Število vpisanih pacientov in čakalne dobe september2015

Comments

Transcription

Število vpisanih pacientov in čakalne dobe september2015
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Ulica talcev 9, 2000 Maribor
ŠTEVILO VPISANIH PACIENTOV IN ČAKALNE DOBE
SEPTEMBER 2015
Zobozdravstveno varstvo odraslih
Skupaj
vpisani
Čakalna doba v
dnevih
konzervativa protetika
ZA KNEZA KOCLJA 10
PAVLOVIĆ Darja, dr.dent.med.
1137
90 dni
180 dni
PAVEŠIĆ Nataša, dr.dent.med.
1547
90 dni
180 dni
JOVOVIČ HOJKA,dr.dent.med.
959
90 dni
180 dni
TILE Mine, dr. dent. med.
1288
90 dni
180 dni
MARUŠIČ Matjaž, dr. dent. med.
1995
90 dni
180 dni
MATUŠAN Jelka, dr. dent. med.
1295
180 dni
180 dni
JOVANOVSKI Goran, dr.dent.med.(
862
60 dni
180 dni
LUČIĆ Zorica, dr. dent. med.
1493
90 dni
180 dni
ŠTROK Benjamin, dr. dent.med.
1818
90 dni
180 dni
NOVŠAK Špela, dr. dent. med.( prepis
754
90 dni
180 dni
525
60 dni
60 dni
prepis pacientov upok .Peršuh
N.,dr.dent.med )
pacientov upok. Vihar V.,dr.dent.med )
EFTIMOVSKI Dragan, dr.dent.med.
tel. 02 22 86 200, faks 02 22 86 585, e-pošta: [email protected], www.zd-mb.si
Zobozdravstveno varstvo odraslih
Skupaj
vpisani
Čakalna doba
konzervativa protetika
ZA Nova vas
KNECHTL Tatjana, dr. dent. med.
1794
90 dni
180 dni
SULJIĆ Nermin, dr.dent.med.
2014
120 dni
180 dni
1265
90 dni
420 dni
1138
90 dni
180 dni
2552
60 dni
420 dni
1613
90 dni
180 dni
ZA Lovrenc na Pohorju
KASJAK VRAČKO Andreja, dr.
dent.med.
ZA Studenci
SPIROVSKI Dragan, dr. dent. med.
ZA Hoče
ŠALOVEN RATAJC Darinka,
dr.dent.med.
ZA Selnica ob Dravi
RAJŠP Gorazd, dr.dent.med.
2/2