poročilo o poteku predlaganja kandidatov in seznam kandidatov za

Comments

Transcription

poročilo o poteku predlaganja kandidatov in seznam kandidatov za
Številka: 1-193/15-KR
Datum: 13.7.2015
Volilna komisija FUDŠ (v nadaljevanju: volilna komisija) na podlagi 30. člena Pravilnika o
volitvah organov FUDŠ objavlja
POROČILO O POTEKU PREDLAGANJA KANDIDATOV IN SEZNAM
KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV SENATA FUDŠ
Volilna komisija je pregledala prejete kandidature za člane senata FUDŠ in ugotovila, da so
vse vložene kandidature pravočasne in popolne ter da predlagani kandidati izpolnjujejo
zahtevane pogoje za izvolitev.
V skladu s sprejetimi sklepi na korespondenčni seji volilne komisije z dne 10.7.2015 (zadeva
št. 1-193/15-KR) objavljamo seznam kandidatov za volitve članov senata FUDŠ za
mandatno obdobje 2015-2017:
1. izr. prof. dr. Nadja Damij
predlagatelji: red. prof. dr. Matej Makarovič, asist. dr. Tamara Besednjak Valič
2. red. prof. dr. Nikolai Genov
predlagatelji: asist. dr. Tamara Besednjak Valič
3. doc. dr. Tea Golob
predlagatelji: red. prof. dr. Matej Makarovič, asist. dr. Tamara Besednjak Valič
4. red. prof. dr. Dejan Jelovac
predlagatelji: red. prof. dr. Matej Makarovič, asist. dr. Tamara Besednjak Valič
5. red. prof. dr. Matej Makarovič
predlagatelji: red. prof. dr. Matej Makarovič, asist. dr. Tamara Besednjak Valič
6. doc. dr. Nevenka Podgornik
predlagatelji: red. prof. dr. Matej Makarovič, asist. dr. Tamara Besednjak Valič
7. doc. dr. Lea Prijon
predlagatelji: red. prof. dr. Matej Makarovič, asist. dr. Tamara Besednjak Valič
8. izr. prof. dr. Mateja Rek
predlagatelji: red. prof. dr. Matej Makarovič, asist. dr. Tamara Besednjak Valič
9. red. prof. dr. Borut Rončević
predlagatelji: red. prof. dr. Matej Makarovič, asist. dr. Tamara Besednjak Valič
10. red. prof. dr. Matevž Tomšič
predlagatelji: red. prof. dr. Matej Makarovič, asist. dr. Tamara Besednjak Valič, red.
prof. dr. Matevž Tomšič
Zapisala: Petra Kleindienst
Petra Kleindienst
Predsednica volilne komisije