Opisekelijan kesäajan Vakuuslomake 2015

Comments

Transcription

Opisekelijan kesäajan Vakuuslomake 2015
Kuopion kaupunki
Perusturvan palvelualue
Aikuissosiaalityö
OPISKELIJAN TOIMEENTULOTUEN VAKUUSLOMAKE 2015
Vakuutan, että olosuhteet (tulot, menot, varallisuus, asuminen, perhesuhteet), jotka oikeuttavat
päätöksen nro: ______________________ mukaiseen toimeentulotukeen eivät ole muuttuneet.
Kuopiossa_____/_____2015
Hakija
Puoliso
_________________________
Henkilötunnus
_________________________
Henkilötunnus
_________________________
Allekirjoitus
_________________________
Allekirjoitus
_________________________
Nimenselvennys
_________________________
Nimenselvennys
_________________________
Puhelinnumero
_________________________
Puhelinnumero
Vakuuslomake tulee palauttaa sosiaalivirastoon os. Sairaalakatu 2 tai postitse 1.7.2015 alkaen heinäkuun
toimeentulotuen maksamista varten ja 3.8.2015 alkaen elokuun toimeentulotuen maksamista varten.
Vakuuslomakkeeseen tulee liittää aina tiliotteet. Heinäkuun avustusta varten liitettävä tiliotteet ajalta 1.5.–
30.6.2015 ja elokuun avustusta varten tiliotteet ajalta 1. – 31.7.2015. Tiliotteilla/tilitapahtumissa
mahdollisesti näkyvistä muista kuin jo toimeentulotukilaskelmassa huomioiduista tuloista/tilillepanoista tulee
esittää erillinen kirjallinen selvitys.
Olosuhteissa tapahtuvista muutoksista tulee viipymättä ilmoittaa sosiaalivirastonneuvontaan arkisin klo 9 11 (p. 017 183 970) tai sosiaaliviraston vuoronumeropalveluun arkisin klo 12 – 14 os. Sairaalakatu 2
toimeentulotukipäätöksen tarkistamista varten.
Mikäli toimeentulotukea on maksettu väärien tietojen perusteella, on toimeentulotuki maksettava takaisin.
Väärien tietojen antamisesta voi seurata myös oikeudellisia toimenpiteitä.
Postiosoite
Käyntiosoite
PL 227 | 70101 Kuopio
Sairaalakatu 2 | 70100 Kuopio
Puhelin
Faksi
017 183 970
017 183 908
www.kuopio.fi
[email protected]

Similar documents