Sonera Avoin Kuitu - Suomen Seutuverkot ry

Comments

Transcription

Sonera Avoin Kuitu - Suomen Seutuverkot ry
Sonera Avoin Kuitu
Alueellisia valokuituverkkoja ja valinnanvapautta pientaloalueille
Syysseminaari, Turku 4.11.2015
Markus Näkki, Development Manager, Sonera Operator Business
1.
2.
3.
Miten valokuitua
koko Suomeen?
Kommunikaatiooperaattori takaa
tasapuolisen pääsyn
Sonera Avoin Kuitu
Kuituliittymät OECD-maissa
Kuituliittymien osuus kaikista laajakaistaliittymistä
Korea
Sweden
Estonia
Norway
Slovak Republic
Iceland
Slovenia
Portugal
Denmark
Turkey
Hungary
Czech Republic
Spain
Switzerland
Luxembourg
Netherlands
United States
Mexico
New Zealand
Australia
Canada
Poland
Chile
Italy
France
Finland
Austria
Germany
Ireland
Belgium
Greece
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Lähde: OECD, Broadband Portal, www.oecd.org/sti/broadband/oecdbroadbandportal.htm, julkaistu heinäkuussa 2015.
Kuituliittymiin on laskettu mukaan FTTH, FTTP ja FTTB toteutukset.
60%
70%
80%
1.
2.
3.
Miten valokuitua
koko Suomeen?
Kommunikaatiooperaattori takaa
tasapuolisen pääsyn
Sonera Avoin Kuitu
Miten koko Suomi kuidutetaan?
• Haaste: kuituliittymien kysyntä on pistemäistä
ja kysynnän luominen vaatii aina paikallista
aktiivisuutta
 Alueelliset toteutukset: passiiviset verkot kyettävä
rakentamaan pienistä aluetoteutuksista kohti suurta
kokonaisuutta
• Haaste: markkinahintataso edellyttää
asiakkaan osallistumista investointiin
 Myynti: loppuasiakkaalle on kyettävä perustelemaan
valokuituliittymän kertainvestointi
x 5000 €
1,5 miljoonaa
kotitaloutta
7,5 mrd €
10 +
vuotta
Liityntätiheys 30 %
Liityntätiheys 80 %
Investoinnin korollinen takaisinmaksuaika 19 vuotta
Investoinnin korollinen takaisinmaksuaika 3 vuotta
60
200
40
150
20
100
0
-40
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
KEUR
KEUR
Y0
-20
50
0
Y0
-60
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
-50
-80
-100
-120
-100
-150
Käyttöaste 80 %, liittymismaksu 1600 €, verkkomaksu 18 €/kk
■ Liikevaihto ■ Investointikustannukset ■ Juoksevat kustannukset ■ Kumuloitu kassavirta
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
”Alueen asukkaista 84% liittyi valokuituverkkoon, kun he
ymmärsivät, ettei valokuitu ole nopea nettiyhteys, vaan
joka kodin perusinfraa”
2013 Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu, Kouvola
1.
2.
3.
Miten valokuitua
koko Suomeen?
Kommunikaatiooperaattori takaa
tasapuolisen pääsyn
Sonera Avoin Kuitu
Kolme selkeästi erillistä roolia
Investointien pitoaika
Loppuasiakkaiden kysynnän
mukaisten palvelujen tuotanto
Palveluntarjoaja (PT)
kuukausia – 3 vuotta
Asiakkaiden haluamat ja tarvitsemat palvelut
Aktiivisen verkon ylläpito ja
käyttöasteen maksimointi
KORKEA OPEX, pieni CAPEX
Liiketoimintamalli: valtakunnallinen kapasiteetti
Passiivisen infrastruktuurin
rakennuttaminen ja liityntätiheyden
maksimointi
Korkea CAPEX, pieni OPEX
Liiketoimintamalli: paikallinen saatavuus
Kommunikaatio-operaattori (KOM)
3 – 5 vuotta
Verkon aktiivilaitteet, tietoturva, ylläpito ja hallinta
Kuituverkon omistaja (KVO)
Paikallinen passiivinen valokuituverkko
Kuidun omistajia ovat mm. teleoperaattorit, sähköyhtiöt,
kuntaomisteiset yhtiöt ja yksityiset osuuskunnat
10 – 20+ vuotta
Kunkin tason menestystekijät
PT
Vahvuus: tuntee asiakassegmentin
Kykenee kehittämään nopeasti palveluja, jotka hyödyntävät
kaikkia NGA-verkon mahdollisuuksia
KOM
Vahvuus: mittakaavaedut ja tehokkaat prosessit
Riittävät mittakaava- ja synergiaedut mahdollistavat yhden
kontaktipisteen verkon ja palveluiden välille
KVO
Vahvuus: paikallinen osaaminen
Tuntee loppuasiakkaan, paikalliset olosuhteet ja
markkinatilanteen. Kykenee investoimaan riittävän pitkällä
aikahorisontilla
Sonera Avoin Kuitu
Mikä on Avoin Kuitu?
• Kommunikaatio-operaattori, joka yhdistää paikalliset
valokuituverkot valtakunnallisiin palveluihin
• Auttaa eri tahoja investoimaan ja toteuttamaan
passiivisia kuituverkkoja
• Lisää palvelukilpailua tasapuolisella pääsyllä, jolloin
asiakkaalle on houkuttelevampaa maksaa
kuituverkkoon liittymisestä
Mitä Avoin Kuitu kattaa?

Kaikki kuituverkon aktiivilaitteet (jakamokytkimet, päätelaitteet, MElaitteet), niiden ylläpito & valvonta ja laitteiden kaikki uusinvestoinnit
tulevaisuudessa

Alueellisten valokuituverkkojen käytettävissä kaikki Soneran teletilat ja
yli 2200 yhteenliittämispistettä ympäri Suomea

Valmiit rajapinnat ja toimintamallit, joiden avulla eri palveluntarjoajat
voivat liittyä verkkoon

Varmennettu MPLS-runkoverkko ja markkinoiden korkein
liityntäverkkokapasiteetti

TeliaSonera International Carrierin kautta suorat yhteydet myös muihin
eurooppalaisiin palveluntarjoajiin
Edut alueelliselle kuituverkolle
Enemmän
asiakkaita verkkoon
Helppoa jokaiselle
osapuolelle
Kustannustehokas
kokonaisratkaisu
Selkeät roolit takaavat
jatkuvuuden
Uusia keinoja onnistua
myynnissä ja
markkinoinnissa
Palveluntarjoajien on
helppo tuoda palvelut
kaikkien asiakkaiden
saataville
Huolehtii mittakaavaetuja
edellyttävistä toiminnoista
ja huomioi koko
kuituverkon elinkaaren
Jokainen osapuoli keskittyy
ydinosaamiseensa ja kaikilla
on yhteinen tavoite
Paremmin kannattava
investointi
Aina uusimmat palvelut
ja tyytyväiset asiakkaat
Edulliset
ylläpitokustannukset
Kuituverkko säilyy
paikallisessa omistuksessa
Miltä Öppen Fiber näyttää Ruotsissa?
• Kuluttajat halusivat avoimen ratkaisun
• Valinnanvapaus tuplasi kuituverkkojen
liityntätiheyden ja oli menestys
– Kohtuullinen liittymismaksu
– Liityntätiheys + 80–200%
– Käyttöaste + 40 %
Ehdot alueelliselle kuituverkolle
• Paikallisen kuituverkon kustannukset ja
ylläpito sekä tiedonsiirto ja palvelut on
eriytetty toisistaan
• Kuituverkko toimii tasapuolisen pääsyn
periaatteella ja tekee sopimuksen Sonera
Operator Business:n kanssa palveluiden
toimittamisesta verkkoon
IMS kytkentäydin
Yhdistää kiinteän ja mobiiliverkkojen teknologiat
tiiviimmin ja saumattomasti toisiinsa
Keskeiset IMS pohjaiset palvelut
• VoLTE (4G puhe)
• WiFi Calling
• HD Video, ViLTE
IMS = IP Multimedia Subsystem
Paikan päällä seminaarissa
Tuomo Kokkila
Simo Pätäri
http://linkedin.com/in/tuomokokkila
http://linkedin.com/in/simopatari
Timo Einola
Markus Näkki
http://linkedin.com/in/timoeinola
http://linkedin.com/in/markusnakki
Joona Mikola
http://linkedin.com/in/joonamikola
Kiitos