Valtakirjapohja

Comments

Transcription

Valtakirjapohja
VALTAKIRJA
_________________________________________________ ry. valtuuttaa seuraavat henkilöt
yhdistyksen nimi
yhdistyksen äänivaltaisiksi edustajiksi ja näiden varaedustajiksi Vihreiden nuorten ja
opiskelijoiden liitto ViNOn liittokokoukseen Turussa 28.-30. marraskuuta 2014.
Edustajat on valittu yhdistyksen kokouksessa ___ / ___ 2014 tai muulla tavoin yhdistyksen
sääntöjen puitteissa.
Äänivaltaiset edustajat (aakkosjärjestyksessä)
1) _____________________________
2) _____________________________
3) _____________________________
4) _____________________________
5) _____________________________
6) _____________________________
7) _____________________________
8) _____________________________
9) _____________________________
10) ____________________________
Varaedustajat (sisääntulojärjestyksessä)
1) _____________________________
2) _____________________________
3) _____________________________
4) _____________________________
Päiväys: _________________________________
Yhdistyksen virallinen allekirjoitus:
(HUOM: Valtakirjaa ei hyväksytä, ellei allekirjoitus ole yhdistyksenne sääntöjen mukainen.
Useimpien yhdistysten säännöt edellyttävät kahta allekirjoittajaa. Tarkistakaa yhdistyksenne
säännöistä, keitä nämä ovat!)
______________________________
Allekirjoitus
_____________________________
Allekirjoitus
______________________________
Nimenselvennys
_____________________________
Nimenselvennys
______________________________
Asema yhdistyksessä
_____________________________
Asema yhdistyksessä

Similar documents