VIIKKOKATSAUS 33/2014 11.8.2014

Comments

Transcription

VIIKKOKATSAUS 33/2014 11.8.2014
VIIKKOKATSAUS 33/2014
11.8.2014

- Ukrainan kriisi jatkunut koko kesän
- EKP:n kokouksesta ei muutoksia
- Italian vajosi jälleen taantumaan

Ukrainan kriisi on jatkanut otsikoissa koko kesän tilanteen
pysyessä edelleen räjähdysherkkänä. Venäjän viime viikolla
asettamat vastapakotteet, mm. elintarvikkeiden tuontikielto,
ovat vastaus niin sanottuihin kolmannen vaiheen pakotteisiin,
jotka EU-maat ja USA aiemmin asettivat. Vastapakotteet osuvat
erityisesti Itä-Eurooppaan ja Suomeen, mutta painavat koko
Eurooppaa. Tilanteen kärjistyminen entisestään haittaisi
vakavasti myös Venäjän jo valmiiksi haurasta taloutta.
Euroopan keskuspankki piti ohjaus- ja talletuskorkonsa
ennallaan viime viikon kokouksessa odotusten mukaisesti.
EKP:n pääjohtaja Mario Draghin mukaan päätöstä tukee
vaatimattomana jatkunut euroalueen elpyminen ja elpymisen
epätasainen jakautuminen euromaiden kesken. EKP:n
neuvosto on Draghin mukaan edelleen valmis käyttämään
epätavanomaisia keinoja, jos inflaatio jatkuu alhaisena. Draghi
sanoi kuitenkin, että keski- ja pitkän aikavälin inflaationäkymät
pysyvät EKP:n inflaatiotavoitteen mukaisina eli lähellä kahden
prosentin rajaa.
Euriborit ovat jakaneet hienoista laskuaan koko kesän EKP:n
kesäkuun kokouksen jälkeen. Kolmen kuukauden euribor on
laskenut kesäkuun puolivälistä kolme korkopistettä 0,20
prosenttiin ja kuuden kuukauden euribor myös kolme
korkopistettä 0,30 prosenttiin. Korko-odotukset ovat toisaalta
kääntyneet hienoiseen nousuun, kun kolmen ja kuuden
kuukauden euriborien odotetaan pysyvän ennallaan seuraavan
puolen vuoden aikana.
8
Markkinaodotukset euroalueen lyhyille koroille
8.8.
8.9.
8.11.
8.2.
3 kk euribor
0,20 %
0,20 %
0,20 %
0,20 %
6 kk euribor
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

Euroalueen pitkät korot
2,50%
2,00%
1,50%
Italian talous supistui yllättäen alustavien tietojen mukaan
toisella kvartaalilla ja maa ajautui taantumaan jo kolmannen
kerran sitten vuoden 2008. Markkinat olivat odottaneet
hienoista talouskasvua, mutta talous supistui 0,2 prosentilla
vuoden ensimmäisestä kvartaalista. 40 prosentissa olevan
nuorisotyöttömyyden ja talouden laaja-alaisen heikkouden
vuoksi pääministeri Renzillä riittääkin nyt pohdittavaa Euroopan
kolmanneksi suurimman talouden kääntämisessä.

Euroalueen lyhyet korot
0,75%
3 kk euribor
6 kk euribor
12 kk euribor
0,50%
0,25%
0,00%
02/14
03/14
04/14
8.8.
05/14
06/14
07/14
08/14
muutos vko
muutos kk
1,00%
0,50%
2 v swap
0,00%
02/14
03/14
5 v swap
04/14
10 v swap
05/14
06/14
07/14
08/14
Pitkät korot ovat myös olleet kesän aikana laskussa, kun
Ukrainan, Syyrian, Libanonin ja Irakin tilanteet ovat kiristyneet,
sekä BES-pankki Portugalissa ajautui pelastettavaksi. Viime
viikolla pitkät korot jatkoivat laskuaan, kun EKP julkisti
korkopäätöksensä ja Venäjä lisäsi joukkojaan Ukrainan rajalle.
Markkinat odottavat innokkasti tällä viikolla julkistettavaa
Euroalueen alustavaa BKT:tä sekä mm. Ranskan ja Saksan
alustavia BKT-lukuja vuoden toiselle kvartaalille, jotka voivat
heiluttaa korkoja merkittävästikin. Kymmenen vuoden korko on
romahtanut kesäkuun puolivälistä 25 korkopistettä 1,30
prosenttiin, viiden vuoden korko seitsemän korkopistettä 0,63
prosenttiin ja kahden vuoden korko on taas noussut yhden
korkopisteen 0,33 prosenttiin.
8.8.
muutos vko
muutos kk
3 kk euribor
0,20 %
0,00
0,00
2 v swap
0,33 %
0,00
0,02
6 kk euribor
0,30 %
-0,01
0,00
5 v swap
0,63 %
-0,01
-0,01
12 kk euribor
0,48 %
-0,01
0,00
10 v swap
1,30 %
-0,05
-0,13
OMX Helsinki 25
2796,4
-3,5 %
-3,8 %
10-2 korkoero
96,2
-4,8
-15,2
Euro Stoxx 50
3006,8
-2,1 %
-5,6 %
€/$
1,3410
-0,0017
-0,0197
S&P 500
1931,6
0,3 %
-1,6 %
$/¥
102,04
-0,57
0,49
Kulta ($/unssi)
1311,0
17,6
-8,3
Öljy ($/barreli)
103,7
0,2
-4,4
Antolainat: 09 6803 5630 | KVS: 09 6803 5693 | Kuntatodistukset: 09 6803 5667 | Kuntaobligaatiot: 0800 133 099
Viikkokatsaus sisältää yleistä informaatiota Kuntarahoituksen asiakkaille taloudellisista tapahtumista, eikä sen sisältämiä tietoja ole tarkoitettu käytettäväksi neuvona missään
yksittäisessä liiketoimessa. Katsauksen sisältämät tiedot ovat peräisin Kuntarahoituksen yleisesti luotettavina pitämistä lähteistä. Kuntarahoitus ei vastaa tietojen virheettömyydestä.