Mannisenmäki odottaa alkusysäy

Comments

Transcription

Mannisenmäki odottaa alkusysäy
6
Suur-Jyväskylän Lehti lauantai 21.3.2015
Lähelle Palokankeskusta tulee viisi YIT:n kerrostaloa, joista ensimmäinen valmistuu kesällä.
Sekametsä-kadun itäpuolelle tulee rivitaloja, Vasaraisensuon puolelle omakotitaloja.
Entisen Viihdekeskuksen tontille rakennetaan kerrostaloja. Tiilitehtaantie tulee kulkemaan kerrostalokorttelin länsilaidassa.
Mannisenmäki odottaa
Outi Elomaa
Palokassa olevan Mannisenmäen asemakaava hyväksyttiin vuoden 2013 kesäkuussa, mutta alueen rakentuminen on lähtenyt liikkeelle hyvin hitaasti. Alue sijaitsee 3–5 kilometrin päässä kaupungin keskustasta.
Alue rajautuu Saarijärventiehen, Palokan keskukseen, Vasaraisensuohon ja Mannilan
asuinalueeseen.
Alueen tonteista omistavat suurimman osan Paavo
Perälä, Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän työväenyh-
distys. Paavo Perälä on Jyväskylän Kuormaus ja Raivaus-yrityksen toimitusjohtaja.
Hän on perinyt alueen maat
vanhemmiltaan, jotka ostivat ne Leskisen sisaruksilta
1960-luvulla.
Perälällä on ollut myynnissä vuoden verran lukuisia omakoti- ja rivitalotontteja. Tonteilla on sallittu hirsirakentaminen.
– Vuoden aikana ei ole tehty yhtään tonttikauppaa. Alueen kunnallistekniikka on
valmis, Sekametsänkatu on
asfaltoitu ja Tiilitehtaantie
päällystetään tulevana kesänä. Jyväskylän kaupungilla
❞
Jos olisi
uskallusta niin
nyt kannattaisi
ruveta
rakentamaan.
Paavo Perälä
on eri puolilla noin sata myymätöntä tonttia ja yksityiset
tontit siihen päälle, joten nyt
on ostajien markkinat.
Suurin syy huonoon tilanteeseen on Perälän mukaan
yleinen taloustilanne sekä ih-
misten epävarmuus tulevaisuudesta.
– Ihmiset eivät uskalla ottaa riskejä, sillä rakentamisprojekti on kallis. Tontin ostoonkin pitäisi saada velkaa
pankista. Kun suunnitellaan
omakotitalon rakentamista,
silloin pitäisi olla säästettynä
tontin osuus, tai oma asunto
myynnissä ja tiedossa paljonko siitä saa, Paavo Perälä sanoo.
Arkkitehtikilpailu
toi vauhtia
Mannisenmäen rakentuminen
alkoi tosissaan vuonna 2004,
kun alueen asemakaavoitusta
alettiin suunnitella arkkitehtikilpailun kautta. Monien vaiheiden jälkeen rakentui Mannisenmäen viereen Palokankeskus ja seuraavana on nyt
vuorossa Mannisenmäen rakentuminen.
YIT rakentaa parhaillaan
ensimmäistä kerrostaloa
Saarijärventien varteen. Talo
valmistuu 30. kesäkuuta.
Paavo Perälä on seurannut rakentamista muuallakin Jyväskylässä ja toteaa, että rakentamisen saralla on selvästi hiljaiseloa. Palokka on ollut viime vuosina
rakentamisen suhteen hyvin
vetovoimainen ja hän uskoo,
että alue on sitä tulevaisuudessakin.
– Vanhempani muuttivat
vuonna 1950 maaseudulle
Palokkaan ja silloin puhelinnumeromme oli 40. Nyt
alueella on jo yli 13 000 asukasta. Ennen kyseltiin tontteja jatkuvasti. Tänne olisi paineita tulla, mutta aika
on yksinkertaisesti sellainen, että ihmiset ovat epävarmoja työpaikkojensakin
suhteen. Rakentamiskustannukset ovat nyt edulliset
ja kaikkea materiaalia olisi
saatavilla. Jos olisi uskallusta niin nyt kannattaisi ruve-
Vuokra-asuntoja rakennetaan yhä
Outi Elomaa
Jyväskylän vuokra-asuntotilanne on Realia Asuntovuokrauksen ja SKV Kiinteistönvälityksen myyntijohtaja Sami Nivalan mukaan
hyvä. Tarjontaa on tällä hetkellä kaikista hintaluokista. Realialla on tarjolla vastavalmistuvia, uudehkoja sekä 70- ja 80-luvulla valmistuneita asuntoja. Yrityksellä on
tarjota vuokra-asuntoja niin
yksittäisinä kuin kokonaisista vuokra-asuntotaloista.
Uusin talo valmistuu toukokuussa viime kesäisen
asuntomessualueen viereen.
– Tarjontaa on hyvin ja
toisaalta on paljon hakijoita. Miten hakijoiden toiveet
ja tarjonta kohtaavat, se on
ikuinen haaste. Vuokra-asuntomarkkinoillakin haetaan
asuntoa usein tietyltä alueelta, sekä asetetaan raameja hinnan ja laadun suhteen.
Meillä on välitettävänä asuntoja yksityisiltä toimeksiantajilta, ja lisänä on valtakunnallisia suurasiakkaita, jotka
omistavat talokokonaisuuksia, Sami Nivala kertoo.
Kaupungin eri alueiden
vuokrien hintojen välillä ei
ole enää niin suurta eroa
kuin aikaisemmin. Keskusta on perinteisesti arvokkain
alue.
– Muilla alueilla ratkaisevat vuokran määrässä eniten
liikenneyhteydet ja lähipalvelut. Jos pyöräytetään harpilla noin 3-4 kilometrin säde keskustan ympärille, niin
ei ole suurta hintaeroa alueiden välillä.
Hinnoissa on kuitenkin
melko isoja eroja. Nivalan
mukaan todella laadukkaas-
❞
Nykyään
voisi sanoa, että
ei pidä paikkaansa, ettei löydä
vuokra-asuntoa.
Harri Lehtonen
ta asunnosta joutuu helposti
maksamaan 17 euroa neliöltä, kun edullisimmillaan neliöhinta on alle kymmenen
euroa.
Vuokra-asunnoilla on Nivalan mukaan hyvin erilaiset
markkinat pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa kuin pienemmissä kaupungeissa.
– Jyväskylässä on ihan
terve tilanne vuokrahintatason suhteen. Tuskin vuokra-
nantajilla on mitään erikoisia
vuokrien nostopaineita. Pääkaupunkiseudulla kysyntä
ylittää tarjonnan ja se heijastuu vuokran nousuina, Sami
Nivala sanoo.
JVA:lla on
paljon hakijoita
VVO-Kotikeskus Jyväskylän aluepäällikkö Harri Lehtonen toteaa, että edullisista vuokra-asunnoista on eniten kysyntää, mutta asiakkailla on aika hyvä mahdollisuus valita kohteista. VVO:lla
asuntoja on Jyväskylässä esimerkiksi keskustassa, Lutakossa, Kuokkalassa, Tikkakoskella ja Kangaslammella.
Kaikkiaan asuntoja on 1 874.
Joihinkin kohteisiin, esimerkiksi tiettyyn taloon, on jonoja.
VVO:lla on rakenteilla
Aittorinteelle Runkotielle 44
huoneiston kohde, joka valmistuu lokakuussa. Talon
asunnot ovat kooltaan 32–71
neliötä.
Kangaslammella alkaa
yhden talon peruskorjaus
huhtikuussa ja toisen lokakuussa. Taloista tehdään uutta vastaavia.
– Aittorinteen kohde on
herättänyt suurta kiinnostusta ja sinne on tullut paljon varauksia. Vuokra-asuntojen
kilpailu on kova Jyväskylässä ja se pitää hinnat kohtuullisina. Nykyään voisi sanoa,
että ei pidä paikkaansa, ettei
löydä vuokra-asuntoa, Harri
Lehtonen toteaa.
Asiakaspalvelupäällikkö
Anu Kärkkäinen kertoo, että JVA:lla on 2 535 aktiivista asunnonhakijaa. Heistä yli
60 prosenttia eli 1 650 hakee
asuntoa yksin.
– Meillä on suurin pula
pienistä asunnoista. Isommat
perheasunnot irtoavat meiltä
helpommin, sillä niihin ei ole
pahoja ruuhkia. Sen olemme todenneet, että irtisanomisten määrä on viime vuoden puolella aavistuksen laskenut. Ei ole tapahtunut radikaalia muutosta, mutta irtisanomisten määrät ovat pienempiä kuin viime vuosina.
Vuokratason nousu on vaikuttanut siihen, ettei lähdetä niin helposti pois asunnosta, sillä meillä on matalammat vuokrat muihin toimijoihin nähden.
Meillä on
❞
suurin pula pienistä asunnoista.
Anu Kärkkäinen