Razpis za delovno mesto asistent z doktoratom (m/ž)

Comments

Transcription

Razpis za delovno mesto asistent z doktoratom (m/ž)
Kemijski inštitut, Ljubljana, Slovenija
1001 Ljubljana, Hajdrihova 19, p.p. 660
Objavlja razpis za delovno mesto
Asistent z doktoratom (m/ž)
v Laboratoriju za okoljske vede in inženirstvo
Zahtevana izobrazba: doktorat kemijskih znanosti
Dela in naloge: sinteza in karakterizacija heterogenih katalizatorjev, razvoj in
načrtovanje katalitskih procesov v večfaznih in/ali večfunkcijskih reaktorskih
sistemih
Zahtevana druga znanja, izkušnje in veščine: bogate izkušnje s področij sinteze
in instrumentalne karakterizacije nanomaterialov, odlično znanje angleškega
jezika, komunikativnost, sposobnost za interdisciplinarno in timsko delo
Čas trajanja zaposlitve: zaposlitev je za določen čas (1 leto) s tromesečno
poskusno dobo in možnostjo podaljšanja.
Začetek zaposlitve: predvidoma 1. julija 2015
Prednost pri izbiri bodo imeli znanstveno odlični kandidati, ki so doktorsko delo
opravljali na področju kemijskega inženirstva, fizikalne kemije ali materialov.
Ponujamo zaposlitev v stimulativnem in vrhunsko opremljenem delovnem okolju
z možnostjo osebnega razvoja in napredovanja.
Dodatne informacije: 01/4760217
Kandidati naj pošljejo pisne ponudbe do vključno 30. aprila 2015 na naslov
Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, za razpis »Asistent z
doktoratom – L05«.
http.//www.ki.si