Bulletin 2/2014 - Robit Rocktools Ltd

Comments

Transcription

Bulletin 2/2014 - Robit Rocktools Ltd
Bulletin
2
2014
Oy Robit Rocktools Ltd:n sidosryhmälehti
Robit mukana
Venäjän haastavassa
poraushankkeessa
HMI – menestyksellistä
yhteistyötä maapallon
toisella puolella
Robitilla tyytyväisiä
työntekijöitä
Toimitusjohtajan katsaus
Asenne ratkaisee
Robitin kevät sujui positiivisen vireen siivittämänä. Erityisesti vuoden
toinen kvartaali oli menestyksekäs ja toi meille kasvua entisestään
verrattuna viime vuoteen. Lanseerasimme muun muassa maanporauspuolella sekä 900 että 1 200 millimetrin poranterät, jotka tulevat
olemaan tärkeitä kärkituotteita niin sanottujen suurten tuotteidemme
kokonaistarjonnan joukossa.
Myös käsillä oleva syksy on pyörähtänyt vilkkaasti käyntiin, ja kirjat
täyttyvät tilauksista. Haemme noin 15 prosentin kasvua vuodelle 2014,
ja etenkin Suomen tehtaan myynti näyttää täyttävän tämän tavoitteen
hienosti. Myös Koreassa tuotantomme on kovassa kasvussa muun
muassa paikalliselle tehtaalle saatujen uusien lisätilojen ja tehtyjen
investointien myötä.
Olemme avanneet tänä vuonna myyntitoimiston muun muassa
Johannesburgiin ja viime vuonna Chicagoon. Uskon vahvasti, että tämä
kova jalkatyö ja paikallisuus palkitaan tulevaisuudessa. Myös monien
jälleenmyyjiemme erikoistuminen tiettyyn segmenttiin, kuten ainoastaan tunnelityömaihin tai louhoksiin, kantaa meille hedelmää maailmanlaajuisesti.
Ahkera tekemisen meininki hyvässä tiimihengessä palkitaan jälleen
kerran monia onnistumisia sisällään pitäneellä vuodella. Robitin voittokulku on ennen kaikkea motivoituneiden työntekijöiden, osaavien
jälleenmyyjien sekä positiivisen kasvuhalumme ansiota.
Taistelu markkinoilla jatkuu kovana, mutta hyvällä asenteella saavutetaan jatkossakin paljon!
Jussi Rautiainen
toimitusjohtaja
www.robit.fi
Robit Bulletin on Oy Robit Rocktools Ltd:n
sidosryhmälehti.
Seuraava numero ilmestyy
maaliskuussa 2015.
Päätoimittaja Jussi Rautiainen
Tekstit ja taitto Villivisio Oy
Painosmäärä 2 000
Painopaikka Eräsalon Kirjapaino
Tässä numerossa
2
Toimitusjohtajan katsaus
4
Robit valloittaa Afrikkaa
5
YP Robit avasi uuden tehtaan Koreaan
6
Myyjät tutustuivat Outokummussa porauksen saloihin
7
Työtyytyväisyyskyselyn tulokset erinomaisia
8
Menestyksellistä yhteistyötä
Australiassa ja Uudessa-Seelannissa
10
Vuoden toimistotyöntekijät
11
Työntekijämme esittelyssä
12
Yakutiassa porataan veden syvyyksissä
14
Spring Storming -päivät olivat jättimenestys
Robit Bulletin 2 | 2014 3
JOHANNESBURG
Robit valloittaa
AFRIKKAA
Robitin yksi uusimmista myyntitoimistoista sijaitsee EteläAfrikassa. Helmi-maaliskuun vaihteessa Johannesburgiin
avautuneen myyntitoimiston myötä yhtiö palvelee
asiakkaita lähes jokaisella mantereella.
Etelä-Afrikan myyntitoimistosta vastaavat aluepäällikkö Dawie van der Walt sekä
myyntijohtaja Alfranco van Deventer. Van
der Walt on vastuussa myös koko Afrikan
markkina-alueesta.
Myyntitoimiston tavoitteena on kehittää ja kasvattaa Etelä-Afrikan markkinoita.
– Meillä on tällä hetkellä Etelä-Afrikassa sekä suuria että pienempiä asiakkaita. Töitä asiakaskunnan kasvattamiseksi tehdään ahkerasti kaiken aikaa,
kertoo aluepäällikkö Dawie van der Walt.
Parhaillaan Robit toimittaa tuotteita
Afrikan jälleenmyyjille muun muassa
Sambiaan. Tavoitteena on pian aloittaa
toimitukset myös esimerkiksi Kongoon ja
Zimbabween.
4 Robit Bulletin 2 | 2014
Keskeinen sijainti ratkaisee
Markkinaosaaminen suuri etu
Johannesburg sijaitsee keskeisellä paikalla Etelä-Afrikassa ja toimii siksi hyvänä
päämajana Robitille. Kaupungissa on
lisäksi Afrikan suurin lentokenttä.
– Johannesburgin tarjoamat hyvät kulkuyhteydet takaavat joustavat tuotteiden
toimitukset niin Sambiaan, Zimbabween,
Mosambikiin, Namibiaan, Botswanaan,
Kongoon kuin Tansaniaan, täsmentää van
der Walt.
Lähimmät kultakaivokset sekä platinaja kromikaivokset sijaitsevat noin 70 kilometrin säteellä kaupungista.
– Mitä lähempänä suuria kaivosalueita
olemme, sitä paremmin, tehokkaammin
ja nopeammin voimme palvella myös asiakkaitamme, sanoo van der Walt.
Suoraan Etelä-Afrikasta käsin toimiessa
Robitilla on hyvä käsitys maan markkinoista ja kysynnästä.
– Etelä-Afrikan markkinoiden kasvattamisen lisäksi halusimme päästä lähemmäs asiakkaitamme Afrikassa, jotta
voimme ymmärtää paremmin heidän tarpeitaan, perustelee van der Walt.
– Afrikassa kallio- ja maanporaus
kehittyvät jatkuvasti huimaa vauhtia.
Robit haluaa olla mukana tässä kehityksessä, hän jatkaa.
DONGHAE
YP ROBIT TEHOSTAA
TOIMINTAANSA AASIASSA
UUSI TEHDAS
KOREAAN
YP Robit avasi viime keväänä
toisen tehtaan Donghaessa,
minkä myötä Etelä-Korean
tuotantoa järjesteltiin uudelleen.
Uudella tehtaalla valmistetaan
jatkossa holkkeja ja niskoja
kallioporauspuolelle.
Avajaisten jälkeen tehtaan työntekijät viettivät perinteistä
virkistyspäivää pallopelien ja yhdessäolon merkeissä.
Upouudella tehtaalla valmistetaan
holkkeja ja niskoja kallioporauksia varten.
Uuden tehtaan myötä Etelä-Koreaan saatiin lisää tuotantotilaa
yhteensä 800 neliömetriä. Niskatehtaaksi kutsuttu uusi tuotantotila sijaitsee vanhemman tehtaan välittömässä läheisyydessä,
joten liikkuminen kahden tehtaan välillä on helppoa.
– Vanhemmalla tehtaalla valmistetaan edelleen kallioporauksessa käytettäviä tankoja. Kaikki niskojen ja holkkien valmistukseen liittyvä tuotanto ja koneisto siirrettiin uudelle tehtaalle,
kertoo Robit Korean tuotantojohtaja Mikko Heinonen.
Päämääränä entistä nopeammat tuotantoprosessit
Donghaen tehdasalueen laajentamista suunniteltiin pitkään.
– Laajennusta helpotti alueelle vastikään valmistunut tehdasrakennus, joten Robit pääsi muuttamaan vuokralle täysin
uusiin tiloihin, sanoo Heinonen.
Robitin tuotanto Aasiassa laajenee uusien tehdastilojen,
koneinvestointien ja tehokkaampien prosessien myötä.
– Tuotannon jakaminen kahdelle tehtaalle mahdollistaa
entistä tehokkaammat ja nopeammat tuotantoprosessit sekä
uudet koneinvestoinnit. Kun tuotanto tehostuu, tuotteiden valmistusaika lyhenee ja valmiit tuotteet saadaan nopeammin asiakkaille, pohtii Heinonen.
Lisää tilaa vanhalle tehtaalle
Avajaisissa suoritettiin
perinteinen korealainen rituaali
menestyksekkään tulevaisuuden
varmistamiseksi.
Aasian tuotannon uudelleenjärjestelyn yhteydessä vanhoihin
tuotantotiloihin saatiin lisää väljyyttä, minkä myötä tilaa vapautui uusille koneille. Myös tehtaan turvallisuus lisääntyi.
– Lisäksi vanhojen koneiden paikat saatiin optimoitua paremmin tuotantoprosessejamme palveleviksi,
mikä sujuvoittaa ja nopeuttaa työntekoa, täydentää Heinonen.
Raha sian päässä takaa menestyksen
Uusi tehdas avattiin juhlallisesti 26.4.2014. Avajaisten ohjelmassa oli uusiin tehdastiloihin tutustumisen lisäksi perinteinen korealainen menestystä
tuova rituaali. Rituaalissa keskeistä osaa näytteli tehtaalle
valmisteltu pöytä hedelmineen ja riisikakkuineen sekä sian pää,
jonka korealaiset uskovat tuovan onnea.
– Rituaalin suorittamiseksi jokaisen tehtaan työntekijän tuli
asettaa rahaa sian kärsään tai korviin, minkä jälkeen suoritettiin
sarja kumarruksia ja asetettiin korealaista riisijuomaa uusien
koneiden päälle onnea tuomaan, selventää Heinonen.
Robit Bulletin 2 | 2014 5
Kaivosmuseossa myyjät tutustuivat
kattavasti kaivostoimintaan.
Simulaattorilla
harjoittelu oli
mielenkiintoista ja
opettavaista.
Myyjät tutustuivat
Outokummussa
porauksen saloihin
Robitin 10 myyjää osallistui Outokummussa järjestetyille
koulutuspäiville 21.–22.8.2014. Mielenkiintoisten päivien
aikana myyjät pääsivät harjoittelemaan porausta
simulaattorilla ja myös oikealla poravaunulla.
Kaksipäiväiset koulutuspäivät Outokummussa olivat täynnä ohjelmaa. Torstaina
myyjät tutustuivat Pohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtymän tiloihin ja koulutusmahdollisuuksiin. Samana päivänä
myyntiporukka pääsi harjoittelemaan
penkkaporausta ja tunneliporausta simulaattorilla.
– Simulaattorilla harjoittelu oli todella
antoisaa. Pääsimme tutustumaan poralaitteiden toimintaan ja opimme paljon
porauksen haasteista, kertoo vientipäällikkö Antti Mäkinen.
6 Robit Bulletin 2 | 2014
Iltapäivällä myyjät pitivät myyntipalaverin, ja ilta oli pyhitetty saunomiselle.
Poravaunulla poraaminen jäi mieleen
Perjantaina myyjät pääsivät tositoimiin,
kun luvassa oli poraamista avoporavaunulla ja ajoa maanalaisella lastauskoneella.
– Kaikki olivat innoissaan, kun oli mahdollisuus kokeilla oikeaa poravaunua. Oli
hienoa, että koulutuspäivät eivät olleet
vain luokkahuoneessa istumista, kiittelee
Antti.
Perjantain ohjelmaan mahtui myös
Kaivosmuseoon tutustuminen kaivoksen
entisen tuotantopäällikön johdolla. Museo
tarjosi mielenkiintoisen katsauksen suomalaiseen kaivoshistoriaan.
Koulutuspäivät antoivat paljon
Myyjät olivat erittäin tyytyväisiä käytännönläheisten koulutuspäivien antiin.
- Porukalta tuli pelkästään positiivista
palautetta koulutuksesta. Tutustuimme
kahden päivän aikana kattavasti porarin
töihin, summaa Antti.
Robit toteutti keväällä kaikissa toimipisteissään työtyytyväisyyskyselyn. Kyselyyn vastasi 75 Robitin työntekijää.
Työtyytyväisyyskyselyn
tulokset erinomaisia
Robit järjestää työtyytyväisyyskyselyn henkilökunnalleen säännöllisesti. Kyselyllä halutaan selvittää, mitkä asiat työyhteisössä ovat hyvin ja mihin asioihin vastaajat kaipaavat kehitystä.
Kyselyn aihepiirejä olivat muun muassa työhön sitoutuminen,
kommunikointi työpaikalla ja luottamus johtajiin sekä esimiehiin. Lisäksi työntekijöiltä kysyttiin, miten tytäryhtiön osto vaikutti tiedonkulkuun ja arjen työhön.
Työtyytyväisyyskyselyn tulokset olivat kaiken kaikkiaan erittäin positiiviset, ja asiat olivat kehittyneet parempaan suuntaan
verrattuna edellisen kyselyn tuloksiin. Kyselyssä nousi esiin myös
hyviä kehitysehdotuksia, joita hyödynnetään eri toimipisteissä.
kilökunnan mielestä toiseksi eniten työtyytyväisyyteen. Yhteishengen edellä oli vain palkkaus- ja kannustejärjestelmät, jonka
tärkeimmäksi vaikuttavaksi tekijäksi valitsi 77 % vastaajista.
Kyselyn mukaan työntekijät olivat erittäin tyytyväisiä myös
työhön sitoutumiseen, työympäristöön ja työturvallisuuteen.
Toimintaa kehitetään entisestään
ki
en
II
Hy v ä y h t e i s
o i se t t yö t
e
rm
IV
uu s
öo
i
t y ö pa
k
Työtyytyväisyyteen eniten
vaikuttavat seikat
IV
IV
ris
ät
äv
ht
t
mä
st
el
s
an nus t e j är j e
int
Va
ki
Ty
l en
au
ak
Mi e
Pa l k k
-j
I
III
ta
Kyselyssä kävi ilmi, että työntekijät ovat erittäin tyytyväisiä
Robitin työilmapiiriin. Yhteistyö ja kommunikointi työkavereiden
kanssa on sujuvaa ja helppoa. Hyvä yhteishenki vaikuttaakin hen-
as
Hyvää yhteishenkeä arvostetaan
tö
Työtyytyväisyyskyselyssä kehityskohteiksi nousivat erityisesti
tietojärjestelmät ja sisäinen tiedonkulku. Molempiin asioihin
kiinnitetään huomiota, ja toimintaa pyritään kehittämään aktiivisesti.
Jo syksyllä tiedonkulku paranee, kun Suomessa ja Koreassa
aloitetaan toimipisteiden yhteistyössä laatimat viikottaiset
infoiskut. Tietoa jaetaan jatkossa toimipisteiden välillä entistä
aktiivisemmin. Henkilöstötietojen hallintaan otetaan käyttöön
myös uusi henkilöstöjärjestelmä.
l o t j - y mp ä
a
Ar vo us
st
h
Robit Bulletin 2 | 2014 7
Menestyksellistä
yhteistyötä
Australiassa
ja UudessaSeelannissa
8 Robit Bulletin 2 | 2014
HMI (Hard Metal
Industries) ja Robit
ovat tehneet tiivistä
yhteistyötä kaksi
vuotta. Yrityksiä
yhdistävät korkea
laatu,sitoutuminen
ja palvelu, joista
ei toiminnassa
koskaan tingitä.
Australialainen HMI on vuonna 1999
perustettu jakeluyritys. Yrityksellä on
laajaa osaamista maanrakennuksesta,
kaivostoiminnasta, ojituksesta, porauksesta ja kulutuksen suojauksesta. Tällä
hetkellä yritys myy Robitin tuotteita
pääasiassa Australian itärannikolle ja
Uuteen-Seelantiin.
– Toimintamme tärkeä periaate on
korkea laatu. Tuotteet valitaan erittäin
huolellisesti, ja Suomen lisäksi niitä valmistetaan Australiassa, Etelä-Afrikassa,
Saksassa ja Yhdysvalloissa, sanoo myyntijohtaja Andrew Dry.
Erinomainen palvelu kilpailuetuna
HMI työllistää yli 55 henkilöä Brisbanessa, Mackayssa, Sydneyssä, Perthissä,
Uudessa-Seelannissa ja Etelä-Afrikassa.
Yritys erottuu kilpailijoista palvelulla.
– Tarjoamme ammattitaitoista tukea
tuotteidemme käyttöön. Lisäksi suunnittelemme ja valmistamme asiakkaillemme
tuotteita, jotka soveltuvat juuri heidän
erityistarpeisiinsa, Dry sanoo.
HMI:n palveluvalikoimaan kuuluvat
myös korjaus- ja kunnostuspalvelut, joita
he tekevät tarvittaessa asiakkaan työmaalla. Palvelut tehostavat asiakkaan
toimintaa ja varmistavat, että asiakas
saa luotettavaa tuotetukea.
Rocktoolsin ajanmukaiset porakalustot
ovat saaneet paljon kiitosta asiakkailtamme, Dry lisää.
Tiivistä yhteydenpitoa
Messuilta antoisaan yhteistyöhön
HMI:n ja Robitin tiet kohtasivat ensimmäisen kerran MINExpo-messuilla Las
Vegasissa. Yhteinen sävel löytyi nopeasti, ja Robitin tuotteet herättivät välittömästi jakelijayrityksessä kiinnostusta.
– Tapasimme messuilla aluepäällikkö
Dawie van der Waltin, ja keskustelumme
kääntyi pian yhteistyösuunnitelmiin.
Robitin tuotevalikoima vakuutti meidät
nopeasti, ja koimme, että asiakkaamme
saavat niistä varmasti lisäarvoa, Dry kertoo.
Yhteistyön myötä HMI pystyy tarjoamaan nykyisille ja potentiaalisille asiakkailleen laajemman valikoiman tuotteita
kallioporaukseen.
– Olemme kumppanuuden aikana
onnistuneet kasvattamaan markkinaosuutta
erityisesti rakennusteollisuudessa. Robit
HMI on ollut koko yhteistyön ajan erittäin
tyytyväinen Robitin ammattitaitoiseen
palveluun ja tukeen.
– Robitin tiimin kanssa on helppo
työskennellä. Saamme aina nopeasti
tarvitsemamme tiedon ja tuen. Näin
voimme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, ja tuotetietomme pysyvät ajan tasalla, Dry kertoo.
Yhteistyö on syventynyt viime kuukausina. HMI välittää muun muassa asiakkaiden tuotekehitysideoita aktiivisesti
Robitille.
– Kuulemme kentältä välillä erittäin
kehittäviä kommentteja tuotteista. Kerromme ne mielellämme Robitille, sillä
haluamme auttaa heitä tekemään tuotteista vieläkin parempia, Dry toteaa.
HMI:n asiakkaat Australian itärannikolla
ja Uudessa-Seelannissa saavat lisäarvoa
Robitin tuotteista.
Robit Bulletin 2 | 2014 9
Osaaville robittilaisille halutaan antaa vuosittain tunnustusta hyvin
tehdystä työstä. Tällä kertaa vuoden toimistotyöntekijöiksi valittiin
Etelä-Korean Soulissa työskentelevä laatupäällikkö Jin Bok Kim ja
Lempäälän konttorin aluejohtaja Oleg Ivanov.
VUODEN TOIMISTOTYÖNTEKIJÄT
Laadun lähettiläs JIN BOK KIM
”Jin Bok
on ahkera,
vastuullinen
ja tunnollinen
työntekijä. Hän
auttaa aina mielellään
muita ja ylläpitää positiivisuudellaan
mukavaa työskentelyilmapiiriä.”
Etelä-Korean liiketoiminnan johtaja Jukka Luoma
Jin Bok opiskeli yliopistossa kone- ja tuotantotekniikan insinööriksi. Valmistumisen jälkeen hän työskenteli useamman vuoden
yrityksessä, joka myi lääkinnällisiä laitteita.
- Aloitin työt Robitilla kesäkuussa 2011 laatupäällikkönä. On ilo
työskennellä kehittyvässä yrityksessä, jossa panostetaan työntekijöihin, Jin Bok kertoo.
- Työni on erittäin monipuolista. Tarkistan tehtaalla tuotteiden
laadun ja seuraan tarkasti myös laadun kehittymistä. Lisäksi teen
jonkin verran tuotteiden laadunhallintaan liittyvää suunnittelutyötä, Jin Bok sanoo.
Robit on Jin Bokin mielestä erinomainen työpaikka, koska työilmapiiri on kannustava. Jin Bok haluaa tähdätä työssään korkealle.
- Teen joka päivä töitä sen eteen, että Robitin tuotteiden laatu
olisi maailman paras, Jin Bok kiteyttää.
Työpäivän jälkeen Jin Bok rentoutuu pelaamalla tietokonetta
tai katsomalla elokuvia. Harrastukset karkottavat stressin tehokkaasti.
OLEG IVANOV nauttii asiakastyöstä
Oleg Ivanov on aiemmin pelannut jalkapalloa ammattilaisena.
Jalkapallouran jälkeen hän työskenteli konemestarina Oy Flinkenberg Ab:lla.
- Opiskelin urheiluohjaajaksi ja valmentajaksi Moskovan
urheiluyliopistossa ja lisäksi olen suorittanut insinööriopintoja. Robitilla aloitin työt syksyllä 2008, Oleg kertoo.
Oleg työskentelee tällä hetkellä aluejohtajana, ja hänen
vastuullaan on Itä-Eurooppa ja IVY-maat. Lisäksi Oleg on
Robitin Moskovan myyntikonttorin toimitusjohtaja.
- Matkustelen työssäni paljon. Ulkomailla työpäiväni täyttyvät asiakastapaamisista, palavereista ja työmaakäynneistä.
Suomessa toimistolla hoidan myös asiakaskontakteja, teen
tarjouksia ja erilaisia paperitöitä, Oleg sanoo.
Oleg tekee paljon työtä asiakkaiden kanssa ja pitää siitä
kovasti. Työ tarjoaa Olegille myös mukavasti haasteita.
- Uusi mielenkiintoinen haaste on Robitin Moskovan
myyntikonttorin toiminnan kehittäminen ja laajentaminen.
Odotan tulevaa innolla, Oleg hehkuttaa.
Vapaa-ajalla Oleg käy hölkkäämässä ja koiran kanssa lenkillä. Into jalkapalloon ei ole hiipunut, vaan Oleg seuraa nykyään jalkapalloa aktiivisesti penkkiurheilijana.
10 Robit Bulletin 2 | 2014
”Oleg on erittäin tunnollinen
työntekijä ja erinomainen tiimipeluri.
Hän ymmärtää asiakkaiden tarpeet ja
sopii asiakastyöhön todella hyvin.”
Toimitusjohtaja Jussi Rautiainen
Työntekijämme esittelyssä
Sun Mi Kim
Katri Luukko
Myyntikoordinaattori Sun
Mi Kim on työskennellyt
YP Robitilla syksystä 2010
saakka. Hänen vastuullaan ovat muun muassa
Etelä-Korean myynnin
koordinointi, kirjanpidon
avustaminen, palkanlaskenta sekä inventaarioiden
hallinta.
Katri Luukko
aloitti toimistoassistenttina
Robitilla maaliskuussa
2014. Katrin työpäivät
ovat vaihtelevia ja
palkitsevia.
– Työssäni käsittelen toimituksia ja valmistelen raportteja. Kuun alussa käyn läpi eräpäivät esimerkiksi kirjanpitoa, palkkojen laskentaa ja myyntiä varten, kertoo
Sun Mi.
Ahkera nainen tekee aina parhaansa oli kyseessä iso tai
pieni työtehtävä.
– En puhu vielä kovin hyvin englantia. Opiskelen kieltä
määrätietoisesti kaksi kertaa viikossa. Aiemmin olen opiskellut Kangwon yliopistossa, sanoo Sun Mi.
Vapaa-ajallaan Sun Mi katselee elokuvia sekä harrastaa
rullaluistelua.
– Työpäivääni mahtuu paljon juoksevia asioita. Hoidan
muun muassa puhelinvaihdetta, postiliikennettä ja toimiston yleistä sähköpostia. Lisäksi tarkistan matkalaskuja,
tilaan toimistotarvikkeita ja vastaanotan vieraita. Parasta
on, että voin oppia uusia asioita niin paljon kuin haluan,
Katri kertoo.
Katri on viihtynyt työssään erinomaisesti. Hän kehuu
mahtavia työkavereita ja Robitin hyvää ilmapiiriä.
– Meillä on takuulla maailman paras asiakaspalvelutiimi. Mukavassa porukassa on ihana tehdä töitä, Katri
lisää.
Vapaa-ajalla Katri touhuaa paljon pienten lastensa
kanssa. Hän harrastaa myös agilityä, lukemista ja sisustamista.
Taha Laissaoui
Raul Mäkelä
Myynti-insinööri Taha Laissaoui aloitti työt Robitilla
helmikuussa vientiharjoittelijana, ja myynnissä hän
on toiminut heinäkuusta
lähtien. Taha on opiskellut
muun muassa kansainvälistä kauppaa ja logistiikkaa yliopistossa Tampereella ja Englannissa.
Ostopäällikkö
Raul Mäkelä on
työskennellyt Robitilla
vuodesta 2012 lähtien.
Hän on opiskellut vientimerkonomiksi Tampereen
kauppaoppilaitoksessa.
– Olen päivittäin yhteydessä potentiaalisiin asiakkaisiin
puhelimitse ja sähköpostilla. Tarjoan asiakkaille ratkaisuja, jotka sopivat heidän tarpeisiinsa, Taha kuvailee.
Tahan vastuualueena on Ranska ja Pohjois-Afrikka.
Työpäiviin kuuluu paljon asiakastapaamisia sekä messuja työmaavierailuja.
– Robitilla työskentely on hienoa. Minulla on mahdollisuus kehittyä ja opin päivittäin paljon uutta asiakkailtamme, Taha iloitsee.
Taha harrastaa vapaa-ajallaan punttisalia, pyöräilyä ja
uintia.
– Ostopäällikön työpäivään mahtuu paljon erilaisia
tehtäviä. Tapaan muun muassa tavarantoimittajia ja
kuljetusyrityksiä, teen ostoraportointia, kustannusseurantaa sekä alihankinta- ja yhteistyösopimuksia. Lisäksi
kartoitan uusia toimittajia, raaka-aineita ja tuotteita,
Raul sanoo.
Raul kehittää ostotoimintaa tiiviisti myynnin, tuotekehityksen ja tuotannon kanssa. Monipuolinen työnkuva
ja mukavat työkaverit ovat hänen mielestään työn suola.
– Työkaverit ovat avoimia ja energisiä. Uskon, että
hyvä porukka on osaltaan luotsannut yhtiötä menestykseen, Raul miettii.
Vapaa-ajalla Raul ulkoilee, pelaa jalkapalloa ja kalastaa kesät talvet.
Robit Bulletin 2 | 2014 11
Venäjällä Yakutiassa on käynnissä haastava poraushanke,
jonka tavoitteena on lujittaa Viljuiskin vesivoimalan tulokanaalin
rakenteita. Robitilla on tärkeä rooli hankkeessa, johon yhtiö on
toimittanut erkoisvalmisteista paalutuskalustoa.
PORAPAALUSEINÄT ÄÄRIOLOSUHTEISIIN
Yakutiassa porataan
veden syvyyksissä
Viljuiskin vesivoimalan tulokanaalin
teräsbetonisissa pohja- ja seinärakenteissa on tapahtunut rikkoutumista sekä
rakenteiden huuhtoutumista virtausten
mukana jo viimeisten yli 20 vuoden ajan.
Poraushankkeen tarkoituksena on estää
tulokanaalin rakenteiden hajoaminen
lujien porapaaluseinien avulla.
– Päämääränä on asentaa vesivoimalan
tulokanaalin pohjaan paalupohjainen putkiponttiseinä. Rakenne estää sekä pohjalaattojen alaisen kerroksen että itse teräs-
12 Robit Bulletin 2 | 2014
betonisten pohjalaattojen rikkoutumisen
ja vedenalaisen liikkumisen, kertoo Robitin
vientipäällikkö Juha Sorjonen.
Voimalan toiminta rajoittaa porausta
Porauksessa käytetty Robitin kalusto
pitää sisällään DTH SF 720 Wing Bit
-terän ja siihen kuuluvat maakengät sekä
18 tuuman uppovasaran.
– Konsultoimme asiakasta kaluston
valinnassa yhdessä vientipäällikkö Kari
Juntusen kanssa. Suunnittelimme heille
räätälöidyn tuotepaketin, joka vastaa juuri
kyseisen porauksen tarpeita, jatkaa Sorjonen.
Hankkeeseen kuuluu runsaasti vedenalaista porausta, joka suoritetaan voimalan ollessa toiminnassa. Poraaminen
tapahtuu noin yhdeksän metrin syvyydessä, joten kyseessä on yksi haasteellisimmista porausolosuhteista.
– Voimakas vedenvirtaus asettaa työlle
monia haasteita. Myös porausaika, niin
PORAPAALUSEINÄN TEOSSA KÄYTETTÄVÄT LAITTEET JA TARVIKKEET:
n
n
n
n
n
n
n
”BRAUN” timanttiporauslaitteet ja -kalusto
”ROBIT” porakalusto ja -menetelmä, DTH SF 720/10 N180 (Wing Bit)
600 millimetrin poraputket
”COMACCIO MC-3000” -porausvaunu
”ATLAS COPCO” -kompressorit
18” uppovasara
200 ja 500 tonnin proomut, kelluva viiden tonnin nosturi sekä hinaaja
VILJUISKIN PORAUSHANKKEEN
TYÖVAIHEET:
n Sukellustyöt 8–9 metrin
vedenpäälliset kuin -alaiset työt, rajoittuvat heinä-syyskuulle
voimalan toimintaan liittyvien tekijöiden vuoksi. Alkukesällä voimala laskee läpi sulamisvesiä ja talvella alueella ei voi työskennellä todella kovien pakkasten vuoksi, selventää Sorjonen.
Kaksivuotinen hanke
Viljuiskin poraushanke kestää arviolta kaksi vuotta. Putkipaaluseinän asennustyöt aloitettiin heinäkuussa 2013.
– Viime vuoden syyskuun loppuun mennessä saatiin asennettua 15 porapaalua ja tehtyä yli 20 metriä valmista paaluseinää. Paaluseinien porausmenetelmä on havaittu toimivaksi ja
kustannustehokkaaksi näissä erittäin vaativissa olosuhteissa,
sanoo Sorjonen.
Hanketta jatkettiin kesällä 2014, jolloin Robit toimitti työmaalle toisen erän porauskalustoa. Poraushanke saadaan valmiiksi suunnitelmien mukaan kesän 2015 aikana.
Viljuiskin poraushankkeen tilaajana toimii Venäjän valtion
vesivoimayhtiö RusGidro, ja sen on suunnitellut pietarilainen
suunnittelutoimisto OAO Lengidroproject yhteistyössä Robitin
kanssa. Pääurakoitsijana hankkeessa toimii pietarilainen OOO
SU-299.
syvyydessä, jossa veden
virtausnopeus 0,5–1,0 m/s.
n Tulokanaalin teräsbetonisten,
1,7–1,95 metrin paksuisten
pohjalaattojen läpiporaus
metrin timanttiterällä.
n Metrin teräsbetonipalojen
poisto jokaisen
timanttiporauksen jälkeen.
n 720 millimetriä leveän ja 11,5
metriä pitkän putkipontin
asennus joen pohjaan
teräsbetonilaattaan poratun
reiän läpi. Joen pohja koostuu
kivilohkareista, sorasta sekä
eri paksuisista hiekka- ja
savikerrostumista.
n Teräsbetonilaatan ja putkipontin
välisen sauman vedenalainen
betonointi.
n Putkipontin vedenalainen
betonointi, ja raudoituksen
asennus koko pontin pituudelta.
Robit Bulletin 2 | 2014 13
G
N
I
R
P
”S RMING”
STO oli jättimenestys
Viime huhtikuussa
Tampereella järjestetyt
Robit Spring Storming
-päivät olivat todellinen
menestys. Yhtiön
jälleenmyyjille suunnattu
vuorovaikutteinen koulutusja palkitsemistapahtuma
keräsi yhteen noin 40
vierasta ympäri maapalloa.
14 Robit Bulletin 2 | 2014
Tapahtuman tarkoituksena oli muun muassa päivittää
vieraille Robitin uusimpia kuulumisia sekä esitellä yhtiön
toimintaa ja tehdasta.
– Yhdessäolon lisäksi ideoimme yhteistyökumppaniemme
kanssa, kuinka Robit voisi entisestään parantaa palveluitaan
ja tarjontaansa. Olemme järjestäneet vastaavanlaisia tilaisuuksia ennenkin, mutta huomattavasti pienimuotoisemmin, kertoo markkinoinnista vastaava Jari Silver.
Koulutusta ja rentouttavaa vapaa-aikaa
Tapahtuma alkoi yhteisellä illallisella keskiviikkona 9.4., ja
ohjelma jatkui lauantaihin asti.
Varsinaista koulutus- ja tiedotuspäivää vietettiin 10.4.
Lapinniemen kylpylässä. Ohjelmassa oli muun muassa hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholmin sekä toimitusjohtaja
Jussi Rautiaisen puheenvuorot. Lisäksi Robitin avainhenkilöt
kertoivat vieraille esimerkiksi oman vastuualueensa tuotteista ja menestystarinoista.
– Taukojumpasta piti huolen jääkiekkoseura Tapparan
cheerleader-ryhmä. Iltapäivällä seurueen ohjelmassa oli ryhmätöitä. Illan päätteeksi rentouduttiin kylpyläpalvelujen ja
päivällisen parissa, täydentää Silver.
Esittelyssä historian suurin terä
Perjantaina tutustuttiin Lemminkäisen johdolla Tampereen
mittavaan rantatietunnelin rakennushankkeeseen, missä
myös Robitin palveluilla on tärkeä rooli.
– Tunnelityömaalta siirryttiin Robitin tehtaalle, missä
oli tarjolla buffet-ruokailu, tehdaskierroksia ja livemusiikkia
myyntipäällikkömme Juha Sorjosen bändin johdolla, täydentää Silver.
Yksi tapahtuman kohokohdista oli Robitin historian suurimman terän, Robit DTH SF XL2 1220/20 (halkaisija 1,2 m)
esittely.
– Samalla esittelimme vieraille myös Robitin ja Bulrocin
yhteistyönä toteuttaman Robit XXIV XL24/32” DTH -vasaran. Tuotteet herättivät paljon kiinnostusta paikallaolijoissa,
jatkaa Silver.
Spring
S
palkitt torming -tap
iin useit
ahtum
a
kiitoks
eksi me a Robitin jälle n aikana
e
nestyks
ekkääs nmyyjiä
tä yhte
PALKIN
istyöst
NO
ä.
N
SAAJIA
Norsk
OLIVAT
Pumpe
:
service
Maanp
A.S:
oraustu
A
o
”Most v
t
ÇO FIE
L
aluable teiden
”Ladies Lda:
player
2013”
Trophy
20
Global
Dr
”Chairm illing:
an’s Tro
phy 20
13”
Pacific
Bit of C
anada
Kalliop
Inc
ora
”Most v ustuotteiden :
aluable
player 2
013”
Aboma
T
”Keilap aye:
alkinto
”
Upeaa palautetta
Viimeistä iltaa vietettiin yhdessä keilauksen ja biljardin
pelaamisen parissa. Päivällinen nautittiin upeassa pihviravintola Stefan´s Steakhousessa.
– Ravintolasta matka jatkui vielä Tampereen yöelämään.
Vieraat saateltiin kotimatkalle lauantaina, sanoo Silver.
Tapahtumasta saatu palaute on ollut ainoastaan positiivista.
– Monet ovat kehuneet Spring Storming -päiviä Robitin
historian parhaaksi tilaisuudeksi, iloitsee Silver.
13”
Hard M
et
Kallion al Industries
poraus
:
tuotteid
”Rookie
en
2013”
TH Gor
ny
Maapo instrument:
raustuo
tteiden
”Rookie
2013”
Robit o
n
palkinn nittelee
on saa
jia vielä
kiittää
k
onnistu aikkia osallis kerran ja
tu
neesta
tapaht neita
umasta
!
Robit Bulletin 2 | 2014 15
Juhlavuosi
tulossa!
Vikkiniityntie 9
FI-33880 Lempäälä
puh. 03 3140 3400
faksi 03 367 0540
www.robit.fi
Ideoita,
ehdotuksia,
kommentteja?
Kerro meille
mielipiteesi:
[email protected]

Similar documents