stanje lovskih psov - Lovska zveza Slovenije

Comments

Transcription

stanje lovskih psov - Lovska zveza Slovenije
STANJE LOVSKIH PSOV – VPIS V INFORMACIJSKI
SISTEM LZS - LISJAK
ZA LETO 2014
Foto: Janez Šumak
Komisija za lovsko kinologijo LZS
Ljubljana, april 2015
Lovski psi v Sloveniji – vpisani v informacijski sistem LZS – Lisjak –
aplikacija kinologija v l. 2014
Komisija za lovsko kinologijo LZS je opravila tudi za l. 2014 analizo stanja lovskih psov
vpisanih v informacijski sistem LZS – Lisjak - kinologija. Podatke je zbral in analiziral Ervin
Feregotto. Z analizo stanja lovsko uporabnih psov v loviščih lahko načrtujemo nadaljnji
razvoj določene lovske pasme. Želimo jo prenesti kinološki stroki (Vzrejne komisije KZS),
ter upravljavkam lovišč LZS, ki naj seznanijo z analizo tudi lovce, kinologe (kinološke
referente) in vodnike lovskih psov v loviščih lovskih družin.
V letu 2013 smo v analizi ugotovili 4.269 evidentiranih predpisano lovsko uporabnih psov v
Lovskih družinah (416 članic LZS), v letu 2014 pa 4.155, torej padec (LIS – Lisjak), za 114
lovskih psov. Mislimo, da je k temu pripomogel tudi apel lovskim družinam, da pristojni za
evidence izbrišejo iz aplikacije stare – preminule pse (mortaliteta), čeprav še vedno
ugotavljamo problematiko komunikacije kinolog – pristojni za vnašanje podatkov (nataliteta,
preizkušnje). S 46 % zastopanosti prednjačijo po pasemskih skupinah goniči, na drugem
mestu so jamarji z 18 %, šarivci predstavljajo 15 %, ptičarjev je 12%, sledijo jim barvarji
(krvosledci) z 8 %, najmanj pa je prinašalcev z 1 %. V nadaljevanju navajamo v tabelah in
grafih število lovsko uporabnih psov v loviščih po številu predstavnikov pasem goničev,
jamarjev, šarivcev, ptičarjev, krvosledcev (barvarjev) in prinašalcev.
V sodelovanju s KZS smo pridobili tudi podatke vpisa mladičev in uvoženih lovskih psov v
rodovno knjigo KZS v l. 2014:
III. FCI Skupina Terierji je vpisanih 58,
IV. FCI Skupina Jazbečarji je vpisanih 51,
VI. FCI Skupina Goniči in krvosledci je vpisanih 370,
VII. FCI Skupina Ptičarji je vpisanih 160,
VIII. FCI Skupina Prinašalci, Šarivci, Vodni psi pa je vpisanih 395 psov.
Skupaj 1034 psov, kar znaša za 61 manj, kot leta 2013 (1095 psov).
Janez Šumak
Predsednik komisije za lovsko kinologijo LZS
Tabela1: Število lovskih psov po pasemskih skupinah
Pasemska skupina
goniči
jamarji
šarivci
ptičarji
krvosledci
prinašalci
Skupaj psov
Število psov
1888
756
621
509
339
42
4155
Graf 1: Zastopanost pasemskih skupin v odstotkih
Tabela 2: Število lovskih psov pasemske skupine Goniči po pasmah
Pasma
Baset
Beagle
Beagle - Harrier
Bosanski ostrodlaki gonič - Barak
Brak jazbečar
Brandl brak
Črnogorski Planinski Gonič
Dalmatinec
Erdelyi kopo / Ogrski gonič
Italijanski kratkodlaki gonič
Kratkodlaki Istrski gonič
Število psov
5
80
20
33
568
238
65
1
11
1
369
Mali modri Gaskonjski gonič
10
1
114
1
168
92
2
1
52
29
17
1
9
Modri Gaskojnski baset
Nemški gonič
Pes Svetega Huberta - Bloodhound
Posavski gonič
Resasti Istrski gonič
Resasti Štajerski gonič
Rodezijski grebenar
Slovaški kopov
Srbski gonič
Srbski tribarvni gonič
Švicarski gonič
Westfalski brak jazbečar
Graf 2: Zastopanost lovskih psov pasemske skupine Goniči po pasmah v odstotkih
Tabela 3: Število lovskih psov pasemske skupine Jamarji po pasmah
Pasma
Češki terier
Dolgodlaki jazbečar
Kratkodlaki fox terier
Kratkodlaki jazbečar
Kratkodlaki pritlikavi jazbečar
Nemški lovski terier
Resasti fox terier
Število psov
1
3
7
64
2
468
9
Resasti jazbečar
Resasti pritlikavi jazbečar
Terier jack russell
Terier parson russell
179
4
7
12
Graf 3: Zastopanost lovskih psov pasemske skupine Jamarji po pasmah v odstotkih
Tabela 4: Število lovskih psov pasemske skupine Šarivci po pasmah
Pasma
Koker španjel
Nemški prepeličar
Špringer španjel
Valeški špringer španjel
Število psov
49
474
97
1
Graf 4: Zastopanost lovskih psov pasemske skupine Šarivci po pasmah v odstotkih
Tabela 5: Število lovskih psov pasemske skupine Ptičarji po pasmah
Pasma
Angleški seter
Bretonski ptičar
Gordon seter
Irski seter
Kratkodlaki madžarski ptičar - vižla
Mali münsterlandec
Nemški dolgodlaki ptičar
Nemški kratkodlaki ptičar
Nemški žimavec
Poenter
Resasti madžarski ptičar - vižla
Veliki münsterlandec
Weimaranec - kratkodlaki
Število psov
6
25
2
3
21
11
7
218
187
1
2
1
25
Graf 5: Zastopanost lovskih psov pasemske skupine Ptičarji po pasmah v odstotkih
Tabela 6: Število lovskih psov pasemske skupine Krvosledci (Barvarji) po pasmah
Pasma
Bavarski barvar
Hanoveranski barvar
Število psov
238
101
Graf 6: Zastopanost lovskih psov pasemske skupine Krvosledci (Barvarji) po pasmah v
odstotkih
Tabela 7: Število lovskih psov pasemske skupine Prinašalci po pasmah
Pasma
Gladkodlaki prinašalec
Labradorec
Zlati prinašalec
Število psov
2
33
7
Graf 7: Zastopanost lovskih psov pasemske skupine Prinašalci po pasmah v odstotkih

Similar documents