Linjeansøgning til kommende 7. klasse

Comments

Transcription

Linjeansøgning til kommende 7. klasse
Linjeansøgning til kommende 7. klasse
Antvorskov skole er ikke som alle andre. Vi er kommunens største skole med over 1000 pragtfulde
elever fordelt på 0.-9. årgang. Vi har meget på hjertet og meget at tilbyde, herunder gode sociale
læringsmiljøer og fokus på høj faglighed.
Vi lægger vægt på, at der skal være både plads og brug for alle i vores forpligtende fællesskab. Er
du kommende 7. klasses elev, har vi næste skoleår noget ekstra at byde på.
Vi tilbyder overbygningslinjer i
 Science og teknologi,
 Teknologi, design og innovation,
 Multimedie, visual art og design,
 International kommunikation
 Kultur og demokrati i en engelsksproget verden
Vores



forventninger til dig er, at du:
hver dag gør dit bedste
er nysgerrig og engageret
kender og efterlever spillereglerne for deltagelse i fællesskabet
Kan du leve op til det, er vores linjer garanteret noget for dig.
På alle linjer får du:
 vejledende timetal + 120 lektioner tilknyttet linjen
 læring baseret på høj grad af tværfaglige forløb
 integration af IT i skolens aktiviteter og udvikling af nye digitale lærings- og
samarbejdsformer
 undervisning, der tager højde for vores forskellighed, til gavn for skolens forpligtende
fællesskab
 inddragelse af samspillet med vores nære og fjerne omverden
 mulighed for at arbejde i balancen mellem viden, kreativitet og innovation
Ansøgning
Du og dine forældre ansøger om linjevalg efter præsentationsmødet eller senest mandag den 13.
april 2015. På ansøgningen skal prioriteringen af linjerne begrundes af både elev og forældre.
Efterfølgende dannes de kommende klasser i henhold til skolens princip om klassedannelser.
Bemærk at ansøgningen er bindende.
Antvorskov Skole ser frem til at modtage dine valg og prioriteringer.
Linjeansøgning til kommende 7. klasse
Navn: __________________________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________________
Mail: ___________________________________________________________________________
Nuværende skole og klasse: ________________________________________________________
1. prioritet
Linje
Begrundelse
2. prioritet
Linje
Begrundelse
3. prioritet
Linje
Begrundelse
Samtykkeerklæring
(skal kun udfyldes for elever, der ikke i forvejen er elever på Antvorskov Skole)
Ved at underskrive denne erklæring giver jeg samtykke til, at Antvorskov Skole må indhente
relevante oplysninger på mit barn fra tidligere skole.
Underskrift(er) – forældremyndighedsindehaver(e)
Forældremyndighed (sæt X)
Fælles ____
Mor: ____
Far: ____
______________________
______________________