Babystart hedelmällisyystesti miehille - Halpa

Comments

Transcription

Babystart hedelmällisyystesti miehille - Halpa
FertilCount® (2) Miesten hedelmällisyystestin käyttöohjeet
Kotitesti Miehen hedelmällisyyden selvittämiseen (FertilCount®)
Tuloslomake
Package Insert Täytä lomake molemmista
testikerroista. Ota se myöhemmin
mukaasi lääkärisi vastaanotolle.
Nimi:_______________________________________________________
TESTI 1
Ensimmäisen testin päivämäärä:_________________________________
Positiivinen testi: Testimalja T:n sininen väri on yhtä tumma tai tummempi
kuin Vertailumalja R:n väri
Negatiivinen testi: Testimalja T:n sininen väri on vaaleampi kuin
Vertailumalja R:n väri
TESTI 2
Toisen testin päivämäärä:_______________________________________
Positiivinen testi: Testimalja T:n sininen väri on yhtä tumma tai tummempi
kuin Vertailumalja R:n väri
Negatiivinen testi: Testimalja T:n sininen väri on vaaleampi kuin
Vertailumalja R:n väri
Huomautus lääkärille: Positiivinen testitulos tarkoittaa että siittiömäärä
on/on enemmän kuin 15 miljoonaa/ml. Negatiivinen tulos tarkoittaa että
siittiömäärä on vähemmän kuin 15 miljoonaa/ml. Testit tulisi suorittaa
3-7 päivän aikavälillä toisistaan. Koehenkilön ei tule ejakuloida kolmeen
päivään ennen testin suorittamista.
Babystart® -tuotteet valmistaa:
Babystart Limited
Spout House, Cotwall End Road,
Dudley, DY3 3YH,
United Kingdom
Symbolien merkitykset
Huomio, lue käyttöohjeet
Varastointilämpötila:
2 - 30° C
Vain in-vitro
diagnostiikkaan
Testiä per
laatikko
Käytettävä
viimeistään
Eränumero
Valmistaja
Ei saa
uudelleenkäyttää
Luettelonumero
Ref: BSMIT2 – SUOMI – Omatoimiseen testaukseen
Testin tarkoitus
FertilCount® miesten hedelmällisyystesti kotikäyttöön
on nopea kotitesti jolla voit helposti määrittää spermasi
laadun. Testi mittaa josko siittiösolujen määrä on yli vai
alle 15 miljoonaa siittiötä per millilitra. Kaksi tulosta, joissa
siittiöiden määrä on alle 15 miljoonaa/ml on viittaus miehen
hedelmättömyyteen*.
Ohjeistus
Lue koko käyttöohje ennen tesin suorittamista.
Värisokeus ja huono valaistus voivat johtaa testituloksen
väärään tulkintaan.
Tässä pakkauksessa on tarvikkeet kahden testin
suorittamiseen. Suorita molemmat testit varmimman
lopputuloksen saavuttamiseksi.
Pakkaus on tarkoitettu vain yhden henkilön testaamiseksi.
Odota 3 päivää viimeisimmän ejakulaation jälkeen
suorittaaksesi testin.
Älä käytä pakkaukseen merkatun vanhentumispäivän
jälkeen.
Säilytä kuivassa, 4 - 30°C lämpötilassa. Ei saa pakastaa.
Pidä lasten ulottumattomissa.
Tämän pakkauksen sisältö ei suojaa sukupuolitauteja
vastaan (esim. HIV)
Vain in-vitro -diagnosointiin. Vain ulkoiseen käyttöön.
Kotikäyttöön.
Kuinka FertilCount® Test toimii
FertilCount® Testi on helppokäyttöinen testi, joka mittaa
spermasi koostumuksen. Testi mittaa josko siittiösolujen
määrä on yli vai alle 15 miljoonaa siittiötä per millilitra. Kaksi
tulosta, joissa siittiöiden määrä on alle 15 miljoonaa/ml on
viittaus miehen hedelmättömyyteen*.
FertilCount® Testi värjää sperman siittiösolut tietyn
värin muodostamiseksi. Värin intensiteettiä verrataan
sitten pakkauksen mukana seuranneeseen FertilCount®
testilevyyn. Värin vertailun tulos kertoo sinulle onko näytteesi
15 miljoonaa/ml yläpuolella (positiivinen tulos) vai 15
miljoonaa/ml alapuolella (negatiivinen tulos).
FertilCount® Testi tulisi suorittaa ainakin kahdesta erillisestä
spermanäytteestä. Toinen näyte tulisi kerätä ja testata
vähintään kolme (3) mutta korkeintaan seitsemän (7)
päivää ensimmäisen testin suorittamisesta. FertilCount®
Testipakkaus sisältää kaikki tarvittavat tarvikkeet näytteen
keräämiseen ja testaamiseen kahdelle näytekerralle.
Sperman koostumus on yksi tarkkailtavista seikoista
lääkärien selvittäessä miehen hedelmättömyyttä. Koska
pelkkä riittävä siittiöiden määrä ei ole tae miehen
hedelmällisyydestä, ei testin positiivista tulosta voida pitää
100% varmana takeena miehen hedelmällisyydestä. Miehen
hedelmättömyydelle voi olla useita eri syitä. Yksi merkittävä
syy on siittiöiden vähäinen määrä. Muihin syihin kuuluvat
mm. hitaat tai väärin muodostuneet siittiösolut, liiallinen
määrä vääriä soluja spermassa (vaikeuttaa munasolun
hedelmöittämistä) tai esim. lääketieteelliset ja fyysiset tilat,
kuten stressi, korkea kuume (kahden kuukauden sisällä
ennen testaamista), liikunta, matkustaminen ja ruokavalion
muutokset. Suosittelemme tarvittaessa kääntymään lääkärin
puoleen kaikissa aiheeseen liittyvissä lisäkysymyksissä.
Tämän testin tulos kertoo josko spermasi siittiömäärä
on alhainen. Testin tuloksen voi mainita lääkärilleen
hedelmättömyystutkimuksien yhteydessä.
Tärkeä huomautus: Tätä testiä käytettäessä on mahdollista
saada virheellinenkin tulos. Virheellinen tulos voi johtua joko
käyttäjän virheestä tai testin aiheuttamasta virheestä, testi ei
ole 100% varma. Konsultoi aina lääkäriäsi hedelmättömyyttä
epäillessäsi ja ennen lääketieteellisien päätöksien tekemistä.
* Tämä tiivistelmäarvo on World Health Organization
(WHO):in suosittelema.
Infoa siemennäytteen keräämisestä ja
valmistautumisesta
Sinun tulee odottaa kolme vuorokautta edellisestä
ejakulaatiosta näytteen ottaaksesi.
Kuinka kerätä siemenneste: Voit kerätä näytteen
masturboimalla, kerää näyte pakkauksen mukana
toimitettuun nesteyttämiskuppiin.
Huomio:
Tuore siemennäyte on koostumukseltaan hyvin geelimäinen.
Noin tunnin sisällä näytteen otosta sen koostumus muuttuu
huomatavasti nestemmäisemmäksi. Sinun tulisi suorittaa
testi vain nestemäisemmästä, ohennetusta näytteestä.
Testipakkaus sisältää kaksi nesteyttämiskuppia, jotka
nopeuttavat siemennesteen ohentumista. Siemennäytteen
tulee olla kupissa vähintään 20 minuuttia ennen kuin testi
voidaan suorittaa. Voit säilöä näytettä kupissa maksimissaan
12 tuntia ennen testin suorittamista.
Jos et odota näytteesi nestemäiseksi muuttumista voi testin
tulos olla väärä. Jos et testaa näytettä 12 tunnin sisällä,
hylkää näyte, odota kolme (3) vuorokautta ja ota uusi näyte.
Pakkauksen sisältö:
Kun avaat FertilCount® Testipakkauksen sieltä tulisi löytyä
seuraavat tavarat:
Yksi foliopussi jonka sisältä löytyy:
Kaksi FertilCount® Testikasettia
Yksi pullo Blue Solution:ia (Sininen liuos)
Yksi pullo Clear Solution:ia (Kirkas liuos)
Kaksi muovista pipettiä
Kaksi nesteytyskuppia kansien kera
Yksi käyttöohje
Tarvitset lisäksi kellon testin tarkkailemista varten.
Kaikki pakkauksen materiaalit ovat myrkyttömiä. Jos
kosketat/läikytät jompaakumpaa nestettä, pyyhi se pois
kostealla liinalla. Käsittele normaalina jätteenä. Jos
pakkauksesta puuttuu osa/osia, palauta se kauppiaallesi.
FertilCount® Testikasetti
FertilCount® testikasetti sisältää 2 maljaa,
merkattu kirjaimilla T ja R.
Vertailumalja R on väriltään sininen.
Tämä on se väri, johon sinun tulee verrata
testitulostasi. Testimalja T on väriltään
valkoinen. Tähän maljaan laitetaan
testinäytteesi, nesteytetty spermanäyte.
Ohjeet testin suorittamiseen:
Lue KAIKKI käyttöohjeet ennen testin aloittamista.
• Pese kätesi ennen aloittamista
• Älä avaa foliopussia ennen kun olet valmis aloittamaan
testaamisen
• Aseta testinäytteesi vain valkeaan Testimalja T:hen
• Jos näytteellä tai liuoksilla kuluu enemmän kuin 5
minuuttia valua testimaljan poikki, on testi virheellinen
• Jos käytät testaamiseen virheellisesti Vertailumalja R:ää,
siirry ohjeiden Usein Kysytyt Kysymykset -kohdan K6
-kysymykseen.
Kuva 1. Siemennesteen kerääminen:
Siemenneste suositellaan kerättävän
masturboimalla ja keräämällä
näyte suoraan nesteytyskuppiin.
Vältä koskemasta nesteytyskupin
sisäpuolelle.
Värimuutoksen tulkitseminen:
Vertaa Testimalja T:n väriä Vertailumalja R:n väriin. Positiivinen testi: T:n
sininen väri on yhtä tumma tai tummempi kuin R:n väri (siittiömäärä on/
on enemmän kuin 15 miljoonaa/ml).
Negatiivinen testi: T:n sininen väri on
vaaleampi kuin R:n väri (siittiömäärä
on vähemmän kuin 15 miljoonaa/ml).
Kirjaa testisi tulokset ylös tämän
lomakkeen takapuolelta löytyvään
Tuloslomakkeeseen.
Huomio: Jos Testimalja T:hen ei ilmesty minkäänlaista
väriä, olet luultavimmin tehnyt virheen testiliuoksia/näytettä
lisättäessä. Suorita testi uudelleen pakkauksen mukana
tulleella toisella testikasetilla, tai jos olet jo käyttänyt kyseisen
testin, tilaa uusi pakkaus ja toista testi.
Kun olet suorittanut ensimmäisen
testin, hävitä testikasetti sekä nesteytyskuppi normaalin sekajätteen
mukana, ja pakkaa testiliuospullot
foliopussiin -sulje pussi. Sininen
liuos on valoherkkä, eikä sitä tule
säilyttää pussin ulkopuolella.
Kuva 2. Aseta nesteytyskupin päälle
sen mukana toimitettu kansi, ja
pyöritä näytettä kupissa vähintään
10 kierrosta. Odota vähintään 15
minuuttia -maksimissaan 12 tuntia
testin suorittamiseksi. Pyöräytä
näytettä kupissa ennen testaamisen
aloittamista.
Kuva 3. Avaa foliopussi repäisemällä
tai leikkaamalla merkattua viivaa
pitkin. Poista sisältö. Aseta
FertilCount® kasetti tasaiselle
pinnalle, niin että maljojen suut
osoittavat ylöspäin.
Kuva 4. Pyöräytä näytettä
kupissaan ennen kuin avaat
kannen. Pidä ja purista pipettiä sen
keskikohdasta. Aseta käännetty pää
siemennäytteeseen ja puristusotetta
hellittämällä päästä näyte
imeytymään pipettiin.
Kuva 5. Purista pipettiä todella
kevyesti, ja lisää YKSI pisara
siemennestettä Testimalja T:hen.
Anna pisaran imeytyä maljaan
ainakin minuutin verran.
Kuva 6. Lisää KAKSI (2) pisaraa
SINISTÄ liuosta Testimalja T:hen.
Anna pisaroiden imeytyä ainakin
minuutin verran.
Kuva 7. Lisää KAKSI (2) pisaraa
KIRKASTA liuosta Testimalja T:hen.
Anna pisaroiden imeytyä ainakin
minuutin verran. Lue testin tulos
viiden (5) minuutin sisällä.
Toinen testi: Toista testi vähintään
kolmen, maksimissaan seitsemän
päivän päästä ensimmäisestä
testistä. Muista noudattaa ensimmäisen testin ohjeistusta, ja käytä
testaamiseen pakkauksessa tullutta
toista testikasettia.
Testitulosten tulkitseminen
Toisen testin tulos (suoritettu 3-7 päivän sisällä ensimmäisen
suorittamisesta) tulisi olla sama kuin ensimmäisen. Jos
tulokset eriävät, odota kymmenen viikkoa ja toista molemmat
testit uudella FertilCount® Kotitestillä.
Ensimmäinen testi
Toinen testi
Positiivinen
Positiivinen
Siittiömäärä on/on
enemmän kuin 15
miljoonaa/ml
Negatiivinen
Positiivinen
Siittiömäärä on vähemmän kuin 15 miljoonaa/
ml. Konsultoi lääkäriäsi.
Positiivinen
Negatiivinen
Testaa uudelleen 10
viikon kuluttua ja konsultoi lääkäriäsi.
Negatiivinen
Negatiivinen
Testaa uudelleen 10
viikon kuluttua ja konsultoi lääkäriäsi.
Testin tarkkuus:
64 hedelmättömyysklinikalla asiakkaina olevaa, mutta ei
aktiivisessa hoidossa olevaa hedelmättömäksi diagnosoitua
miestä pyydettiin käyttämään testipakkausta sen ohjeita
noudattaen. Heitä pyydettiin myös toimittamaan spermanäyte
laboratorioon, jossa siittiöiden määrä testattiin mikroskoopilla. Mikroskooppikokeen tulokset osoittivat että 49 miehellä
siittiöiden määrä spermassa oli yli 15 miljoonaa/ml, ja 15
miehellä taas alle 15 miljoonaa/ml. 15 miestä 15:sta reportoivat testin antaneen saman negatiivisen tuloksen -diagnos-
tiikan tarkkuus heidän kohdallaan oli 100%. 47 miestä 49:stä,
joilla mitattiin mikroskoopilla normaalit hedelmällisyysarvot,
mitattiin testipakkauksella positiivinen tulos -diagnostiikan
tarkkuus heidän kohdallaan on siis 96%. Näin ollen testin
yleistarkkuudeksi saatiin 97%, sillä 62/64 miehestä mittaustulos oli oikea. Testaamalla kahdesti testin tuloksen tarkkuus
saatiin varmistettua.
Usein kysytyt kysymykset
Jos et löydä FertilCount® Testiä koskeviin kysymyksiisi vastausta näistä kysymyksistä, ota yhteys toimittajaan.
K: Kysymys, V: Vastaus
K.1. Miksi minun tulisi ostaa tämä testipakkaus, kun tiedän
että hedelmällisyyteen vaikuttavia tekijöitä on todella monia?
V.1. FertilCount® -testipakkaus takaa yksityisyyden, kun
et joudu menemään lääkärin vastaanotolle ja suorittamaan
nolostuttavaa testinäytteen suorittamista masturboimalla. Lisäksi, WHO’n mukaan sperman koostumus on yksi
tärkeimmistä tekijöistä miehen hedelmällisyyden määrittämistä varten. Testitulos tarjoaa siis hyödyllistä tietoa sekä
sinulle että lääkärillesi. Aivan kuin ovulaatiotestitkään (mittaavat hormonaalisia piikkejä)eivät kykene antamaan 100%
varmaa testitulosta ja takaamaan hedelmällisyyttä, mutta
tarjoaa hyvän apukeinon.
K.2. Kuinka spermanäyte tulisi kerätä?
V.2. Suosittelemme keräämään näytteen masturboimalla.
Olethan tarkka että koko näyte tallentuu keräyskuppiin.
K.3. Miksi minun pitää odottaa 15 minuuttia (max. 12 tuntia)
näytteen suorittamisesta testin tekemiseen?
V.3. Sperma on todella paksua, geelimäistä ainesta, jonka
nesteytymiseen menee yleensä noin 30-60 minuuttia.
Käyttämällä testipakkauksen mukana tullutta nesteytyskuppia tuo aika lyhenee noin 15 minuuttiin. Voit odottaa jopa
12 tuntia ennen testin suorittamista. Pidä kansi koko ajan
näytteen päällä ennen kun suoritat testin.
K.4. Nesteytyskupin pohjalla on pieniä vaaleita hiutaleita,
voinko silti käyttää kuppia?
V.4. Kyllä -tämä hiutalehtiminen voi johtua normaaleista
kuljetus- ja käsittelyprosesseista. Älä poista hiutaleita. Kun
näyte lisätään nesteytyskuppiin, hiutaleet liukenevat näytteeseen ja nopeuttavat sen ohenemista.
K.5. Onko testissä käytettävän siemennesteen tai liuosten
määräll todella mitään merkitystä?
V.5. Kyllä, noudata ohjeistuksen antamia määriä tarkasti.
K.6. Tein virheen ensimmäistä testiä suorittaessani. Mitä nyt?
V.6. Aloita testi uudelleen käyttämällä toista testikasettia.
Muista ettei testiä voi käyttää uudelleen -et voi enää suorittaa
toista testauskertaa jollet osta uutta testipakkausta. Muista
että toinen testi tulee suorittaa 3-7 päivän sisällä ensimmäisen suorittamisesta. Suosittelemme joka tapauksessa
konsultoimaan lääkäriäsi.
K.7. Testimalja T:hen ilmestyi sininen väri heti sinistä testiliuosta lisättyäni, ilman että lisäsin kirkasta liuosta. Tarkoittaako tämä että testin tulos on positiivinen?
A.7. Ei välttämättä. Suorita testi loppuun lisäämällä kirkas
liuos ennen kuin vertaat T:n ja R:n värejä.
K.8. Kuinka kauan siemennesteenja liuosten filtterin läpimenoon yleensä kuluu?
V.8. Yleensä ne valuvat filtterin läpi muutamassa sekunnis-
sa. Jos tähän kuluu enemmän kuin 5 minuuttia (kaikkien
pisaroiden tulee valua filtterin läpi), ei siemenneste ole
välttämättä nesteytynyt tarpeeksi ja sen viskositeetti on liian
paksu. Uusi testi uudella näytteellä.
K.9. Kuinka kauan minun tulee odottaa testien välissä?
V.9. Vähintään 3 vuorokautta. Parhaat testitulokset on saavutettu odottamalla 3-7 vuorokautta, mutta ei enempää kuin 7.
K.10. Onko kaksi positiivista testitulosta varma merkki
hedelmällisyydestäni?
V.10. Ei välttämättä. Miehen hedelmättömyyteen voi olla
useita muitakin syitä kuin siittiöiden määrä siemennesteessä
-kuten paksu viskositeetti, alhainen määrä, korkea määrä toimimattomia siittiöitä, leukosyytit siemennesteessä yms. Kysy
lisää lääkäriltäsi, joka voi myös tarkistaa testituloksen.
K.11. Tarkoittaako kaksi negatiivista testitulosta että olen
hedelmätön?
V.11. Ei välttämättä. Alhainen siittiöiden määrä on yksi
osoitus hedelmättömyydestä, mutta voi johtua myös
väliaikaisesta tai pidempiaikaisesta sairaudesta, joka ei
aiheuta hedelmättömyyttä. Jos molemmat testituloksesi olivat
negatiivisia, ota yhteys lääkäriisi.
K.12. Ovatko liuokset turvallisia?
V.12. Kyllä, mutta paketin liuokset tulee hävittää oikealla
tapaa heti kun paketin testit on käytetty.
K.13. Suoritin molemmat testit, kuuden päivän väliajalla. Ensimmäinen oli positiivinen ja toinen negatiivinen. Miksi minun
tulee odottaa 10 viikkoa suorittaakseni testit uudelleen?
V.13. Koska siittiöt “valmistuvat” 70 päivän aalloissa,
odottamalla 10 viikkoa testinäytteen siittiöt ovat kokonaan
eri erästä kuin ensimmäisen näytteen. Sperman tuotantoon
voivat vaikuttaa useat eri tekijät, kuten hormoonien määrä
veressä, stressi, korkea kuume, liikunta, matkailu, leikkaukset, lääkitys ja ruokavalion muutokset. Odottamalla tuon 10
viikkoa voit varmistaa ettei testin negatiivinen tulos ollut esim.
stressin aiheuttama.
K.14. Mikä/mitkä asiat voivat johtaa negatiivisen testituloksen
saamiseen?
V.14. On todella tärkeää noudattaa testin ohjeistusta oikean
testituloksen saamiseksi. Väärin suoritettu tai käsitelty
sperman keräys voi johtaa vialliseen näytteeseen. On erittäin
tärkeää muistaa antaa näytteen olla nesteytysmaljassa
vähintään 15 minuuttia jotta siemenneste ohenee tarpeeksi
-muuten se ei välttämättä suodatu suodattimen läpi tarpeeksi
hyvin. Joissain tapauksissa näyte ei ohene millään -tätä kutsutaan sperman korkeaksi viskositeetiksi. Tässä tapauksessa suosittelemme ottamaan yhteyttä lääkäriisi.
K.15. Vaikuttaako lääkitys testin tuloksiin?
V.15. Jotkin lääkkeet saattavat vaikuttaa sperman koostumukseen ja viskositeettiin. Suosittelemme kysymään
tarkemmin lääkäriltäsi.

Similar documents