05.01.2017 Razpis za delovno mesto

Comments

Transcription

05.01.2017 Razpis za delovno mesto
Objavlja razpis za delovno mesto
samostojni strokovni sodelavec VII/2
(m/ž)
Zahtevana izobrazba: 2. bolonjska stopnja kemijskih ali sorodnih ved
Dela in naloge: raziskovalno delo v sinteznem laboratoriju in usposabljanje za pridobitev
doktorata znanosti, druga dela po navodilih nadrejenega.
Čas trajanja zaposlitve: zaposlitev je za določen čas (1 leto) s tromesečno poskusno
dobo in možnostjo podaljšanja.
Začetek zaposlitve: predvidoma 1.2.2016
Dodatne informacije: 01/4760302
Kandidati naj pošljejo pisne ponudbe do vključno 13. 1. 2017 na naslov Kemijski inštitut,
Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, za razpis »D07«.