Mikä on Suomen Paras Myyntiorganisaatio

Comments

Transcription

Mikä on Suomen Paras Myyntiorganisaatio
Suomen Paras Myyntiorganisaatio 2014 – kilpailun voittaja
28.1.2015
ELISAN YRITYSMYYNTI ON SUOMEN PARAS MYYNTIORGANISAATIO 2014
Pitkäjänteinen panostus myyntiin ja myynnin osaamiseen kannattaa. Tämä paljastui viidettä kertaa
järjestetyssä Suomen Paras Myyntiorganisaatio -kilpailussa, jonka tavoite on edistää myyntikulttuuria sekä
lisätä myyntityön arvostusta Suomessa. Suomen Paras Myyntiorganisaatio 2014 -tittelin voitti Elisan
yritysmyynti.
Johtaja Anna-Mari Ylihurula Elisalta kertoo, että myynnin tuloksellisuus on osaamisen lisäksi nykypäivänä
hyvin voimakkaasti riippuvaista taustaorganisaation tarjoamasta reaaliaikaisesta tuesta ja tiedosta.
”Tarjoamme omille asiakkaillemme monenlaisia digitaalisia työkaluja tiedon välittämiseen, nopeaan
kommunikointiin ja asiakasvuorovaikutuksen hallintaan, uudella ja fiksulla tavalla. Meille on tärkeää ja myös
luonnollista, että elämme oman mantramme mukaisesti Elisassa. Myyjämme voivat esimerkiksi kutsua
asiantuntijan mukaan asiakastapaamiseen videoyhteyden välityksellä, mikä nopeuttaa asiakkaan ratkaisun
rakentamista ja parantaa asiantuntemuksen leviämistä organisaatiomme sisällä”, Ylihurula kuvailee.
”Elisan yritysmyynnin tapa lähestyä asiakkaita erottuu kilpailijoista: he ovat myyntityössään aktiivisia ja
tarjoavat uusia ratkaisuja proaktiivisesti, olemme hyvin tyytyväisiä” kommentoivat palautteessaan Elisan
yritysasiakkaat.
”Olemme kiitollisia saamastamme tunnustuksesta, varsinkin kun ilmianto kilpailuun on tullut suoraan
asiakkailtamme. Suuri kiitos kuuluukin juuri heille, asiakkaille, jotka ovat omalla toiminnallaan haastaneet
meitä ja siten kehittäneet meistä entistä parempia. Tunnustuksen myötä olemme entistäkin sitoutuneempia
jatkuvaan parantamiseen, asiakkaidemme hyväksi ja yhdessä heidän kanssaan”, jatkaa Ylihurula.
Elisa on kehittänyt myyntiään systemaattisesti viimeiset kaksi vuotta ja työn tulokset ovat havaittavissa
laajasti. Osaamisen kehittämisen konseptit ovat monipuolisia, ja panostus kouluttamiseen on merkittävä.
”Myyntityö perustuu yhteiseen toimintamalliin, ja Elisan johto osallistuu aktiivisesti niin myynnin sparraukseen
kuin asiakastyöhön. Tämä konkretisoituu tyytyväisinä asiakkaina, ja hyvä henki näkyy myös lähiesimiesten ja
myyjien välisessä yhteistyössä”, toteaa voittajavalinnan suorittanut Laatukeskuksen Myynti & Markkinointi
Forum -jaoksen ohjausryhmän puheenjohtaja Tarmo Kekki.
Suomen Paras Myyntiorganisaatio on B-to-B-yrityksille suunnattu kilpailu, joka tähtää suomalaisen
myyntiosaamisen kehittämiseen ja arvostuksen lisäämiseen. Benchmarkkaus tarjoaa asiakkaidensa
ilmiantamille yrityksille mahdollisuuden verrata omaa toimintaansa maailman parhaisiin käytäntöihin, jonka
myötä yritykset saavat käytännönläheistä tietoa myynnin ja markkinoinnin nykytilasta, kilpailukyvystä ja
kehitysmahdollisuuksista. Osallistujat kaikille yrityksille avoimeen kilpailuun kerätään verkossa annettavien
yritysehdotusten perusteella.
Suomen parhaan myyntiorganisaation valinta tehtiin myynnin xRay-analyysiin perustuen. Aiempina vuosina
voittoa ovat juhlineet Canon (2013), SKF (2012), DHL Express (2011) ja Martela Suomi (2010). Suomen
Paras Myyntiorganisaatio -valinnan suoritti Laatukeskuksen Myynti & Markkinointi Forumin ohjausryhmä.
Myynti & Markkinointi Forum on syksyllä 2014 perustettu Laatukeskuksen jaos, jonka tavoitteena on lisätä
myynnin ja markkinoinnin arvostusta ehdottomasti keskeisimpänä liiketoiminnan tuloksentekijänä.
Lisätietoja:
Suomen Paras Myyntiorganisaatio 2014 – kilpailun voittaja
28.1.2015
www.suomenparasmyyntiorganisaatio.fi
www.laatukeskus.fi
Suomen Laatuyhdistys Ry, Tarmo Kekki, Myynti & Markkinointi Forumin puheenjohtaja, puh. 040 728 4720,
[email protected]
Elisa Oyj, johtaja Anna-Mari Ylihurula, Operations/Elisan Yritysasiakkaat, puh. 010 262 5133,
[email protected]
Suomen Laatuyhdistys ry on vuonna 1966 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka missiona on
edistää laatujohtamista ja laadunhallintaa, ja elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon toiminnan ja tuotteiden
laadun, sekä kilpailukyvyn parantamista. Laatuyhdistyksen yksi jaoksista on Myynti ja Markkinointi forum,
jonka tehtävänä on lisätä myynnin ja markkinoinnin arvostusta ehdottomasti keskeisimpänä liiketoiminnan
tuloksentekijänä. www.laatukeskus.fi
Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka asiakkaana on 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja
julkishallinnon organisaatiota. Elisa tarjoaa ympäristöystävällisiä palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä
työvälineitä organisaatioiden toiminnan ja tuottavuuden parantamiseen. Suomessa Elisa on mobiililiittymien
ja kiinteiden laajakaistaliittymien markkinajohtaja. Yhteistyö Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa
palvelujen käytön kansainvälisesti. Elisa on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla,
osakkeenomistajia on yli 200 000. Liikevaihto vuonna 2013 oli 1,55 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 4 200.
www.elisa.fi