Kirjelomake knypylä 570

Comments

Transcription

Kirjelomake knypylä 570
PÖYTÄKIRJA
27.3.2015
RAUMAN VAMMAISNEUVOSTO
Asia:
Vammaisneuvoston kokous
Aika:
Paikka:
16.2.2015 klo 18.00–19.00
Rauman kaupungintalo, kokoushuone 8
Läsnä:
Rauno Glad, Rauman Seudun Tapaturma- ja Sairausinvalidit, puheenjohtaja
Seija Smedberg, Rauman Seudun Selkäyhdistys
Luca Nord, Mielenterveysyhdistys Friski Tuult
Sari Siivonen, Rauman Seudun Kuurot
Sirpa Lagerberg, Satakunnan Näkövammaiset, Rauman osasto
Vesa Kiiski, sihteeri, vammaistyön päällikkö
1 § KOKOUKSEN AVAUS
Vammaisneuvoston sihteeri, vammaistyön päällikkö Vesa Kiiski avasi uuden vammaisneuvoston kokouksen.
2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valittiin aakkosjärjestyksen mukaan Luca Nordfors sekä Sirpa Lagerberg.
4 § VAMMAISNEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
Vammaisneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Rauno Glad ja varapuheenjohtajaksi Luca Nordfors.
Rauman vammaisneuvoston jäsenet ja kaupunginhallituksen edustaja ja varaedustaja toimikaudella
2015–2016 ovat: Seija Smedberg, Rauman Seudun Selkäyhdistys; Luca Nordfors, Mielenterveysyhdistys Friski Tuult; Rauno Glad, Rauman Seudun Tapaturma- ja Sairausinvalidit; Sari Siivonen, Rauman
Seudun Kuurot; Sirpa Lagerberg, Satakunnan Näkövammaiset, Rauman osasto; Ari Laitinen, Rauman
Seudun Hengitysyhdistys ry sekä kaupunginhallituksen nimeämä edustaja Mirja Ylijoki ja hänen varaedustajansa Tarja Ujula.
Koska Rauno Glad valittiin puheenjohtajaksi, niin hänen tilalleen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Luca
Nordfors. Puheenjohtaja Rauno Glad kiitti valintansa johdosta ja otti valintapykälän jälkeen kokouksen
vetovastuun. Puheenjohtaja kertasi vuoden 2014 toiminnan pääkohdat.
5 § VAMMAISNEUVOSTON TOIMIKAUDEN 2015–2016 SUUNNITTELUA
Sovittiin vanhojen kokouskäytäntöjen jatkosta: vammaisneuvoston kokous pidetään pääsääntöisesti
kaupungintalolla kokoushuone 8 maanantaisin klo 18.00 alkaen, ei kuitenkaan silloin kun kaupunginvaltuusto kokoontuu. Kokouskutsu lähetetään vähintään viikko ennen kokousta jäsenille ja edustajalle. Kokouksia voidaan pitää myös järjestöjen tiloissa, myös muiden kuin nyt vammaisneuvostossa olevien.
Kokouskutsun sisältöön toivottiin ehdotuksia myös suoraan järjestöiltä.
Keskusteltiin tulevan kauden asioista: sote-taksin tilaaminen 0600-numerosta kallista, mitä asialle voi
tehdä. Sihteeri kertoi lyhyesti kuljetuspalvelutyöryhmästä, sovittiin, että jäädään seuraamaan, onko asialle tehtävissä jotain. Naulan työkeskuksen tilaratkaisu on edelleen auki, seurataan edelleen. Annetaan
SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO, Sosiaalipalvelut, Vammaispalvelut
Sosiaalitoimisto, Kalliokatu 1, PL 59, 26101 RAUMA, Puhelin 02 834 3354, Faksi 02 834 3319, [email protected]
PÖYTÄKIRJA
27.3.2015
stipendi Nanun koulun oppilaalle. Tulevan kauden aikana voimaan tullee uusi vammaispalvelulaki. Lapsen oikeuksien päivälle 20.11. sekä Kansainväliselle vammaisten päivälle 3.12. suunnitellaan jälleen
jotain; ideoita ja toivomuksia otetaan vastaan.
6 § MUUT ASIAT
- Vammaistyössä tehdään vuoden 2015 aikana opinnäytetyönä asiakastyytyväisyyskysely
7 § SEURAAVA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Pidetään maanantaina 16.3.2015 Friski Tuult ry:n tiloissa, osoitteessa Eteläkatu 7 a 4-5, 26100 Rauma.
11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.
ALLEKIRJOITUKSET
Rauno Glad
puheenjohtaja
Vesa Kiiski
sihteeri
Sirpa Lagerberg
Luca Nord
SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO, Sosiaalipalvelut, Vammaispalvelut
Sosiaalitoimisto, Kalliokatu 1, PL 59, 26101 RAUMA, Puhelin 02 834 3354, Faksi 02 834 3319, [email protected]