Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 1.6.2015

Comments

Transcription

Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 1.6.2015
Sivu 1
Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto
Lapuan toimipaikka
Kelikontie 3
62100 LAPUA
TARKASTUSKERTOMUS
1.6.2015
Y-tunnus:
0208852-8
VARIS HARRI 044 4834773
Ala- ja Ylihärmän uimarannat
Härmäntie 18
62300 Härmä
UIMARANTOJEN VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISET TARKASTUKSET
Läsnä: Terveystarkastaja Harri Varis
Aika:
1.6.2015
Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus:
Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa on määritelty perusteet
valvontakohteiden säännöllistä valvontaa koskevalle tarkastustiheydelle, sekä tarkastusten sisällölle.
Säännöllisen valvonnan tarkastustiheys perustuu valvontakohteiden riskinarviointiin, sekä valtakunnallisessa
terveydensuojelun valvontaohjelmassa annettuun ohjeeseen.
Holmankankaan uimaranta
Tarkastuksessa todetut puutteet
Rantavedessä oli roskia ja tölkkejä grillikioskin puoleisella rannalla. Käymälän säiliö oli melko täynnä. Eläinten
uittamisen kieltävä kyltti puuttuu.
Toimenpiteet
Uimaranta tulee siivota tölkeistä ja muista roskista. Käymälän säiliö tulee tyhjentää. Rannalle tulee asettaa
eläinten uittamisen kieltävä kyltti.
Pelkkalan uimaranta
Tarkastuksessa todetut puutteet
Rantavedessä oli roskia ja tölkkejä. Myös pukukopeissa oli roskia. Käymälän säiliö oli melko täynnä.
Toimenpiteet
Uimaranta ja pukukopit tulee siivota tölkeistä ja muista roskista. Käymälän säiliö tulee tyhjentää.
Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto
Ravitie 8 B
60120 SEINÄJOKI
[email protected]
/
Sivu 2
Haarusjärven uimaranta
Tarkastuksessa todetut puutteet
Käymälän säiliöt olivat melko täynnä. Eläinten uittamisen kieltävä kyltti puuttuu. Pelastusrengas ja heittoliina
puuttuu. Pukuhuonerakennuksen seinällä olevat turvaohjeet on tuhrittu maalilla.
Toimenpiteet
Käymälöiden säiliöt tulee tyhjentää. Rannalle tulee asettaa eläinten uittamisen kieltävä kyltti sekä
pelastusrengas heittoliinalla varustettuna. Turvaohjeet tulee uusia.
Hakolan uimaranta
Tarkastuksessa todetut puutteet
Rannalla ja pukukopissa oli roskia. Uimarannalla on vain yksi pukukoppi.
Toimenpiteet
Uimaranta ja pukukoppi tulee siivota tölkeistä ja muista roskista. Miehille ja naisille tulisi olla erilliset
pukeutumistilat.
Järvenjärven uimaranta
Tarkastuksessa todetut puutteet
Turvaohjeet ovat huonokuntoiset. Myös eläinten uittamisen kieltävä kyltti on kulunut rikki.
Toimenpiteet
Turvaohjeet tulee korjata. Rannalle tulee asettaa eläinten uittamisen kieltävä kyltti.
Vallamin uimaranta
Tarkastuksessa todetut puutteet
Rantavedessä oli roskia. Käymälästä ja pukukopeista puuttuu ovet.
Toimenpiteet
Uimaranta tulee siivota. Käymälän säiliö tulee tyhjentää. Käymälässä tulee olla ovet. Myös pukukoppeihin
suositellaan asennettavaksi ovet.
Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto
Ravitie 8 B
60120 SEINÄJOKI
[email protected]
/
Sivu 3
/
Sovellettu lainsäädäntö ja ohjeet
Terveydensuojelulaki (TsL, 763/1994) 1-2, 22, 28, 29, 30, 32 ja 50 §
Terveydensuojeluasetus (TsA, 1280/1994) 11-12, 14 §
Kuluttajaturvallisuuslaki (KutuL, 920/2011) 1-2 , 22, 32
Valvira, Ympäristöterveydenhuollon laatujärjestelmä: Terveydensuojelun valvontaohjeisto, tarkastusohjeet,
tarkastusohje 2 Uimarannat
Valvontamaksu
Tarkastukset ovat Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän ympäristöterveydenhuollon
valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia. Valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista ja muista
toimenpiteistä perittävä maksu määräytyy Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan 21.1.2015 § 4
hyväksymän taksan mukaisesti. Tarkastuksista ja muista toimenpiteistä perittävä maksu on 620 €.
Harri Varis
terveystarkastaja
Tiedoksi
Jyrki Peltokangas, liikunnanohjaaja
Katja Kankaansyrjä, liikunnanohjaaja
Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto
Ravitie 8 B
60120 SEINÄJOKI
[email protected]