mediakortti - Reserviupseerikoulun oppilaskunta

Comments

Transcription

mediakortti - Reserviupseerikoulun oppilaskunta
RESERVIUPSEERIKOULUN OPPILASKUNNAN
KANNATUSYHDISTYS R.Y.
PL 31, 49401 HAMINA
Puh. (05) 354 7067
Kadettikoulunkatu 6 rak 9 Fax. (05) 354 7180
[email protected]
UNDERSTÖDSFÖRENINGEN FÖR
RESERVOFFICERSSKOLANS ELEVKÅR RF.
TIETOJA KURSSIJULKAISUSSA ILMOITTAVALLE
Oppilaskunnan toimittama kurssikirja on koviin kansiin sidottu A4 – kokoinen noin 400 sivuinen
teos. Se esittelee kurssia XXX ja sen tapahtumia. Kirja sisältää myös oppilasmatrikkelin.
Upseerioppilaita on kurssilla 750. Kirjan painos on 1250 kappaletta ja se ilmestyy
maaliskuussa/syyskuussa XXXX. Julkaisun ilmoitushankinnasta vastaa Reserviupseerikoulun
Oppilaskunnan Kannatusyhdistys ry.
Kertailmoitus on yhdessä kurssikirjassa julkaistava ilmoitus. Jatkuva ilmoitus julkaistaan
kolmessa peräkkäisessä kirjassa, joihin asiakas voi halutessaan vaihtaa materiaalin.
Kannatusyhdistys ei ole alv-alainen.
LASKUTUS
Laskutus tapahtuu heti sopimuksen teon jälkeen tai kirjan ilmestymisen jälkeen maaliskuussa
XXXX. Jatkuva ilmoitus maksetaan yhdellä kertaa ensimmäisen ilmoituskerran yhteydessä.
MAINOSILMOITUSMATERIAALI
Mainosmateriaalin tulee olla käytettävissä kirjapainossa viimeistään XX.XX.XXXX
Sähköisesti toimitettava mainosmateriaali tulee olla CMYK-värimuodossa.
Sähköisessä muodossa lähetettävä materiaali suoraan kirjapainoon osoitteella:
[email protected]
Paperinen materiaali lähetetään osoitteeseen
RUK:n Oppilaskunnan Kannatusyhdistys ry
PL 31 49401 Hamina
Painoteknisiin kysymyksiin vastaa Painoyhtymä Oy,
Repro puh. (019) 517 1735 tai
Keskus (019) 517 170
Lisätietoja:
Oppilaskunnan ilmoitushankintajaoston puheenjohtaja
040 675 7486
Kannatusyhdistyksen toimistosihteeri
(05) 354 7067

Similar documents