Polarfronten 2003 – 1

Comments

Transcription

Polarfronten 2003 – 1
Fredericia
PDF fra Infomedia
Løb gennem
lokalhistorien
FREDERICIA - På lørdag den
6. juli kl. 13 kan du tage en
løbetur gennem Fredericias
historie i en ny aktivitet kaldet ”Running Fredericia”.
Den arrangeres i samarbejde med Fredericia Løbeklub.
Udfordringen går ud på at
hoppe i løbeskoene og tage
venner og familien med på
en frisk løbetur på ca. fire
kilometer med 12 historiske
tjekpunkter.
På turen får du undervejs
en kort historisk fortælling
om steder, der dels var strategisk vigtige, dels hårdt
ramte i dagene 5. og 6. juli.
Før start får alle deltagere
udleveret små kort med information om de 12 tjekpunkter.
Turen begynder ved Sct.
Michaelis sognehus og fortsætter til Ryes Plads,
Gothersgade, Tøjhuset, Gl.
Havn, Krudttårnet, forbi Peter Buhl, Jyllandsgade, Kongensgade, Krigergraven og
Trinitatis kirke, Danmarksgade, forbi genforeningsmonumentet, Lundings-monumentet, over volden fra
Kongens Port, Landsoldatpladsen, Vester Voldgade
forbi Den Jødiske Kirkegård
samt Sct. Michaelis sogneINGEMANN
hus.
Lær at flirte
på tegnsprog
04/07/13 22.06
6. juli pakket ind i en
kærlighedshistorie
Ib Søby udgiver
6. juli romanen
”6. juli”, som
handler om krig,
udfaldet fra
Fredericia og
kærlighed
Af Marianne Husted
[email protected]
FREDERICIA - Ib Søby indrømmer gerne, at han har
”snydt” lidt. Han indleder
sin debutroman ”6. juli”
med en fantastisk historie.
Nemlig at forfatteren bliver
ringet op af amerikaneren
Gatti, som er kommet i besiddelse af en stak breve,
skrevet af Niels Peter Nielsen, der skulle have deltaget
i det sejrrige udfald i Fredericia - og viser sig at være en
bror til Ib Søbys tipoldefar.
Det er en god historie,
men ren fiktion - og en velkendt litterær metode til at
få en krog i læseren, så vedkommende bare må læse videre.
Men de historiske oplysninger er gode nok. Tv-journalisten Ib Søby, som blandt
er kendt som speedwaykommentator på dk4, har
brugt fem år på bogen, og
meget af tiden er gået med
at studere det historiske materiale, der findes.
Den militære sejr, som Fredericia markerer i dagene 5. & 6. juli, er
nu også blevet genstand for en roman, der meget passende udkommer 6. juli.
PR-FOTO
Ib Søby har skrevet en spændings- og kærligheds
de største genistreger i dansk militærhistorie - det
fra Fredericia i 1849.
”Den multikulturelle del af historien
er jo fantastisk. For
eksempel da tilbageværende indbyggere på tværs
af religion og baggrund hjalp Lunding med at udvide
befæstningen.”
”Der er skrevet så
meget om Dybbøl
og krigen i 1864,
men ikke særlig
meget om Treårskrigen, og det
kunne jeg godt
tænke mig at kaste
mig ud i, tænkte
jeg.”
FREDERICIA - I forbindelse
med 6. juli-dagene kan du
lære at flirte på tegnsprog.
mig selv om, at jeg måtte gå
gør ved folk.
Døves Ressourcecenter
en anden vej.
debutroman,
deltager i 6. Juli-dagene for
Ib Søby valgte at pakke hike lige i gang
at skabe åbenhed, nysgerrigstorien ind i en kærlighedsdet samme.
hed og større viden om,
roman med den unge løjtDen har ko
hvad det vil sige at være døv Opvokset i Erritsø
Ib Søby har været optaget af
nant Nils Peter Nielsen som
bejde, samti
og tale tegnsprog.
hovedpersonen, der grubler
forbereder dk
- Vi vil gerne vise, at døve Fredericias historie, siden
over krigens gru og forelsker
weekendens
er helt normale som andre han som teenager boede i
sig en reformert købmandsSpeedway Gr
mennesker – blot med et an- Erritsø. Han har gået mange
frue.
ken.
det sprog og en anden kul- ture på Fredericias volde,
indgående studeret LandSamtidig med at han har
Han har ti
turbaggrund.
fordybet sig i de historiske
bogen ”Spee
- Vi vil også gerne vise, at soldaten og forestillet sig,
beretninger og skrevet på
blev meget ro
det faktisk ikke er umuligt at hvordan det måtte have væbogen, har han passet sit arogså for sin
kommunikere med os døve, ret under belejringen af Frebejde på dk4. Han fik dog to
indsats på d
forklarer Karen Talk, som er dericia, og da den danske
måneders orlov i vinter, da
guldnålen af
aktivitetskonsulent for pro- hær gjorde det succesfulde
der skulle bruges megen tid
tor Union.
jektet hos Døves Ressour- udfald mod de slesvig-holstenske oprørere.
på korrektur og tilretning.
Han ved, at
cecenter.
Faktisk begyndte han for
dre, der glæd
På fredag den 5. juli melHilsen til Fredericia
manen. Blan
lem kl. 13 og 22 kan du såle- 15 år siden at drømme om at
- Min bog er en cadeau til
bys mor, Mar
des møde unge fra ressour- skrive en roman med udIB
SØBY
IB
SØBY
Fredericia, siger han og forgangspunkt i fæstningsbysteren Lene,
cecentret.
klarer, at romanen på en
byen.
Du kan lære sjove tegn og ens særlige historie og Tresider med den i hvert fald måde er en antikrigsbog, Ryes listige og taktiske maOg den sna
få en snak med dem om, årskrigen.
Og da kæresten i 2008 fik for fredericianere så sigende fordi den fortæller om, hvor nøvre, der betød, at fjenden fatter glæder
hvad det vil sige at være døv.
blev taget noget så grueligt hilse på bysb
Du kan også høre om, job i et møbelfirma i Singa- titel: ”6. juli”. Det bliver så rædselsfuld krigen er.
Men den er også en hyl- på sengen 6. juli 1849.
selvfølgelig - d
hvilke udfordringer og for- pore, og Ib Søby sagde sit også dagen, hvor bogen uddest til Fredericia som en
rer romanen
dele det giver i dagligdagen job op og flyttede med, ud- kommer.
Også henvendt til unge
- Der er skrevet så meget multietnisk by.
viklede drømmen sig. Plahandel.
at være døv.
- Den multikulturelle del Han håber, at han med kær- Vores ønske er at elimi- nen var egentlig at etablere om Dybbøl og krigen i 1864,
nere fordomme om døve og sig som freelancejournalist, men ikke særlig meget om af historien er jo fantastisk. lighedshistorien som omFørste
forrige
Side og det
6 kunne Vis
Sidste >|
drejningspunkt vil lokke
Treårskrigen,
For næste>>
eksempel da tilbagevæda det er <<Vis
svært at afsætsignalere til omverdenen, at|< men
”6. Juli”, Mu
døve ønsker at blive set som te internationale historier til jeg godt tænke mig at kaste rende indbyggere på tværs mange - også meget gerne
516 sider. Ve
en minoritetsgruppe med danske medier, foreslog kæ- mig ud i, tænkte jeg. Men da af religion og baggrund unge - til at læse om denne
199,95 kr.
eget sprog og kultur – ikke resten, at Ib Søby gjorde no- jeg så læste Tom Buk-Swien- hjalp Lunding med at udvi- vigtige del af Danmarks og
http://www.infomedia.dk/mo/ViewPDFlauncher.aspx?Dockey=FRD%5c…c02%5ce3de08b7.xml&UrlID=9367f2af-2e78-4c12-a073-94780eb93c00
af 2
Fredericias historie, menSide 1Forfatteren
som handicappede eller get ved sin drøm. Og nu er tys gennemarbejdede bøger de befæstningen.
Billunds bog
Og så er han også fascine- også at bogen vil få læserne
funktionshæmmede, fortæl- den blevet til virkelighed om 1864, blev jeg nærmest
den 6.juli fra
ler Karen Talk.
INGEMANN
med en diger roman på 516 lamslået og blev enig med ret af historien om general til at tænke over, hvad krig
PDF fra Infomedia
http://www.infomedia.dk/mo/ViewPDFlauncher.aspx?Dockey=FRD%5c…c02%5ce3de08b7.xml&UrlID=9367f2af-2e78-4c12-a073-94780eb93c00
04/07/13 22.06
Side 2 af 2