OPS Maakunnallinen opetussuunnitelmatyö2016_Laupan

Comments

Transcription

OPS Maakunnallinen opetussuunnitelmatyö2016_Laupan
 Kun$en opetussuunnitelmiin vaiku1aminen A.  Maakunnallinen OPS 2016 B.  Kouluyhteistyön neljä koria C.  Hiippakuntatapaaminen 19.1.15 D.  Seurakunnan ja koulun yhteistyön vahvistaminen E.  Eteneminen ja paikallisuus Jäsenet pj. Rantanen Kimmo, rehtori, Seinäjoki
[email protected]fi Jaskari Jari, perusopetusjohtaja, Seinäjoki [email protected]fi Kamunen Mika, sivistysjohtaja, Lapua
[email protected]fi Kinnunen Kirsi, sivistystoimenjohtaja, Ilmajoki [email protected]fi Oikarinen AnW, rehtori, Isojoki
[email protected]fi Puro Tarja, sivistystoimenjohtaja, Lappajärvi [email protected]fi Takala AnW, sivistysjohtaja, Alavus
[email protected]fi Tiilikainen Helena, toiminnanjohtaja, Etelä-­‐Pohjanmaan korkeakouluyhdistys [email protected]fi siht. Raveala Annika, erikoissuunniNelija, Etelä-­‐Pohjanmaan korkeakouluyhdistys [email protected]fi Osaava-­‐hankkeen ohjausryhmä Maakunnallinen taso Tehtävät: -­‐ Pää#ää prosessin etenemisestä ja yhteisistä linjauksista -­‐  huolehHi päätökset kuntakohtaiseen valmisteluun Jäsenet pj. Koivisto Merja, opetuspäällikkö, Lapua [email protected]fi Hernesmaa Päivi, sivistysjohtaja, Kurikka [email protected]fi Hietanen Sirkku, apulaisrehtori, Seinäjoki [email protected]fi Jaskari Jari, perusopetusjohtaja, Seinäjoki [email protected]fi Järvi Ville, rehtori, Seinäjoki
[email protected] Kuoppa-­‐aho Eija, sivistystoimenjohtaja, Ähtäri eija.kuoppa-­‐[email protected]fi Kuoppala Tuulikki, vt. Sivistysjohtaja, Kauhava [email protected]fi Lappinen Päivi, sivistystoimenjohtaja, Evijärvi [email protected]fi Lepistö Eeva-­‐Liisa, apulaisrehtori, Isokyrö eeva-­‐[email protected]fi Paananen Merja, rehtori, Kauhajoki
[email protected]fi siht. Raveala Annika, erikoissuunniNelija, Etelä-­‐Pohjanmaan korkeakouluyhdistys [email protected]fi
Johtoryhmä Tehtävät: -­‐ Koordinoi opetussuunnitelmatyön kokonaisuu#a -­‐  Valmistelee päätösesitykset ohjausryhmälle -­‐  HuolehHi päätökset kuntakohtaiseen/alueelliseen työskentelyyn yhteistyössä ohjausryhmän kanssa -­‐  Antaa tehtävät työryhmille -­‐  TiedoNaa yhteistyössä ohjausryhmän kanssa -­‐  ylläpitää yhteistä sähköistä työskentely-­‐ympäristöä KoonHryhmä -­‐  Koostuu alueiden opetussuunnitelmaHimien puheenjohtajista Tehtävät: -­‐  Kokoaa paikallisesH työstetyt asiat opetussuunnitelmaluonnokseksi -­‐  tekee esitykset opetussuunnitelmaluonnoksesta johtoryhmälle -­‐ Koostuu luokanopeNajista, aineopeNajista, erityisopeNajista, esiopeNajista -­‐> tavoiNeena yhtenäinen kasvatuksen ja opetuksen polku -­‐ Edustajia kutsutaan koonHryhmään asiantunHjajäseninä -­‐  Oppisisältöjä koskevat työryhmät -­‐  Muut työryhmät -­‐  Varhaiskasvatuksen työryhmä -­‐> määritellään ja ohjeistetaan johtoryhmän toimesta myöhemmin Jäsenet pj. Hietanen Sirkku, apulaisrehtori, Seinäjoki [email protected]fi Björkman Heidi, luokanopeNaja, Isokyrö [email protected]fi Hakala Raija-­‐Liisa, vt. rehtori, Kauhava
raija-­‐[email protected]fi Kuoppala Jarmo, koulunjohtaja, Kurikka [email protected]fi Malila Henna, vs. koulun johtaja, Seinäjoki [email protected]fi Ojala Marika, luokanopeNaja, Seinäjoki
[email protected]fi Paloniemi Ulla-­‐Maija, koulunjohtaja, Kauhajoki ulla-­‐[email protected]fi Puronhaara Markku, rehtori, Soini
[email protected]fi YlianunH Ville, rehtori, Ähtäri
[email protected]fi siht. Raveala Annika, erikoissuunniNelija, Etelä-­‐Pohjanmaan korkeakouluyhdistys [email protected]fi
Alueiden / kunHen Himit -­‐ Koostuu alueiden/kunHen nimeämistä henkilöistä Tehtävät: -­‐  Organisoi opetussuunnitelmaprosessia paikallisesH Järvi-­‐Pohjanmaa (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) sekä Evijärvi ja Lappajärvi JIK (Jalasjärvi, Ilmajoki ja Kurikka) Kuusiokunnat (Alavus, Kuortane ja Ähtäri) Suupohja (Kauhajoki, Isojoki ja Teuva) Lapua-­‐ Kauhava Seinäjoki-­‐Isokyrö Alue-­‐/ kuntataso Maakunnalliset työryhmät Rakennetaan yhteinen maakunnallinen opetussuunnitelma! • Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyNöön porrastetusH: Perusopetuksen vuosiluokat 1–6 siirtyvät uuden tunHjaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen lukuvuonna 2016–2017. Vuosiluokat 7–9 siirtyvät vuosiluokka kerrallaan uuden tunHjaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen 2019 mennessä. • 18 kunnan yhteistyönä: Paikalliset OPS:t Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Vaasa, Vähäkyrö, Pietarsaari, Laihia, KrisHinankaupunki, Isokyrö, Jalasjärvi, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva, Vimpeli, Ähtäri Kaskinen, Mustasaari, Parkano, Kihniö, Karvia, Karijoki, Virrat Maakunnallisen opetussuunnitelmatyön arvopohja
•  Alkuvuodesta 2014 kunnissa käynnisteWin laaja arvotyöskentely opetussuunnitelman maakunnallisten arvojen määriNämiseksi. •  Kuntalaiset saivat osallistua arvokeskusteluun monin tavoin. Kunnissa järjesteWin kaikille avoimia arvoiltoja ja koululaisten oli mahdollisuus osallistua arvokeskusteluun Unelmieni koulu –työskentelyllä. Lisäksi toteuteWin sähköinen arvokysely, johon vastasi kaikkiaan 2500 henkilöä. Maakunnalliset arvoteemat 1. Opimme Oppilas on akHivinen Hetojen ja taitojen oppija. OpeNajan tehtävä on auNaa ja kannustaa oppilasta löytämään erilaisia tapoja ja menetelmiä oppia yhdessä muiden kanssa. Elinikäinen oppiminen on jatkuvaa uusien polkujen löytämistä: taitojen oppimista, Hedon hakua ja käsiNelyä sekä kriiWstä arvioinHa alaH muuNuvassa ympäristössä. 2. Tunnemme Koulun on tärkeää ohjata oppilaan elämänhallintataitojen kehiNymistä yhdessä koHen kanssa. Omien vahvuuksien löytäminen ja tunteminen kehiNävät oppilaan terveNä itsetuntoa ja luoNamusta elämässä selviämiseen. Oppilasta opetetaan tunnistamaan oman toiminnan vaikutukset myös toisiin ihmisiin. 3. Toimimme Yhteisöllisessä koulussa vuorovaikutus ihmisten välillä on ystävällistä ja tasa-­‐arvoista. Erilaiset ihmiset toimivat yhdessä toisiaan arvostaen. Kestävää tulevaisuuNa rakennetaan akHivisesH, tavoiNeellisesH ja sisukkaasH yhdessä tehden ja yriNäen. 4. Iloitsemme Koulun toimintakulNuuri luo turvallisen oppimisympäristön. Kouluyhteisössä on Hlaa uteliaisuudelle ja erilaiselle oppimiselle. Koulussa viihdytään yhdessä kavereiden ja ystävien kanssa. Hyvinvoivassa koulussa on ilo oppia! Maakunnallinen opetussuunnitelmatyö kevät 2015 2015 Tammikuu Kansallinen taso Maakunnallinen taso Opetushallitus järjestää valtakunnallisia ohjausHlaisuuksia ja täydennyskoulutusta kts.OPH:n koulutuksia -­‐ Maakunnalliset aiheryhmät työstävät OPSin lukuja 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 Osaavan koulutukset: 27.1.2015 Aine-­‐ ja aiheryhmien puheenjohtajien tapaaminen 29.1.2015 Laaja-­‐alaisen osaamisen koulutuspäivä Helmi-­‐
Maaliskuu HuhHkuu Toukokuu -­‐ ePerusteet käyNöön Opetushallitus järjestää valtakunnallisia ohjausHlaisuuksia ja täydennyskoulutusta Opetushallitus järjestää valtakunnallisia ohjausHlaisuuksia ja täydennyskoulutusta -­‐ Maakunnallisten aineryhmien työskentely jatkuu -­‐> aineistot valmiiksi 1.9.2015 mennessä Osaavan koulutukset: 6.2.2015 Arvioinnin uudet linjaukset perusopetuksessa 16.2.2015 Reksikinkerit yläkoulujen rehtoreille Seinäjoella 17.2.2015 KieliHetoisella opetuksella monilukutaitoon 10.3.2015 Aine-­‐ ja aiheryhmien työskentelypäivä 25.3.2015 OpeNajuus, jaksaminen ja voimaantuminen uudenlaisessa toimintaympäristössä Osaavan koulutukset: 14.5.2015 Ulos oppimaan!, Seinäjoki 15.4.2015 Ulos oppimaan!, Lapua Maakunnallisten aine-­‐ ja aiheryhmien työskentelypäivä 5.5.2015 KunHen/
koulujen taso -­‐ Koulujen arvotyöskentely -­‐ Vesot à Materiaalit arvotyöskentelyyn ja vesoihin läheteNy sivistysjohdolle syksyllä 2014 à Koulujen arvotyöskentely ja vesot kevään 2015 aikana. -­‐ Maakunnallinen tunHjako lautakuntakäsiNelyyn tammi-­‐helmikuussa OPSin luvut 1, 2, 3 ja 4 koulukohtaiseen työstämiseen (OPSin lukujen 5, 6 ,7, 9 ja 10 koulukohtaiseen työstämiseen) Kouluyhteistyön neljä koria •  Korit 1-­‐3 Opetushallituksen päiviteNy ohje •  Kori 4 Uusi oppilas-­‐ ja opiskelijahuoltolaki hNps://prezi.com/oevpudgvklgb/kouluyhteistyon-­‐nelja-­‐koria/ Neljästä korista
1. USKONNON OPPITUNNIT
— 
— 
— 
— 
Opetussuunnitelman mukaan
EI uskonnon harjoittamista
Seurakunta yhtenä oppimisympäristönä
Työntekijä oman alansa asiantuntijana
2. KOULUN PERINTEISET JUHLAT
—  Suomalaista kulttuuriperintöä, johon voi
sisältyä uskontoon viittaava elementti
kuten virsi
—  Yhteisöllisyys, suvaitsevaisuus
—  Seurakunnan edustaja kutsuvieraana
KORIT 1-3: OPH:N PÄIVITETYT OHJEET
KORI 4: OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAKI
3.12.2014
3.  KOULUN USKONNOLLISET
TILAISUUDET
—  Koulun uskontokasvatusta positiivisen
uskonnonvapauden periaatteella
—  Koulu tiedottaa koteihin
—  Ne oppilaat osallistuvat, joiden huoltajat
niin haluavat (lukiossa oma ilmoitus)
—  Samaan aikaan mielekäs vaihtoehto heille,
jotka eivät osallistu (=negatiivinen uv)
4. KASVATUS-, HYVINVOINTI- JA
KRIISIYHTEISTYÖ
—  Tasavertaista kumppanuutta
—  Ennaltaehkäisevän opiskeluhuollon ja
työhyvinvoinnin tukena
—  Koulun tarpeiden ja suunnitelmien
mukaisesti (yhteisölähtöisyys)
—  Eri uskontoja ja katsomuksia kunnioittaen
Tuula Vinko / Kirkkohallitus
1. Uskonnon oppitunnit • 
• 
• 
• 
Opetussuunnitelman mukaan Ei uskonnon harjoiNamista Seurakunta yhtenä oppimisympäristönä Työntekijä oman alansa asiantunHjana 2. Koulun perinteiset juhlat
•  Suomalaista kulNuuriperintöä, johon voi sisältyä uskontoon viiNaava elemenW, kuten virsi •  Yhteisöllisyys, suvaitsevaisuus •  Seurakunnan edustaja kutsuvieraana 3. Koulun uskonnolliset $laisuudet •  Uskonnon harjoiNamista uskonnonvapauden periaaNeella •  Päivänavaus, koulujumalanpalvelus… •  Ne oppilaat osallistuvat, joiden huoltajat niin haluavat. Koulu HedoNaa ajoissa. •  Samaan aikaan mielekäs vaihtoehto heille, jotka eivät osallistu 4. Kasvatus-­‐, hyvinvoin8-­‐ ja kriisiyhteistyö
• Tasavertaista kumppanuuNa • Ennaltaehkäisevän oppilashuollon ja työhyvinvoinnin tukena • Koulun tarpeiden ja suunnitelmien mukaisesH (yhteisölähteisyys) • Eri uskontoja ja katsomuksia kunnioiNaen Uskonnonopetuksen kolme sisältöalue>a
Uskonnolliseen ja katsomukselliseen yleissivistykseen kuuluvat $edot ja taidot opitaan kolmen yhteisen sisältöalueen kauNa. Raili Keränen-­‐Pantsu /Agricola Kaksi yhteistyön kärkeä
1.  OPETUSSUUNNITELMAT
–  Esi- ja perusopetus
•  Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet valmiit 2014 lopussa
(uskontoa 10 vvt)
•  Paikallinen ops (kunta- ja koulutaso) tehdään 2015, voimaan 1.8.2016
alakoulu, 2017-2019 yläkoulu vuosiluokittain
–  Lukiokoulutus
•  Tavoitteet ja tuntijako annettu asetuksella marraskuussa (uskontoa 2+4
kurssia)
•  Opetussuunnitelmatyö nopealla aikataululla ja sähköiset yo-kirjoitukset
2016, oppilaitosverkkouudistus 2017 ( 260 milj. euron leikkaus )
2.  OPISKELUHUOLTO
–  Uusi laki astui voimaan 1.8.2014, kattaa esiopetuksesta toiselle asteelle
–  Ennaltaehkäisevä, yhteisöllinen, monialainen yhteistyö
–  Kunnan opiskeluhuoltosuunnitelma, ohjausryhmä (srk:n rooli!)
3.12.2014
Tuula Vinko / Kirkkohallitus
Opiskeluhuollon toimijat
KrisHina LaiHnen / Opetushallitus Rakenteita ja vuorovaikutusta
•  Kouluyhteistyösopimus
kunnan ja seurakunnan/
seurakuntayhtymän
johdon välillä
•  Kirjaus paikalliseen
opetussuunnitelmaan
(>10v) sekä koulun
lukuvuosisuunnitelmaan
•  Koulun tarpeiden
kuuntelu ja yhteinen
suunnittelu
3.12.2014
•  Palautteen keruu ja
yhteistyön arviointi
•  Avainhenkilöinä:
kirkkoherra ja rehtori,
nimikkotyöntekijä ja
yhdysopettaja
•  Läsnäolo koulun arjessa,
kriisissä ja juhlassa
Tuula Vinko / Kirkkohallitus
Tulevaisuudessa korostunevat
•  Kirkon koulu- ja
oppilaitosyhteistyön suhde
uuden oppilas- ja
opiskelijahuoltolain
toteuttamiseen
•  Sopimuksiin perustuva
yhteistyö
•  Painotus ryhmien ja
yhteisöjen tukemisessa
•  Henkilökunnan työssä
jaksamisen tukeminen
•  Oppilaitosverkon
rakennemuutokset ja
keskittymät
•  Asuntolatoiminta
•  Kirkon työntekijöiden
ammatillisen osaamisen
kehittäminen
•  Kirkon resurssit jatkossa
•  Moniammatillisuus ja
yhteistyö
Elina Juntunen / Kirkkohallitus
Hiippakuntatapaaminen 19.1.15
• Leena Palo (Ylistaro) maakunnallisen uskonto ja elämänkatsomusHeto –ryhmän pj • PohHvat laaja-­‐alaisia oppimiskokonaisuuksia ja uskonnon opetuksen käytäntöjä • Nyt on monia toiminnanmuotoja esim. virsivisa, raamaNuvisa, päivänavaukset, kirkkokäynnit, jne Seurakunnan ja koulun yhteistyön vahvistaminen •  Diakoniatyö: tunnetason kokemukset nuorille •  Uskonnonopetus: hiippakunnallinen tuki erityisesH luokanopeNajille •  Toiminnallisuuden lisääminen: toivotaan tukea! Esim. jokaisesta kunnasta osallistuja hiippakunnan koulutukseen, josta rakentuisi osaajien verkosto. •  Kouluyhteistyössä näkökulmana on, eNä seurakunta on koulun vieraana. Ajankohtaisia teemoja • Laukaan malli: työ alisuoriutumisen parissa • Liikkuva seurakunta –hanke: oman paikkakunnan nuorten liikuNaminen (vrt. liikkuva koulu) • Lapsivaikutusten arvioinH (LAVA): on tullut osaksi seurakunHen päätöksentekoa (21.4. Haapaniemessä LAVA koulutuspäivä) • Kriisityö: Henkisen huollon valmiusorganisaaHo Toivotaan uusia yhteistyöavauksia •  Elämän mielekkyyden tarkastelu, (mikä on elämän tarkoitus) •  Diakoniatyö ja auNamisHlanteet, joihin oppilaita voisi viedä •  Kansainvälisyyskasvatus lähetystyön kauNa •  Seurakunnat oppimisympäristöinä Eteneminen ja paikallisuus •  Hiippakunta ja seurakunnat ovat mukana opetussuunnitelmatyössä (varmistetaan näkyvyys OPS:ssa) •  Paikallinen yhteydenpito käynnisteNävä nyt •  Opetussuunnitelma itsessään luo tämän mandaaHn •  Yleinen taso kirjataan maakunnalliseen OPS:iin jota kunnat voivat soveltaa ja hyödyntää Eteneminen ja paikallisuus
• Hiippakunta (Takamaa, Muilu) tekevät yhteistyötä uskonto ja elämänkatsomusHeto –työryhmän kanssa. • Hpk kokoaa seurakunHen keskeisiä koulutyön osaajia, jotka voivat auNaa yhteistyössä. • Myös nuorten osallistaminen on jossain vaiheessa mieHNävä (paikallisella tasolla esim. isostoiminta, kerho-­‐ohjelmistot jne) Tärkeää •  Koulutyön sijaan puhutaan seurakunnan kouluyhteistyöstä. •  Kirkkoherran ja rehtorin akseli tärkeä. •  Tärkeitä kirjauksia opsiin: –  missä oppiaineissa ja aihealueissa seurakunta voi toimia joko koulun oppimisympäristönä tai asiantunHjatahona? –  miten seurakunta voi tukea koulun arvo-­‐ ja uskontokasvatusta –  millä eri tavoilla seurakunta on kumppanina ennaltaehkäisevässä ja yhteisöllisessä opiskeluhuollossa Käytännön yhteistyötä
• Seurakunta ja koulu kalenteroivat lukuvuosisuunnitelmaansa koulujumalan-­‐
palvelukset, seurakunnan päivänavausvuorot, konserHt, retket jne. • Valtakunnalliset tapahtumat näkyviin: Virsivisa (3.-­‐4. lk), RaamaNuvisa (5.-­‐6. lk), YV-­‐keräys, Ekumeeninen vastuuviikko jne.