tlak

Comments

Transcription

tlak
TLAK
Učinek isto velike sile na različno velike površine ni
enak…
Zato definiramo novo količino tlak . Tlak je enak
kvocientu pravokotne komponente sile in površine na
katero sila deluje.
F
S
F
p
S
Enota: pascal  =  2
Pogosto uporabljamo tudi enoto [1bar = 1 ∙ 105 Pa]
Ko sila ni pravokotna na površino vektor razstavimo na
komponento vzporedno s površino in pravokotno ali
normalno komponento na površino.
∥
 = ⊥ + ∥
Tlak povzroča samo pravokotna
komponenta sile

F
p
S
⊥
Tlak ima drugačen učinek na trdna telesa kot tekočine
V trdnih snoveh se tlak
širi samo v smeri sile,
ki tlak povzroča.
V tekočinah se sila širi v
vseh smereh in deluje
pravokotno na vse
površine.
Zakaj se v tekočinah spremeni smer sile v
trdnih snoveh pa ne?
• Če delci niso prosto gibljivi(trdne vezi), kot so v
trdnih snoveh, sila med prenašanjem iz delca
na delec ohranja smer.
• Če so delci prosto gibljivi(šibke vezi), kot v
kapljevinah in plinih, se sila naključno
razporedi v vse smeri.
Primer uporabe tlaka v tekočinah – hidravlika:
S1
F1
p
S1
F1
F2
S2
F2
p
S2
1
Pascalov
zakon:
2
F1 F2

S1 S 2
ali:
p1  p2
Bat premera 1,0 cm pritisnemo s silo 100 N. Bat je
s cevjo povezan z batom premera 10 cm. Kolikšno
silo zadrži drugi bat? Za koliko se premakne drugi
bat, če se prvi premakne za 10 cm?

Similar documents