modern art + design - Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Comments

Transcription

modern art + design - Bruun Rasmussen Kunstauktioner
bruun rasMussen Modern art + design
Modern art + design
International auction 842
auction 842 •
s e p t e m b e r 2 01 3
842_moderne_omslag.indd 1
29/08/13 12.49
moDern arT + Design
International auction 842
auCTion
17 - 26 september 2013
preview
Thursday 12 september
Friday
3 pm - 6 pm
13 september
11 am - 5 pm
saturday 14 september
11 am - 4 pm
sunday
15 september
11 am - 4 pm
monday
16 september
11 am - 5 pm
or by special appointment
Bredgade 33 · DK-1260 Copenhagen K · Tel +45 8818 1111 · Fax +45 8818 1112
[email protected] · bruun-rasmussen.com
842_moderne_s001-013_start.indd 1
29/08/13 15.45
704
842_moderne_s001-013_start.indd 2
29/08/13 15.45
Days oF sale
________________________________________________________
Fine arT + anTiques
Tuesday
17 September
4 pm
paintings
Drawings and prints
Wednesday 18 September
2 pm
søren Kierkegaard
Furniture, clocks and bronzes
silver, ceramics and antiquities
oriental carpets
Thursday
19 September
4 pm
Jewellery
wristwatches
1 - 138
139 - 175
176
193
304
359
-
192
303
358
409
410 - 583
584 - 660
________________________________________________________
moDern arT + norDiC Design
Tuesday
24 September
4 pm
modern paintings and sculptures
661 - 810
Wednesday 25 September
2 pm
modern paintings and sculptures
prints
silver
811 - 992
993 - 1031
1032 - 1076
Thursday
26 September
3 pm
nordic design - furniture and ceramics
1077 - 1303
________________________________________________________
DeaDline For Claiming iTems: 9 oCToBer
Items bought at Auction 842 must be paid no later than eight days from the date of the invoice
and claimed on Bredgade 33 by Wednesday 9 October at the latest. Otherwise, they will be moved
to Bruun Rasmussen’s storage facility at Baltikavej 10 in Copenhagen at the buyer’s expense and
risk. This transportation will cost DKK 100 per item VAT included, and storage will cost DKK 100
per item per week VAT included.
842_moderne_s001-013_start.indd 3
29/08/13 15.45
663
842_moderne_s001-013_start.indd 4
29/08/13 15.45
moDerne KunsT + Design
International auktion 842
auKTion
17. - 26. september 2013
eFTersyn
Torsdag
12. september
kl. 15 - 18
Fredag
13. september
kl. 11 - 17
lørdag
14. september
kl. 11 - 16
søndag
15. september
kl. 11 - 16
mandag
16. september
kl. 11 - 17
Danske katalogtekster kan ses på bruun-rasmussen.dk
Bredgade 33 · 1260 København K · Tel +45 8818 1111 · Fax +45 8818 1112
[email protected] · bruun-rasmussen.dk
842_moderne_s001-013_start.indd 5
29/08/13 15.45
1107
842_moderne_s001-013_start.indd 6
29/08/13 15.45
auKTionsKalenDer
________________________________________________________
KunsT + anTiKviTeTer
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
17. september
kl. 16
malerier
Tegninger og grafik
1 - 138
139 - 175
18. september
kl. 14
søren Kierkegaard
møbler, ure og bronzer
sølv, keramik og antikker
orientalske tæpper
176
193
304
359
19. september
kl. 16
smykker
armbåndsure
410 - 583
584 - 660
-
192
303
358
409
________________________________________________________
moDerne KunsT + norDisK Design
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
24. september
kl. 16
moderne malerier og skulpturer
661 - 810
25. september
kl. 14
moderne malerier og skulpturer
grafik
sølv
811 - 992
993 - 1031
1032 - 1076
26. september
kl. 15
nordisk design - møbler og keramik
1077 - 1303
________________________________________________________
siDsTe FrisT For aFhenTning: onsDag Den 9. oKToBer
Effekter købt på auktion 842 skal være betalt senest 8 dage efter fakturadatoen og afhentet
i Bredgade 33 senest onsdag den 9. oktober. I modsat fald bliver de transporteret til Bruun
Rasmussens lager på Baltikavej 10 i Københavns Nordhavn for købers regning og risiko.
Transporten koster 100 kr. pr. effekt inkl. moms, og opbevaringen koster 100 kr. pr. effekt pr.
påbegyndt uge inkl. moms.
842_moderne_s001-013_start.indd 7
29/08/13 15.45
svævende fugle, mystiske masker
og fortryllende slotte
eventyrets maler, cobrakunstneren Carl-henning pedersen, ville i år være rundet 100 år.
Det blev for nylig fejret på arken med en stor anmelderrost udstilling, der nu kan opleves
på Carl-henning pedersen & else alfelts museum i herning. i lighed med de to museer markerer vi begivenheden på efterårsauktionen med et bredt udvalg af hans kunst – heriblandt
tre malerier fra hustruen sidsel ramsons samling. værkerne har aldrig været i handlen før,
og indtægterne fra salget går til en udvidelse af museet i herning (kat.nr. 704-706).
en anden af årets runde fødselarer er J.F. willumsen. 150-året fejres med 60 af hans ekspressive værker fordelt på efterårsauktionen og en efterfølgende net-auktion. willumsen
står som en af de ubestridte pionerer i moderne dansk kunst, og hans stærke symbolistiske
billedsprog har sikret ham en plads i den internationale kunsthistorieskrivning. man får syn
for sagen med bl.a. det koloristiske værk ”michelle Bourret vander kaal og grøntsager” fra
1943, der har været i datteren anse willumsens eje (kat. nr. 683).
vi har ikke tidligere eksponeret kunst fra den tyske kunstsammenslutning ”gruppe spur”
i så høj grad som nu, hvor vi præsenterer otte værker af de to frontfigurer, heimrad prem
og hans-peter Zimmer. De modtog prædikatet “kunstpolitiske læderjakker” og kom på kant
med 1950’ernes bayerske kulturliv i en grad, så de til sidst vendte deres hjemland ryggen.
i Danmark tog cobrakunstneren asger Jorn de unge tyskere under sine vinger og bidrog til
en udstilling i 1961 på gallerie Birch i indre København (kat. nr. 769-776).
Den internationale designverden har de seneste år haft øjnene rettet mod moderne dansk
møbelkunst og store navne som f.eks. Finn Juhl og hans J. wegner. set i den sammenhæng
står makkerparret ejner larsen & aksel Bender madsen nærmest som et ubeskrevet blad.
Fra 1947 drev de en fælles tegnestue, hvor de tegnede deres karakteristiske design, som
i dag er repræsenteret på museer verden over – fra louisiana i humlebæk til metropolitan museum of art i new york. Der er nu mulighed for at opleve 11 eksempler på deres
sikre fornemmelse for form og håndværk, heriblandt ”metropolitanstolen” fra 1959 (Kat.
nr. 1171).
Det finske fyrtårn alvar aalto gav i 1954 en bryllupsgave til sin ven og kollega, den danske
arkitekt Jean Jacques Baruël. Den bestod i en sjælden grønlakeret ”Bikube-pendel” og en
meget tidlig udgave af aaltos klassiker ”savoy-vasen” i matchende grøntonet glas. De to
effekter var tiltænkt at skulle komplementere hinanden i et interiør og har hidtil været
uadskillelige hos Baruël og hans efterkommere – lige indtil nu, hvor de udbydes separat på
vores auktion (kat.nr. 1144 og 1145).
Jesper Bruun rasmussen
842_moderne_s001-013_start.indd 8
29/08/13 15.45
Birds on the wing, mysterious masks
and enchanting castles
Fairytale painter, the CoBra artist Carl-henning pedersen would have been 100 this year.
The anniversary was recently celebrated at arken museum of modern art with a major,
critically-acclaimed exhibition, which now can be experienced at Carl-henning pedersen
& else alfelts museum in herning. like the two museums, we will be marking the event
at the autumn auction with a wide selection of his art, including three paintings from the
collection of his wife, sidsel ramson. The works have never previously been put up for
sale, and proceeds from the sale will go towards the expansion of the museum in herning
(cat.no. 704-706).
another important anniversary this year is that of J.F. willumsen, whose 150th anniversary
is being celebrated with 60 of his expressive works at the autumn auction and a subsequent
online auction. willumsen is considered one of the undisputed pioneers of modern Danish
art, and his strong symbolist imagery secured him a place in international art history. you
can see why in, for example, the colouristic work “michelle Bourret vander kaal og grøntsager” (michelle Bourret watering cabbages and vegetables) from 1943, which has been in
the ownership of his daughter anse willumsen (cat. no. 683).
we have not previously featured art by the german artistic collaboration “gruppe spur”
to the extent we are now, with no fewer than eight works by two of the leading figures of
the group, heimrad prem and hans-peter Zimmer. They were labelled “art-political rockers”
and were at such odds with the Bavarian cultural scene in the 1950s that they eventually
turned their backs on their country. in Denmark, CoBra artist asger Jorn took the young
germans under his wing and paved the way for an exhibition at gallerie Birch in central
Copenhagen in 1961 (cat. no. 769-776).
The eyes of the international design world have been focused on modern Danish furniture in
recent years, and big names such as Finn Juhl and hans J. wegner. seen in this context, the
duo ejnar larsen & aksel Bender madsen are something of a blank sheet. From 1947, they
shared a pratice, where their distinctive design took form. Today, it is represented in museums
all over the world – from louisiana in humlebæk, north of Copenhagen, to the metropolitan
museum of art in new york. eleven examples of their keen sense of form and craftsmanship,
including the “metropolitan Chair” from 1959 (cat.no. 1171), can now be experienced.
in 1954, Finnish beacon alvar aalto bestowed a wedding gift on his friend and colleague,
the Danish architect Jean Jacques Baruël. it consisted of a rare green, lacquered “beehive”
pendant lamp and a very early version of aalto’s classic the “savoy vase” in matching greentinted glass. The two items were designed to complement one another in an interior, and
have so far been inseparable in the homes of Baruël and his descendants – until now, when
they are being offered as two separate lots at our auction (cat.nos. 1144 and 1145).
Jesper Bruun rasmussen
842_moderne_s001-013_start.indd 9
29/08/13 15.45
1240
842_moderne_s001-013_start.indd 10
29/08/13 15.45
speCialisTs in moDern arT anD Design
Paintings, sculptures and prints
niels raben
+45 8818 1181
[email protected]
Paintings, sculptures and prints
niels Boe hauggaard
+45 8818 1182
[email protected]
Design
peter Kjelgaard
+45 8818 1191
[email protected]
Paintings, sculptures, prints
nadia sehestedt Juul
+45 8818 1183
[email protected]
Design
ole ravn
+45 8818 1192
[email protected]
Paintings, sculptures and prints
Kathrine eriksen
+45 8818 1184
[email protected]
Design
amalie hansen
+45 8818 1194
[email protected]
Paintings, sculptures and prints
annemette müller Fokdal
+45 8818 1196
[email protected]
Design
anna B. widenborg
+45 8818 1187
[email protected]
Paintings and design
peter Beck – aarhus
+45 8818 1186
[email protected]
Design
peter Tholstrup – aarhus
+45 8818 1195
[email protected]
Paintings and design
Frederik Bruun rasmussen
+45 8818 1003
[email protected]
Silver and public relations
alexa Bruun rasmussen
+45 8818 1091
[email protected]
Q-park offers Bruun Rasmussen clients a 50% discount when parking at the Dr. Tværgade garage.
Discount tickets are available at the catalog sale and not to be used until exit.
Q-Park tilbyder Bruun Rasmussens kunder 50% rabat ved parkering i garagen på Dronningens Tværgade 4.
Rabatbillet rekvireres ved Bruun Rasmussens katalogsalg og benyttes først ved udkørsel.
842_moderne_s001-013_start.indd 11
29/08/13 15.46
Bruun rasmussen live
– byd, hvor end du er!
nu har du mulighed for at overvære Bruun rasmussens traditionelle auktioner i
Bredgade og byde direkte via hjemmesiden bruun-rasmussen.dk.
Mærk stemningen i auktionssalen
hvis du ikke selv har mulighed for at være til stede under de traditionelle
auktioner i Bredgade, kan du nu følge en igangværende auktion og via
direkte transmission af video og lyd opleve stemningen i auktionssalen –
ganske som om du selv var der. Det er gratis at følge auktionerne via Bruun
rasmussen live, og alt hvad du behøver, er at være registreret som kunde.
Byd via Bruun Rasmussen Live
når auktionen starter, vil du kunne se linket ”live: Følg auktionen” i auktionskalenderen på bruun-rasmussen.dk, hvorfra du kan følge auktionarius
under auktionen. hvis du ønsker at byde, skal du blot logge ind som kunde
på hjemmesiden.
Sådan gør du
• Klik på linket ”live: Følg auktionen” i auktionskalenderen
• log ind som kunde på ”Bruun rasmussen live”
• afgiv dit bud direkte på hjemmesiden
Selve budgivningen
Dit bud indgår på lige fod med de andre bud, som bliver afgivet i salen af
de tilstedeværende. hvis du får hammerslag betales de normale auktionsomkostninger, som er gældende for køb hos Bruun rasmussen ifølge købskonditionerne. Bruun rasmussen kan ikke drages til ansvar for mistede bud,
der opstår som følge af tekniske problemer.
Teknisk vejledning
Det anbefales, at du tjekker, om din computer, smartphone eller tablet kan
modtage transmissionen. læs mere på bruun-rasmussen.dk
hvis du har brug for teknisk vejledning, kontakt venligst Bruun rasmussens
it-support på tlf. 8818 1114 eller e-mail: [email protected] Bemærk, at vi også sidder klar under auktionerne til at løse tekniske problemer.
842_moderne_s001-013_start.indd 12
29/08/13 15.46
Bruun rasmussen live
- bid wherever you are!
now you have the opportunity to “attend” Bruun rasmussen’s traditional auctions at
Bredgade, and bid directly via the website at bruun-rasmussen.dk.
Feel the atmosphere in the auction room
if you are unable to attend the traditional auctions at Bredgade in person,
you can now follow an auction in progress and experience the atmosphere
in the auction room via a live transmission – just as if you were there. it is
free to follow the auctions via Bruun rasmussen live, and all you need is to
be registered as a customer.
Bid via Bruun Rasmussen Live
when the auction starts, you will be able to see the link “live: Follow the
auction” in the auction calendar at bruun-rasmussen.dk, from where you
can follow the auctioneer during the auction. if you wish to submit a bid,
simply log in as a customer on the website.
This is what you do:
• Click on the “live: Follow the auction” link in the auction calendar
• log in as a customer at “Bruun rasmussen live”
• submit your bid directly on the website
The bidding process
your bid will be treated in the same way as the bids submitted in the room
by those present. if your bid is successful, you will be required to pay the
standard costs which apply to all purchases from Bruun rasmussen according to the conditions of purchase. Bruun rasmussen accepts no liability for
bids lost as a result of technical problems.
Technical assistance
we recommend that you check whether your computer, smartphone or
tablet can receive the transmission. read more at bruun-rasmussen.dk.
if you require technical assistance, please contact Bruun rasmussen’s iT
support team on tel. +45 8818 1114 or e-mail: [email protected]
dk. please note that we are also on hand during the auctions to deal with
any technical issues.
842_moderne_s001-013_start.indd 13
29/08/13 15.46
nordic design
Thursday 26 September 3 pm
Lot 1077 - 1303
Lot 1166
842_moderne_s321-493_design.indd 321
29/08/13 11.30
1077
322
842_moderne_s321-493_design.indd 322
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.30
1077
Hans J. Wegner
b. Tønder 1914, d. gentofte 2007
Freestanding desk with frame of solid oak. Teak top, front
with two drawers. stretcher with V-shape, brass fittings.
Model JH 563. Made and stamped by cabinetmaker Johannes
Hansen. H. 74 cm. L. 172 cm. W. 83 cm.
DKK 80,000-100,000 / € 10,500-13,500
1078
Hans J. Wegner
b. Tønder 1914, d. gentofte 2007
"swivel chair". oak back- and armrest, seat upolstered with
patinated original cognac coloured leather. Later frame of
polished stainless steel mounted on casters from PP Møbler.
designed 1955. Made by cabinetmaker Johannes Hansen,
metal plaque.
DKK 50,000 / € 6,700
1078
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 323
323
29/08/13 11.30
1079
Hans J. Wegner
b. Tønder 1914, d. gentofte 2007
"JH 539". A patinated oak stool mounted on tapering
legs. seat with woven cane. designed 1954. Made and
marked by cabinetmaker Johannes Hansen.
Presented at The Copenhagen Cabinetmaker's Guild
Exhibition in Forum, 1954.
Literature: Grete Jalk [ed.], "40 Years of Danish Furniture
Design", vol. 3, ill. p. 280-281.
Literature: "Dansk Kunsthåndværk", no. 10-11, 1954, ill.
p. 152.
DKK 15,000 / € 2,000
1079
324
842_moderne_s321-493_design.indd 324
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.30
1080
1080
Hans J. Wegner
b. Tønder 1914, d. gentofte 2007
"cowhorn chair". A set of four chairs with oak frame,
back with visible joints. seat with woven cane. Model
JH 505. designed 1952. Made by cabinetmaker Johannes Hansen. (4)
DKK 60,000-80,000 / € 8,050-10,500
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 325
325
29/08/13 11.30
1081
1082
Finn JuHL
1081
Hans J. Wegner
b. 1912, d. 1989
"chieftain stool". solid teak stool mounted on
slightly tapering legs. seat upholstered with patinated cognac coloured leather. Made by cabinetmaker niels Vodder.
Bought by previous owner from cabinetmaker Niels
Vodder in the 1960s.
DKK 30,000-40,000 / € 4,000-5,350
b. Tønder 1914, d. gentofte 2007
A pair of easy chairs and a two seater sofa bench
mounted on tapering beech legs. shell-shaped seat
and back of laminated walnut. designed 1950.
Manufactured by Fritz Hansen. sofa: L. 135 cm. (3)
DKK 60,000-70,000 / € 8,050-9,400
1082
326
842_moderne_s321-493_design.indd 326
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.30
1081
1083
Hans Ludvigsen
A set of three laminated teak stools. Model 4515. designed 1958. Manufactured by Fritz Hansen. H. 42. (3)
DKK 15,000 / € 2,000
1083
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 327
327
29/08/13 11.30
1084 ¥
Hans J. Wegner
b. Tønder 1914, d. gentofte 2007
"cowhorn chair". A teak side chair, back with
rosewood inlays. seat with woven cane. Model
JH 505. designed 1952. Made by cabinetmaker
Johannes Hansen.
DKK 10,000-12,000 / € 1,350-1,600
1085
Kristian s. vedeL
b. 1923, d. 2003
Two tier teak and beech coffee table. Mounted
on three round, tapering legs. designed 1949.
Made by cabinetmaker i. christiansen. H. 58 cm.
L. 83 cm. W. 53 cm.
Literature: Grete Jalk [ed.]: "40 Years of Danish
Furniture Design", vol. 3, p. 97.
DKK 8,000-12,000 / € 1,050-1,600
1084
1085
328
842_moderne_s321-493_design.indd 328
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.30
1086
1086
Finn JuHL
1087
Finn JuHL
b. 1912, d. 1989
b. 1912, d. 1989
"nV 45". Armchair with teak frame. Back and loose
seat cushion upholstered with light Hallingdal wool.
designed 1945. Made by cabinetmaker niels Vodder.
DKK 25,000 / € 3,350
Mahogany stool mounted on round, tapering legs.
seat upholstered with reddish brown leather, fitted
with buttons. Made and stamped by søren Horns
eftf. roth Andersen.
DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350
1087
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 329
329
29/08/13 11.31
1088
330
842_moderne_s321-493_design.indd 330
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.31
1088
Finn JuHL
b. 1912, d. 1989
Freestanding teak writing desk with detachable
flip-down leaf. drawer section with polychrome
lacquered drawer fronts. Mounted on anodized
metal frame with teak shoes. Model Bo 69. designed 1953. Manufactured by Bovirke. H. 74 cm.
L. 170/224 cm. W. 85 cm.
Literature: "Dansk Kunsthåndværk" no. 3-4, 1956.
DKK 100,000 / € 13,500
1089 ¥
Finn JuHL
b. 1912, d. 1989
Low rosewood table/bench. Anodized steel frame
and tall rosewood shoes. raised polished brass
edges. Model Bo 101. designed 1953. Manufactured by Bovirke. H. 42 cm. L. 182 cm. W. 45 cm.
Literature: Esbjørn Hiorth: "Arkitekten Finn Juhl",
1990, ill. pp. 56-57.
DKK 60,000 / € 8,050
1089
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 331
331
29/08/13 11.31
1091
1090
1090
arne Jacobsen
1091
arne Jacobsen
b. 1902, d. 1971
b. 1902, d. 1971
"The egg chair". easy chair with base of satin polished aluminum with tilt function. sides, back and
loose seat cushion upholstered with indian red
leather. Model 3316. designed 1958. Manufactured
by Fritz Hansen.
DKK 30,000 / € 4,000
"The egg chair". easy chair with base of satin polished aluminum with tilt function. sides, back and
loose seat cushion upholstered with indian red
leather. Model 3316. designed 1958. Manufactured
by Fritz Hansen.
DKK 30,000 / € 4,000
332
842_moderne_s321-493_design.indd 332
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.31
1092
arne Jacobsen
1092
b. 1902, d. 1971
"The egg chair". easy chair with base of satin polished aluminum with tilt function. sides, back and
loose seat cushion upholstered with indian red
leather. Model 3316. designed 1958. Manufactured
by Fritz Hansen.
DKK 30,000 / € 4,000
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 333
333
29/08/13 11.31
1093
1093
Preben Fabricius
b. 1931, d. 1984
Jørgen KastHoLm
b. 1931, d. 2007
A set of six high back chairs mounted on steel swivel
frame. sides, seat and back upholstered with patinated black leather. designed 1969. Manufactured
by Alfred Kill, with paper label. (6)
DKK 30,000-40,000 / € 4,000-5,350
334
842_moderne_s321-493_design.indd 334
29/08/13 11.31
1094
1094
PouL KJærHoLm
b. 1929, d. 1980
“PK-54”. dining table with cube frame of
chromed steel. circular top of white flintrolled
marble. Manufactured and stamped by e.
Kold christensen. H. 66 cm. diam. 140 cm.
DKK 40,000-50,000 / € 5,350-6,700
1095
1095
nanna ditzeL
b. 1923, d. 2005
"Windmill". circular, woven wool rug in black
and white. Manufactured by Halling Koch,
1960s. diam. 250 cm.
DKK 40,000-50,000 / € 5,350-6,700
335
842_moderne_s321-493_design.indd 335
29/08/13 11.31
1096
1096
PouL KJærHoLm
b. 1929, d. 1980
"PK-31/2" and "PK-31/1". Two seater sofa and easy
chair with chromed steel frame. sides and loose
cushions upholstered with black leather. designed
1958. Manufactured by e. Kold christensen. sofa:
L. 137 cm. (2)
DKK 30,000 / € 4,000
1096
336
842_moderne_s321-493_design.indd 336
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.31
1097
1097
PouL KJærHoLm
1098
PouL KJærHoLm
b. 1929, d. 1980
b. 1929, d. 1980
"PK-11". A pair of armchairs with chromed steel
frame and oak back. seat upholstered with original
black leather. designed 1957. Manufactured and
stamped by e. Kold christensen. (2)
DKK 25,000-30,000 / € 3,350-4,000
"PK-55". Work table with chromed steel frame. rectangular oregon pine top. Manufactured by e. Kold
christensen. H. 69 cm. L. 204 cm. W. 102 cm.
DKK 20,000 / € 2,700
1098
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 337
337
29/08/13 11.31
1100
1099
1099
Kaare KLint
1100
Kaare KLint
b. 1888, d. 1954
b. 1888, d. 1954
"stauning". rare mahogany armchair with profiled
frame. seat, back and armrests upholstered with
patinated niger leather, fitted with brass nails. Made
by rud. rasmussen cabinetmakers, copenhagen,
with paper label.
KK label # 12656.
This rare variant with leather covered armrests upholstered with leather was used by former Danish Prime
Minister Thorvald Stauning 1873-1942 in his office.
DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350
"stauning". rare mahogany armchair with profiled
frame. seat, back and armrests upholstered with
patinated niger leather, fitted with brass nails. Made
by rud. rasmussen cabinetmakers, copenhagen,
with paper label.
KK label # 12656.
This rare variant with leather covered armrests upholstered with leather was used by former Danish Prime
Minister Thorvald Stauning 1873-1942 in his office.
DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350
338
842_moderne_s321-493_design.indd 338
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.31
1101
1102
Kaare KLint
b. 1888, d. 1954
1101
PouL Henningsen
b. ordrup 1894, d. 1967
"PH-3,5/3". A pair of pendants with cylindrical
brass bayonet socket house. shades of opal glass.
Manufactured by Louis Poulsen. (2)
DKK 40,000 / € 5,350
"The red chair". A pair of large cuban mahogany
chairs with profiled frames. seat and back upholstered with original patinated niger leather, fitted
with brass nails. Made by rud. rasmussen cabinetmakers, copenhagen circa 1929, with paper label.
(2)
KK label # 15766, other KK label indistinctly numbered.
DKK 30,000 / € 4,000
1102
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 339
339
29/08/13 11.32
1103
340
842_moderne_s321-493_design.indd 340
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.32
1103
1103
Kaare KLint
b. 1888, d. 1954
A pair of addition sofa units and two matching stools
mounted on profiled mahogany legs. sides, seat and
back upholstered with original, patinated niger leather,
fitted with leather covered buttons. designed 1933.
Made by rud. rasmussen cabinetmakers, copenhagen,
with paper label. L. 91 cm. (4)
KK label # 35892.
DKK 200,000-250,000 / € 27,000-33,500
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 341
341
29/08/13 11.32
1104
1105
342
842_moderne_s321-493_design.indd 342
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.32
1104
PouL Henningsen
b. ordrup 1894, d. 1967
"PH-6/5". Pendant with bayonet socket house and
cap of browned brass marked "Patented" with polished copper shades. Manufactured by Louis Poulsen.
diam. 60 cm.
Provenance: Originally part of the interior decoration
at Maglemølle paper factory, Næstved.
DKK 40,000 / € 5,350
1106
1105
Kaare KLint
b. 1888, d. 1954
edvard Kindt-Larsen
b. 1901, d. 1982
"Mix". easy chair with dark stained mahogany
frame. sides, back and loose cushions upholstered
with patinated natural leather. Model 4396. Made
by rud. rasmussen cabinetmakers, copenhagen,
with paper label.
KK label # 309?5.
DKK 60,000-80,000 / € 8,050-10,500
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 343
1106
Frits Henningsen,
b. 1889, d. 1965
attributed
Three seater sofa with cuban mahogany frame. seat,
sides and back upholstered with patinated, original
niger leather, fitted with brass nails. Probably made
by cabinetmaker Frits Henningsen. L. 203 cm.
DKK 100,000-150,000 / € 13,500-20,000
343
29/08/13 11.32
344
842_moderne_s321-493_design.indd 344
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.32
1107
1107
PouL Henningsen
b. ordrup 1894, d. 1967
"PH-septima 4". A pair of pendants with nickel plated
socket house, mounted with seven shades of clear, partially
frosted glass. Manufactured from 1931 by Louis Poulsen.
diam. 40 cm. (2)
Literature: "Light Years Ahead", ill. pp. 237-239.
DKK 200,000-250,000 / € 27,000-33,500
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 345
345
29/08/13 11.32
1108
axeL saLto
b. copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961
Fruit shaped stoneware vase modelled with small mouth.
decorated with sung glaze. signed salto, 20818. royal copenhagen. Made 1969-1974. H. 21 cm.
DKK 40,000 / € 5,350
1108
1109
axeL saLto
b. copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961
stoneware vase modelled in budded style. decorated with
solfatara glaze. signed salto, 20559. royal copenhagen.
Made 1968. H. 19.5 cm.
Provenance: Goldsmith and watch retailer Erik Eggert Jensinus
Zinklar Zinglersen, "Hovhaven Castle".
DKK 50,000 / € 6,700
1109
346
842_moderne_s321-493_design.indd 346
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.32
1110
1110
axeL saLto
b. copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961
stoneware vase modelled in sprouting style.
decorated with sung glaze. signed salto,
20811. royal copenhagen. Made 1975-1979.
H. 36 cm.
DKK 150,000 / € 20,000
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 347
347
29/08/13 11.32
1111
1111
axeL saLto
1112
axeL saLto
b. copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961
b. copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961
stoneware vase modelled with "living stones". decorated with oxblood glaze. signed salto, 20561.
royal copenhagen. Made 1957. H. 23 cm.
DKK 30,000-40,000 / € 4,000-5,350
stoneware vase modelled with branches in relief.
decorated with sung glaze with blue elements.
signed salto, 20560. royal copenhagen. H. 20 cm.
DKK 20,000 / € 2,700
1112
348
842_moderne_s321-493_design.indd 348
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.32
1113
1113
axeL saLto
b. copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961
Axel salto: stoneware vase modelled with "living
stone". decorated with sung glaze. signed salto.
royal copenhagen. H. 24 cm.
DKK 40,000 / € 5,350
1114
axeL saLto
b. copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961
Fruit shaped stoneware vase modelled with small
mouth. decorated with sung glaze. signed salto,
20818. royal copenhagen. Made 1969/1974.
H. 21,5 cm.
DKK 60,000 / € 8,050
1114
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 349
349
29/08/13 11.32
1115
axeL saLto
b. copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961
colossal stoneware vase modelled with "living
stone". decorated with sung glaze. signed salto,
1146. royal copenhagen. H. 60 cm. diam. 60 cm.
DKK 150,000-200,000 / € 20,000-27,000
350
842_moderne_s321-493_design.indd 350
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.32
1115
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 351
351
29/08/13 11.33
1116
PouL Henningsen
b. ordrup 1894, d. 1967
"PH-stem". six-arm chandelier, frame of browned
brass, brown bakelite socket houses, mounted with
2/1 shades of frosted glass. Manufactured by Louis
Poulsen, 1936-1939. H. 90 cm. diam. 80 cm.
Literature: "Light Years Ahead", ill. p. 195.
DKK 25,000-30,000 / € 3,350-4,000
1116
1117
352
842_moderne_s321-493_design.indd 352
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.33
1117
børge mogensen
b. 1914, d. 1972
"The Hunting chair". A pair of easy chairs with
ash frame. seat and back with patinated natural
leather. Model 2229. designed 1950. Manufactured
by Fredericia Furniture. (2)
Bougt by present owner circa 1974.
Literature: Arne Carlsen: "Møbler tegnet af Børge
Mogensen", ill. p. 42-43.
Literature: Noritsugu Oda: "Danish Chairs", ill. p. 128129.
DKK 30,000 / € 4,000
1118
danisH cabinetmaKer
Wall mounted teak mirror with underlying sweeping
shelf. Mirror frame with circular inlays of dark wood
by corners. H. 44,5 cm. W. 52,5 cm.
DKK 15,000 / € 2,000
1118
1119
børge mogensen
b. 1914, d. 1972
A set of five wall-mounted book shelves with curving teak sides and beech stretcher shelves. designed
circa 1949. Made by cabinetmaker erhard rasmussen. each: H. 39 cm. d. cm 28. L. 63 cm. (5)
DKK 30,000-40,000 / € 4,000-5,350
1119
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 353
353
29/08/13 11.33
1120
1120
Peter Hvidt
b. 1916, d. 1986
A set of four oak folding stools. seats with original
canvas. Made by cabinetmaker Ludvig Pontoppidan.
(4)
DKK 40,000 / € 5,350
1121
354
842_moderne_s321-493_design.indd 354
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.33
1122
1121
Peter Hvidt and
cd
b. 1916, d. 1986
orLa møLgaard nieLsen
b. Ålborg 1907, d. Hellerup 1993
Prototype dining table with circular solid oak top.
Mounted on round black lacquered steel legs with
shoes of oak. H. 71,5 cm. diam. 119 cm.
Provenance: The estate of Architecht Peter Hvidt.
DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 355
1122 ¥
Ludvig PontoPPidan
Freestanding two-and-a-half seater sofa with tapering
rosewood legs. sides, seat and back, fitted with buttons, upholstered with light coloured fabric. Model
47. Made and designed by cabinetmaker Ludvig
Pontoppidan. L. 165 cm.
DKK 40,000 / € 5,350
355
29/08/13 11.33
1123
PouL Henningsen
b. ordrup 1894, d. 1967
"PH-4/3". Table lamp with thick switch house and browned
brass stand marked "Pat. Appl.", yellow/white metal top
shade, middle- and lower shade of yellow/frosted glass.
Manufactured by Louis Poulsen, 1927. H. 54 cm.
Early version with screws on the side of the socket house.
DKK 40,000 / € 5,350
1124
tove Kindt-Larsen
b. 1906, d. 1994
edvard Kindt-Larsen
b. 1901, d. 1982
Teak cabinet with tall oak frame, front with two doors with
circular oak inlays. Bar interior with shelves, drawers and
bottle holders. Mounted on round, tapering legs. Manufactured by säfle Möbler, sweden. H. 121 cm. L. 83 cm.
d. 40 cm.
DKK 25,000-30,000 / € 3,350-4,000
1123
1124
356
842_moderne_s321-493_design.indd 356
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.33
1125
Hans J. Wegner
b. Tønder 1914, d. gentofte 2007
"The Bull chair". Armchair with frame of teak. seat
upholstered with grey wool. Model JH-518. designed
1961. Made by cabinetmaker Johannes Hansen.
Provenance: Former employee at cabinetmaker
Johannes Hansen. Acquired 1960-1961.
DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350
1126
tove Kindt-Larsen
b. 1906, d. 1994
edvard Kindt-Larsen
b. 1901, d. 1982
Freestanding teak desk mounted on tapering legs.
Front with four drawers, top with raised edges at
ends. Made by cabinetmaker Thorald Madsen, with
metal plaque. H. 73 cm. W. 75 cm. L. 153 cm.
DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700
1125
1126
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 357
357
29/08/13 11.33
1127
nanna ditzeL
b. 1923, d. 2005
Hanging egg shaped chair of woven cane. Loose
seat cushion upholstered with black fabric. designed
1959. Made by r. Wengler. H. 120 cm.
DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350
1128
Peter Hvidt
b. 1916, d. 1986
orLa møLgaard-nieLsen
b. Ålborg 1907, d. Hellerup 1993
attributed
circular coffee table of solid teak, with brass fitting.
Top with raised edge and dark stained cane weave.
H. 40 cm. diam. 114 cm.
DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350
1127
1128
358
842_moderne_s321-493_design.indd 358
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.33
1129
1129
H.W. KLein
A pair of chaise longues with oak frames. seat,
back, armrests and loose headrest upholstered with
patinated, original black leather. designed 1960.
Manufactured by Bramin Møbler. (2)
DKK 30,000 / € 4,000
1130 ¥
danisH cabinetmaKer
coffee table with oval-shaped top of Brazilian rosewood, mounted on solid rosewood frame. Made by
special order. H. 47 cm. W. 70 cm. L. 160 cm.
DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700
1130
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 359
359
29/08/13 11.34
1131
itaLian design
"stil novo". standard lamp with frame of black lacquered
metal and brass, on circular marble base. Mounted with
six matte white glass spheres. designed 1950s. H. 170 cm.
DKK 8,000-12,000 / € 1,050-1,600
1132
bengt ruda
b. 1918, d. 1999
"skribo". desk with teak top, mounted on black lacquered
frame. Fittings and shoes of brass. Front with two integrated drawers, reverse side with shelf. designed late 1950s.
Manufactured by iKeA. H. 72 cm. W. 90 cm. L.130 cm.
DKK 20,000 / € 2,700
1132
1131
1132 detail
360
842_moderne_s321-493_design.indd 360
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.34
1133
1133
Le KLint
1134
arne vodder
A pair of very large four-sided stoneware table
lamps. decorated with green glaze. Mounted with
cubic shades of pleated, white acrylic. Manufactured and stamped by Le Klint. H. 105 cm. (2)
DKK 8,000-12,000 / € 1,050-1,600
b. 1926, d. 2009
A teak sideboard mounted on tapering legs. Front
with six drawers and two reversible sliding doors
with resp teak and black formica. Manufactured by
sibast Møbler. H. 76 cm. L. 183 cm. d. 50 cm.
DKK 20,000 / € 2,700
1134
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 361
361
29/08/13 11.34
1135
1135
axeL saLto
b. copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961
stoneware vase modelled in budded style. decorated
with sung glaze with blue elements. signed salto,
21330. royal copenhagen. Made 1965. H. 19 cm.
DKK 40,000 / € 5,350
1136
362
842_moderne_s321-493_design.indd 362
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.34
1137
1136
axeL saLto
1137 *
axeL saLto
b. copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961
b. copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961
stoneware vase modelled in sprouting style. decorated with sung glaze with blue elements. signed
salto, 20713. royal copenhagen. Made 1969-1974.
H. 29,5 cm.
DKK 50,000-75,000 / € 6,700-10,000
stoneware vase modelled in sprouting style. decorated with sung glaze. signed salto. royal copenhagen. H. 40 cm.
DKK 100,000-150,000 / € 13,500-20,000
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 363
363
29/08/13 11.34
1138
1138
axeL saLto
b. copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961
stoneware vase modelled in sprouting style. decorated
with sung glaze with green elements. signed salto,
20810. royal copenhagen. Made 1955. H. 24 cm.
DKK 80,000 / € 10,500
364
842_moderne_s321-493_design.indd 364
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.34
1139
1139
axeL saLto
b. copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961
stoneware vase modelled in sprouting style.
decorated with solfatara glaze. signed salto.
royal copenhagen. H. 34 cm.
DKK 150,000 / € 20,000
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 365
365
29/08/13 11.34
842_moderne_s321-493_design.indd 366
29/08/13 11.34
1140
1140
axeL saLto
b. copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961
A large, fruit-shaped stoneware vase modelled with small
mouth. decorated with sung glaze. signed salto, royal
copenhagen. Made 1975-1979. H. 32,5 cm.
DKK 500,000 / € 67,000
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 367
367
29/08/13 11.34
1141 *
viLHeLm Lauritzen
"embassy". gigantic brass chandelier with 36 sockets.
ring with numerous "drum-bell" shades of clear glass.
Manufactured by Louis Poulsen. diam. circa 180 cm.
Designed 1960 for the Danish Embassy in Washington.
Literature: "LP-nyt, 28. november 1960", ill. and mentioned pp. 1839-1840.
DKK 100,000-150,000 / € 13,500-20,000
1142 *
viLHeLm Lauritzen
"embassy". gigantic brass chandelier with 36 sockets.
ring with numerous "drum-bell" shades of clear glass.
Manufactured by Louis Poulsen. diam. circa 180 cm.
Designed 1960 for the Danish Embassy in Washington.
Literature: "LP-nyt, 28. november 1960", ill. and mentioned pp. 1839-1840.
DKK 100,000-150,000 / € 13,500-20,000
368
842_moderne_s321-493_design.indd 368
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.34
1141
1142
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 369
369
29/08/13 11.35
1143
PouL Henningsen
b. ordrup 1894, d. 1967
"PH-spiral Lamp". Pendant with tripartite frame
with spiral-shaped shade of white lacquered
metal. Manufactured by Louis Poulsen. H. 125 cm.
diam. 60 cm.
Literature: "Light Years Ahead", ill. and referred to
p. 266-267. Rare smaller variant of the lamp designed for the main hall in the University of Århus.
"The shape of the lamp is geometric intended so
that all exposed surfaces of the spiral was affected
by light in the same angle and reflecting it out into
the room under the same conditions". The making
of the spiral-shaped shade, which acts as if it
was drawn in one long stroke, was monstrously
difficult. The subsequent assembly of the lamp was
very time consuming, which consequently made
the lamp very expensive.
DKK 180,000-200,000 / € 24,000-27,000
370
842_moderne_s321-493_design.indd 370
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.35
1143
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 371
371
29/08/13 11.35
1144
aLvar aaLto
b. Kuortane 1898, d. 1976
rare pendant with "beehive" shade of green lacquered sheet
metal in six levels with perforated brass rings. Model A 332.
Manufactured and stamped Valaistustyö oy, Finland. H. 34 cm.
diam. 33 cm.
Literature: Hatje Cantz: "Alvar & Aino Aalto Design". Collection
Bischofberger, ill. p. 181.
Provenance: Architect Jean Jacques Baruël, hence by descent.
Jean Jacques Baruël received the pendant and a very early "Savoy"
vase as a wedding gift from Alvar Aalto at his wedding in 1954.
Since then, the lamp hung over a side table with the vase on top,
so the two could complement each other as Alvar Alto intended
them to. For six years, Baruël was employed by Alvar Aalto in
Finland. They maintained a life long friendship culminating in
their collaboration on Nordjyllands Kunstmuseum.
DKK 60,000-80,000 / € 8,050-10,500
1145
aLvar aaLto
b. Kuortane 1898, d. 1976
"savoy". Very early pale green glass vase. Made by Karhula
glasværk circa 1936. H. 12,8 cm.
Literature: Hatje Cantz: "Alvar & Aino Aalto Design". Collection
Bischofberger, ill. p. 181.
Provenance: Architect Jean Jacques Baruël, hence by descent.
DKK 25,000-30,000 / € 3,350-4,000
372
842_moderne_s321-493_design.indd 372
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.35
1144
1145
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 373
373
29/08/13 11.35
1146
aLvar aaLto
b. Kuortane 1898, d. 1976
"golden Bell". A pair of white lacquered aluminum
pendants with pierced edge. Model A 330. Manufactured by Louis Poulsen. (2)
DKK 15,000 / € 2,000
1146
374
842_moderne_s321-493_design.indd 374
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.35
1147
KaJ FrancK
b. Finland 1911, d. santorini, grækenland 1989
"Kremlin Bells". decanter in three pieces of resp.
clear, moss green and red glass. signed K. Franck,
nuutajärvi notsjö -60. H. 34,5 cm.
DKK 15,000 / € 2,000
1148
aLvar aaLto
b. Kuortane 1898, d. 1976
A set of eight early chairs of laminated birch. seat
and back upholstered with blue vinyl, back fitted
with buttons. Manufactured by Artek, Finland, circa
1947. (8)
DKK 25,000-30,000 / € 3,350-4,000
1147
1148
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 375
375
29/08/13 11.35
1149
PouL Henningsen
1149
b. ordrup 1894, d. 1967
“PH-5/5 daylight Lamp”. rare pendant with bayonet nickel
plated socket house. shades of turquoise blue and opal
glass. shade holder stamped “Pat. Appl.”. Manufactured by
Louis Poulsen, 1928 - 1929. diam. 50 cm.
Literature: “Light Years Ahead”, ill. p. 172.
DKK 60,000-80,000 / € 8,050-10,500
1150
PouL KJærHoLm
b. 1929, d. 1980
"PK-80". daybed with frame of chromed steel. Board of
grey lacquered wood. Loose mattress upholstered with
original, patinated black leather, fitted with buttons.
designed 1955. Manufactured and stamped by e. Kold
christensen. L. 190 cm.
DKK 75,000 / € 10,000
1150
376
842_moderne_s321-493_design.indd 376
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.35
1149 detail
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 377
377
29/08/13 11.35
1151
1151
378
842_moderne_s321-493_design.indd 378
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.35
1151
1151
PouL KJærHoLm
b. 1929, d. 1980
"PK-54" and "PK-9". dining room suite consisting of table
with cube chromed steel frame and circular top of cippolini
marble. A set of six side chairs with chromed steel frame,
shell shaped seat and back upholstered with black leather.
Manufactured by e. Kold christensen. Table: H. 65 cm.
diam. 140 cm. (7) DKK 200,000-250,000 / € 27,000-33,500
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 379
379
29/08/13 11.35
1152
1152
Preben Fabricius
b. 1931, d. 1984
Jørgen KastHoLm
b. 1931, d. 2007
"The skater". A set of four easy chairs with frame
of chromed steel. seat and back upholstered with
black leather. Model FK 710 skater. designed 1968.
Manufactured by Lange Production. (4)
DKK 40,000-50,000 / € 5,350-6,700
380
842_moderne_s321-493_design.indd 380
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.36
1153 ¥
bodiL KJær
b. Hatting 1932
A rare rosewood work/conference table with cromed
steel frame. Top with intergrated storage space.
Manufactured by e. Pedersen & søn. H. 73 cm.
W. 105 cm. L. 215 cm.
DKK 50,000-60,000 / € 6,700-8,050
1153
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 381
381
29/08/13 11.36
1154
1154
axeL saLto
b. copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961
stoneware vase modelled in budded style. decorated with oxblood glaze. signed salto, 21329.
royal copenhagen. Made 1964. H. 23 cm.
DKK 40,000 / € 5,350
1155
axeL saLto
b. copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961
stoneware vase modelled in budded style. decorated with oxblood glaze. signed salto, 20679.
royal copenhagen. Made 1968. H. 12 cm.
DKK 10,000-12,000 / € 1,350-1,600
1155
382
842_moderne_s321-493_design.indd 382
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.36
1156
1156
axeL saLto
b. copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961
stoneware vase modelled in budded style. decorated with olivin glaze. signed salto, 20665. royal
copenhagen. Made 1954. H. 25,5 cm.
DKK 60,000-80,000 / € 8,050-10,500
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 383
383
29/08/13 11.36
1157
1157
axeL saLto
b. copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961
stoneware vase modelled in budded style. decorated with sung glaze. signed salto, 21329.
royal copenhagen. Made 1966. H. 23,5 cm.
DKK 50,000-60,000 / € 6,700-8,050
1158
axeL saLto
b. copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961
stoneware vase modelled in budded style. decorated with sung glaze. signed salto. royal
copenhagen. H. 26 cm.
DKK 30,000 / € 4,000
1158
384
842_moderne_s321-493_design.indd 384
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.36
842_moderne_s321-493_design.indd 385
29/08/13 11.36
1159
axeL saLto
b. copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961
Large stoneware vase modelled in budded
style. decorated with sung glaze. signed
salto, 21380. royal copenhagen. designed
1956. Made 1965. H. 49 cm.
Literature: Leif Lautrup-Larsen: "Stentøj - Den
kongelige Porcelænsfabrik", illustrated on cover
and page 31, register p. 453.
DKK 600,000 / € 80,500
386
842_moderne_s321-493_design.indd 386
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.36
1159
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 387
387
29/08/13 11.36
1160
axeL saLto
b. copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961
Monumental stoneware vase modelled in sprouting
style. decorated with sung glaze. signed salto, 21688.
royal copenhagen. Made 1965. H. 71 cm.
DKK 400,000 / € 53,500
388
842_moderne_s321-493_design.indd 388
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.36
1160
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 389
389
29/08/13 11.36
1161
axeL saLto
b. copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961
Fruit shaped stoneware vase modelled with small
mouth. decorated with sung glaze. signed salto,
20818. royal copenhagen. Made 1975-1979.
H. 21,5 cm. DKK 50,000-60,000 / € 6,700-8,050
1161
1162
axeL saLto
b. copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961
stoneware vase modelled in budded style. decorated with sung glaze. signed salto, 20708. royal
copenhagen. designed 1944. Made 1957. H. 19 cm.
DKK 10,000 / € 1,350
1162
390
842_moderne_s321-493_design.indd 390
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.36
1163
axeL saLto
b. copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961
stoneware vase modelled in sprouting style. decorated with sung glaze. signed salto, 20810. royal
copenhagen. Made 1975-1979. H. 25 cm.
DKK 40,000 / € 5,350
1163
1164
axeL saLto
b. copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961
Fruit shaped stoneware vase modelled with small
mouth. decorated with sung glaze. signed salto.
royal copenhagen. Made 1980-1984. H. 22 cm.
DKK 30,000-40,000 / € 4,000-5,350
1164
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 391
391
29/08/13 11.36
ejner Larsen, 1917-1987
Aksel Bender Madsen, 1916 - 2000
The works of the architect duo and close personal friends
ejner Larsen & Aksel Bender Madsen have in recent years
been overshadowed by the major international interest in names such as Finn Juhl, Hans Wegner, and Poul
Kjærholm. Yet within the pool of danish Modern, their
work exemplifies the best of the period. They were responsible for creating pieces that united a modern, unmistakably nordic look with an unsurpassed understanding of
traditional craftsmanship.
From 1947 to 1966, the duo collaborated with master cabinetmaker Willy Beck and, together at the annual copenhagen cabinetmakers´ guild exhibition, they consistently
presented works that, though retaining a clear identity of
their own, remain timeless today.
one could argue that only they and Hans J. Wegner truly
managed to combine the theories behind the works by
Kaare Klint with the poetry of the works of Finn Juhl.
1165
At this auction, we have the pleasure of offering a rare selection of pieces handcrafted by cabinetmaker Willy Beck,
some of which have never previously been offered for sale.
392
842_moderne_s321-493_design.indd 392
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.36
1166
1165 ¥
eJner Larsen
1166
eJner Larsen
b. 1917, d. 1987
b. 1917, d. 1987
aKseL bender madsen
aKseL bender madsen
b. 1916, d. 2000
b. 1916, d. 2000
A wall mounted lamp with fitting and and circular
ends of rosewood. shade of creme coloured fabric.
Model L/65. Adjustable height. shade: H. 65 cm.
diam. 17,5 cm.
Provenance: Bought by present owner from former
foreman at Willy Beck.
DKK 6,000-8,000 / € 805-1,050
rare, probably unique, solid mahogany fruit bowl,
carved from one single piece of wood. Frame with
sweeping, tapering legs. Made by cabinetmaker
Willy Beck. H. 47 cm. diam. 60 cm.
Provenance: Bought by present owner from former
foreman at Willy Beck.
DKK 30,000-50,000 / € 4,000-6,700
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 393
cd
393
29/08/13 11.37
1167
1167
eJner Larsen
1168
eJner Larsen
b. 1917, d. 1987
b. 1917, d. 1987
aKseL bender madsen
aKseL bender madsen
b. 1916, d. 2000
b. 1916, d. 2000
solid teak trolley with lamellae shelves and loose
tray top. Mounted on round legs with casters. Model 3640. Made by cabinetmaker Willy Beck. H. 43
cm. W. 40 cm. L. 60 cm.
Provenance: Bought by present owner from former
foreman at Willy Beck.
DKK 8,000-12,000 / € 1,050-1,600
rectangular soild teak coffee table, mounted on profiled legs. Top with raised edges. Made by cabinetmaker Willy Beck. H. 47 cm. L. 177 cm. W. 70 cm.
Provenance: Bought by present owner from former
foreman at Willy Beck.
DKK 12,000-15,000 / € 1,600-2,000
1168
394
842_moderne_s321-493_design.indd 394
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.37
1169
1169 ¥
eJner Larsen
1170
eJner Larsen
b. 1917, d. 1987
b. 1917, d. 1987
aKseL bender madsen
aKseL bender madsen
b. 1916, d. 2000
b. 1916, d. 2000
A teak filing cabinet, front with tambour door behind
which beech storage interior. Mounted on rosewood
plinth. designed circa 1952. Made by cabinetmaker
Willy Beck. H. 70 cm. W. 75 cm. d. 43 cm.
Provenance: Bought by present owner from former
foreman at Willy Beck.
DKK 15,000 / € 2,000
A pair of solid teak side tables mounted on profiled
legs. Top with raised edges. Made by cabinetmaker
Willy Beck. H. 44 cm. W. 51 cm. L. 61 cm. (2)
Provenance: Bought by present owner from former
foreman at Willy Beck.
DKK 12,000-15,000 / € 1,600-2,000
1170
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 395
395
29/08/13 11.37
1171
1171
eJner Larsen
b. 1917, d. 1987
aKseL bender madsen
b. 1916, d. 2000
"Metropolitan". A teak armchair. seat and back
upholstered with patinated black leather. Model
2842/L. designed 1959. Made by cabinetmaker
Willy Beck, metal plaque. Leatherwork made and
stamped by saddlemaker dahlmann.
DKK 40,000-50,000 / € 5,350-6,700
1172
eJner Larsen
b. 1917, d. 1987
aKseL bender madsen
b. 1916, d. 2000
Wastepaper basket of solid teak. slightly angular
corpus. Made by cabinetmaker Willy Beck. H. 30 cm.
Provenance: Bought by present owner from former
foreman at Willy Beck. DKK 4,000-6,000 / € 535-805
1172
396
842_moderne_s321-493_design.indd 396
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.37
1173
1173 ¥
eJner Larsen
b. 1917, d. 1987
aKseL bender madsen
b. 1916, d. 2000
rare, freestanding rosewood desk, mounted on profiled
legs. Top covered with original, patinated black leather.
Front with three drawers integrated in rail, left side with
small pull-out leaf. Model 3641. Made by cabinetmaker
Willy Beck. H. 72,5 cm. L. 150 cm. d. 75 cm.
Provenance: Bought by present owner from former foreman at Willy Beck.
DKK 75,000-100,000 / € 10,000-13,500
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 397
397
29/08/13 11.37
1174
1174
398
842_moderne_s321-493_design.indd 398
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.37
1175
1174 ¥
eJner Larsen
1175 ¥
eJner Larsen
b. 1917, d. 1987
b. 1917, d. 1987
aKseL bender madsen
aKseL bender madsen
b. 1916, d. 2000
b. 1916, d. 2000
A rosewood games table, mounted on round, tapering legs. Top covered with black leather. designed
1965. Made by cabinetmaker Willy Beck, with metal
plaque. H. 60,5 cm. L./W. 90 cm.
Exhibited at The Copenhagen Cabinetmakers' Guild
Exhibition, 1965.
Teak dining room suite. consisting of dining table
with extension and five side chairs, mounted on tapering legs with rosewood shoes. seat and back upholstered with patinated black leather. chairs model
1923/s. Made by cabinetmaker Willy Beck. H. 74 cm.
L. 128./238 cm. W. 95 cm. (6)
Provenance: Bought by present owner from former
foreman at Willy Beck.
DKK 25,000-30,000 / € 3,350-4,000
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 399
Literature: Grete Jalk [ed.]: "40 Years of Danish Furniture Design", vol. 4, p. 292-293.
DKK 40,000-50,000 / € 5,350-6,700
399
29/08/13 11.37
1176
400
842_moderne_s321-493_design.indd 400
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.37
1176
1176 ¥
eJner Larsen
b. 1917, d. 1987
aKseL bender madsen
b. 1916, d. 2000
An exceptional, rare rosewood sideboard mounted
on round chromed steel legs. Front with five drawers and three tambour doors behind which shelves
and trays. Model 2939. Made by cabinetmaker Willy
Beck. H. 73 cm. L. 242 cm. d. 46 cm.
Provenance: Bought by present owner from former
foreman at Willy Beck.
DKK 80,000-120,000 / € 10,500-16,000
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 401
401
29/08/13 11.37
1178
402
842_moderne_s321-493_design.indd 402
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.38
1177
1177
eJner Larsen
b. 1917, d. 1987
aKseL bender madsen
b. 1916, d. 2000
Freestanding three seater sofa mounted on round, tapering
teak legs. sides and back upholstered with light grey wool,
loose cushions in seat with sand coloured wool. Model
2335/3. Made by cabinetmaker Willy Beck. L. 200 cm.
DKK 40,000 / € 5,350
1178
gio Ponti
easy chair with tapering legs of walnut. seat and back upholstered with light grey wool, sides with sand coloured
wool. Model 803. Manufactured by cassina, italy.
DKK 40,000-60,000 / € 5,350-8,050
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 403
403
29/08/13 11.38
1179
Per Weiss
cd
b. Melby 1953
A large stoneware floor vase with scratched surface. decorated with white, brown and green glaze.
signed monogram at rim. Unique. H. 65 cm.
DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350
1180
itaLian design
standard lamp with three-arm frame of black lacquered metal and brass, on circular marble base.
shades of red, yellow and blue lacquered metal.
designed 1950s. H. 170 cm.
DKK 8,000-10,000 / € 1,050-1,350
1179
1180
404
842_moderne_s321-493_design.indd 404
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.38
1181
arne Jacobsen
b. 1902, d. 1971
"The egg chair". rare, early easy chair with profiled aluminum base. sides, back and seat upholstered with original, patinated black leather. Model 3315. designed 1958.
Manufactured and stamped by Fritz Hansen, 1958-1960.
Rare, early version without padded seat nor loose seat cushion.
Stamped with white Fritz Hansen logo underneath the shell
of the chair.
DKK 40,000 / € 5,350
1181
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 405
405
29/08/13 11.38
Interior from Gunnløggson’s house in Rungsted.
1182
1183
PouL KJærHoLm
cd
1182
PouL KJærHoLm
cd
b. 1929, d. 1980
b. 1929, d. 1980
HaLLdor gunnLøgsson
HaLLdor gunnLøgsson
b. Frederiksberg 1918, d. rungsted 1985
b. Frederiksberg 1918, d. rungsted 1985
Unique coffee table with chromed steel frame. square
top of black lacquered wood. Frame manufactured
by e. Kold christensen. H. 47,5 cm. L./W. 130 cm.
Provenance: Architect Halldor Gunnløgsson's home in
Rungsted.
Unique dining table mounted on round, chromed steel
legs. square top of orange lacquered wood. Frame
manufactured by e. Kold christensen. H. 65,5 cm.
L./W. 145 cm.
Provenance: Architect Halldor Gunnløgsson's home in
Rungsted.
The table is derived from the "PK-43" and "PK-44" tables designed in 1956, and was designed specifically
for Gunnløggson's house in Rungsted, circa 1959.
The coffee table is derived from the "PK-61" table designed in 1956. The steel profiles on this table differ
from the "PK-61" as they are both wider and thicker. It
was designed specifically for Gunnløggson's house in
Rungsted, circa 1959.
Literature: Michael Sheridan "Poul Kjærholm Furniture
Architect", ill. p. 206.
DKK 25,000-50,000 / € 3,350-6,700
Literature: Michael Sheridan "Poul Kjærholm Furniture
architect", ill. p. 207.
DKK 25,000-50,000 / € 3,350-6,700
406
842_moderne_s321-493_design.indd 406
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.38
1183
1184
vibeKe KLint
cd
b. Frederiksberg
Hand woven wool rug. Black base with white, green, grey, red
and pink pattern. Unique. 182 x 312 cm.
Provenance: Architect Halldor Gunnløgsson's home in Rungsted.
Literature: Michael Sheridan "Poul Kjærholm møbelarkitekt",
ill. p. 207.
DKK 25,000-40,000 / € 3,350-5,350
1184
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 407
407
29/08/13 11.38
1185 detail
1185 detail
408
842_moderne_s321-493_design.indd 408
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.38
1185
1185
PouL KJærHoLm
cd
b. 1929, d. 1980
rare prototype dining table mounted on threelegged chromed steel frame. circular top of black
stained wood. Manufactured by e. Kold christensen.
H. 66 cm. diam. 130 cm.
Provenance: Previous owner was a production manager
at E. Kold Christensen for 24 years. The dining table
was used as a lunch table at E. Kold Christensen.
Numerous lunches were enjoyed by Poul Kjærholm,
Ejvind Kold Christensen and the other personnel at
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 409
this table. The three-legged steel frame design was
derived from a prototype coffee table designed by
Kjærholm in 1952. The dining table was also a predecessor of the "PK-54" table, designed in 1963. The
three-legged frame was thus experimentally paired
with the circular marble top. However, the frame could
not carry the heavy top, and the iconic cubic frame was
hence designed.
DKK 200,000-400,000 / € 27,000-53,500
409
29/08/13 11.38
for comparision
1186
1186
PouL KJærHoLm
cd
b. 1929, d. 1980
"PK-22". rare prototype easy chair with chromed
steel frame. seat and back upholstered with original,
patinated cognac coloured leather. Manufactured
and marked by e. Kold christensen.
Provenance: Previous owner was a production manager
at E. Kold Christensen for 24 years.
This prototype differ from the later model put into production in that the distance between front and hind legs
is shorter, and the leather beneath the seat is fitted with
metal clasp. The overall proportions differ as the prototype appears with a higher seat.
DKK 50,000-100,000 / € 6,700-13,500
for comparision
410
842_moderne_s321-493_design.indd 410
1186
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.38
1186
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 411
411
29/08/13 11.39
1187
1187
PouL KJærHoLm
1188
vibeKe KLint
cd
b. 1929, d. 1980
"PK-61". square coffee table with chromed steel
frame. Black slate top. Manufactured and stamped
by e. Kold christensen. H. 32 cm. W./L. 80 cm.
DKK 15,000 / € 2,000
b. Frederiksberg
Hand woven wool rug. Black base with white and
red, geometrical pattern. Unique. 322 x 193 cm.
DKK 25,000-30,000 / € 3,350-4,000
1188
412
842_moderne_s321-493_design.indd 412
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.39
1189
1189
arne Jacobsen
b. 1902, d. 1971
"ox chair". Large easy chair with matching
stool mounted on aluminum swivel base.
sides, seat and back upholstered with black
leather. Model 4201 and 4210. designed
1966. Manufactured and marked november
1966 by Fritz Hansen. (2)
Literature: Carsten Thau and Kjeld Vindum,
[ed.], "Arne Jacobsen, Copenhagen", 2001, ill.
p. 525.
DKK 100,000-125,000 / € 13,500-17,000
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 413
1189
413
29/08/13 11.39
1190
1191
414
842_moderne_s321-493_design.indd 414
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.39
1192
1190 ¥
ib KoFod-Larsen
b. 1921
"elizabeth". easy chair with frame of rosewood.
seat, back and loose seat cushion upholstered with
black leather. Model U-56. designed 1956. Made by
christensen & Larsen cabinetmakers.
DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350
1191 ¥
mogens Lassen
1192 ¥
ib KoFod-Larsen
b. 1901, d. 1987
b. 1921
"The egyptian Table". circular rosewood coffee
table mounted on foldable frame. Top with raised
edge, brass fittings. Made by cabinetmaker A. J.
iversen. H. 54 cm. diam. 85 cm.
DKK 40,000 / € 5,350
"elizabeth". easy chair and matching stool with
rosewood frame. seat, back and loose seat cushion
upholstered with black leather. Model U-56. designed 1956. Made by christensen & Larsen cabinetmakers. (2) DKK 40,000-50,000 / € 5,350-6,700
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 415
415
29/08/13 11.39
1193
svend aage HoLm sørensen
A brass and black lacquered metal floor lamp. Mounted on
a tripod frame with opal- and blue glass shade. Manufactured by Holm sørensen, 1950s. H. 140 cm.
DKK 15,000 / € 2,000
1194 ¥
brocKmann Petersen
A set of three rosewood nesting tables mounted on runner
legs. one rectangular table and two smaller square tables.
Made by Louis g. Thiersen & søn. H. 44 cm. W. 42 cm.
L. 110 cm. (3)
Literature: Mobilia 1957.
DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700
1194
1195 ¥
Kurt oLsen
cd
1193
416
842_moderne_s321-493_design.indd 416
rosewood bar cabinet. Unfoldable four-piece front with
circular brass handles. Upper section with bottle holders
and storage space, lower part with storage space and pullout leaves. Made by A. Andersen & Bohm cabinetmakers.
H. 115 cm. d. 42 cm. W. 90 cm. Unfolded W. 180 cm.
Provenance: Bought from A. Andersen & Bohm by present
owner in 1965. The cabinet is one of only two pieces made of
this kind. Upon acquiring the cabinet, current owner was informed that the other cabinet was purchased by Her Majesty
Queen Ingrid.
DKK 50,000-75,000 / € 6,700-10,000
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.39
1195
1195 detail
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 417
417
29/08/13 11.39
1196 ¥
HeLge vestergaard Jensen
b. 1917, d. 1987
rocking chair with rosewood frame. seat and back
upholstered with original black leather, fitted with
leather covered buttons. Made by cabinetmaker
søren Horn.
DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700
1196
1197 ¥
eriK bucK
A set of seven rosewood bar stools. seats upholstered
with black vinyl. Model od 61. Manufactured by
oddense Maskinsnedkeri, with paper label. (7)
The bar stools have risen to new fame after appearing in
the appartment of Don Draper in the series "Mad Men".
DKK 25,000-30,000 / € 3,350-4,000
1197
418
842_moderne_s321-493_design.indd 418
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
29/08/13 11.40
1198 ¥
oLe WanscHer
1198
b. 1903, d. 1985
"egyptian stool". A rosewood folding stool. seat
upholstered with patinated black leather. Made by
cabinetmaker A. J. iversen.
Provenance: Architect Halldor Gunnløgsson's home in
Rungsted.
Literature: Grete Jalk [ed.]; "40 Years of Danish Furniture Design", vol. 4, ill. pp. 20-21.
DKK 40,000 / € 5,350
1199
1199 ¥
eriK riisager Hansen
daybed with sweeping rosewood frame, mounted
on tapering legs. seat upholstered with greenish
blue wool. Made by Haslev Møbelsnedkeri. H. 38 cm.
W. 55 cm. L. 198 cm.
DKK 20,000 / € 2,700
BrUUn rAsMUssen BredgAde AUcTion 842
842_moderne_s321-493_design.indd 419
419
29/08/13 11.40
1200
PouL Henningsen
b. ordrup 1894, d. 1967
"PH-4/3". Table lamp of browned brass
marked "PH-Patented" with frosted glass
shades. Manufactured by Louis Poulsen, after
1928. H. 54 cm.
DKK 30,000-40,000 / € 4,000-5,350
1201
PouL Henningsen
b. ordrup 1894, d. 1967
1200
1201
"PH-2/2". short miniature with browned
brass frame, switch- and socket house of
brown bakelite. shades of amber coloured
glass. Manufactured from 1933 by Louis
Poulsen. H. 32 cm.
Literature: "Light Years Ahead", ill. p. 164.
DKK 20,000 / € 2,700
1

Similar documents

fine art + antiques - Bruun Rasmussen Kunstauktioner

fine art + antiques - Bruun Rasmussen Kunstauktioner en søkikkert. Danmark har med sin lange kystlinje og status som søfartsnation gennem tiden fostret en stor mængde kunstværker med havet som omdrejningspunkt. eckersberg var en af de malere, der for...

More information