Pravila nagradne igre »Nordijci so zakon!«

Comments

Transcription

Pravila nagradne igre »Nordijci so zakon!«
Pravila nagradne igre »Nordijci so zakon!«
1. člen
Organizator nagradne igre »Nordijci so zakon!«« (v nadaljevanju nagradna igra) je Sberbank
d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, matična številka: 5496527000 (v nadaljevanju
organizator).
2. člen
Nagradna igra traja od 13. 12. 2014 do vključno 15. 3. 2015. Ob koncu nagradne igre se izvede
veliko zaključno žrebanje med vsemi, ki so glasovali oz. so pravilno odgovorili na zastavljeno
vprašanje. V oviru nagradne igre bo potekalo tudi več vmesnih glasovanj v katerih bo izvedeno
žrebanje za praktične nagrade, in sicer:





Katera Slovenka je dosegla zmago v Lillehammerju (trajanje igre 13. - 22.12.2014)
Skakalec novoletne turneje (trajanje igre 27. 12. 2014 - 6. 1. 2015)
Skakalec in skakalka januarja (trajanje igre 9.1. – 31.1. 2015)
Najboljši nordijec in nordijka Svetovnega prvenstva (trajanje igre 17.2. – 2.3. 2015)
Napovejte najdaljši skok v Planici (trajanje igre 3.3. – 15.3. 2015)
3. člen
Potek nagradne igre:
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki
Sloveniji, ki v času trajanja nagradne igre na spletnem mestu www.sberbank.si ali na uradnem
facebook profilu orgnizatorja, v glasovalnem krogu prek posebnega spletnega obrazca
glasujejo za enega izmed predstavljenih smučarjev skakalcev oz. pravilno odgovorijo na
zastavljeno vprašanje. Obiskovalec lahko glasovanje opravi s klikom na izbranega skakalca
oz. odgovori na vprašanje in poda svoje osebne podatke, navedene na spletnem obrazcu (ime,
priimek, letnica rojstva, spol, e-poštni naslov, telefonska številka). Vsak, ki bo delil vsebino
nagradne igre na svoje Facebook profilu ali poslal vabilo k sodelovanju svojim prijateljem po
e-pošti bo nagrajen z dodatnim kuponom v žrebu.
Uporabnik lahko v času nagradne igre glasuje večkrat, vendar v vsakem vmesnem glasovanju
le enkrat. Organizator si pridržuje pravico iz nagradne igre izključiti vse udeležence, pri katerih
bo obstajal sum lažnega/ponarejenega e-poštnega naslova. Sodelovanje za nagrade ni
pogojeno z nakupom. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri
organizatorju ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.
Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane.
4. člen
Zmagovalci bodo objavljeni najkasneje štiri (4) dni po zaključenem glasovanju posameznega
vmesnega žreba. Žrebanje glavne nagrade se izvede 15. 3. 2015. Žrebanje bo potekalo z
naključno računalniško izbiro s seznama sodelujočih (boben za žrebanje) v nagradni igri. Za
glavno nagrado se izžreba tudi tri rezervne nagrajence, ki bodo imeli pravico do nagrade v
primeru, da kdo od prvotnih nagrajencev odkloni nagrado.
Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani Facebook profilu Sberbank in sicer se poleg
nagrade objavi ime in priimek nagrajenca. Nagrajenci bodo o tem obveščeni na naslov
elektronske pošte, ki so ga navedli ob prijavi. Nagrajenci s sodelovanjem v nagradni igri
soglašajo, da se podatki o njihovem imenu, priimku in o prejeti nagradi javno objavijo.
Nagrajenci soglašajo, da se dokumentira z avdio-video napravami izročitev nagrad ter da se
lahko ves material objavi na spletni strani www.sberbank.si in na Facebook profilu Sberbank.
Organizator o poteku žrebanja vodi zapisnik, v katerega se navede:




datum in kraj žrebanja,
število vseh pravočasno prejetih veljavnih e-poštnih naslovov,
e-poštni naslov izžrebancev z imenom in priimkom
zapisnik žrebanja se izdela v enem izvodu in se hrani pri organizatorju.
5. člen
Nagradni sklad:
Glavna nagrada
1 x Vikend paket za 2 osebi v Kranjski Gori in ogled poletov v Planici
Nagrade vmesnih glasovanj:





Ogled poletov v Kulmu za 2 osebi
30 kapa Peter
25 ura Sloski
40 vstopnic za Planico (20 X 2 vstopnic)
10 X Powerbank - mobilna baterija
a) Katera Slovenka je dosegla zmago v Lillehammerju (trajanje igre 13. - 22.12.2014)
1 x 2 vstopnici za ogled poletov v Kulmu (10. ali 11. januarja 2015)
b) Skakalec novoletne turneje (trajanje igre 27. 12. 2014 - 6. 1. 2015)




5x kapa Peter
5x ura Sloski
8 vstopnic za Planico (4x 2 vstopnici)
2 X Powerbank - mobilna baterija
c) Skakalec in skakalka januarja (trajanje igre 9.1. – 31.1. 2015)




5x kapa Peter
5x ura Sloski
8 vstopnic za Planico (4x 2 vstopnici)
2 X Powerbank - mobilna baterija
d) Najboljši nordijec in nordijka Svetovnega prvenstva (trajanje igre 17.2. – 2.3. 2015)




5x kapa Peter
5x ura Sloski
12 vstopnice za Planico (6x 2 vstopnic)
2 X Powerbank - mobilna baterija
e)




Napovejte najdaljši skok v Planici (trajanje igre 3.3. – 15.3. 2015)
15x kapa Peter
10x ura Sloski
12 vstopnic za Planico (6x 2 vstopnic)
4 X Powerbank - mobilna baterija
6. člen
Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini. Pri osebnem prevzemu nagrajenec lahko nagrado
prevzame ob predložitvi osebne izkaznice. Rok za prevzem nagrade oz. pošiljanje podatkov
za prevzem je 7 delovnih dni od obvestila o nagradi. V primeru vstopnic bomo izžrebancem
rok sporočili ob obvestilu o prejetju nagrade. Po preteku omenjenega datuma se nagrada ne
podeli, nagrajenec pa izgubi pravico zahtevati prevzem nagrade. Izjema je glavna nagrada,
kot je navedeno v 4. členu. Za neprevzeto nagrado se potek žrebanja ne ponovi. Nagrade niso
prenosljive z izjemo vstopnic za Planico, pri katerih lahko nagrajenec kot prejemnika lahko
navede tudi drugo osebo.
7. člen
Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje
zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom
o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator zagotavlja
varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne
podatke za namene obveščanja o nagradni igri, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave
podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave
trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, ter za druge trženjske namene.
Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to
potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik
možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih
podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja
kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne
podatke za namen neposrednega trženja in sicer na e-poštni naslov [email protected]
8. člen
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. S sodelovanjem v
nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro. Nagrajenci in celotna
pravila so objavljena na spletnem mestu Organizatorja. V primeru kakršnega koli spora ali
nejasnosti so ta pravila prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski
ali kateri koli drugi obliki.
V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.
Ta pravila začnejo veljati s 13. decembrom 2014
Sberbank d. d.