Straksbestilling af digital medarbejdersignatur

Comments

Transcription

Straksbestilling af digital medarbejdersignatur
11-05-2011
Behandling af akutte
endodontiske tilstande
BEHANDLING AF AKUTTE
ENDODONTISKE TILSTANDE
Kan ikke ”standardiseres”.
Systematiser us og
behandling.
Jens Knudsen, maj 2011
Diagnose!
Nødbehandling
systematik
ANAMNESE: akutte
Smerter -8.
NØDBEHANDLING:
Ex. -8.
Anamnese.
Røntgenbilleder.
Aldrig behandling uden
diagnose.
Klinisk undersøgelse.
Diagnose
Denne behandling blev
udført udelukkende på
anamnese.
Diagnostik
systematik
Diagnostik
Anamnese
Er smerterne odontogene? (sinuitis?
myogene smerter?)
Stammer de fra marginale parodont.? (f.eks
absces i furkatur)
Er det pulpale smerter (vital tand)
Er det periapikale smerter?
Opstået hvornår?
Intensitet?
Varighed?
Provokerbar, og af hvad?
Hvilken tand? (Hvis muligt).
Behandlingen afhænger af diagnosen
1
11-05-2011
Diagnostik
Diagnostik
kliniske iagttagelser
Røntgenbilleder
Synlige tegn på patologi
Vitalitetstest
Percussionstest
Termoprovokation
Se efter: Store fyldninger, approximal-kontakter,
Caries, marginale og apikale parodontium.
Påbidningstest (evt. frack-finding)
Tegn på tekniske fejl
Vitale casus
Behandling
Smerter for koldt og
Overfølsom
varmt/sødt.
Provokeres, men
varer ikke ved.
tandhals:
Kan ofte lokaliseres ved luftpåblæsning.
Ingen, men hvis meget generende,
kan dentintubuli aflukkes.
Samme symptomer ses ved carieslæsioner, løse fyldninger, nylagte
plastfyldninger.
Behandling
kortvarige, provokerbare sm.
Infraktioner:
Diagnosen kan inden åbning verificeres med ”frackfinder”. Ofte vil pt.
i sin historie melde om symptomer
ved tygning.
Nødbehandling: Rigelig cuspisafslibning
og eugenolholdigt provisorium.
Behandling
Kortvarige,provokerbare sm.
Caries: Hvis ingen oplysninger om spontane smerter:
Grovexcavering, calciumhydroxydholdig bunddækning og IRM-cement.
Løse fyldninger: Fyldning fjernes,
og der nødbehandles på samme
måde.
2
11-05-2011
Behandling
Ikke-spontane,
provokerbare sm.
Behandling
ingen spontane sm.
Perf gennem sund dentin:
Overkapning.
Gennem carieret dentin:
Tidnød: Pulpotomi.
Sikrest: Pulpektomi straks.
Smertende nylagte plastfyldninger, observeres
og patienten orienteres om, at problemerne ofte
aftager over tid.
Der er mikroorganismer involveret,
så der skal behandles aseptisk.
Behandling
Akutte, spontane, provokerbare
sm.
OBS: Ofte vanskelige at lokalisere!
Behandling
komplicerede kronefrakturer
Ingen symptomer.
Kort tid efter traume: Overkapning.
Pulpa er inficeret. (Pulpitis)
Nogle timer efter traume: Pulpotomi.
Den sikreste øjeblikkelige effekt,
og den bedste behandling på
langt sigt er straks- pulpekttomi.
Er der gået lang tid: Pulpektomi.
Nødbehandling, hvis tidnød: pulpotomi.
Kanalerne skal færdigpræp. +
Ca(OH)2 + sikkert provisorium.
Er der ikke tid til det: provisorisk
pulpotomi+Ca(OH)2+sikker fyldn.
Behandling
Spontane, provokerbare smerter
Balancen er: Overkapning bedst, men
hvis pulpektomi nødvendig, er straksbehandling ønskelig.
HUSK!
Fund: Pos vit-test, Caries/dyb fyldn.
Rtg: udv. Parodontalspalte.
Med disse fund, er der sandsynlighed
for voldsom infektion i hele pulpa-cavum. (Pulpitis Acuta)
Ved tidnød, kan provisorisk pulpotomi
forsøges, men der er relativ stor risiko
for, at smerterne ikke svinder.
Ingen nødbehandling uden
aseptiske forholdsregler!!!
Det kan betyde tandtab.
Færdigpræp. af kanaler er sikrest.
3
11-05-2011
Persist.sm. efter extirpation i nødbehandling
24.november
Kontrol 7 mdr senere!
Der var caries under den løse krone.
Broen blev adskilt tanden excaveret,
Cofferdam på, Præpareret i kanaler,
Ca(OH)2 og senere rodfyldt.
Manglende aseptik er den sandsynlige
årsag til persisterende smerter og apikal infektion.
10.oktober
25. november
Pulpanekrose,
mulige fund.
Differentialdiagnoser
Percussionsømhed
Parodontal absces
Palpationsømhed
Fraktur
Rødmen
Hævelse eller absces
For høj tand
Behandling
nekrose og apikal parodontitis
Der er altid massiv
infektion. Udover
aseptiske
procedurer, er det
vigtigt at undgå
udpresning af
nekrotisk, inficeret
materiale i de
apikale væv!
Behandling
nekrotisk pulpa og apikal
parodontitis
Absces i fast væv eller subperiostalt drænes ofte ved åbning
af kronepulpakammer.
4
11-05-2011
Behandling
Pulpanekrose og apikal
parodontitis
Færdigpræp af kanal og rigelig skylning er altid sikrest for
en god prognose.
Er der ikke tid, åbnes til kronepulpakammer for drænage.
Aldrig delpræp!
Kommer der ikke pus eller er
der ikke smertelindring straks, kan
ventetid i venteværelset være aktuel.
Der lægges Ca(OH)2 og en sikker fyldning.
Behandling
parodontitis apikalt og
interradikulært
Rødder med dubiøs prognose og
apikale problemer, kan ofte fjernes på begrænset tid.
Behandling
pulpanekrose og apikal
parodontitis
Submukøs absces (fluktuerende)
kan ofte drænes gennem rodkanalen.
Er der ikke tid, kan den incideres
og kanalbehandles dage efter.
Er hævelsen ikke fluktuerende må der
ikke incideres, da der kan opstå komplikationer. Vent og giv smertestillende og informer patienten, hvis der ikke
kan opnås lindring ved kanalåbning-
Behandling
Apikal parodontitis
I akutte tilfælde med rodfyldt
tand og apikal parodontitis, er
der kun én vej til drænage:
Smertestillende og at gøre plads
i aftalebogen.
Rodfyldningen skal fjernes og
kanalen færdigrenses.
Apikal parodontitis
Flegmone
Åbning som tidligere beskrevet.
Der bør gives antibiotika-behandling.
Hvis pt. er febril, skal hospitalsbehandling overvejes.
Er der flegmone, skal der holdes
kontakt til patienten indtil der er
sikkerhed for, at der er bedring.
5
11-05-2011
Postoperative smerter
efter endobehandling
Oversete kanaler.
Pulparester.
Apikal udpresning
Rodfyldningsoverskud.
Overinstrumentering.
Der er altid tale om mangelfuld
aseptik og følgende infektion.
Er der rodfyldt tilstrækkeligt:
Afvent og informer pt.. Det svinder.
Sammenfatning
Akutte endo-smerter
Pulpitis acuta: Pulpotomi ved tidnød.
Pulpektomi med færdigpræp. Af kanaler er
sikrest.
Parodontitis apikalis acuta: Dræn ved åbning til
kanalindgange. Info og vente. Kanalpræp. hvis
tid – og da færdigpræp. Aldrig delvis udrensning.
Evt absces kan incideres.
Er der ikke rodfyldt: Find fejl, skyl
og læg Ca(OH)2.
6

Similar documents