NOPS JOHTOKUNTA ja URHEILUTOIMEN

Comments

Transcription

NOPS JOHTOKUNTA ja URHEILUTOIMEN
2015
Johtokunta ja urheilutoimen
johtoryhmä
JOHTOKUNTA
Nokian Palloseuran hallinnosta ja toiminnan ohjaamisesta vastaa vuosikokouksen valitsema
johtokunta.
Johtokunnan muodostaa puheenjohtaja (valitaan vuodeksi kerrallaan) sekä jäsenet(8) joiden
toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan siten, että vuosittain vaihtuu puolet johtokunnan jäsenistä. Kaikille jäsenille valitaan varajäsen.
Johtokunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.
Johtokunta 2015
Puheenjohtaja: Kari Mustalahti
-laatii vuosikokousten ja kuukausikokousten asialistat
-hoitaa seuran talousasioita yhdessä rahastonhoitajan kanssa
-vastaa seuran erilaisten hakemusten tekemisestä, mm. kaupungin avustukset, opetusministeriön
avustukset, kenttä- ja salivuorot jne.
-vastaa emoseuran varainhankinnasta
-neuvottelee ja hoitaa myös käytännössä seuran varusteasioita
-vastaa seuran toiminnan ohjauksesta ja käytännön asioista
-seuran tiedotus
-joukkueenjohtajien koulutus
-edunvalvonta ja pr
Varapuheenjohtaja: Petri Kehusmaa (varajäsen Karri Kylä)
-tuuraa tarvittaessa puheenjohtajaa
-vastaa kenttävuorojen ja pelivuorojen jakamisesta
-vastaa erilaisten seuratapahtumien järjestelyistä, pikkujoulut, päättäjäiset jne.
Urheilutoimenjohtaja: Hannu Hakanen (varajäsen Jorma Vuorenmaa)
-toimii urheilutoimen johtoryhmän puheenjohtajana
-toimii Palloverkon ja Resultcoden pääkäyttäjänä
-joukkueiden toiminnan seuranta
Rahastonhoitaja: Eija Hakkarainen ( varajäsen Antti Saajos)
-seuran talousvastaava
-hoitaa seuran kirjanpidon ja pankkiasioita
-kouluttaa ja perehdyttää joukkueenjohtajat seuran talousasioihin
Seuratoimija ja toiminnanohjaaja: Joni Mattila ( varajäsen Jukka Hautala)
-vastaa seuran kalustosta
-toimistovastaava
-turnaus- ja tapahtumavastaava
-vastaa käytännössä erilaisista urheilutoimen lisäharjoitteista
-seuran tiedotus
-seuran internet sivut
Turvallisuus- ja ympäristövastaava: Marko Heiskanen ( varajäsen Petteri Suontausta)
-seuramapin varapääkäyttäjä
Seuramappivastaava: Sami Siuruainen ( varajäsen Mika Ahlfors)
-vastaa seuramapin käytöstä ja koulutuksesta
Tukirahastovastaava: Markku Havonen ( varajäsen
-vastaa tukirahastotoiminnasta
Salibandyvastaava: Reeta Heikkinen (varajäsen Saku Heikkilä)
-vastaa kokonaisvaltaisesti seuran salibandytoiminnasta
Urheilutoiminnan johtoryhmä
Kokoontuu tarpeen mukaan. Joukkueenjohtajien kokouksen kutsuu koolle urheilutoimenjohtaja,
joka myös johtaa kokouksissa puhetta. Kokous on kutsuttava koolle sähköpostitse vähintään viittä
päivää ennen kokousta. Kokous voi tehdä ehdotuksia johtokunnalle.
Urheilun johtoryhmä toimii lajinsa kurinpitoelimenä. Johtoryhmä päättää kahta tapahtumaa (ottelu
tai harjoitus) pidemmistä osallistumiskielloista sekä muista lajin pelaajien ja toimihenkilöiden kurinpitoasioista. Rangaistu henkilö voi valittaa päätöksestä johtokuntaan. Muilla henkilöillä ei ole
urheilun johtoryhmän kurinpitopäätöksistä valitusoikeutta. Johtoryhmällä on päätösvalta toimintasuunnitelman peluuttamissäännöissä määritellyissä asioissa.
Johtoryhmä valvoo lajinsa joukkueiden toimintaa ja huolehtii, että toiminta on seuran sääntöjen
mukaista ja noudattaa toimintasuunnitelmassa sovittua.
Urheilun johtoryhmä vahvistaa juniorijoukkueiden johtoryhmät, joihin ei vahvistamisen jälkeen saa
tehdä muutoksia ilman johtoryhmän päätöstä. Urheilun johtoryhmä myös vahvistaa juniorijoukkueiden talousarviot.
Tarvittaessa joukkueiden konfliktitilanteet käsitellään ensin urheilun johtoryhmässä, joka tuo asian
tarvittaessa johtokunnan käsittelyyn. Kaikki johtoryhmässä käsitellyt konfliktitilanteet tuodaan johtokunnan tietoon, vaikka ne saadaankin sovittua johtoryhmän käsittelyssä.
Urheilun johtoryhmään kuuluvat ainakin urheilutoimenjohtaja, seuran puheenjohtaja (tai varapj),
salibandyvastaava (johtokunnasta), sopimussuhteessa olevat valmennus- ja junioripäälliköt ja leikkimaailman ja kaverimaailman joukkueista valittavat edustajat.
Urheilun johtoryhmän kokoonpano
Toimihenkilö
Urheilutoimenjohtaja
Seuran puheenjohtaja (varapj)
Valmennuspäällikkö
Junioripäällikkö
Kuka valitsee?
Seuran
johtokunta valitsee keskuudestaan
Vuosikokous
Seuran johtokunta
Seuran johtokunta
SB-vastaava
Leikkimaailma
Kaverimaailma
Seuran johtokunta
jj-kokous
jj-kokous
Tämä urheilun johtoryhmä kokoontuu tarpeen mukaan käsittelemään lajeja koskevat ajankohtaiset
asiat. Tehtäviin sellaisia henkilöitä, jotka sitoutuvat hoitamaan mainitut asiat ja osallistumaan säännöllisesti johtoryhmän kokouksiin. Kokouksiin osallistumisesta laaditaan taulukko, joka liitetään
seuran toimintakertomukseen.
Joukkueenjohtajakokous on yleinen kokous, johon osallistuvat johtoryhmän jäsenten lisäksi joukkueiden edustajat ja se kokoontuu tarpeen mukaan. Kokouksessa äänivaltaisia ovat johtokunnan
jäsenet sekä joka joukkueesta yksi edustaja.
Johtoryhmän toimihenkilöllä on tiedotusvastuu oman alueensa asioista.
Urheilutoimenjohtaja: Hannu Hakanen
-toimii urheilutoimen johtoryhmän puheenjohtajana
-toimii Palloverkon ja Resultcoden pääkäyttäjänä
-joukkueiden toiminnan seuranta
Varapuheenjohtaja: Kari Mustalahti
Ikäkausivastaava ja TUTOR 4-8-vuotiaat Pekka Tiitu
Ikäkausivastaava ja talent-valmennus 9-11-vuotiaat Vesa Moilanen
Ikäkausivastaava 12-18-vuotiaat Tarmo Myllyoja
Toiminnan ohjaaja Joni Mattila
Salibandyvastaava Reeta Heikkinen
Joukkueenjohtaja Aki Saukko(2006)
Joukkueenjohtaja Jouni Lahti (2003)