da za naš razvoj.
Za vse tiste, ki vam aikido ni znan, lahko povem, da je filmski igralec Steven Seagal
mojster aikida 7° Dan Aikikai.
Roman Brunšek, ravnatelj
Škofljica, 1. 9. 2014
Šolsko leto 2014/15
5