Program srečanja

Comments

Transcription

Program srečanja
KONGRES
OB 40-LETNICI STROKOVNIH SREČANJ STOMATOLOGOV
SLOVENIJE
Iz prakse za prakso
Avditorij, Portorož, 4. do 6. junij 2015
Splošne informacije:
Organizator:
Stomatološka sekcija SZD, 1000 Ljubljana,
Dunajska 162
telefon: 01 4342580
telefaks: 01 4342584
E-mail: [email protected]
Kraj srečanja:
AVDITORIJ Portorož
Otvoritev srečanja:
Velika dvorana Avditorija - petek, 5.6. 2015 ob 10.00
Rezervacije prenočišč: Do 11. maja 2015: Avditorij Portorož, Senčna pot 10, 6320 Portorož
telefon: 05 67 66 721
telefaks: 05 67 66 718
E-mail: [email protected]
Dentalna razstava:
Prijava na srečanje:
Velika tradicionalna razstava dentalnih aparatur in materialov znanih domačih
in evropskih proizvajalcev, Avditorij Portorož, od četrtka, 4. junija 2015 ob
14.00 do sobote, 6. junija 2015 do 13.00
Prijavnico pošljite do 30. maja 2014 na naslov:
Stomatološka sekcija, Slovensko zdravniško društvo, 1000 Ljubljana, Dunajska 162, po faksu:
01 4342584 ali na E-mail: [email protected]
Na podlagi poslane, v celoti izpolnjene prijavnice vam bomo poslali predračun za plačilo
kotizacije. Ob registraciji je potrebno obvezno predložiti potrdilo o plačani kotizaciji, po
srečanju pa vam bomo poslali račun.
Kotizacija:
Zobozdravniki
Zobotehniki in
medicinske sestre stomatološke smeri
180,00 EUR + DDV
90,00 EUR + DDV
Zdravniška zbornica Slovenije bo strokovnemu srečanju dodelila kreditne točke.
Izvršni sekretar Stomatološke sekcije in
predsednik Orgnizacijskega odbora:
Aleksander Velkov, dr. dent. med.
KONGRES OB 40-LETNICI STROKOVNIH SREČANJ
STOMATOLOGOV SLOVENIJE
Iz prakse za prakso
PRELIMINARNI PROGRAM
Četrtek, 4.6.2014
Tematski sklop: Ustno zdravje
15.00- 15.15 Pozdravne besede (M. Bilban, G. Sajko)
15.15-15.30 Spremljanje ustnega zdravja v Sloveniji po evropskih priporočilih
(B. Artnik)
15.30-15.45 Sodobni trendi v zobni in ustni higieni (R. Gašperšič)
15.45-16.00 Razvade in ustno zdravje (M. Drevenšek)
16.00-16.15 Preprečevanje parodontalne bolezni (R. Gašperšič)
16.15-16.30 Preprečevanje raka v ustni votlini (M. Ţakelj)
16.30-17.00 Razprava
17.00-17.15 Odmor
17.15-17.30 Poškodbe zobovja pri otrocih in mladostnikih (R. Kosem)
17.30-17.45 Javnozdravstveni vidiki uporabe fluoridov (T. Šket)
17.45-18.00 Prehrana in ustno zdravje (M. Ranfl)
18.00-18.15 Vzgoja za ustno zdravje v Sloveniji (V.Pucelj)
18.15-18.30 Primer dobre prakse vzgoje za ustno zdravje (J. Komel, N. Casarsa )
18.30-19.30 Razprava in zaključki
Petek, 5.6.2014
9.30-11.00
Svečana otvoritev: 40-letnica, priznanja …
11.00-11.50
Možni KVB zapleti v zobni ordinaciji (Z. Fras)
11.50-12.50
Obravnava mehkih tkiv pri anteriornih implantatih (D. Garcia Beaza)
12.50-14.00
Odmor
14.00-15.00
Vpogled, ki vam bo zanesljivo pomagal pri delu s kompoziti (E. Mahn)
15.00-16.00
Keramični materiali in minimalno invazivno zobozdravstvo: Dejstva in
vizije (P. C. Guess)
16.00-17.00
Ključni pogoji uspešnosti protetičnih nadomestkov na zobeh in vsadkih
(I. Ristić)
17.00-17.15
Odmor
17.15-17.45
Poendodontska oskrba zelo poškodovanih zobnih kron (I. Anić)
17.45-18.15
Stategija razvoja stomatoloških biomaterialov (D. Stamenković)
17.00-18.30
Demonstracija za CAD/CAM (V. Budimir) (ločena dvorana)
21.00
Sprejem za vse udeležence
Sobota, 6.6.2015
9.00 – 9.45
Vloga zobozdravnika pri izbiri in napotitvi pacienta na ortodontsko
obravnavo (M. Ovsenik, J. Primoţič)
9.45 – 10.15. Komunikacija v dentalni medicini (D. Petek)
10.15 – 10.45 Odmor
10.45 –11.15 Vloga maksilofacialnega kirurga in zobozdravnika v obravnavi bolnika s
težavami s spanjem (V. Didanovič)
11.15 – 12.00 Nepravilnosti (prirojene in razvojne) obraza in ustne votline, ki so
pomembne za zobozdravnika (A. Kansky)
12.00 – 12.20 Izdelava fiksnega vodila griza s tehniko 3D računalniškega načrtovanja in
tehnologijo izdelave SLM (A. Fekonja, T. Zupančič)
12.20– 12. 30 Zaključek
10.00-13.00
Učna delavnica: Prepariranje zob za nekovinske nadomestke-krone in fasete
(D. Jevremović) (ločena dvorana, omejeno število 15
udeleţencev, ločena kotizacija – 50,00 EUR+ddv)