Koncept beskrivelse

Comments

Transcription

Koncept beskrivelse
Få et professionelt
netværk i ryggen
Netværk Danmark
Par t of Executives’ Global Network
En livline
i hverdagen
Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige
strategiske beslutninger skal træffes. Det kan derfor være en fordel at
være med i et netværk af ligestillede uden for sin egen virksomhed.
Som medlem af Netværk Danmark får du både sparring i en lille
fortrolig gruppe med andre på dit eget niveau og adgang til danske og
internationale erhvervsledere på alle niveauer. Det giver dig et antal
livliner som leder og nøglemedarbejder.
NETVÆRKSGRUPPEN
Din netværksgruppe bliver dit fortrolige forum, hvor du kan afprøve
ideer og få inspiration og sparring fra ledere og nøglemedarbejdere
på dit eget niveau. Du bliver udfordret og får uafhængig, kvalificeret
rådgivning på dine strategiske udfordringer. Medlemmerne i din egen
netværksgruppe er nøje udvalgt, så de matcher netop din profil.
NETVÆRKET
Ud over din egen fortrolige gruppe får du i Netværk Danmark adgang
til erhvervsledere over hele verden. Vores medlemsside er Danmarks
største vidensbank for direktører, ledere og specialister. Du får lynhurtig
support på konkrete udfordringer via vores unikke, digitale
spørgefunktion og inviteres løbende til faglige arrangementer og
tema-møder på tværs af grupperne.
2
Dit udbytte
Netværket giver dig et frirum til personlig og ledelsesmæssig
udvikling. Et netværk er effektiv efteruddannelse og lederudvikling,
hvor du vedligeholder din viden og holder dig opdateret på dit
fagområde. Det er en investering i din fortsatte karriereudvikling.
Du optimerer din tid og ressourcer ved at lære af andres erfaringer
med lignende udfordringer og projekter. Et netværk er en genvej til
“trykprøvede” løsninger, og du sparer dig selv for konsulenttimer og
dyre fejlinvesteringer.
Et netværk giver dig nye relationer og kontakter inden for dit
fagområde. Du kan skifte gruppe i takt med, at dine udfordringer
ændrer sig, og har en konkret livline, hvis du mister dit job.
Dit netværk giver dig inspiration til udvikling i din virksomhed.
Du kan bruge netværket som et fortroligt testforum for dine
forretningsideer. Bliv udfordret og få uafhængig og kvalificeret
sparring på strategiplaner, oplæg og konkrete udfordringer fra
nære netværkskolleger. Det gør dig i stand til at træffe endnu bedre
beslutninger i hverdagen.
3
Sådan arbejder
netværket
Netværksgruppen består af 20-25 ledere på dit eget niveau. Antal og
deltagere er nøje udvalgt for at sikre på den ene side den nødvendige
fortrolighed i gruppen – og på den anden side den mangfoldighed,
der skal til for at skabe dynamik i gruppen.
Gruppen holder 4-6 møder om året.
En af Netværk Danmarks erfarne netværkschefer sikrer driften af
gruppen og står for mødeledelsen, så tiden udnyttes optimalt og alle
får et udbytte.
Gruppen fastsætter selv de temaer, som medlemmerne ønsker at
sætte fokus på og udvikle. Temaerne kan være fælles udfordringer,
strategiske som operationelle. Der kan også være nye tendenser
inden for medlemmernes specifikke fagområde.
Arbejdet i gruppen tager udgangspunkt i medlemmernes egne cases.
Eksterne indlægsholdere byder ind på områder, hvor der er et ønske
om at supplere med kompetencer udefra.
Mellem møderne kan I benytte gruppens egen hjemmeside med
tilhørende app. Her finder I kontaktdata, kalender, referater,
præsentationer og meget mere.
4
Pris og
medlemsfordele
Et års medlemskab koster 11.095-25.225 kroner, der betales af
virksomheden som et led i den generelle efteruddannelse.
Beløbet dækker alle aktiviteter, der er forbundet med afvikling af
møderne. Udover møderne i din egen netværksgruppe får du adgang
til vores unikke digitale værktøj, der gør det muligt at stille spørgsmål
på tværs af fag og landegrænser.
Mister du dit arbejde, kan du gratis fortsætte dit medlemskab i et år,
mens du bruger dit netværk til at finde dit næste karrierejob.
Via medlemssiden kan du kontakte alle danske og udenlandske
medlemmer af netværket direkte. Du inviteres til en række
temamøder og stormøder, hvor du kan møde medlemmer fra andre
netværksgrupper.
Med 700 forskellige netværksgrupper er det let at skifte gruppe
i takt med, at dit ansvar og dine udfordringer ændrer sig. Du kan
vælge at følge enten et fagligt spor – og fx gå fra en chefgruppe til en
direktørgruppe, eller du kan skifte til en af vores mange grupper, der
fokuserer på udvikling af dine kompetencer som leder.
5
Om Netværk
Danmark
Med mere end 13.000 medlemmer fra 6600 virksomheder
samlet i 700 netværksgrupper er vi verdens næststørste
professionelle netværk for direktører, ledere og andre
nøglepersoner. Vi har netværk i 13 lande og dækker alle fag,
brancher og ledelsesniveauer i erhvervslivet.
FORTROLIGHED
Små grupper giver mulighed for dialog, sparring på konkrete
udfordringer samt ikke mindst en fortrolighed, der er nødvendig for at
kunne bruge hinanden i gruppen.
PROFESSIONALISME
Alle møder styres af en professionel og erfaren mødeleder, der sikrer
fremdrift og udvikling i gruppen. Vi står for den praktiske facilitering,
så du blot skal møde op og høste et udbytte.
FAGLIGHED
Vi har fokus på faglig udvikling og er ikke primært et socialt
netværk. Møderne foregår i dagtimerne, da vi opfatter netværk
som en del af en leders professionelle virke. På møderne tager vi
udgangspunkt i konkrete cases.
6
BREDDE
Netværk Danmark er det eneste netværk, der tilbyder videndeling på
tværs af fag, branche, ledelsesniveau og landegrænser. Du optages
i en gruppe, der meget præcist matcher dit eget niveau – og du kan
vokse inden for netværket i takt med karrieren.
FOKUS
Netværk Danmark lever af at drive videndelingsnetværk – og kun det.
Vi holder fokus på kvalitet i kerneydelsen.
UAFHÆNGIGHED
Vi sætter vores uafhængighed højt. Salg er ikke tilladt i netværket, og
vi optager som udgangspunkt ikke konsulenter som medlemmer.
Nye medlemmer skal godkendes i gruppen for at undgå
konkurrenceforhold eller konflikter i kunde/leverandørforhold.
Mød vores
medlemmer
UVIDENHED ER EN DYD
”Mine kolleger i netværksgruppen kender ikke meget til min virksomhed,
men her er uvidenhed en dyd. De er vant til at stille logiske spørgsmål og
sætte fingeren på de ømme punkter. Det, vi lærer af hinanden, kan direkte
bruges i vores virksomheder, og det har absolut en værdi for udvikling og
resultater.”
Torben Lunn, adm. direktør i Lunn+.
FÅR NOGET MED HJEM
“I Netværk Danmark kommer du meget tættere på folk igennem længere
tid. Du får nogle andre medspillere og modspillere, end du har hjemme
i din egen organisation og dine øvrige netværk. Mødelederne i Netværk
Danmark har et personligt stort engagement og drive. De bidrager til, at vi
kommer tæt på hinanden og udfordrer hinanden – det synes jeg er enormt
stærkt. Netværk Danmark er det sted, jeg har været, hvor der hurtigst muligt har været skabt en værdi, og hvor jeg har kunnet se, at her får jeg noget
med hjem”.
Brian Busk, adm. direktør, Silkeborg Data A/S
INVESTER TIDEN FRA START
“Det kan godt betale sig at investere tiden fra starten af i en gruppe, for
udbyttet kommer, når man har lært nogle stykker rigtig godt at kende. Jeg
kommer altid hjem med værktøjer eller inspiration, som jeg kan bruge i mit
daglige arbejde”.
Ulrich Høgsted, Projektleder, IT Quality.
FLEKSIBEL EFTERUDDANNELSE
”Der er masser af viden og erfaringer at hente, og jeg synes især, vi har
gavn af at høre om hinandens erfaringer med værktøjer, der virker og værktøjer, der ikke virker. I netværksgruppen har alle medindflydelse på, hvilke
emner og eksempler, der er mest udviklende at tale om, og det er ikke
overdrevet, når Netværk Danmark taler om fleksibel efteruddannelse, for
vi holder hinanden fagligt på tæerne hele tiden. Jeg ”tør” næsten ikke blive
væk fra møderne, for jeg vil nødig gå glip af noget”.
Peter Smith-Christensen, HR manager, LEGO Systems A/S.
VI GÅR TIL FOLK
“Man får det, man selv putter i det. Hvis du tør smide dig selv på bordet,
kan det give en enorm dynamik i en gruppe. Vi har en gensidig accept og
forståelse af, at andre har lov til at spørge ind. Vi har ikke en hård tone,
men vi går til folk, også personligt. Det vigtigste er, at man stoler på hinanden. Det kræver kontinuitet. Har du kun tid til at komme hver anden gang,
så glem det. Man skal ville det.”
Martin Sejersgaard-Jacobsen, Regionschef, Kolding Kommune.
7
Netværk Danmark A/S | www.nd.dk | T: 63 21 40 00 | E: [email protected]
Netværk Danmark
Par t of Executives’ Global Network